Stranice

 

 Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

  Alexanthorn

  Dnevničke beleške

  Razgovori s povodom

  Odgovor šesti

 

  Senke Glasnika

 Javna predavanja

 Autobiografske beleške

  Magijski Dnevnik

 Lice i naličje

  Kontakt

 

 

 

Kon Don

Razgovori s povodom

 

 

Odgovor šesti

 

Seksualnost i magija

 

Kakvu ulogu u magijskom radu ima naša seksualnost, tačnije naše seksualno opredjeljenje?

22.02.2011.

 

J.R.

Želio bih da ti postavim jedno pitanje, a mislim da je ključno u radu sa magijom. Kakvu ulogu u magijskom radu ima naša seksualnost, tačnije naše seksualno opredjeljenje?

Na ovo pitanje podstakao me tvoj odgovor koji se tiče "više ljubavi" tj. osoba sa kojima mag može biti u ljubavnoj vezi.

 

Seksualnost "sama po sebi" je od velike važnosti u magijskom životu, pa time je i uloga u magijskom radu posve značajna, dok seksualnost "sama za sebe" nema nikakvog značaja. Ovo je prva filosofska dvojba seksualnosti koju treba razjasniti.

Seksualnost "sama po sebi" je odraz praiskonske prirode, ne samo čoveka, već i svakog živog bića. Ona je nužnost života. Orgazam je na mikrokosmičkom planu odraz velikog praska na makrokosmičkom planu. "Kako gore, tako dole" - drevna mudrost koja se uvek potvrđuje. Velika eksplozija (muški princip) u Praiskonskom glibu (ženski princip), stvara pojavni svet, stvara život. Isto tako, orgazam muškarca u orgazmu žene stvara novu pojavnost, novi život. Ovo je nespoznatljivo moćna sila, ogromna energija koja se oslobađa u prostoru. Oni koji poznaju prirodu energetskih tokova znaju da seksualnim činom čovek oslobađa veliku količinu energije. Nijedna druga aktivnost čoveka ne oslobađa toliku energiju. Kako je čovek, kao fizička pojava, smrtno biće, ova energija bi mogla da izazove trenutnu smrt u trenutku orgazma, međutim to je prirodno regulisano povišenim lučenjem adrenalina u krv. Adrenalin je poput "crne rupe" koja guta sve pred sobom, ali se izluči taman toliko koliko je potrebno da "upije" u sebe višak energije i omogući stvaranje novog života, poput "bele rupe" iz koje proističu novi svetovi na makrokosmičkom planu.

Kako je u pitanju ogromna energija, sila kojom se sva "čuda" mogu proizvesti, seksualna energija je oduvek bila oruđe velikih magova. Kontrola ove energije i njeno usmeravanje omogućava vlast nad životom i smrću, vlast nad svakim oblikom Pojavnog i Onostranog. Ovo je seksualnost "sama po sebi".

Magovi veruju u višeslojnu stvarnost i za razliku od većine religija, ne izjednačavaju materiju i telo sa zlom. Za njih, fizički nivo je samo jedan deo spektra, odnosno celine bića ili celine sveta, podjednako važan i vredan poštovanja. Shodno tome je i shvatanje seksualnosti kao prirodnog i svetog fenomena. Muškarac i žena su potpuno ravnopravni i međusobno se dopunjuju. Magija ne prihvata patrijarhalno stanovište po kome je muškarac dominantan i poseduje ženu, koja postoji samo radi njegovog užitka ili, po još ekstremnijem hrišćanskom ili islamskom stavu, radi funkcije pukog produžetka vrste.

U svetu okultnog je mnogo više žena nego muškaraca. U jednoj staroj knjizi je zapisano "na jednog vešca, deset hiljada veštica". Zašto? Magija podrazumeva genijalan um. Takav um poseduje žena, to je svojstveno njenoj prirodi. Ona je kao zemlja, ona rađa. Ona poznaje najmisteriozniju tajnu prirode, ona je intuitivna i ima uvid u sve tajne. Žena se rađa kao vila. Zanos, kojem se prepusta, od nje stvara proročicu. Ljubav od nje čini čarobnicu. Žena uvek razmišlja, ona se snalazi u svakoj situaciji. Žena odlučuje o sudbini, ona vlada svetom. Niko kao žena ne može ublažiti bol, smanjiti patnju, rešiti probleme, odagnati muke. Ona rađa sinove i bogove. U određene dane je vidovita i ima bezgraničnu moć želje i sna.

