Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

I

 

KNJIGA CRNE ZEMLJE

 

 

1. Knjiga Mrtvih, Knjiga Crne Zemlje je ovo što prenosim vam, uprkos opasnosti po život, tačno kako sam je primio iz Kraljevstva Hastura, okrutnog Nebeskog Lutajućeg Duha, koji bdi nad Onostranim prostranstvima. Zapamti! Svako ko čita ovu knjigu, upozoren je da su Drevni Bogovi i Demoni, iz vremena pre nego što je vreme postojalo i koji su naseljavali Zemlju Ljudi, spremni na osvetu zbog izgubljene borbe, jer posedovaše mnoge Svetove u Svemiru mnogo pre nego što je stvoren čovek u vreme kad su Stari Bogovi gospodarili prostorima, potomci Azagtota i Niarlatotepa, našeg učitelja i Gospodara Magova.

2. Ovo je svedočanstvo o svemu što sam video i o svemu što sam naučio, u godinama dok sam posedovao Tri Pečata Crnog Grada sa planine Mašu. Video sam Hiljadu i Jedan mesec i sigurno je to dovoljno da se izmeri život čoveka, iako se kaže da Proroci žive mnogo duže. Ja sam slab i bolestan i osećam veliku premorenost i iscrpljenost i uzdah mi se otima iz prsa kao svetlost iz starog fenjera. Ja sam ostario. A o tajnama u knjizi ovoj, razgovarao sam sa Duhovima Tame koji me snabdeše mnogim bogatstvima u blagu zemaljskom i u znanju Nebesa. Podjednako primih nespoznatljivo znanje od Drevnih Bogova i Moći koje iz znanja ovog prističu. Naučih sve o Starim Duhovima koji živeše pre nego što je čovek postojao, i koji spavaju još uvek, i koji su svim užasima ogrnuti. I beše jedan, među ovim moćnim Duhovima, koji me posvetio u tajne ove najmoćnije Magije.

3. Vukovi nose moje ime u svojim ponoćnim odama i taj skriven, oštar Glas doziva me iz daljine. I Glas je sve bliži, kao da je već u mom uhu, doziva me sa strašnim nestrpljenjem. Moja umorna duša kreće na put svog konačnog odredišta. Ali pre nego što dođe taj trenutak, moram ostaviti ovde sve što mogu, o strahotama koje vrebaju s onog sveta i čekaju u zasedi pred vratima, svakog čoveka i zato evo prastare Mudrosti koju predadoše Drevni, ali koja bi zaboravljena od svih, sem nekolicine ljudi koji se klanjahu Drevnima. I ako ja ne dovršim ovaj zadatak, uzmi ono što je ovde i razotkri ostatak, jer vreme je kratko i čovečanstvo neće ni spoznati ni razumeti zlo koje ga čeka, sa svake strane, na svakoj Kapiji, na svakoj slomljenoj prepreci, od svakog nepromišljenog sledbenika koji se izvitoperio od ludila.

4. Znaj, u to vreme, kad sam prolazio svim Oblastima u kojima borave Bogovi i, takođe, kad sam boravio u prebivalištu Azoneja i kad sam silazio u podmukla prebivališta Mrtvih i Večne Žeđi, moglo se ući kroz Kapiju Ganzir, koja je sagrađena u Uru, u danima pre nego što je Bab El postojao. Znaj, takođe, tada sam znao vladavine svih Duhova i Demona, čija imena dugo nisu bila znana među ljudima, ili nisu nikada ni bila poznata. Sada kada te napuštam, ostavljam ti u nasleđe neke od Pečata koji su propisani u to vreme, kao i ostale. O Azagtote, imaj milosti nad mojom dušom.

5. Video sam Nepoznate Zemlje koje ne behu u mapama nikada ucrtane. Živeo sam u nenaseljenim i pustim zemljama i govorio sa Demonima i dušama ubijenih ljudi i ženama umrlih na porođaju, žrtvama ženskog Zloduha Lammašte. Putovao sam ispod Mora u potrazi za Palatom Našeg Gospodara i pronađoh natpise na kamenim Spomenicima pobedničkih naroda i razgonetnuh natpise na nekim od njih, dok drugi još ostaše tajna za svakog čoveka koji živi.

6. I ovi narodi bejahu uništeni zbog znanja sadržanog u knjizi ovoj. Putovao sam među Zvezde, i drhtao pred Bogovima. Na kraju, pronađoh obrazac s kojim prođoh kroz Kapiju Arzir i uđoh u zabranjeno Kraljevstvo podmuklog Hastura. Probudio sam Demone i Mrtve. Prizivao sam Duhove mojih predaka u stvarne i vidljive pojave na vrhovima Hramova izgrađenih za dosezanje Zvezda i građene da se dodirnu najniže šupljine Podzemnog Sveta.

7. Borio sam se sa Crnim Magom, Azagtotom, ali uzaludno, i bežao ka Zemlji na kojoj borave Bast i Njen brat Niarlatotep, Gospodar Dvostrane Sekire. Okupio sam vojske protiv Zemalja sa Istoka, sastavljene od hordi zlih Duhova kod kojih sam izgradio poverenje i tako radeći pronašao sam Ngaa, Boga nepreglednih stepa, koji baca plamen i spaljuje kao hiljadu gromova. Našao sam strah. Pronašao sam Kapiju koja vodi ka Bezdanu, kroz koju Drevni oduvek nastoje da uđu u naš svet i koja mora biti zauvek čuvana s posebnom budnošću.

8. Mirisao sam isparenja Drevnih, Kraljice Bezdana čije ime je zapisano u užasnoj Knjizi Zemlje Mrtvih, zaveštanju delimično mrtvog naroda čiji sveštenici, u potrazi za snagom, otvoriše užasnu Kapiju zla i usahnuše sat vremena nakon toga. Došao sam u posed ovog znanja kroz okolnosti sasvim čudne, dok još bejah neučeni sin pastira u zemlji Baala, između dve velike reke.

9. U vreme kad bejah mlad, putovao sam u planine na Istok, i našao sam Crni Grad, kako ga nazivaše ljudi koji življahu tamo. I video sam tamo, u sivu stenu urezana, tri čudna znaka. A stena beše visoka kao čovek i široka kao bik i stajaše na zemlji čvrsto i ne mogoh je pomeriti. Nerazmišljajući mnogo o njima, upamtio sam ih jer behu znamenje drevne pobede kralja nad neprijateljem i upalih vatru kraj podnožja da me zaštiti od vukova koji lutaše u tim krajevima jer noć je bila, a morao sam spavati tu jer bejah veoma udaljen od Bet Durabije, mog sela.

10. A beše tri sata pred svitanje i devetnaesti sat Šabatu, kad me probudi zavijanje psa ili možda vuka, neobično jako, kao da je tu tik do mene. Vatra beše skoro utihnula, a ugljen je isijavao crvenilom nestajući na trenutke i igrajući se senkama preko Tri Pečata izrezbarena u steni. I požurih da raspalim vatru ponovo, kad odjednom, stena poče polako da se diže u vazduh, tako lagano kao da je golubica. Nemogoh se ni pomeriti, ni progovoriti od straha koji me podiđe duž kičme i obuze od nožnih prstiju do vrha glave.

11. Moć Azug Bela ne beše mi više strana do ovog trena, iako mi se činilo da mi je još malo snage u rukama ostalo! I čuh glas, nekako mekan, malo udaljen i pobojah se da možda nisu kakvi lopovi i obuzet takvom mišlju, okrenuh se i iza sebe ugledah nešto u crnom, zadrhtah. Drugi glas pridruži se prvom i ubrzo nekoliko ljudi u crnim odorama, dođoše zajedno na mesto gde sam, okružujući lebdeću stenu i ni jedan od njih ne pokaza ni trunku straha.

