Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

Beleška 71

 

 Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Nehargil

 

DNEVNIČKE BELEŠKE

 

 

Beleška 71 - 05.09.2011

Eterična "samodestrukcija"

Priča iz svakodnevnog života o nesvesnoj težnji ka samouništenju

 

Samo jedna Suština postoji. Ona je Jedno bez drugoga. To je Čista Energija, reka koja beskrajno teče. To je večno čista reka koja struji bićem svakog čoveka, životinje i svake tvari. Ona odzvanja Svemirom. Bez nje, bila bi Praznina. Kroz nju zaista postoji sve jer je ona, kao što reče Heraklit Mračni, mera svake tvari, one koja jeste da Jeste i one koja nije da Nije. Kakva je to Sila? Šta je ta Energija? Moderna nauka, ona što je u teoriji kvanta odmakla, kaže da je sve energija, da čak ni materija ne postoji, da postoji samo zgusnuta energija koja se opaža i doživljava kao materija. Šta je onda Stvarnost? Kakva je Priroda Stvarnosti? Postoji li išta, ili je sve iluzija? Je li budistička Nirvana jedina Stvarnost? Je li to Nakšir koju opisivaše sumerski Magi? Ili je možda Vrhovni Bog, ili Bog Jedini, kao što propovedaju religije? Da nije ipak Dao, o kome nam znanje ostavi Lao Ce. Mnogo je pitanja i još je više odgovora.

Moj učitelj mi je ovako jednom rekao: Ne mogu ti reći šta je, osim da je UM UMA koji će ti se obznaniti kroz Besprekornost Spoznaje kao DemisterijUM MisterijUMA. Mudrost, zaista ravna Heraklitu Mračnom. A onda, jednog ranog jutra, u osvit zore, u bljesku Svetlosti jutarnjeg rumenila na Istoku, dok smo išli ka njivi da beremo kukukuruz, jedan seljak, kod kojeg bejah u gostima, na pitanje moje u šta on veruje, ovako reče: Nisam ti ja sinko knjige učio, pa ti ne mogu šta pametno reći. Popovi kažu da postoji Bog, a ja ti to ne znam, nisam Ga video. Ali... Znam da postoji Nešto... Nešto što nas sve u isti Krug veže. O, kakve Mudrosti! O, kakve Spoznaje! Zalud sve škole i sva znanja koja stekoh. Zalud sve knjige i učitelji silni. Sva putešestvija po zemljama stranim, zalud isto tako. DemisterijUM misterijUMA, dođe kroz prostodušnog seljaka sa Balkana brdovitog, koji za sebe reče da se jedva i potpisati ume.

Krug, simbol Beskonačnosti kroz koju se obznanjuje svako postojanje. Prvi simbol alhemije. Prva Tvar ispoljavanja iz Beskonačnog. Eter. To je ona reka koja beskrajno teče, prelama se i lomi, stvarajući oblike, isijavajući kroz Svetlost iz Tame, kao Zmija što se presijava i cakli na jutarnjem Suncu. Prva manifestacija Etera beše vibracija energije znana kao zvuk. Reč. I zaista, pre nego što išta postade, beše Reč. Zbog toga je svako delo samo manifestacija Reči. Reč, glas, zvuk... to je temelj stvaranja, prva potka manifestacije iz Nestvorenog. Prvi Haos iz Praznine i prvi Red iz Haosa. Nikada ne zaboravite da je reč, glas, ili zvučna vibracija temelj delatne Magije, i temelj svakog dela. Uvek postoji reč pre dela, jer delo bez reči ne može nastati. I još ovo znaj, da delo bez reči ne može ni opstati, niti se uništiti može. Reč stvara, reč održava i reč uništava. Zato uvek pazi na reč svoju, i reč svaku, što do tebe dopire, pažljivo osluškuj. Dobro poslušaj mudrost ovu: Ni hiljadu mudrih reči ne može poništiti delo samo jedne jedine izgovorene gluposti.

