Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

Beleška 55

 

 Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Nehargil

 

DNEVNIČKE BELEŠKE

 

 

Beleška 55 - 15.02.2011

Smaragdna Tabla

Nedoumice o autoru: Hermes Trismesgistos?

 

Renesansa Hermesa identifikuje kao čoveka, autora brojnih tekstova, kasnije definisanih kao hermetički. Grad po imenu Hermopolis postojao je u drevnom Egiptu i navodi se da je bio prebivalište Hermesovo.

Neophodno je napomenuti da je egipatsko Hermesovo ime Tot, te da je kasnije arapsko Idriz, dok je u antičkom Rimu to Merkur.
Drugi pogled na Ijudsku prirodu Hermesovu, pripada takođe renesansnim školama, ali sa teorijom da je reč o viševekovnim radovima raznih anonimnih autora. Možda najvažnije dokaze pruža lambliš, sirijski filosof, neoplatoničar, koji Hermesu pripisuje ni manje ni više do 20.000 knjiga. Sličan stav je izneo i Maneton, staroegipatski istoričar, koji navodi još veću brojku, od čak 36.000 knjiga. Obojica su živeli otprilike 250. - 300. god. pre nove ere.

Veza između Hermesa i Tota, egipatskog božanstva, mnogim istraživačima je dala jak argument u prilog božanske Hermesove ličnosti. Ovakav stav zauzeo je i Franc Jansen, jedan od vodećih autoriteta na polju izučavanja hermetizma, inače profesor istorije književnosti na Univerzitetu u Amsterdamu.

Prisutne su i tvrdnje da je Hermes čovek kome su pridodati atnbuti božanstva, da on nije napisao tekstove koji mu se pripisuju, već da se radi o sveštenicima egipatskog božanstva Tota. Legenda ide dalje, te tvrdi da je Hermes Trismegistos ustvan čovek, ali unuk grčkog božanstva Hermesa, glasnika bogova.

Prevod reči "trismegistos" je "tri puta najveći" i postoji teorija da je ovaj epitet potekao sa kamena iz Rozete, drevnog ptolomejskog dekreta isklesanog na kamenoj ploči. Mnoge su još teorije o pripisivanju ovog epiteta Hermesu, ali akademsko mišljenje je da se radi o opisu koji je korišćen za Tota, a otprilike se da prevesti kao "najveći i najveći bog, veliki Hermes".

Najpopularnija i opšte prihvaćena ideja je da "tri puta najveći" jeste najveći filosof, najveći kralj i najveći vrhovni sveštenik na celom svetu. Ne treba smetnuti s uma da je za drevne Grke, preko čijih smo dela i saznali za Hermesa, ceo svet bio basen Mediterana.

Tabula Smaragdina (latinski naziv) jeste Hermesovo najvažnije delo i najpoznatiji rad, posebno među onima koji proučavaju astrologiju i hermetizam. Mnoge su legende o otkriću pomenutog teksta, pa čak i da je Aleksandar Veliki lično iskopao tablu iz Hermesovog groba. U svakom slučaju priča se gubi u legendama i često preterivanjima. Dok je Smaragdna Tabla i njena pojava obavijena nepoznanicama, sa Korpusom Hermetikumom priča je drugačija. Zbornik je bio relativno nepoznat do 1460., kada ga je Kosmo Mediči dobio na poklon. Odmah je uredio da se tekst prevede na latinski, kako bi ga sam mogao pročitati. Dva veka kasnije, Džon Edvard je preveo tekst na engleski.

Za Smaragdnu Tablu bi se moglo reći da predstavlja siže Hermesovog učenja koji je više razrađen u delu Knjiga Kralja Tota (Totove Smaragdne Ploče) koje su obavijene još većom misterijom. Sadržaj Smaragdne Table je prilično kratak, bavi se prirodom magije stvaranja života i odnosom sa božanskim. Tekst je često nejasan i traži apstraktnu interpretaciju. Sva tri znanja sveta koja po sopstvenim rečima pripadaju Hermesu jesu znanje o duhu, duši i telu. Ovo je sumirano znanje o Večnosti.