12. Mogao sam jasno videti kako gravure na steni počeše da sijaju plamenom, crvenom bojom, kao da je kamen u vatri bio. I oni počeše zajedno da mrmljaju u molitvi ili zazivanju, od koje tek po koja reč se mogla čuti na meni nepoznatom jeziku. Doduše, o Azagtote imaj milosti nad mojom dušom, ti rituali ne ostadoše mi, za ubuduće nepoznati. Stvorenja, čija lica ne mogoh videti niti prepoznati, počeše da prave neobuzdane vrtloge u vazduhu, noževima koji svetlucaše hladno i oštro u planinskoj noći.

13. Iz podnožja lebdeće stene, iz same zemlje gde stajaše, poče se uzdizati rep zmije. A ta zmija beše zasigurno najveća koju ikada videh. Najtanji deo bio je kao ruke dva čoveka i purpurne je boje, a kako se iz zemlje uzdizala, nigde joj kraja, iako ni početak više nazreti nemogoh i učini mi se kao da se pruža dole do u Bezdan. I još više toga se dogodilo i zemlja poče da drhti pod pritiskom ove zastrašujuće sile.

14. Pojanje sveštenika posta mnogo glasnije i vrlo blizu ludila i znao sam tada da su sluge neke skrivene Moći.

 

IA IA ZI AZAG
IA IA ZI AZKAK
IA IA KUTULU ZI KUR
IA

 

15. Zemlja gde sam se krio posta mokra od nekakve sluzi koja se širila lagano niz brdo od mesta na kome se dešavalo ovo čemu sam svedok. Dotakoh sluzavu zemlju i videh da je krv i užasnut, vrisnuh i odadoh svoje prisustvo sveštenicima. Okrenuše se prema meni i videh, s odvratnošću, kako seku svoje grudi bodežima koje koristiše da uzdignu stenu, u neke mistične svrhe koje ne mogoh pogoditi, premda sam znao da je krv moćna hrana tih Duhova, razlog zbog kojeg i poljane nakon bitaka počnu sijati neprirodnom svetlošću, odraz je Duhova kako se hrane tu.

16. Nek nas Anu zaštiti sve! Moj vrisak je učinio da se njihov obred poremeti. Pojurih planinskim putem kojim sam došao i sveštenici potrčaše zamnom. Neki od njih su ostali, verovatno da završe Obred. Ipak, trčeći neobuzdano kroz blato u hladnoj noći, moje srce posta jače u grudima i glava mi posta vrela, zvuk drobljenog kamenja i groma nasta iza mene i uzdrma samu zemlju po kojoj sam trčao. U strahu i u žurbi, padoh na zemlju.

17. Uzdižući se, okrenuh se u lice, kakvom god da je, napadaču koji mi se približio, iako sam bio nenaoružan. Na moje iznenađenje ono što sam ugledao ne beše ni sveštenik drevnog užasa, ni nekromant zabranjene Umetnosti, već crni plašt na travi i korenju, bez prividnog prisustva života ili tela pod njim. Hodao sam oprezeno ka prvom i uzevši dugački štap, podigoh plašt iz gomile korenja i trnja. Sve što je ostalo od sveštenika jeste lokva mulja, poput zelenog ulja i mirisom tela koje dugo već leži trunući na suncu.

18. Takav smrad me umalo nije nadvladao, ali bio sam rešen da nađem ostale, da vidim da li ih je ista sudbina snašla. Hodajući nazad uzbrdo gde sam maločas preplašen trčao na dole, dođoh do drugog od mračnih sveštenika, u stanju kakav je i predhodni. Nastavio sam da hodam, nailazeći na još odora hodajući, bez usuda da ih prevrćem.

19. Onda, konačno dođoh do sive stene koja se neprirodno vinula u vazduh na naredbu sveštenika. I još bejaše iznad tla i gravure sijaše i dalje nadprirodnom svetlošću. Zmija, ili bar ono za sta sam mislio da je zmija, nestade. Ali u minućem žaru vatre, sada hladnom i crnom, beše sjajna metalna ploča. Podigoh je i videh da je takođe izgravirana, kao stena, ali veoma zamršeno i nakon što videh ne mogoh razumeti.

20. Nisam mogao potvrditi da su znaci kao na kamenu, ali osetih da sam umalo mogao pročitati simbole, ali ne mogoh, premda sam znao jezik, ali je davno ostao zaboravljen. Glava je počela da me boli, kao da mi je zloduh tukao lobanju, kada je mesečina obasjala metalnu ogrlicu, jer sada znam šta je bilo i glas tada uđe u moju glavu i reče mi jednim imenom tajnu događaja kojem prisustvovah:

 

KUTULU

 

21. Tog trena, iako se svirep šapat zari u moje uvo, razumeo sam. Ovo su znakovi uklesani na sivoj steni, to je Kapija Bezdana:

 

 

22. A ovo je amajlija koju sam nosio u ruci i koju držim i dan danas oko vrata, pa i sada pišem ove reči.

 

 

23. Od tri uklesana znaka, prvi je Znak naše Rase, udaljene od Zvezda i zvan je Arra, na jeziku grada Ur koji beše stariji od Bab Ela, a kojem me naučio Pisar, izaslanik Starih. To je znak Saveza Starih Bogova i kada ga ugledaju, Oni koji nam dadoše, neće nas zaboraviti, Zakleti su! Duh Nebesa, Zapamti!

24. Drugi je Stari Znak i ključ je kojim se Moći Starih Bogova mogu prizvati, kada se upotrebi sa pravim rečima i obrascima. Ima svoje Ime i zvan je Agga.

25. Treći znak je Pečat Stražara i zvan je Bandar. Stražar je Rasa poslata od Starih. Drži bdenje dok drugi spavaju, pod uslovom da prihvati prikazani obred i žrtvu i još ovo treba da znaš, ako je prizvan, može se okrenuti protiv tebe.

26. Ovi pečati, da bi delovali, moraju se uklesati u kamen i postaviti na zemlju. Ili ih stavi na žrtvenik, ili, odnesi do Stene Zazivanja. Ili, izgraviraj na metal nekog Boga ili Boginje i okači oko vrata, ali pazi da bude skriven od pogleda neposvećenih.

27. Od tri znaka, Arra i Agga mogu se odvojeno koristiti, takoreći, pojedinačno i samostalno. Bandar, ipak, nikad se ne sme upotrebiti sam, već sa jednim ili oba preostala, jer se Stražar mora obavezno podsetiti Saveza kojim je zaklet sa Starim Bogovima i našom Rasom, inače, okrenuće se protiv tebe i opustošiti tvoj grad maltretiranjem tvojih bližnjih i jadikovanjem tvoje žene, sve dok u pomoć ne priteknu Stari Bogovi.

 

KAKAMMU

 

28. Metalna amajlija koju izvadih iz pepela, ugasle vatre, obasjana svetlošću Meseca, snažan je pečat protiv bilo čega što može doći kroz Kapiju Bezdana jer, ugledavši ga, odstupiće od tebe. Ali, delovaće jedino ukoliko je obasjan Mesečevom svetlošću jer, u tamnim danima Meseca, ili ako oblak prekrije Mesec, može biti male zaštite protiv Zloduha iz Drevnih Zemalja i Oni će tada slomiti svaku prepreku, ili će pustiti svoje sluge na lice zemlje. U tom slučaju, neće biti utočišta sve dok svetlost Meseca ne obasja zemlju, jer Mesec je najstariji između Oblasti i zvezdani je znamen našeg Pakta.