Stari su običavali da kažu kako čovek čoveku nikada ne može toliko zla naneti koliko može čovek samom sebi. Evo primera baš ovde kad o rečima izgovorenim raspravljamo. Pouzdano se zna, a i dokazano je da čovek koji trideset minuta neprestalno priča, izgubi istu količinu energije kao i čovek koji šezdeset minuta neprestalno trči. Ovo se odnosi samo na fizčku energiju koja pokreće telo i održava ga u budnom stanju. Međutim, kako su reči zvučne vibracije, a zvuk osnovni vid manifestacije Etera, sasvim je lako zaključiti da brbljivac zalud troši velike količine sopstvene životne energije. Ovo je svojevrsna eterična "samodestrukcija".

Reč koja nema svrhu ne treba da bude izgovorena. Reči, kao zvučne vibracije, su eterično ispoljavanje bića i predstavljaju čistu energiju koja se troši. To je energija koja se emanira u prostor, i ako nije usmerena svrsishodno, ona se ne može ni vratiti niti se može uništiti. Reč je nadnaravna sila, to je već rečeno i zato ćete od mene u vek čuti upozorenje da pazite na svaku svoju reč koju kanite izgovoriti. Izgovorene reči su sila koja se emanira i ako nije pravilno osmišljena i usmerena, ona stvara haos, sudara se sa sličnim energijama i može vam se vratiti, potpuno izmenjena i izazvati negativno, pa čak i pogubno dejstvo po vaše biće ili delo koje stvarate. Reč mora biti pravilno i čisto izgovorena jer će samo tako odraziti energiju i silu oblikovanja namerenog dela. Pogrešna reč nema dejstvo, ona predstavlja samo uzalud potrošenu energiju. Tipičan primer je običan svakodnevni govor, obogaćen raznim "izmenjenim" ili skraćenim rečima, takozvani govor žargonima. Besmislenošću i nefunkcionalnošću jezika kojim se troši čist akumuliran Eter, a bez spoznaje o procesu akumulacije, čoveka pretvara u slabo i nedefinisano biće kojim je lako manipulisati. Usvajanje ovakvog načina govora i komunikacije, zaboravljajući upotrebu čistog govornog jezika, vodi utapanju individualizma u kolektivizam i obezvređivanju realnih vrednosti, a zajedno u depersonalizaciju sopstva.

Kada neko kaže: mogu da pričam šta god hoću, koliko god hoću i gde god hoću, to smatra svojim stečenim, takozvanim, pravima i slobodama, mada o slobodi ne zna ništa ni u socijalnom, a kamo li u duhovnom ili filosofskom smislu. Ne zna ni to da svaka reč, izgovorena, napisana ili samo kao misao oblikovana u umu, nije ništa drugo do čista energija, te da kao takva podleže osnovnim zakonima postojanja: Zakonu Privlačnosti i Zakonu Uzročnosti. Reč, kao energija, ima osobinu da privlači ili odbija, ali šta? Upravo ono na šta se odnosi njeno osnovno, fundamentalno značenje. Reč, kao i delo, stvara uzrok, a uzrok svaki dovlači posledicu, nekada odmah a nekada kad se najmanje nadamo. Često se čovek pita, zašto se meni došavaju stvari, a ne zna, pri tom, da je upravo on tvorac, ne samo tih već, svih dešavanja. Ali kako - reći će neko - kad postoje svari na koje nemam uticaja? A ja kažem da nema stvari na koje čovek nema uticaja. Ovo je već umetnost Magije. Reč koja se izgovori, a da pri tom nema svesti o njenom suštinskom značenju, može izazvati negativna dejstva (efekte). Reč predstavlja čistu eteričnu silu koja ima moć da privlači i da odbija, da priziva i da proteruje, da izaziva i da umiruje, da stvara i da razara, jednostavno ima moć dejsva. To dejstvo ima i svoje povratno dejstvo, a kakvo će ono biti zavisi samo od izgovorene reči, njenog suštinskog značenja i značenja u sadejstvu sa drugim rečima. Jedan naš pesnik reče: ubi me prejaka reč, a reč, zaista, sobom nosi silu izuzetno jaku. Zato na reč treba paziti, misao krotiti i um pod volju staviti. Stotonu mudraca ne može izgovoriti toliko pametnih reči koliko glupih može izgovoriti samo jedan prostak.

