Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

Beleška 72

 

 Razgovori s povodom

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Nehargil

 

DNEVNIČKE BELEŠKE

 

 

Beleška 72 - 09.09.2011

Tajna vibracije Smeha

Čuvanje eteričnih resursa i odbrana od eteričnog "napada"

 

Čovekov život podleže svim zakonima postojanja, odnosno Univezalnim zakonima koji vladaju u čitavom Svemiru. Osnovna postavka postojanja: stvaranje, održavanje i uništavanje jednako se odražava i na život čoveka. Čovek se rađa, živi razvijajući se i na kraju stari i umire. Ovo je odraz fizičke stvarnosti. Međutim, ako život posmatramo samo kroz prizmu fizičke stvarnosti, onda se život svodi na stvar, a on to nije posmatran sa drugih ravni postojanja. Postojanje je proces, a kada postoji proces, da bi se on razvijao i odvijao potrebna je energija koja procs pokreće, razvija, odvija i održava u funkciji. Ta energija koja se neprestalno proizvodi i neprestalno troši jeste elementarni Eter iz kojeg je Sve stvoreno i kroz koji se Sve održava u Ravnoteži. Kao praizvor i čistota svih uzroka u kojem se odražava čitavo stvaranje, od najviših pa do najnižih ravni postojanja, ta se energija može transformisati u razne oblike, zapravo u svaki potrebni oblik. Naš fizički život, koji je sam po sebi svojevrstan proces uređen je po određenim zakonitostima kojima organizam proizvodi i transformiše izvesne količine energije i to u meri koja neophodna za normalno funkcionisanje života. To absorbovanje čistog Etera odvija se kroz procese disanja, uzimanja vode i hrane i kroz izlaganje vatri. Od toga kako se ovi procesi odvijaju, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, zavisi kakav će život biti u istom tom smislu.

Bogatstvo života se meri akumuliranom količinom životne energije. Ako ne postoji akumulacija, život se ne živi, već se preživljava. To znači da čovek nije u stanju da proizvede ništa drugo osim osnovnih potreba za puko održanje života. Takav život je konstantno suočen sa nizom nedostataka, slabostima, premorenošću, istrošenošću, bolestima i nizom sličnih nemogućnosti ispoljavanja bića, a o stresu, kao najrasprostranjenijoj bolesti savremenog sveta ne treba ni govoriti. Da bih objasnio kako ovo funkcioniše napraviću paralelu sa proizvodnjom električne energije korišćenjem prirodne snage reke. Na reku se može postaviti perasti točak koji će rečna struja okretati, i dalje kad se poveže sa generatorom on će proizvoditi izvesnu količinu električne energije. Ta električna energija bi možda bila dovoljna za osnovne potrebe jednog domaćinstva, ali ona nije dovoljna da se uz pomoć struje pokrenu neka velika postrojenja. Da bi se proizvela velika količina električne energije potrebno je pregraditi reku branom i napraviti akumulaciono jezero iz kojeg će se voda velike snage prelivati preko turbina na brani i proizvoditi veliku količinu struje. Na sličan način funkcioniše i biće čoveka. Da bi mogao da radi i da stvara velika dela čovek mora akumulirati veću količinu čistog Etera u svom biću. Taj akumulirani Eter omogućava ne samo normalno funkcionisanje života bez ikakvih neostataka, u fundamnetalnom smislu, već omogućava i stvaralaštvo kroz delovanje i to ne samo delovanje na Zemaljskoj ravni, nego kroz sve ravni postojanja. Zbog toga se Magija Elemenata smatra prvom i preinicijacijskom magijom kroz koju se aspirant uči čuvanju sopstvenih resursa i njihovom uvećanju. Tek kada čovek akumulira izvesne količine čistog Etera on može da dela u stvaralačkom smislu. Velikom akumulacijom stvara se i mogućnost za velika dela, čak i ona ravna čudima. Čuda zaista ne postoje. Postoje samo zakržljala ljudska bića.

Tajna sticanja svih moći, veština i sposobnosti je u Magiji Elemenata. Absorbovanjem čistog Etera i njegovom akumulacijom stiče se moć kojom se ovladava svim moćima. Budite revnosni u ovom poslu sakupljanja čistog Etera kroz primenu Magije Elemenata i steći ćete moć pre nego što i mislite da ste je stekli i veću nego što i zamisliti možete. Tajna svake tvari i svakog dela je u Eteru. Onaj ko Eterom ovlada može gospodar svake tvari i svakog dela postati. Ovde se Krug zatvara. A nije li rečeno da je Krug izraz Beskonačnosti? Ko je Beskonačnost, osim Bogova, još dodirnuo? Ne prepustajte previše svoj um ovim opservacijama. Umni spekulant nikada ne prelazi granicu razuma. Napusti svoj razum i otisni se nepreglednim prostranstvima Beskraja. Beskonačnost se otvara samo Dostojnima. I ćutite. Tišina je najmoćnije oružije mudraca.