 

 

29. Nana, Otac je Bogova, Zapamti! Zbog ovoga, amajlija se mora urezati u čistom srebru na Uštap, da Mesec svetli nad njim u svom radu i Mesečevo zazivanje se mora izvesti po propisanom obredu kao što je dato u ovoj Knjizi. I amajlija ne sme nikada biti izložena Sunčevoj svetlosti, jer Ktuga zvan Udu, u svojoj ljubomori, otrgnuće Pečat od svoje moći. U tom slučaju, mora se oprati u vodi kamfora, a zazivanja i obred moraš izvesti ponovo. Ali, zaista ti kažem, bilo bi bolje urezati drugi.

30. Ove tajne koje dadoh tebi u bolu mog života, nikad ne smeju biti otkrivene neposvećenima, prljavima ili proteranima, ili sledbenicima Drevne Zmije, već ih čuvaj unutar srca svoga i uvek ćuti o tim stvarima. Mir neka je s tobom!

31. Od tada, od te sudbonosne noći u planinama Mašua u Crnom Gradu, lutao sam okolnim zemljama u potrazi za ključem za tajno znanje koje mi je dato. I beše to bolan i usamljen put, tokom kojeg ne uzeh ženu, niti nazivah kuću, ili selo svojim domom i boravih u raznim zemljama, često u pećinama ili pustinjama, učeći nekoliko jezika kao putnik što ih uči, da se pogađa sa trgovcima i uči njihove novine i običaje. Ali moje cenkanje bilo je sa Moćima koje obitavaju u tim selima.

32. I ubrzo, mogao sam razumeti mnoge stvari o kojima ranije nisam imao nikakvog znanja, izuzev možda u snovima. Prijatelji moje mladosti me napustiše i ja njih. Kada sam imao sedam godina otišavši od svoje porodice, shvatio sam da su svi oni umrli od svoje ruke, jer razloge niko nije mogao da mi kaže; njihovo naselje beše pokošeno kao žrtve neke teške i zarazne bolesti. Lutao sam kao prosjak, iz grada u grad hraneći se od dobre volje ljudi, mada često, umesto nahranjen bejah kamenovan, a i tamničenjem su mi pretili.

33. Jednom prilikom, bio sam u stanju da ubedim nekog učenjaka da sam iskreni naučnik i stoga mi beše dozvoljeno da pročitam drevne zapise u kojima su dati detalji nekromantije, vračanja, magije i alhemije. Naučio sam čini koje uzrokuju bolest u čoveku, kugu, slepilo, ludost, pa čak i smrt. Naučio sam razne staleže Demona i zlih Bogova koji postoje i stare priče o Drevnima. Stoga bejah u mogućnosti da se naoružam protiv ženskog Demona Lammašte, zvane Mač koji Cepa Lobanju, od čijeg pogleda nastaju užas i zaprepašćenje, a kažu i smrt najneobičnije prirode.

34. Vremenom, naučih imena i svojine svih Demona, Zloduha i Monstruma nabrojanih ovde, u ovoj Knjizi Crne Zemlje. Naučio sam moći svetlih Bogova i kako prizvati njihovu pomoć u vreme kada je potrebna. Naučih, takođe, o plašljivim bićima koja borave iznad svetlih Duhova, i koji čuvaju prolaz ka Hramu Izgubljenih, iz Drevnih Dana, Drevni Drevnih, čije Ime ne mogu napisati ovde.

35. U mojim usamljenim obredima u gorama, obožavajuci sa vatrom i mačem, vodom i bodežom i pomoću jedne moćne trave koja neobuzdano raste u određenim delovima Mašua i sa kojom sam mogao nesvesno da rasplamsam svoju žarkost pre no što me obuzme, jer ta trava daje umu ogromnu moć, da putuje u nesaglediva Nebeska prostranstva, a takođe i prolazak kroz Bezdan, gde dobih obrazac za amajlije i pečate koji slede, a koji snabdevaju Maga sigurnim prolazom kroz Nebesa gde može putovati u potrazi za Mudrošću.

36. Jednog jutra, probudih se i ugledah svet kako se promenio. Nebo beše tamno i glasovi zlih Duhova odjekivali su u dubini. I života ne beše u tom svetu, ni cveća što ga krasi. Tada začuh vrišteći zov, nečeg što vrištalo je iza brda dozivajući me. To vrištavo dozivanje u meni ludilo izazva, i hladan znoj me obli, ali ipak, ne mogoh ravnodušan ostati, te pođoh da vidim kakva me to zver vrišteći doziva. Napustih kuću svoju, spreman da krenem u pustinju za glasom koji me doziva, odjekujući svuda oko mene. Tumarao sam pustinjom dugo i bez odeće koju bejah obukao, potpuno nag sam ostao. Danju sam sam se preznojavao i smrzavao noću, a vrišteći zov, nikao prestajao nije.

37. Trećeg dana, u osamnaesti sat, glas prestade da vrišti, a ispred mene se pojavi čovek. Stajao je, potpuno crn. Lice mu beše crno i odeća koju je nosio. I pozdravi me na mom jeziku i izgovori moje ime. I reče mi svoje Ime, i Njegovo ime beše Ebonor, i On beše Demon. Ebonor beše taj što je vrišteći glas ispuštao, ali tada još nisam znao da je On mnogo više od običnog Demona koji kinji i muči slabe i neodlučne. On beše Glasnik mogo moćnijih zlih Duhova, koje zovu Drevni i kojima nijedan moćan čarobnjak, niti i jedan Bog može u potpunosti upravljati.

38. I predade mi ovaj Demon dar da razumem sve jezike, bez obzira da li su napisani ili ih govore ljudi ili zveri. Zato sam sada sposoban da čitam zapise i knjige, čak i one zbunjujuće i nejasne mnogim smrtnicima kroz mnoge vekove prošlosti. Ali isto tako bejah i proklet da nikada ne pronađem mir i spokojstvo. Kad kod bih pokušao da legnem i zaspim, čuo bih stvorenja oko mene kako govore. I mogao sam čuti ptice i insekte pustinjske, ali najgore od svega behu psi koji besno režaše i lajaše o dolasku Drevnih.

39. Sada, taj vrištav glas ne čujem više. Vratio sam se u selo svoje sa novim Znanjem i u mnogim besanim noćima oslusluškivah zvuke malih zveri i nevidljivih Demona koji govore o onome gde je sve mrtvo, i ne zaspah više, nikada. I posle mnogo ne prospavanih dana, krenuh opet u pustinju, nadajući se da ću pronaći Ebonora, i da ću učiniti da uzme svoj dar nazad, jer shvatih da je ovo užasno prokletstvo.

40. Nakom tri dana, ja nađoh ga opet, u osamnaesti sat Ebonor stade pred mene. Na kolena padoh pred Njim, preklinjajući ga uzme svoj dar nazad, jer ne mogoh podneti um svoj koji stalno od mene odlazi. Ali On ne pokaza samilost, već mi reče da hoće još veće Znanje da mi pokaže. Uze me za ruku i povede me duboko ispod hladnog pustinjskog peska koji se namah pretvorio u stepenice. Silazili smo dole ka mestu od čoveka neposećivanom, sve dok ne stadosmo ispred Kapije Skrivene Dvorane. Ovde ćeš pronaći Konačnu Istinu, ali ćeš razumeti veoma malo, reče mi Demon otvarajući Kapiju.

41. Tada začuh opet onaj vrišteći zov kako dolazi iza Kapije, samo što je sada hiljadu puta moćniji, i Ebonor me uze za ruku opet i povuče na drugu stranu preko praga. Iza Kapije ugledah svo neizrecivo Znanje, ali veoma malo mogao je moj um zapamtiti. I kad učenje bi na samom kraju, u trenu ugledah sebe ponovo kako stojim u pustinji i Ebonora ispred sebe, kako se smeje meni i umu čovečijem koji toliko slabiji od uma Drevnih. I naučih od Drevnih u Skrivenoj Dvorani, da su Oni, veoma moćni i užasni zli Duhovi, koji su došli iz Spoljnjeg Sveta ovde da žive na Zemlji.