Žena je za muškarca kao boginja, jer on ne zna tajnu rađanja. Jednostavan je i prost. Njegov um je ograničen, podložan iluziji i ne može ništa od onoga što žena može. Ni hiljadu muškaraca kao jedna žena. On nosi aktivan princip i zbog toga je, kao i u ovom i u svetu magije muškarac neophodan.

Mag se rađa pod posebnim ili neuobičajenim okolnostima. On ima žensku intuiciju i polovinu ženske prirode. On razmišlja, ali voli da spekuliše. On ne rađa, ali zna tajnu stvaranja. On oblikuje materiju i udahnjuje joj život. On je čarobnjak i alhemičar, ratnik i tragač. On koristi prava imena Bogova, Anđela, Demona, Duhova i svih stvari materijalne i nematerijalne prirode. On zna sve simbolizme i poznaje mirise, boje i zvukove. Mag gospodari u svim korespondencijama. Proroci i vidovnjaci tumače sudbinu, a mag je stvara. On priziva, odvraća, oblikuje i proizvodi sudbinu. Mag stvara budućnost. On ima moć čudotvorstva i u prirodi nalazi svoju sestru i saputnicu. Nasuprot proročici zagledanoj u svitanje, mag upire pogled u noć, ali ta tamna noć mnogo pre svitanja najavljuje novi dan.

Ovde je tajna ispoljavanja svake svake seksualnosti u magiji. Transformacija energije. Seks koji mag upražnjava odvija se u strogoj privatnosti i na unapred pripremljenom mestu moći. Seksualni čin i kad nema izgled ritualnog, a koji mag može upražnjavati bilo kad, bilo gde i bilo s kim, takođe je osmišljen i vešto vođen jer ima cilj... Mag akumulira velike količine enrgije iz svog okruženja i iz raznih izvora, ali često to može biti seksualni čin koji se, kao takav, može okarakterisati kao energetski vampirizam, odnosno isisavanje životne energije partnera i uvećanje sopstvenog energetskog resursa. Ovo rade neki magovi. Ali seksualni čin može biti i razmena energije, uzajamno preusmeravanje energetskih tokova, stapanje transformisane energije i zajednička emenacija u prostor ili bilo koju ravan.

Ovim je određeno i šta je ne-magijsko ispoljavanje seksualnosti, odnosno seksualnost "sama za sebe". Svaki seksualni čin zarad pukog zadovoljstva samo. Što bi rekli "seks radi seksa", ispoljavanje nagonskog poriva. Ovakav vid ispoljavanja seksualnosti je najrasprostranjenija civilizacijska forma, čak i ako je praćen uzajmnom emocionalnom vezanošću pratnera. Takav seks je uzaludno trošenje energije, odbacivanje moćne sile mikrokosmosa i nesklada sa makrokosmosom. Još je jedna karakteristika ove vrste seksualnosti: neusklađenost partnera, to jest, odnos subordiniranosti, koja je gotvo kao po pravilu uvek prisutna. Takođe, ako ne postoji saglasje želje, gde jedna strana trpi, druga je svakako u tom sličaju energetski vampir na nesvesnom i sublimiranom nivou.

Ovo bi, ukratko, bilo razjašnjenje osnovnog pitanja seksualnosti u magii, prva filosofska dvojba. Druga je pitanje stupanja u odnose sa jednim ili više partnera. Ovde ću biti vrlo kratak. Već sam napomenuo da su u magijskom smislu muškarac i žena ravnopravni te da nema odnosa subordinacije niti posedovanja. Čovek je po svojoj osnovnoj prirodi poligamno (muškarci) i poliandrno (žene) biće. Kako nema posedovanja na nivou fizičke strasti, postoji samo ekspanzija mentalnog ushićenja. Ako je seks praćen ispoljavanjem čistih ne-sublimiranih emocija, doživljaj je potpun. Dakle, u magijskom smislu, broj partnera nema presudnu ulogu, već samo kvalitet odnosa. To se može postići i sa samo jednim partnerom, ali svakako je put lakši i prijatniji ako ih ima više. No to je stvar ličnog izbora i unutrašnje prirode aspiranta na Stazi Znanja.

