Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

 Dnevničke beleške

Beleška 11

 

 Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Nehargil

 

DNEVNIČKE BELEŠKE

 

 

Beleška 11 - 23.06.2010

Novovarvarizam i Sveta Nauka

RAZMIŠLJANJA O ZNANJU I NEZNANJU

 

Ko ništa ne zna, ne voli ništa. Ko ne ume ništa, ne razume ništa. Ko ne razume ništa, bezvredan je - pisao je Paracelzus, dodajući da onaj ko razume, taj i voli, zapaža, vidi. A moglo bi se dodati i: taj i preživljava!

Znanje je ne samo mogući nego i nužan proizvod prirodne selekcije i upravo zahvaljujući njemu mi kao vrsta još postojimo. Percepcija, memorija i ispravno zaključivanje omogućavaju kauzalne procese koji proizvode znanje. Bez razmišljanja i znanja ne možemo otkriti ni najobičnije činjenice, a kamoli stvoriti misaona oruđa neophodna za naš opstanak. Istorija nam govori da je do sada na hiljade naroda izumrlo. Zašto su izumrli? Pre svega zato što su unutar svojih kulturnih matrica imali problem sa ispravnim zaključivanjem. Svaki pojedinac se rađa u jednoj kulturi verovanja, zaključivanja, oruđa, običaja i ustanova, koje postoje pre njega. U našim mozgovima se odvija sinteza kulturnih elemenata, tj. naš mozak je samo katalitički činilac u tekućem kulturnom procesu. Zato je polje kulture toliko bitno. Da se Isak Njutn rodio u indijanskim plemenima, on danas svakako ne bi bio univerzalna ikona nauke.

Nekritički, pošto su svoja metafizička verovanja proglasili za znanje, ljudi su hiljadama godina verovali da planete guraju anđeli (tako što mašu svojim krilima!). Od Njutnovih vremena bliža nam je misao da planete kruže oko Sunca zbog sile gravitacije. Zašto? Zato što za tu hipotezu (koja se može izraziti kvantitativno) postoji zadovoljavajuća evidencija. Teorija o anđelima nema nikakvu evidencionu podršku, ona nije u stanju da daje pouzdana predviđanja položaja planeta. Duhovi planeta postoje i to je stvar čiste Magije, ali Oni (Duhovi) ne pokreću planete. Stvorenim svetom upravljaju Viši Zakoni, a to je već stvar Nauke.

Gledano globalno, nauka već dva veka upravlja i državnom praksom, ali i našim dušama. Zašto? Naša duša je ostala zarobljena u mitu i religiji, i ona i dalje živi vođena sistemima zaključivanja i vrednosti koje je Nauka odavno obesmislila. Ko to određuje šta je dobro, a šta zlo? Šta je zločin? Određuju baš oni tradicionalni sistemi koji su moral uvek stavljali izvan čovekovog domašaja. Nama su vrednosti oduvek bivale nametane, mi nismo bili kreatori vrednosti. Nama je, zato, danas Nauka potrebna. Nauka može i treba da nam pomogne da izgradimo kulturu Čoveka i moral Čoveka. Vekovima, stanje u našim školama, univerzitetima, medijima, institucijama kulture, parlamentu i sl. progresivno se udaljava od temeljnih postavki te kulture i morala. Nivo znanja i metode zaključivanja svakim danom u nezadrživo regrediraju. To se vidi na svakom koraku. Koliko još katastrofa treba da zadesi našu civilizaciju da bi naši "moćnici", da ne kažem političari, zaključili da se kuća ne može graditi bez temelja? Ti temelji u 21. veku ne mogu biti ništa drugo do procesi zaključivanja Uzvišene Nauke Magije. Ova Sveta Nauka za svakoga od nas mora postati "bukvar", koji smo usvojili ne da bismo bili "naučnici" ili Magovi, nego da bismo bili Ljudi! Ko želi da donosi sudove mora najpre da prihvati empirijske uslove i pretpostavke procesa donošenja sudova.

Način mišljenja i zaključivanja danas, otprilike, izgleda kao u ovom primeru sa magnetom. Od kako su antički Grci u 4. v. p. n. e. primetili da određeni "kamen", tj. magnet, ima osobinu da privlači opiljke gvožđa, pripisivana su mu najfantastičnija svojstva - od onih da on ima "dušu", do tvrđenja da ako se magnet nađe u blizini dijamanta, ili ako se premaže belim lukom, on "gubi svoju moć privlačenja"! Blizu 1.500 godina ta se metafizička tvrđenja nisu proveravala, nikome ni na pamet nije padalo da napravi eksperiment. Doduše, malo je ko posedovao dijamant - ali bar je belog luka bilo na pretek! Sredstvo za eksperiment, dakle, nije nedostajalo, već je nedostajala empirijska metodologija, tj. umno sredstvo pomoću kojeg se dolazi do istine.

Ne treba nabrajati sva silna imena nauke i znanja prošlih vremena, već shvatiti da su naši preci pokazali da su bili sposobni da se prilagođavaju promenama, da su bili sposobni da i narode i države izbave iz vrtloga vremena, i da opstanu, za razliku od, na primer, Indijanaca (narod koji je iščezao sa istorijske pozornice zato što je bio nesposoban da evoluira).

Danas se pred našim očima događa dvostruko negativan proces: ne samo da "ljudi-deca" - novovarvari - postaju paraziti društva, nego oni, stupajući na scenu, još vrše i klasičnu zloupotrebu pojma sloboda, sa ciljem podmetanja svoje prosečnosti i prostote kao esencije postojanja i opstanka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2010 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 25-01-2013 02:41