42. Tada, u vreme pre no što čovek beše rođen, Oni su istraživali Zemlju jer se Njihova zvezda gasila. Sva istraživanja Zemlje radili su za Niarlatotepa, Crnog Drevnog Boga i Glasnika Drevnih, čije je Ebonor, samo jedno Lice. Odlazeći od mene, Ebonor se i dalje smejao govoreći mi da će jednog dana, doći vreme kada će se novi red među zvezdama uspostaviti i da će se Drevni Vratiti. I sa ovim što reče, ja još jednom ostadoh sam.

43. Odlučih da se odmorim malo, ali moje prokletstvo, moj dar, i dalje beše sa mnom. I kad god pokušah da počinem, ispred mene se otvarala Knjiga u kojoj su zapisana Imena Niarlatotepa Glasnika Drevnih Bogova. I imadoh znanje da da čitam ovu Knjigu savršeno, i niko drugi ne beše sposoban da razume reči ove na stranicama. Knjiga mi je govorila o Dvadeset i jednom Imenu i Licu Niarlatotepa. I svako od ovih Imena se može prizvati u njihove ispravne sate, počev od trećeg sata u danu do njegovog predposlednjeg sata. Svako Ime je Sveto i ima svoj poseban Pečat, koji se može upotrebiti samo uz isprvne reči Prizivanja. Imena Niarlatotepa su ova koja slede:

44. Prvo Ime, koje se priziva u trećem satu jeste Etonetate i On je Učitelj magijskih reči i izraza. Možeš ga uvek pitati u vezi svog posla, a On će te snabdeti mnogim rečima moći. Etonetate nema telo. Mada se može pojaviti u vidu nečeg nalik magli, radije ostaje nevidljiv.

45. Drugo Ime, koje se priziva u četvrtom satu je Odanen koji nosi sa sobom želje Drevnih. Moraš želeti da razgovaraš sa Odanenom, mnogo više nego sa Drevnima lično, jer je to u vremenu mnogo sigurnije. Odanen će se pred magavanom ukazati kao senovit oblik i slabo vidljiva pojava.

46. Treće Ime, koje se priziva u petom satu je Banibo koji će magavanu otkriti mesta na kojima počiva basnoslovno blago, ali moram te upozoriti, nemoj mu dozvoliti da te nagovori da napustiš svoj Krug. Kada budeš siguran da si dobio obaveštenja koja si tražio, proteraj ga. Banibo se odmah pojavljuje kao nakaza i nadut čovek iz kojeg isparava užasan smrad tvari koja se raspada.

47. Četvrto Ime je Obinab i priziva se u šestom dnevnom satu. On će magavanu otkriti mnoge tajne Svemira. Iako je sušta suprotnost Banibou, i On će nastojati da te nagovori da napustiš svoj Krug tako što će te pozvati da kreneš sa Njim na Putovanje. Ako nastavi u svom nastojanju, zatraži da ti lično da znanje o tome šta ćeš dobiti na tom putovanju.

48. Peto Ime je Bosoro i priziva se u sedmom satu. Pojavljuje se kao ogromna vatrena zmija. Nikako Ga ne smeš pogledati u oči, jer će te zauvek uhvatiti u svoju klopku. Naredi mu odmah da uzme obličje čoveka i On će poslušati. Bosoro poseduje sva znanja o umu čoveka i svih ljudi, tako da možeš zatražiti da ti preda znanje o čoveku čije ime izgovoriš.

49. Šesto Ime koje se priziva u osmom satu je Okseren i On ima znanje o budućnosti. Pojavljuje se kao crni konj koji može trčati brže od vremena.

50. Sedmo ime je Badero i može se prizvati u devetom satu dana. On je Gospodar svih pokreta i može te naučiti mnogim magijskim pokretima sa kojima ćeš imati moć da otvaraš Kapije ka drugim prostranstvima ili da deluješ na um drugog čoveka.

51. Osmo Ime koje se priziva u desetom satu dana je Osenin. On upravlja spoljašnjim telom čoveka i može promeniti izgled čovekov u bilo koji oblik koji magavan zatraži. Osenin se pojavljuje u telu čoveka sa glavom guštera koja je obmotana plamenim jezicima.

52. Deveto Ime je Boksebo i može se prizvati u jedanaestom satu dana. On će učiniti da sve Kapije budu otvorene za magavana kojem Put nije ograničen. Boksebo se pojavljuje kao ogroman insekt sa mnogo pari ruku.

53. Deseto Ime koje se priziva u dvanaestom satu je Norano. On zna sve knjige koje su ikada napisane i rado će magavanu u pero govoriti svaku knjigu koju zatraži u vreme kad ga prizove. Norano se pojavljuje kao krilati Pisar Drevnih.

54. Jedanaesto ime je Onaron i priziva se u trinaestom satu. On poseduje znanje mnogih nauka i rado će magavanu govoriti, a ukoliko magavan zatraži, doneće mu i veoma retke tvari kao što su biljke ili kamenje koji se teško mogu pronaći. Onaron se pojavljuje kao krilati čovek sa mnogo dugačkih i oštrih zuba.

55. Dvanaesto ime koje se priziva u četrnaestom satu je Nerekso koji poseduje znanje o tajnim znacima i talismanima. Nerekso se pojavljuje u obličju starca sa kozijim nogama.

56. Trinaesto Ime je Reranber i priziva se u petnaestom satu. On je veoma zao Duh i ubiće svakog čoveka na tvoju naredbu. Reranber se pojavljuje kao Princ u zlatnom blještavilu i nosi Crni Mač Zla.

57. Četrnaesto Ime Orosob možeš prizvati u šesnaestom satu, ali pazi, On je veoma pohlepan Demon. Ako bi magavan poželeo bilo koju ženu Orosob će mu je zavesti i dovesti. On se uvek pojavljuje kao čovek crne puti i potpuno nag, ali znaj, ukoliko se ne pojavi to znači da hoda zemljom napastvujući i silujući nezaštićene. Zato ga pozovi još jednom, ali ne smeš ga dozivati više od tri puta, jet ćeš Ga veoma razbesneti.

58. Petnaesto Ime je Nineso i prizivaj Ga u sedamnaestom satu. On se pojavljuje kao drevni Mag. Nineso ima moć da obaveže bilo kojeg Duha nižeg staleža na pokornost i obavezaće svakog Duha na naredbu magavana.

59. Šesnaesto ime je Ebonor i On se pojavljuje u osamnaestom satu dana. On poseduje znanje koje nije od čoveka i zna sve jezike. Magavan koji mu hoće postaviti pitanje, ne bi trebao da traži od Njega dar za razumevanje Znanja i jezika, jer će Ga tako veoma razljututi i uz dar dobiti i sasvim izvesno proprokletstvo, kao što sam i ja dobio. Ebonor se pojavljuje kao potpuno crn čovek obučen u crnu odoru.

60. Sedamnaesto Ime koje se priziva u devetnaestom satu je Oredab koji se pojavljuje kao kostur koji jaše na ogromnom gušteru. Oredab ima moć da uništi ceo jedan grad samo jednim pokretom ruke.

61. Osamnaesto Ime je Nenado i priziva se u dvadesetom satu. On ima ogromnu moć i može izazvati pomeranje zvezda i planeta. Nenado se pojavljuje kao kip sa glavom muve.

62. Devetnaesto Ime koje se priziva u dvadeset i prvom satu je Rubanir koji neprestano menja svoj izgled i nikad ne može biti prepoznatljiv. On ima znanje o svim stvarima prošlosti.