Svest je u magiji na sasvim drugačijoj razini, te ako su dve ili više osoba povezane i u ljubavnom smislu (emocionalno i seksualno), to se ne doživljava poput obične svetovne veze. Ovde je odnos daleko uzvišeniji. Ovde je svest samosvesna svog androginog (dvopolnog) porekla, gde je uobičajeno jedna polnost izraženija od druge, kako na telesnom, tako i na mentalnom nivou. Tako je seksualni čin, zapravo spajanje četvorostruke prirode, a ne dva suprotna pola. E ovde izvire i treće pitanje, treća filosofska dvojba seksualnosti, seksualno opredeljenje.

Prvo ispoljavanje seksualnosti je takozvana autoseksualnost. Ne postoji čovek koji nije autoseksualno biće, od najranijeg doba polnog sazrevanja, tokom celog života zrelog doba i podmakle starosti do smrti. Autoseksualnost predstavlja spoznaju sopstvene seksualnosti te njeno ispoljavanje kroz razne forme samozadovoljavanja. Kod autoseksualnosti, kao i kod svakog drugog vida ispoljavanja seksualnosti, nedvosmisleno stoji tumačenje koje sam već razjasnio kao seksualnost "sama po sebi" i "sama za sebe". Dakle, ako nije usmerena na preobražaj energetskih tokova, bezvredna je i predstavlja gubljenje energije. Čak i kad postoji uzdržavanje od seksa (apstinencija), u krajnjoj instanci kao ne ispoljavanje seksualnosti (aseksualnost), i tu se radi o autoseksualnosti koja se manifestuje kroz preobražaj (transformaciju) seksualne energije. Primer je za takvo ispoljavanje seksualnosti "desni put" u tantrizmu, a postoje mnogi pravci mistično religijskih i magijskih učenja koji podrazumevaju seksualnu apstinenciju.

Drugo ispoljavanje seksualnosti jeste stupanje u seksualni odnos sa partnerom. Ovaj vid ispoljavanja seksualnosti ima više varijeteta koji zavise isključivo od sklopa fizičke i mentalne ravni bića. Čovek je stvoren iz dva principa. Prema sumerskoj tradiciji iz krvi (semena) Drevnog Kingua (aktivni princip) i dela tela Drevne Tiamat (pasivni pricip). Stvaranje čoveka je slično u svim tradicijama te ovo neću objašnjavati. Suština je stvaranje iz oba principa i izgradnja dvostruke prirode koja teži uravnoteženju u  četvorostrukosti božanske prirode. Iz te neuravnoteženosti proističu svi varijeteti drugog seksualnog ispoljavanja. Biće čoveka je, po sumerskoj tradiciji, izgrađeno sa 144 stanice (kombinacije elemenata). U ovim kombinacijama elemenata postoje preovladavanja i to u odnosima: s jedne strane od 108:36 do 36:108 s druge strane. Ovo su krajnosti. Čista kombinacija ne postoji. Sredina je 72:72, dvopolno biće sa fizičkim i mentalnim karakteristikama oba pola (hermafrodit). Veoma retka pojava, ali zabeležena u istoriji svih vremena.

Heteroseksualnost je najrasprostranjeniji vid ispoljavanja seksualnosti (sklonost) i podrazumeva seksualno spajanje muškarca i žene. Ovo je idealno ispoljavanje seksualnosti koje podrazumeva uravnoteženje u četvorostrukosti božanske prirode i stvaranje života (obezbeđuje produžetak vrste). Ovo podrazumeva spajanje muškarca čiji odnos elemenata ide od 108:36 do 96:48 i žene čiji je odnos elemenata dijametralno suprotan i ide od 36:108 do 48:96. Ovo znači da u oba partnera preovlađuju elementi aktivnog, odnosno pasivnog principa na fizičkom i mentalnom planu. Heteroseksualnost može podrazumevati jednog ili više partnera. Idealna veza bi bila spajanje uravnoteženih dijametralnih parametara: npr. muškarac 100:44 - žena 44:100, ali ako parametri nisu usaglašeni, recimo muškarac 98:46 - žena 39:105, takva veza ne bi mogla ni da se uspostavi, a kamo li da opstane. Što su parametri približniji usaglašenom uravnoteženju, to je izvesniji kontakt i opstanak veze. Ovi parametri se lako izračunavaju proračunima astroloških korespondencija (znanje koje posduju poznavaoci okultne astrologije). Ovi parametri usaglašavanja se odnose i na ostale varijetete seksualnog ispoljavanja (sklonosti).