Eterična "samodstrukcija" kojoj je čovek neverovatno podložan, ne vrši se samo besmislenim rečima i neumerenim govorom. Ona se može ispoljiti na razne načine. Dovoljno je samo prisustvovati i slušati nečije neodmereno brbljanje, i ako se ne znate zaštititi, te reči će se "vezati za vaše "eterično polje" i uništiti čist akumuliran Eter. Svaki neartikulisan i neprirodan zvuk ima za posleicu svog dejstva vezivanje za čist Eter. Gradska buka, zujanje motora ili kakvih drugih uređaja, automobili, sirene, škripanje, zavijanje, mešanje mnogobrojnih zvukova istovremeno, sve to i još mnogo sličnih zvukova predstavljaju neartikulisane i neprirodne zvuke. Ako je čovek konstantno izložen takvim zvucima, a to je neizbežna posledica savremenog života i naročito života u gradskoj sredini, posledica je postepeno gubljenje čistog Etera i slabljenje bića i u duhovnom i u fizičkom smislu. Jedan je od uzročnika slabljenja imuniteta i podložnosti mnogim bolestima.

Buka je uglavnom neartikulisana, međutim bučnost može biti i artikulisana. Ako vičete dok govorite, dva do tri puta više i brže ćete trošiti sopstvenu energiju. Isto tako i kad slušate nekog ko viče ili preglasno govori, dva do tri puta više će se vašeg čistog Etera vezati za te vibracije koje dopiru do vas. Ovde već dolazimo do muzike kao najartikulisanije forme ispoljavanja zvuka, a samim tim i Etera, bilo da je reč o instrumentalnoj ili vokalnoj muzici. Svi drevni magijski sistemi i stare religije svoje obrede vrše kroz napeve i pevanje. I zaista, nijedna bajalica, molitva, priziv ili proterivanje, neće imati nikakvo dejstvo ako se izgovaraju onako kao što govorite u običnom svakodnevnom govoru. Na Astralnoj i Eteričnoj ravni glas govora, koji registruju naša čula, se ne čuje, a vibracije koje se emituju sa Zemaljske ravni kao napev ili pesma, odzvanjaju Svemirom. Ovo zapamtite za ubuduće, jer je pravilo za svaki obred. Obred je "pesma" koja dopire do svakog bića i do Bogova dopire samo kroz "pesmu". Ovaj savet i uputstvo nećete naći ni u jednoj do sada napisanoj knjizi.

Poeta ili umetnik će vam reći da je muzika govor Duše. I jeste tako, i više od toga. muzika je izraz Duha. Ali muzika, koliko je blagotvorna, isto tako može biti i pogubna. Kao i Reč, muzika isto ima moć da privlači i da odbija, da priziva i da proteruje, da izaziva i da umiruje, da stvara i da razara, jednostavno ima moć dejsva. Zbog toga i sa muzikom, kao i sa rečima treba biti veoma obazriv, treba znati kakvu muziku valja slušati i treba znati, još više od toga, kako muziku slušati. Ovo je posebno važno kad je u pitanju vokalna muzika, odnosno kombinovana sa glasom, pevanjem. Muzika deluje, prvenstveno na emocionalno biće čoveka, ali direktno, ona deluje na eterično biće. Na muziku niko nije imun, čak ni Bogovi. Zbog toga je muzika veoma moćno oružije. Muzikom se može preneti svaka informacija, kako na svesnom, tako i na nesvesnom nivou. Muzikom je moguće izazvati svaki oblik sublimirane aktivnosti. Vibracije koje proizvodi muzika, na fizičkom planu direktno deluju na kortikalni deo mozga. Ona obuzima emocionalno biće, usađuje se u podsvest i podstiče razumni deo bića, podstiče sopstvo da deluje po uputstvu primljene informacije. Masovni muzički pokreti i pravci nisu umetnost, već sredstvo za omamljivanje i upravljanje masama. Zbog toga se muzika koristi i kao jedno od sredstava za pokoravanje u modernim takozvanim "kortikalnim" i "neokortikalnim" ratovima. Većina ljudi danas je opčinjena muzikom. Gotovo da nema čoveka koji neće reći koja mu je muzika omiljena. Šta voli da sluša, na šta se "loži". Sve ovo, moderna tehnologija enormno podržava. Muzika je postala neraskidivi deo svakodnevice. Slušalice u ušima su postale opšta pomama, čak do te mere da ih neki ljudi ne skidaju ni kad pričaju sa drugim čovekom. Analizirajte sami sebe u ovom smislu. Ko od vas može reći da nema omiljenu muziku ili da nije "fan" nekog od "popularnih". Ovim kortikalnim dejstvom na svest muzika može delovati i blagotvorno i sublimirano. Zbog toga je važno analizirati svaku emociju koju muzika izaziva. Treba analizirati svaku reč teksta koji se peva, pojedinačno i u smisaonoj celini. Sve zajedno će dati odgovore: kakvu poruku pesma prenosi, kakvu ideju izražava, kakvo stanje održava i na kakvu akciju podstiče? Ko od vas zaista na ovakav način pristupa muzici? Na kraju krajeva, kakva je korist i da li uopšte postoji bilo kakva svrsishodnost?