63. Dvadeseto Ime je Obeksob i priziva se u dvadeset i drugom satu. On se pojavljuje kao lebdeći leš obmotan plamenim jezicima. Obeksob će vizijama obdariti magavana koji ozbiljno proučava Tajne Vatre.

64. Dvadest prvo Ime koje se priziva u dvadeset i trećem satu dana je Etananesoe. On je isuviše užasan da bi se mogao gledati. Etananesoe je izvorno otelotvorenje Niarlatotepa i može se pojaviti samo ako su Mu sve zvezde naklonjene.

65. Ovo su Dvadeset i jedno Ime Niarlatotepa i Imena mogu biti prizvana samo u propisane sate i uz izgovaranje Priziva koje ću predati kasnije u spisima mojim. I opominjem te, takođe: ne prizivaj više od jednog Lica u jednom danu jer će, u protivnom, Niarlatotep biti veoma besan i razbiće Krug pohlepnom magavanu.

66. Sa Znanjem sadržanim u ovoj knjizi, krenuh u potragu za novim prebivalištem, jer ne mogoh se vratiti u moje selo. Bilo mi je potrebno vreme da proučim Puteve Drevnih i bilo mi je potrebno neko mirno mesto, jer ne mogoh spavati a ostati priseban i neuznemiren. Posle mnogo dana lutanja, najzad pronađoh za sebe ruševine grada uzidanog u pećine, koji se davno nazivao Ubar. Ovde pronađoh mir i odlučih da ostanem. Jedino u samoći pustinje bejah sposoban da vršim dela starih veština i da bolje proučim Imena Niarlatotepa, a takođe i da se usudim da prizovem neke od Drevnih. Svestan ozbiljnih posledica ne bejah pripremljen za moguću propast koju bi Oni mogli izazvati, jer znam da Ih Krug ne može zaustaviti. I zapisah sve što sam naučio a što sam smeo zapisati, tako da se ovo znanje može iskoristiti kako ne bi bilo izgubljeno ponovo.

67. I sada, nakon hiljadu i jednog meseca putovanja, Maskim me grize za petu, Rabiš tegli moju kosu, Lammašta otvara svoja užasna usta, Azagtot se opijeno raduje tuđoj nesreći na svom tronu, Kutulu podiže svoju glavu i upire pogled preko koprene pomračenog Sunca, izdižući se iz Bezdana i kostreši se nadamnom. I zbog toga, zaista, moram užurbano ispisati ovo, bez obzira da li ću naparviti neku grešku, kao što je red u obredima, ili u obrascima, ili žrtvovanjima, jer sada izgleda kao da čitava vojska Ereškigale, Vrebača koji Leže Čekajući, je tu.

68. Molim se Bogovima što se sačuvah, a ne isčeznuh poput sveštenika, Abdul Ben Marta, u Jerusalimu, Bogovi pamte i imaju milosti nad njim! Moja sudbina više nije ispisana u Zvezdama, jer prekrših Kaldeanski Savez tražeći moć nad Nebesima. Postavih stopalo na Mesec i Mesec više nema moć nadamnom.

69. Obrisi mog života obrisani su lutanjima mojim u Pustošima, preko slova ispisanih na Nebesima od strane Bogova. Čak i sada mogu čuti zavijanje vukova među planinama kao što su zavijali te sudbonosne noći, kako zovu moje ime i imena drugih. Strahujem za svoje telo, ali za duh se plašim više.

70. Zapamti, uvek, u svakom slobodnom trenu, da zoveš Bogove da te ne zaborave, jer Oni su zaboravni i veoma daleko. Zapali svoje vatre visoko na gorama i vrhovima Hramova i Piramida, kako bi ih mogli videti i zapamtiti.

71. Ne zaboravi, uvek da prepišeš svaki obrazac kao što sam stavio dole i ne menjaj ih ni jednom linijom niti tačkom, ne više no što je dlaka široka, inače će biti bezvredne, ili još gore, može te progutati jer slomljena zvezda je Kapija Ganzir, Kapija Smrti, Kapija Senki i Oklopnika.

72. Izgovaraj zazivanja kao što je zapisano ovde i na način ovde propisan. Pirpremi obrede bez grešaka i na pogodnim mestima i u vreme za izvršenje žrtvovanja. Nek Bogovi uvek budu samilosni prema tebi! Moraš pobeći čeljustima Maskima i nadvladati moć Drevnih! I Bogovi nek ti podare smrt pre no što Drevni zavladaju Zemljom ponovo!

 

73.      KAKAMMU SELAH

UR NIPPUR
ERIDU KULAH
KEŠ LAGAŠ
ŠURUPPAL SELAH

74.      DAN ŽIVIH, IZLAZEĆE SUNCE

DAN IZOBILJA, MILOSTIVO SUNCE
DAN SAVRŠENOG, VELIKO UŽIVANJE
DAN SREĆE, BRILJANTNA NOĆ
SJAJNI DANU!
VESELI DANU!
DANU ŽIVOTA, LJUBAVI I SREĆE!

75.      SEDAM STARIH, NAJMUDRIJIH!

SEDAM SVETIH, UČENIH!
BUDITE MI ZAŠTITNICI KAO UGLAČANI MAČEVI
BUDITE MOJI PAŽLJIVI I STRPLJIVI GOSPODARI
ZAŠTITI ME OD RABIŠUA
SJAJNI
DIVNI AFKALU!

76.      KOG BOGA UVREDIH?

KOJU BOGINJU?
KAKVU ŽRTVU NE POČINIH?
KOJE NEZNANO ZLO POČINIH
KAD SAM ISPRAĆEN
UŽASNIM ZAVIJANJEM STOTINU VUKOVA?

77.      NEK SE SRCE MOGA BOGA

VRATI NA SVOJE MESTO!
NEK SE SRCE MOJE BOGINJE
VRATI NA SVOJE MESTO!
NEK BOG KOG NE ZNAM
BUDE MIRAN PREDA MNOM!
NEK BOGINJA KOJU NE ZNAM
BUDE MIRNA PREDA MNOM!
NEK SE SRCE NEZNANOG BOGA
VRATI NA SVOJE MESTO ZA MENE!
NEK SE SRCE NEZNANE BOGINJE
VRATI NA SVOJE MESTO ZA MENE!

78.      PUTOVAO SAM KROZ NEBESA

I NEBESA ME NE ZAŠTITIŠE
SILAZIO SAM DO BEZDANA
I BEZDAN ME NE ZAŠTITI
HODAO SAM DO VRHOVA PLANINA
I PLANINE ME NISU ŠTITILE
HODAO SAM MORIMA
I MORA ME NE ŠTITIŠE
GOSPODARI VETROVA NAVALIŠE NA MENE
I BILI SU GNEVNI
GOSPODARI ZEMLJE PUZAŠE OKO MOJIH STOPALA
I BILI SU GNEVNI
DUHOVI ME ZABORAVIŠE

 

79. Moje vreme je pri kraju i moram dovršiti koliko god mogu pre no što me uzme Glas koji Večno Zove. Mesečevi dani su nakupljeni nad zemljom i Sunce i Ja ne znamo značenje tih predznaka, ali takvi su. I proročanstva su presušila gore i zvezde se vrte na svojim mestima. I nebesa izgledaše nekontrolisana, bez reda i sve je kao da vijugaju i lutaju.

80. I Znak Zdaku lebdi nad mojim stolom, te ne mogu čitati znake još zadugo, jer me taj Znamen čini slabim. I Znak Hastura izranja iza mene i čije značenje znam, ali ne mogu napisati, jer primih poruku da značenje zapisati ne smem. Teško mogu govoriti da prepoznam svoj glas. Bezdan zjapi širom preda mnom! Kapija je slomljena!