Biseksualnost je manje rasprostranjen vid, ali znatno prisutan u populaciji. Ova sklonost podrazumeva seksualno spajanje, poterebu ispoljavanja seksualnosti prema oba pola (muškarcima i ženama). Muškarci ove kategorije imaju odnos elemenata koji ide od 95:49 do 83:61,  a žene suprotno ovom, odnos elemenata između 61:83 i 49:95. Biseksualnost se može ispoljiti kroz tri glavna podvarijeteta i to: heteroseksualna biseksualnost (veća sklonost suprotnom nego istom polu), najzastupljenija grupacija u ovoj kategoriji; čista biseksualnost (uravnotežena sklonost ka oba pola), retka pojava; i homoseksualna biseksualnost (veća sklonost istom nego suprotnom polu). Biseksualnos kao vid ispoljavanja seksualnosti uvek podrazumeva dva ili više seksualnih partnera.

Homoseksualnost je treći i najmanje zastupljen vid ispoljavanja seksualnosti i podrazumeva seksualno spajanje istih polova (muškarac-muškarac, žena-žena). Odnos elemenata kod muškaraca ove kategorije ide od 82:62 do 73:71, a kod žena između 62:82 i 71:73. Treba napomenuti da postoje dva glavna podvarijeteta homoseksualnosti i to: aktivni homoseksualizam (poistovećenje sa sopstvenim polom) i pasivni homoseksualizam (poistovećenje sa suprotnim polom). Ovaj vid seksualnosti može podrazumevati jednog ili više partnera.

Naravno, ovo je osnovna podela ispoljavanja seksualnosti, a to znači da postoji niz raznih varijacija i podvarijacija. Govoriti o njima bi bilo previše za tekst ovog tipa, a i radi se o srazmerno malo zastupljenim pojavama koje mogu ići i do raznih patoloških oblika ispoljavanja seksualnosti.

Čini mi se da je ovaj odgovor već podugačak, no ovo je veoma značajno pitanje te nisam mogao zaobići ovakvo objašnjenje. Seksualnoj magiji i seksualnosti u magiji, inače nameravam da posvetim dobar deo ovog sajta, čak do najsitnijih detalja, kako u pojavnom, fizičkom smislu (biološki i fiziološki) tako i u magijskom smislu onostranog na razini mentalnog, astralnog i eteričnog ispoljavanja. Ali za ovu priliku, mogao bih da zaključim konačnim odgovorom na naslovno pitanje. Dakle, u magijskom smislu, svako ispoljavanje seksualnosti je prirodno i ono nije stvar izbora, već prirodne datosti. Na seksualno opredeljenje ne utiču socijalni faktori, već isključivo priroda poretka 144 stanice odnosa gradivnih elemenata i principa fizičkog i mentalnog sklopa čoveka. Socijalni faktori uticaja sredine mogu izazavati pojave patoloških stanja svesti i time patoloških oblika ispoljavanja seksualnosti, ali to je već drugo pitanje. Naslovno pitanje ovde se odnosi na ulogu naše seksualnosti i seksualnog opredeljenja na magijski rad. Uticaj je, iz svega rečenog, neizmerno veliki, a ogleda se u sposobnosti maga da dostigne uravnoteženje u četvorostrukosti božanske prirode. Da li će to postići seksualnim spajanjem sa jednim ili više partnera, suprotnog ili istog pola, ili će odabrati uzdržavanje od seksa kao svoj put, to je stvar unutrašnje spoznaje prirode sopstvenog bića svakog aspiranta na Stazi Znanja. Kapiju Bogova može proći svako, ali je malo pripravljenih.

 

 

 

Vrh strane >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 24-01-2013 04:36