Deeterizacija je neminovan proces jer čovek ne može živeti pod "staklenim zvonom" da bi se sačuvao od svih loših uticaja. Zapravo, pod "staklenim zvonom" čovek bi sebe lišio svih uticaja pa i onih dobrih. Filter za prečišćenje energija i njihovo odvajanje po principu dobro-loše, ne postoji. Čak ni aureola Bogova nema takvu prirodu već prima sve uticaje. Kako se onda zaštititi? Naizgled jednostavno, kada bi se samo reklo, ali za to je potrebna jasna namera izražena kroz voljnost bića. Nemojte misliti da postoji nekakav talisman ili obredna radnja koja to može učiniti. Rituali, kao i talismani imaju ovu moć, ali je ta moć određena namenom i ima ograničeno dejstvo u prostoru i vremenu. Za ovu neverovatnu sposobnost "samozaštite" je neophodan unutrašnji preobražaj bića. To nije alhemijska transmutacija koja proizvodi energetske štitove, amajlije i talismane, niti je magijska transformacija uma u magijsku svest koja se često naziva Velikim Delom. To je proces koji bi se mogao nazvati Magijska Metamorfoza. Samo metamorfoza bića ima dalekosežnu svrhu koja vodi ka otrkivanju Istinske Volje. Čak i najmanja sposobnost za promenu sebe je vrednija od bilo kakve moći nad spoljašnjim Univerzumom. Metamorfoza bića se može opisati kao voljna rekonstrukcija uma. Nastojanje da se um reorganizuje podrazumeva dualnost između stanja kakvo jeste i željenog stanja. Nemoguće je razviti bilo koju vrlinu bez mešanja sopstva u njenu suprotnost. Tako se spontanost rađa iz konvencionalnosti, radost iz tuge, pobožnost iz greha, ponos iz poniženosti, svemoćnost iz nemoći. Religije se zasnovaju na osnovnoj zabludi da neko može i mora imati jedno bez drugog. Posledica takvog poimanja stvarnosti iz perspektive jednostranosti jeste haotičnost sveta u kojem živimo. Što je težnja za vrlinom veća, veće je i izmetanje u njenu suprotnost. Visoka magija prepoznaje dualističko stanje, ali ne mari za to da li je život "gorak" ili "sladak" već teži da izdizanjem iznad dualnosti postigne bilo koju perceptivnu perspektivu po volji. Metamorfoza bića nije moguća bez velike akumulirane količine Etera. Zbog toga je primena Magije Elemenata prvi uslov i prva zaštita. Čišćenjem i posvećenjem svake stvari sopstvu, smanjuje se mogućnost uticaja "loših" energija. Akumulacijom čistog Etera kroz procese svesnog disanja, uzimanja vode i hrane i izlaganja živoj vatri uvećava se sposobnost nedodirljivosti za uticaj "loših" energija. Ako čovek izgubi izvesnu količinu čistog Etera zbog bilo kakve izloženosti sredstvu deeterizacije ili kakvom "eteričnom napadu", taj će uticaj biti obesmišljen. Hoće li jezero nestati ako se iz njega zahvati krčag vode? Zar mislite da su stari zalud govorili da tamo gde ima može i da se proliva!? Nije li stara mudrost u pravu kada tvrdi: ko ima još će mu se pridodati, a ko nema ostaće i bez onoga što ima!? Zato pamet u glavu, dragi moji prijatelji. I ćutite, kao što rekoh. Ne samo zbog toga što se pričom gubi velika količina Etera, što je posledica bezvredne priče, već zbog toga što se hvalisavim opisivanjem stečenog znanja i moći obesmišljava samo znanje, a moć gubi svoju silu dejstva. Mag uvek ćuti i o svojim delima ne govori. Zato ova dela ne prestaju da zasenjuju stvarnost. Moć Tišine stvara Delo bez premca.

Ova su dva oruđa magije veoma moćna, ali postoje još dva specifična oruđa koja se dodaju magijskoj umešnosti, a pri tom su nadnaravne sile koje mogu odagnati svaki uticaj ili pokušaj "napada" sa bilo koje ravni postojanja. Prva je protivotrov za disbalans i moguće ludilo magijskog transa, a druga specifično rastače opsesije koje nastaju uz magijsko delo. Ta su oruđa Smeh i Ravnodušnost.