81. Znaj da se u Sedam Nebesa mora ući u njihovo vreme i u njihovo doba, jednu po jednu i nikada drugu pre prve, redom! Znaj da četiri Zveri Svemira zahtevaju krv posvećenog, svaki u svoje vreme i doba godine.

82. Znaj da Šub Nigurat traga za putem da se uzdigne do zvezda i kada Gornji bude sjedinjen s Donjim, onda će novo Doba Zemlje doći i Zmija napraviće celinu i Vode biće kao Jedno, kada visioko na Nebesima neće biti imenovani.

83. Zapamti da zaštitiš seosku imovinu i svoju porodicu Starijm Znakom i Znakom Rase, ali i Stražarom, takođe, ako Oni budu spori. I u to vreme žrtve ne smeju biti prinošene, jer će krv biti rascep kroz koji će proći, prizvaće ih.

84. Zapamti, treba da budeš na niskom zemljištu, ne visokom, jer Drevni lako dođu do vrhova Hramova i planina, kako bi mogli lakše sagledati šta su izgubili u poslednje vreme. A žrtve prinete na vrhovima tih Hramova izgubljene su za Njih.

85. Zapamti, tvoj život je u tekućoj vodi, a ne u mirnoj, jer u ovoj drugoj Lilit uzgaja svoja stvorenja, a Njena stvorenja su potomci Njihovi, i obrede vrši na Njihovim svetilištima i na mestima koja su ti nepoznata. Ali znaj, gde god postaviš stojeći kamen, tu će i Oni biti, jer takav je Njihov oltar.

86. Zapamti da urežeš znake tačno onako kako ti rekoh, ne menjajući ni jedan znak inače će se amajlija okrenuti protiv tebe koji je nosiš.

87. Znaj da so upija zla izparenja iz larve i korisna je za čišćenje alata.

88. Ne obraćaj se prvi Demonu, već pusti njega da se prvo obrati tebi. I kada progovori, obaveži ga da govori jasno, mekim i prijatnim glasom i na tvom jeziku, jer u suprotnom zasigurno će te zbuniti i zaglušiti svojim urlikanjem. I obaveži ga da zadrži svoj smrad, jer od njega možeš izgubiti svest.

89. Ne zaboravi da napraviš žrtvu, ni previše veliku niti previše malu, jer ako je isuviše mala, Demon ti neće doći, a i ako dođe, biće besan na tebe i stoga neće ti se obraćati, miran je i staložen kad je obavezan, jer takav je Sporazum. A ako je žrtva previše velika, postaće glomazan i prebrz te će biti težak za usmeravanje.

90. I takve Demone uzdigao je Sveštenik Jerusalema, Abdul Ben Martu, hraneći ih najvećim ovcama iz palestinskih stada i narasli su do zastašujućih veličina i verovatno da su ga tako i progutali. Ali to beše ludost, jer Ben Martu je sledio Drevne, koji su nezakoniti, kako je zapisano.

91. Ne zaboravi da je Bit Drevnih u svim stvarima, ali ni to da je i Bit Starih Bogova u svim stvarima što žive i vrednost ovoga pokazaće se kada vreme dođe.

92. Upamti reč ARRA, pogotovo kada radiš sa Onima koji su od Vatre, zbog poštovanja prema Njima, ni zbog čega drugog.

93. Nezaboravi da proslavljaš Mesec kad je Pun.

94. Čuvaj se Kultova Smrti, a to su: Kult Psa, Kult Zmaja i Kult Jarca, jer oni su sledbenici Drevnih i drži se podalje od njih, jer oni poseduju obrasce i čini koje je zabranjeno izgovarati. A ti kultovi nisu snažni, sem u njihovo vreme, kada su Nebesa otvorena nad njima i njihovom rasom.

95. I zauvek će biti Rat između nas i Rase Zmajeva, jer Rasa Zmajeva beše moćna u drevna vremena, kada su prvi Hramovi bili podignuti u Maganu i Oni spustiše dole veliku snagu sa Zvezda, ali sada su Lutalice i borave u pećinama i pustinjama i u drugim usamljenim mestima gde su postavili uspravne Stene.

96. I ovo videh, tokom svog puta kroz oblasti gde su drevni kultovi nekad cvetali, a gde su sada samo tuga i jad. I video sam ih u njihovim Obredima i užasne Stvari koje pozivaju iz Zemalja izvan Vremena. Videh Znake uklesane na njihovim stenama, njihovim oltarima, znak Jog Sotota i Zaleda, i one od Hastura i Azagtota i slične onima od Išnigarrab, užasne Potomke Jarčeve i užasnu muziku njihove Rase.

 

97.      I VIDEH KRV RASUTU PO STENI

I VIDEH STENU PROBODENU MAČEM
I VIDEH STENU KAKO SE UZDIŽE
I ZMIJU ŠTO GMIŽE ISPRED NJE
I TA MOĆ JE SIGURNO PROKLETA

98.      I GDE SE NIARLATOTEP ZADRŽAO?

I ŠTA JE SA KTUGOM?
USPAVANI BOGOVI ZAISTA SPAVAJU
I KAKAV ZLOČIN POČINIH?
I KOD KOG NENZNANOG BOGA ZGREŠIH?
KAKVE ZABRANJENE STVARI POJEDOH?
KOJE ZABRANJENE STVARI POPIH?
MOJA PATNJA!
SEDAM JE!
SEDAM PUTA SEDAM JE!
BOGOVI, NE BACAJTE SVOJE SLUGE DOLE!

 

99. Setite se čoveka Škorpiona što boravi u Planinama. Odavno ga stvori Šub Nigurat da se bori protiv Starih Bogova, ali mu je dozvoljeno da ostane pod Planinama uz Njih. Jednom nas je prevario i možda učini to ponovo. I zovi ga ako postoji nešto vezano za Bezdan što bi voleo da znaš, što ti nisam rekao. I njegov znak je prost i ovakav je:

 

 

100. I jednostavno, okreni se licem ka mestu gde je On i on će doći i govoriće, ali ne čini ovo u praskozorje, jer kad Sunce izađe, Škorpija nema Moć, nema je od Svitanja do Sumraka, još od vremena kada je prisiljen da bude pod Zemljom, jer takav je Zavet u kojem zapisano je: On neće uzdići svoju glavu iznad Sunca.

101. I opet: Njegovo je vreme tama. I opet: On zna za Kapiju, ali ne i Kapiju. I čovek Škorpion ima drugu od svoje Rase, ženku, što tu s Njim obitava, ali o Njoj nije dozvoljeno zboriti i mora biti proterana isterivanjem pojavi li se pred tobom, jer Njen dodir je Smrt.

102. A o Kultu Zmaja, šta ti još mogu reći? Oni obrede vrše kada je njihova Zvezda visoko na nebesima i u Kraljevstvu je Hastura, kao što su i Zvezde Psa i Jarca. I njihovi sledbenici su oduvek bili sa nama, iako nisu iste Rase kao što je naša, već su od Rase sa njihovih Zvezda, Zvezda Drevnih.

103. I oni se ne pridržavaju naših zakona, već ubijaju brzo i bez razmišljanja. I njihova krv ih pokriva. Oni su ti koji otvoreno prizivaju Duhove Rata i Kužnih bolesti na našu Rasu i uzrokovali su da veliki broj naših ljudi i životinja umre, na najneprirodniji način. I oni su bezosećajni prema bolu i ne strahuju od Mača ili Plamena, jer oni su tvorci sveg Bola! Oni su sama bića Tame i Tuge, a ipak Ne tuguju! Upamti miris! Mogu se prepoznati po svom mirisu! I tu su mnoge neprirodne nauke i umeća, koje uzrokuju čudesne stvari da se dese, ali su nedozvoljene našim ljudima.