Naravno da čovek treba i da se "opusti" i da se zabavlja i da uživa, ali ako je to preokupacija, onda je to znak da nešto nije uredu. Nekada su pevači i svirači bili samo zabavljači. U svim slojevima društva "muzikanti" su imali svoje mesto, služili su svrsi. Danas su oni "zvezde" obožavane kao božanstva od strane svojih "fanova". Sada obožavaoci služe svrsi stvarajući materijalno bogatstvo "zvezdama", ali i stvarajući Egregore muzike. Ti Egregori, elementalni Duhovi, rađaju se iz Etera "kritične mase" obožavaoca. Oni rastu i razvijaju se uzimajući ne samo čist Eter ljudi, već uzimajući i duše. Egregori hrane izvesnom količinom Etera "zvezde", ali samo toliko koliko je potrebno da ih podstaknu na stvaranje novih "muzičkih projekata" koji služe održanju kritične mase u stanju ropstva, a koja je nephodna za održanje Egregora u životu. Kad "zvezda" prestane biti produktivna" pada u zaborav, a Egregor već samosvestan, nalazi novu "zvezdu" inspirišući je da stvara iste vibracije, za istu kritičnu masu. Zbog toga muzika jeste veoma moćno oružje, ali i oruđe u rukama onog ko je zna upotrebiti. Obožavalac, konstantnim ili čestim slušanjem ovakve muzike vezuje svoj akumulirani Eter za zvučne vibracije i oslobađa ga u prostor u kome se Egregor hrani ostavljajući "obožavaocu" lažnu mentalnu sliku ispunjenosti. I kada bi "obožavac" ostao uskraćen slušanja, tek tada bi osetio "prazninu" koju nosi u sebi, i to prazninu koja se može manifestovati kao potpuna "izgubljenost". Koliko ljudi u svetu u istom trenutku i u svakom trenutku sluša neku muziku? Zar treba dati odgovor na ovo pitanje!? Ili, recimo, na jednom koncertu, kako se ponaša ta "kritična masa"? Raj za Egregore na Zemlji. Ovome u mnogome doprinosi još jedan efekat, a to je glasna muzika, zaglušujuće glasna muzika. I nauka i medicina su dokazali pogubno delovanje glasne muzike na tkivo celog organizma, a posebno na nervna vlakna i moždane ćelije. Danas uobičajeno slušanje muzike pripijenim slušalicama uz ili u ušima, i gotovo uvek "do daske", direktno utiče na razaranje moždanog tkiva. A osim toga deluje krajnje otupljujuće na ostala čula izazivajući njihovo zakržljavanje. O smanjenju senzibilnosti i drugih sposobnosti ne treba ni govoriti. A krajnji efekat je deeterizacija bića, odnosno gubitak čistog Etera i životne energije. Pogledajte na šta liči čovek posle noći provedene u nekom pabu, klubu ili diskoteci gde se sluša glasna muzika: iznuren, ispražnjen, ispijen i jedino sposoban da se "baci u krevet". Naravno, ovakvom izgledu potpomaže i deeterizacija izazvana preteranim količinama hrane, pića i drugih sredstava za "opuštanje", pa još i ako je "pao neki seks" onako "na brzaka", onda je priča kompletna. Totalna praznina, dok lažna mentalna slika ostavlja utisak ispunjenog života.

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 25-01-2013 01:31