Najstariji pisani izvor je manuskript na arapskom jeziku "Kitab Sirr al-Asrar", za koji nepoznati autor kaže da je prepis sa starih egipatskih papirusa. Tekst je preveden na latinski jezik kao "Secretum Secretorum" (Tajna Tajni) i to u dva navrata: 1140. godine tekst je preveo Johannes Hispaniensis (Jovan Seviljski), a 1243. godine ponovo je prevodi Filip od Tripolija.

U 14. veku alhemčar Ortolanus je napisao jedno obimno delo egzegeze pod nazivom "Tajne Hermesa" u kojem iznosi tajne alhemijskog učenja. U ovoj knjizi se nalazi i Smaragdna Tabla sa Ortolanusovim tumačenjem. Takođe, ovaj tekst se nalazi u još dva arapska manuskripta: prvi, "Kitab Ustuqus al-Uss al-Thani (Druga knjiga o osnovnim elemenatima) koju je napisao Jabir ibn Hayyan, i druga "Kitab Sirr al-Khaliqa wa San'at al-Tabi'a" (Knjiga o Tajni Stvaranja i oblikovanja Prirode), obe nastale između 650. i 830. godine.

Najbolje je čitati na arapskom, ali za one koji nisu baš vični ovom jeziku dajem direktan tekst na latinskom i prevod na srpski uz napomenu da ne treba voditi previše računa o tačnosti prevoda već o simbolizmu. Ovo je važna napomena svima koji se bave prevođenjem magijskih dela na Srpski jezik, jer je daleko važnija suština same misli od tehničke ispravnosti prevoda jezičke strukture. Magijski spisi su poput poezije. Ona se ne prevodi već se prepevava i oduhovljuje.

 

Originalni latinski tekst nalazi se na gravuri koju je 1606. godine izradio Heinrich Khunrath

 

TABULA SMARAGDINA

 

1. Verum, sine mendatio, certum et verissimum.

2. Quod esf inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius.

3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione.

4. Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est.

5. Pater omnis thelesmi tolius mundi est hic.

6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram.

7. Separabis terram ab igne, subtile a spisso suaviter, cum magno ingenio.

8. Ascendit a terra in coelum, interumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas.

9. Hic est tolius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.

10. Sic mundus cratus est.

11. Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic.

12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi.

13. Completum est quod dixi de operatio solis.

 

 

SMARAGDNA TABLA

 

1. Istina, bez laži, pouzdana i iskrena.

2. Ono što je dole jednako je onome što je gore, i ono što je gore jednako je onome što je dole te tako stvara čudo Jedinstva.

3. Kao što su sve stvari potekle od Jednog, od jedne misli, tako su sve stvari nastale od ove Jedne stvari, prilagođavanjem.

4. Otac njegov je Sunce (duh), Majka njegova je Mesec (duša), Vetar ga je nosio u svojoj utrobi, Zemlja je njegova hraniteljka.

5. On je Otac svake savršenosti, tvorac celog sveta.

6. Njegova snaga je potpuna ako se ponovo okrene Zemlji.

7. Odvojićeš Zemlju od Vatre, lako od teškog, postepeno s velikim znanjem.

8. Sa Zemlje se uzdiži na Nebo, zatim se ponovo spuštaj na Zemlju, upijaj snagu Gornjeg i Donjeg Sveta. Tako ćeš zadobiti vladavinu nad celim Svetom. Zbog toga će od tebe pobeći svaka Tama.

9. To je Sila Sile u svakoj Sili, budući da prožima sve nežno i savlađuje sve nepobedivo.

10. Tako je stvoren Svet.

11. Odavde će poteći čarolija prilagođavanja, čiji je ovo način.

12. Zato me nazivaju Hermes Trismegistos jer mi pripadaju sva Tri Znanja Sveta.

13. Ispunjeno je ono što sam rekao o delovanju Sunca.

 

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 25-01-2013 01:26