104. I ko je njihov Gospodar? O ovome ja ne znam, ali čuh da ga zovu Nodens, što je sigurno huljenje, jer Nodens je od naše Rase kao što je zapisano u Knjizi Zaborava. Ali, možda, dozivaju Drugog, čije Ime ne znam. Ali Nodens nije sigurno.

105. I čuh kako pozivaše Imena Drevnih, ponosno, u svojim Obredima. I videh krv razlivenu po zemlji i suludo igranje i užasne uzvike priziva svojih Bogova da se pojave i pomognu ih u svojim Tajnim Delima. I videh kako pretvaraju samu Mesečinu u tečnost, koju staviše na kamenje za svrhu koju ne mogu pogoditi.

106. I videh kako se pretvaraju u čudne vrste zveri, kako se okupljaju na svojim određenim mestima, Ofalovim Hramovima, kako rogovi izrastaju iz glava koje nemadoše rogove i zubi iz usta koja nemadoše takve zube i šake postaše poput kandži orlova ili kandži pasa koji tumaraju pustinjskim oblastima, divlje zavijajući, poput onih koji i sada dozivaju moje ime van ove sobe!

 

107.    JADIKOVAH,

ALI NIKO ME NE ČU!
PREGAŽEN SAM UŽASOM!
NE MOGU DA VIDIM!
BOGOVI, NE BACAJTE SVOJE SLUGE DOLE!

 

108. Ne zaboravi Mač Stražara. Ne dotiči ga sve dok ne budeš hteo da ga otpustiš, jer u protivnom, dodirneš li ga otići će i ostaviće te nezaštićenim za ostatak Obreda, premda je Krug granica koju niko ne može proći, ali možeš ostati nepripremljen da uočiš mnoge neverovatne stvari koje će ti se ponuditi s druge strane.

109. Ne zaboravi takođe žrtvovanje Stražarima. Moraju biti redovna, jer Stražari su drugačija Rasa i ne mare za tvoj život, ali će izvršiti svako tvoje naređenje ukoliko mu je ponuđena odgovarajuća žrtva.

 

 

110. I zaboravljanje Starog Znaka će ti zasigurno doneti veliku propast.

111. I videh Rasu Ljudi koja obožava Veliku Kravu. I došli su negde sa Istoka, iza Planina. I oni su sigurno sledbenici Drevnih, ali nisam siguran za njihovo Ime i ne zapisuj ga, jer ionako je beskorisno. I u njihovim Obredima, postaju poput krava i odvratno je za videti. Ali oni su Zlo i zato te upozoravam.

112. I videh Obrede koji mogu ubiti čoveka sa velike udaljenosti. I Obrede koji mogu prouzrokovati čoveku mučninu, gde god da je, korišćenjem jednostavne bajalice, koja se mora izgovoriti na njihovom jeziku i ni na jednom drugom, ili tako je bar rečeno.

 

113.    AZAG GALRA SAGBI MU UNNA TE

NAMTAR GALRA ZIBI MU UNNA TE
UTUK HUL GUBI MU UNNA TE
ALA HUL GABI MU UNNA TE
GIDIM HUL IBBI MU UNNA TE
GALLA HUL KADBI MU UNNA TE
DINGIR HUL GIRBI MU UNNA TE
I MINABIENE TAŠBI ABA ABAANDIBBIEŠ

 

114. I ovo su izgovarali nad lutkom od voska koja je gorela u njihovom užasnom kotlu. I u tim stvarima nalazili su veliko zadovoljstvo i još uvek to rade gde god pronađu zgodno mesto za svoj Oltar Smrti. I videh mnoga sela opustošena njihovim crnim vradžbinama, ugljenisana plamenom i žarom koji pada s neba. I to je Znak da su bili tu, gde je zemlja crna i ugljenisana i gde ništa ne raste.

115. I kad vatra dođe sa Nebesa, sigurno će nastati panika među ljudima i Sveštenik ih mora primiriti i uzeti ovu knjigu, od koje sam mora napraviti kopiju i pročitati isterivanja tako da im niko ne naudi.

116. Jer mač će se stvoriti na Nebu tada, znak Drevnima da je Jedan od Njihovih pobegao i ušao u ovaj Svet. I to će ti biti znak da je takav Duh pobegao iza Granice na Zemlju i On mora biti pronađen.

117. I moraš poslati svog Stražara da ga traži, jer u protivnom biće veliko uništenje gradova i vatra će padati kroz Nebesa, kao kiša na Zemlju, nakon čega će Stari Bogovi videti tvoje patnje i zaustaviće uspinjanje Drevnih moćnim činima. Ali tada će mnogi već biti izgubljeni u Bezdanu.

118. Dobro gledaj Zvezde. Jer kada se kometa vidi u susedstvu Enzua, Njegov kult Jarca biće ozaren i magija će biti jača sa njihovih okupljališta. I kada se kometa bude videla u jatu Zmaja, biće velikih opasnosti, jer Kultovi Zmaja će se uzdići tada i činiće velika žrtvovanja, ne samo sa životinjama, već i ljudima.

119. A kada se kometa vidi u susedstvu Zvezde Sirius, biće velike patnje u domovima kraljeva i brat će se dići protiv brata i nastaće rat i nestašica. I tim stvarima sledbenici Psa će se radovati i ubiraće plodove u ovim sukobima, te će brzo njihova moć narasti.

120. Gledaj da se ne nađeš u blizini takvog Kulta tokom njihovih Obreda, sakrij se dobro da te ne vide, inače će te sigurno ubiti i od tebe načiniti žrtvu njihovim Bogovima i tvoj duh biće u užasnoj opasnosti, a zavijanje vukova biće tada namenjeno tebi i duhu koji odlazi od tebe. Ali samo ukoliko budeš imao sreće da umreš brzo, jer ti Kultovi uživaju u razlivanju krvi, čime dovode Veliku Moć i Snagu kroz svoje Obrede.

121. Pazi dobro, ipak, na sve što rade i sve što kažu i zapiši u knjigu koju niko neće videti, kao što ja učinih, jer služiće ti dobro u budućnosti kada ih budeš prepoznao po njihovim rečima ili delima.

122. I možeš napraviti amajliju protiv njih, kojom se njihove čini vraćaju i ublažavaju, spaljivenjem Imena njihovih Bogova na parčetu svile u kotlu po sopstvenoj zamisli. I tvoj Stražar odneće spaljene čini do njihovog oltara i položiće ih na njega i uplašiće se veoma i napustiće ono što rade na neko vreme, a njihov će Oltar pući i njihovi će Bogovi biti sigurno besni na svoje sluge.

123. Napiši knjigu koju ćeš sakriti dobro, i znaj, kada dođe tvoje vreme da izađeš, kao što je moje vreme sada, predaj je u ruke onih koji će imati najveću korist od nje i ko je verni sluga Starih Bogova i zaklet na večni Rat protiv pobunjenih Demona koji bi uništili narode.

124. I ako znaš imena onih koji bi ti naudili, zapiši ih na figurama od voska, napravljene po njihovom liku, nad kojima ćeš izgovoriti Kletvu i istopiti u kotlu u koji ćeš staviti Pečat zaštite. I Stražar će preneti Kletvu onima kojima je izrečena i oni će umreti.

125. A ako ne znaš njihova imena, onda dobro upamti šta hoće da ti naude i napravi lutku od voska poput čoveka, sa udovima, ali bez lica. I nad licem lutke zapiši reč

 

KAŠŠAPTI

 

Drži lutku nad plamtećim kotlom glasno izgovarajući

 

ATTI MANNU KAŠŠAPTU ŠA TUJUB TA ENNI

 

Zatim baci lutku u plamen. Iz dima koji se uzdiže, time što radiš, videćes ime vrača ili veštice ispisan u njemu. I onda ćeš biti u mogućnosti da pošalješ Stražara da odnese Kletvu. I taj čovek ili žena će umreti.