Smeh je najviša emocija, jer jedino ona može u sebi sadržati bilo koju drugu emociju ili stanje od ekstaze do tužne izgubljenosti. Smeh jedino nema svoju suprotnost. Smeh je jedini održiv stav u Univerzumu kojim se svako delo kao komična predstava odigrava zbog sebe. Ovo je priroda Stvarnosti međusobne "igre" Bogova. Ali kako postići ovo stanje? Suština je u sagledavanju stvarnosti i sposobnosti da se u svakom delu vidi ta komična predstava koja se odigrava čak i u, za nas, neutralnim ili pak sablasnim i užasnim događajima koji okružuju pojedinca. Zapamtite, nije na nama da preispitujemo nameru Univerzuma. Zato tragajte uvek za emocijom smeha. Tražite smeh u onome što vas veseli i zabavlja, ali tražite ga i u bilo čemu što je neutralno i za vas beznačajno, tražite ga čak i u onome što je užasna strahota i odvratnost. Smejte se uvek i svemu. Iako ovaj smeh na početku može izgledati kao isforsiran, morate naučiti da se smejete u sebi svim stvarima. Smejte se i grohotom, čak i ako vas zbog smeha nazovu ludakom, smejte se čak i tome što vas tako nazivaju. Smeh je jedina eterična vibracija bića koja se širi Svemirom nepojmljivom brzinom. A Svemir, shodno Univerzalnim zakonima na kojima počiva, u Eteru koji je temelj svake tvari i dela, odgovara istom tom nepojmljivom brzinom gradeći neprobojni bedem za svaku neželjenu silu, dejstvo ili energiju. To je bedem aure sopstva koja je, poput stene, u stanju da odbije svaku odapetu strelu, a opet je tako nežna da izdašnošću svojom svaki otrov preobražava u nektar. Ali pazite da taj smeh ne bude samo spoljašnja manifestacija kojom se skrivaju strah i srepnja od ishoda dela i dela samog. Zaista zamislite da je svako delo samo komični komad na "pozorišnim daskama". Zato skinite izraz ozbiljnosti i mističnog zanosa sa lica svojeg. Tim ćete izrazom zajapuriti um drugog čoveka, ali Univezum ne možete prevariti. Istinskog maga ćete prepoznati po smehu njegovom.

Ovo stanje magijskog delovanja kroz smeh neodvojivo je vezano za ravnodušnost. Ta neprijemčivost sopstva za delo je ono magijsko stanje delovanja bez požude za rezultatima. Efekat ne-vezivanja je teško proizvesti jer je čoveku skoro nepojmljivo da se odluči za nešto i da onda uradi to čisto radi toga. Ipak konkretno, ova sposobnost je ta sila koja je potrebna da se izvede magijski čin. Samo jednousmerena svest će to uspeti da uradi. Vezivanje treba razumeti i u pozitivnom i u negativnom smislu, zbog averzije prema njenoj suprotnosti. Vezivanje za bilo koju osobinu svoje osobnosti, svoje ambicije, svoje veze ili čulnog iskustva, a istovremeno, i stvaranje averzijr prema bilo kojoj od njih, dokazaće ograničenje za mogućnost delovanja. Naizgled, fatalno bi bilo izgubiti interes za svaku stvar jer neke stvari mogu biti nečiji simbolički sistem ili magijska stvarnost. Zbog toga, pokušajte da doživite sve osetljive delove svoje stvarnosti da bi ste uvideli njihov kvarljiv uticaj kroz obuzimajuću želju. Tu u ovom raskoraku između dve strane sagledavanja se ovija proces oslobođenja vezanosti i nastaje ravnodušnost koja otvara prostor za magijsko delovanje. Lako za reći, ali ne i tako lako za proizvesti kao efekat.

Proces metamorfoze bića se započinje aktivnom formom preobražaja svakodnevnih navika. Koliko god bezopasne se činile, navike u mislima, rečima i delima su sidro sopstva. Aspirant koji želi da postane mag, mora podići to sidro da bi se slobodan otisnuo na pučinu haosa. Da bi počeo ovaj proces metamorfoze, izaberi bilo koju manju naviku nasumice i izbriši je iz svog ponašanja, a u isto vreme prisvoji bilo koju novu naviku nasumice. Izbor ne treba da obuhvati ništa spiritualnog, egocentričnog, ili emocionalnog značenja, niti bi trebalo da bude bilo šta što ima mogućnost neuspeha. Kada uspešno završiš prvu metamorfozu, prelaziš na sledeću. Potom se vraćaš na prvu koja je, budući zamenjena, skoro usvojena navika i nju jednostavno obrišeš, jer ona još nije dovojno ukorenjena da se ne može jednostavno obrisati. Sa ovako jednostavnim početkom i stematičnim kretanjem "dva koraka napred, jedan korak nazad", upornošću, postaćeš sposoban zaista za sve kasnije procese, ne samo metamorfoze već sve magijske procese.

Zaista nema te sile koja može delovati na prirodu maga ispunenog neizmernim količinama čistog Etera, koji o delima svojim ćuti, neprestalno se smeje i u ravnodušnosti svojoj neprijemčiv stoji.

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 25-01-2013 01:31