126. Ili možeš prizivati Išnigarab da te zaštiti od čini bajanja. I zbog ovoga, Pečat mora biti spreman kao i uvek, i kip Išnigarab da bude na Oltaru i prizivi načinjeni da dozovu Njenu pomoć, kao što je ova što sledi i koja je drevna, iz vremena Sveštenika Onostranih Svetova.

 

127.    KO SI TI, O VEŠTICE, KOJA ME TRAŽI?

TI ŠTO MI IZAĐE NA PUT
TI ŠTO DOĐE POSLE MENE
TI ŠTO SI ME UPORNO TRAŽILA,
MOG UNIŠTENJA RADI
TI ŠTO SI UPORNO ZAVERU ZLA
STVARALA PROTIV MENE
TI ŠTO SI ME OKRUŽILA
TI ŠTO NAPOLJU SI ME TRAŽILA
TI ŠTO UPORNO SLEDILA SI MOJE KORAKE
ALI JA, NAREDBOM KRALJICE IŠNIGARAB
ODEVEN SAM UŽASOM
I NAORUŽAN SVIREPOŠĆU
RASPOLAŽEM SILOM I MAČEM
ČINIM DA DRHTIŠ
I ČINIM DA POBEGNEŠ U STRAHU
ISTERUJEM TE
NADZIREM TE
I ČINIM DA IME TVOJE
BUDE ZNANO MEĐU LJUDIMA
I ČINIM DA KUĆA TVOJA
BUDE VIDLJIVA MEĐU LJUDIMA
I ČINIM DA SE BAJALICE TVOJE
ČUJU MEĐU LJUDIMA
I ČINIM DA SE ZLI MIRISI TVOJI
OSETE MEĐU LJUDIMA
UKLANJAM TVOJ UŽAS I ZLO!
I ODVODIM TVOJE ČINI NIŠTAVILU!
I NE ČINIM TO JA,
VEĆ NANAKANISURRA
GOSPODARICA VEŠTICA
I KRALJICA NEBESA IŠNIGARAB
ONE TI NAREĐUJU!

 

128. I ako ti sledbenici kultova i magovi i dalje prilaze, što je moguće, jer njihova moć potiče sa Zvezda, moraš onda zvati Kraljicu Tajnovitosti, Nindinuggu, koja će te zasigurno sačuvati, jer koji čovek zna puteve Zvezda? I moras napraviti priziv sa Njenim Imenom:

 

NINDINUGGA NIMŠIMŠARGAL JOG SOTOT LARA

 

I dovoljno je samo da uzvikneš to Ime glasno, Sedam puta i Ona će ti doći i pružiti pomoć.

129. I ne zaboravi da očistiš hram sa granama čempresa i bora i ni jedan zli Duh što opseda građevine ne sme tu boraviti i niti se larva sme gajiti, jer mnogo je nečistih mesta. Larve su ogromne, duplo su veće od čoveka i razmnožavaju se svojim izlučevinama i čak, kaže se, sopstvenim disanjem i rastu do užasne veličine i ne napuštaju mesto dok ih Sveštenik ili Mag ne ubode bakarnim bodežom, govoreći ime Išnigarab sedam puta po sedam puta, glasno, oštrim glasom.

130. Noć posta tiha. I zavijanje vukova posta tiho, da se jedva mogu čuti. Možda su spazili nekog drugog? Ipak, mogu li svojim kostima reći da nije tako? Jer znak Hastura još nije otišao, iza mene je i posta veći, bacajući senu preko ovih strana koje pišem.

131. Prizvah svog Stražara, jer sam namučen mnogim Stvarima što uticaše na mene loše, jer doneše mi nesreću bolest i zbunjenost. Moje knjige izgubiše luč i padoše ispod njih nalik životinjama usnulim ili mrtvim.

132. Smučilo mi se od glasova koje sada čujem, kao glasove moje porodice koju ostavih iza sebe odavno, što je nemoguće mi zamisliti da su njihovi. Da li nisam razumeo to o njihovoj preranoj i neprirodnoj smrti? Može li Demon, koji čeka uvek tu negde, tako vešto uzeti glasove moje majke i oca, mog brata, moje sestre?

133. Zaštitiću tebe! Da ova Knjiga bude amajlija, Pečat Zaštite! Da mastilo bude mastilo Bogova, a ne od čoveka! Zato moram pisati brzo i ako ne možeš da pročitaš ili razumeš ove spise, verovatno će ti biti dovoljna naznaka o snazi i moći Demona, u ovim vremenima i na ovim mestima i zasigurno je upozorenje da se čuvaš, a ne da prizivaš nesmotreno, već oprezno i ne pod bilo kakvim okolnostima.

134. Opasno je otvarati Kapiju Bezdana, jer ti nikada ne možeš znati koje je Vreme Drevnih, iako možda možeš reći koja su Njihova doba na Zemlji pravilom u koje sam te već uputio da izračunaš, jer Njihovo Vreme i Doba Bezdana teku neravno i nerazumljivo našim umovima, jer nisu li Oni Mozak Sveg Vremena? Nisu li Oni postavili Vreme na svoje Mesto?

135. Nije bilo dovoljno što su Stari Bogovi, neka imaju milosti nad slugama, postavili Lutalice da označe Njihov prostor, jer je svaki prostor oduvek bio delo Drevnih. Tamo gde nema Sunca da sija, gde se Ktuga nikada rodio nije, ne prolaze li godine tako brzo?

136. Uvek nastoj da čuvaš Kapiju Bezdana zatvorenom i zapečaćenom, uputstvima koje ti dadoh, Pečatima i Imenima ovde.

137. Uvek nastoj da zaustaviš Moći Kultova Drevnih Obožavanja, da ne postanu snažni u svojoj krvi i njihovom žrtvovanju. Po njihovim belezima znaćeš ih i po njihovom mirisu, jer oni nisu rođeni kao ljudi, već na druge načine: podmetanjem semena u utrobu majke njihove od Duha ili davanjem svojine koju im je od Duha data, ali ne one sa kojima smo upoznati.

138. I znaj, oni najviše vole Mračna Mesta, jer njihov Bog je Crv.

 

IA
ŠADDUJA IA
BARRA
BARRA
IA KANPA
IA KANPA
IŠNIGARRAB
IA
NNGI IA
IA

 

139. Zvezde postaju bledunjave u svojim sedištima i Mesec bledi preda mnom, kao Koprena kad se navlači preko sopstvene strasti. Psetoglavi Demoni prilaze Krugu mog Svetilišta. I nepoznate linije se pojaviše uklesane na mojim vratima i zidovima, a svetlo sa Prozora posta veoma slabo. Vetar nastade i Mračne Vode se komešaju.

140. Ovo je Knjiga Sluge Bogova. Na kraju ću ti reći ovo: Stari Bogovi učinili su da Prokleti padnu u san. I Oni će podmićivati svakog Pečatima Moći, I Oni koji stražare nad Spavačima, Prokleti su takođe. I još ću ti reči da ovde leže bajalice koje mogu slomiti Pečate koji drže u ropstvu Kutulua i Njegove horde Ebona. I zbog toga sam ja istrošio svoj život učeći o Stazama. Budala je ko misli da je Tama zatvorena u Svemiru. Kapija Bezdana je zatvorena. Sve što učiniš, činiš to na sopstvenu odgovornost. Kada jednom prizoveš Njih, Oni će ustati i hodati, odgovarajući na tvoj zov. Ovo je moj dar sinovima čoveka, ovo su Ključevi. Pronađi bravu i bićeš radostan. Ovo govorim ja, kojeg su podmitili, ja koji sam poludeo.

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:59