Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Duhovi Kovitlajućih Sila

Lutajući Duhovi Zemlje

Duhovi između Zemlje i Nebesa

 

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

X

 

KNJIGA DUHOVA

Prvi deo

 

Duhovi Kovitlajućih Sila

 

 

1. U Početku beše Tama i Ništa je bilo u Beskraju. Potom je Nakšir izgovorila Reč, i Reč beše Iskra. Tama je porodila Svetlost, i Svetlost je zaparala Tamu. Iz Predela Tame, Nakšir je ponovo izgovorila Svoja Imena i tako se uobličio Krug Bogova. I Oni su došli, Nevidljivi i Užasni. I vladali su od početka Vremena. Drevni Bogovi dođoše iz Nakširinog Ništa, Drevni su bili, Drevni jesu i Drevni će da budu.

2. U sudaru Tame i Svetlosti nastade Eter, Pratvar iz koje su Bogovi stvorili Svet. Eter su razdvojili na Četiri Kovitlajuće Sile da bi Svet mogao biti oblikovan. Zgušnjavanjem i Razređivanjem Kovitlajućih Sila Vatre, Vode, Vazduha i Zemlje, Pratvar je dobila svoje oblike. Oblici su spojeni ponovo u Eteru i Svet je Oblikovan. Mnogo Duhova je još izronilo iz Večnosti i Oni su se umnožili u Beskraju. I vladali su nad stvorenim Svetom od Početka.

3. U ovom spisu nalaze se Starešine Duhova Kovitlajućih Sila koji gospodare oblikovanjem i svim pojavnim oblicima. Svaki Duh se pojavljuje na drugačiji, sebi svojstven način i zbog toga magavan nikada ne treba da traži opise Duhova u knjigama niti u zapisima i rečima drugih magavana, jer ovo je opasno veoma. Moglo bi se desiti da magavan bude zaveden umnim slikama opisa koji bi pre priziva imao i snagom svoje mašte, u trenutku priziva, stvori Kovitlajućeg Duha umesto da prizove stvarnog Duha Kovitlajuće Sile. Taj Kovitlajući Duh bi onda preuzeo oblik Duha Kovitlajuće Sile postajući Utvara od koje nikakve koristi nema.

4. Stvarno delatan um neće nikada biti zaveden pričinjavanjima i neće stvarati opsene i Utvare niti bilo šta te vrste. Ako magavan dobro obavi neophodne magijske pripreme, on će uvek pod svoju vlast dovesti pravo biće, videće ga, čuti i osetiti. Upozorenje je ovo koje dajem važno: Magavan ne sme prvi započeti razgovor sa Duhom koji je prizvan prvi put.

 

 

Duhovi Kovitlajuće Sile Vatre

 

5. Duhovi Kovitlajuće Sile Vatre su mnogobrojni, ali je Njih Osam Starešina Duhova u Kraljevstvu Vatre dovoljno magavanu za rad sa Kovitlajućom Silom Vatre, jer bi i on trebao biti u stanju da skuplja lično iskustvo svojim vlastitim magijskim radom i uspostavljanjem veza sa Duhovima.

 

 

PIRUM

 

 

6. Pirum je u Kraljevstvu Vatre moćan Duh sa dostojanstvom Kralja. Starešina je velikom broju Duhova Vatre potčinjenih Njegovoj moći i stalno su mu na usluzi. On otkriva posebne načine kojima se postiže uspeh upotrebom Kovitlajuće Sile Vatre. Pirum može staviti na raspolaganje Duhove Vatre koji mogu ostvariti ista dejstva koja bi i On sam postigao, jer poseduju iste moći kao i On. Pirum daje znanje o svemu što se može postići uz pomoć čiste Vatre, a isto tako, i u svemu gde Vatra ima bilo kakav uticaj On može izazvati željeno dejstvo. U vreme prvog priziva, znak Njegovog Pečata mora biti iscrtan crvenim mastilom na parčetu papirusa, ili na gvozdenoj pločici izrezbariti, a Pečat napravljen ovako mora uvek imati oblik petougla, što je pravilo za sve Pečate kod Duhova Vatre.

 

 

AFTIF

7. Aftif je Duh Vatre koji ima dostojanstvo Kralja i On izaziva isto dejstvo kao i Pirum, a drugačiji je jer nije toliko aktivan kao Pirum i zato je Njime lakše upravljati. On ima više naklonosti ka ljudima i može dati različita magijskja saznanja o Kovitlajućoj Sili Vatre i raznim obredima kojima se postižu izvanredna dejstva. Aftif će potpuno posvetiti u Magiju Vatre, ako magavan to želi, koristeći posebne tajne obrede u tu svrhu. On vrlo rado nudi usluge Duhova koji su potčinjeni Njegovoj vlasti i daje im iste moći koje sam poseduje. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crvenim mastilom na parčetu papirusa, ili na gvozdenoj pločici izrezbariti.

 

 

ORUDU

8. Orudu je posebno opasan Duh visokog staleža u Kraljevstvu Vatre. Koristeći svoje podanike On, posredno ili neposredno, izaziva erupcije vulkana i podstiče sve što je u vezi sa žestokim i velikim vatrama. On ih može prouzrokovati, ali isto tako i njima upravljati i umiriti ih. Magavan koji dovede Orudua pod svoju vlast i sprijatelji se sa Njim, može učiniti velike stvari uz pomoć Vatre. Kao i prethodna Dvojica, Orudu može ustupiti niže Duhove Vatre, i kao što je zapisano, mnogo je magavana postiglo velika magijska dela uz pomoć Vatre u saradnji sa Duhovima koje im je Orudu stavljao na raspolaganje. Za prvi priziv Orudua znak Njegovog Pečata treba iscrtati žutim mastilom na parčetu papirusa, ili na gvozdenoj pločici izrezbariti.

 

 

ITUMO

 

9. Itumo je muški Duh Vatre, koji voli da se kreće i boravi blizu zemljine površine i koji ima naročitu sposobnost izazivanja žestokih oluja sa grmljavinom i sevanjem munja, pretežno lokalnih, uz pomoć svojih podanika. Kada magavan uspostavi vlast nad Njim, Itumo ga upućuje u tajno znanje kako da izazove razne vrste oluja uz pomoć Njegovih slugu i kako da ih zaustavi. Sve što se događa u jednoj žestokoj oluji stvara Itumo. Za prvi priziv Itumoa znak Njegovog Pečata treba iscrtati žutim mastilom na parčetu papirusa, ili na gvozdenoj pločici izrezbariti.

 

 

KOROMAN

 

 

10. Koroman ima dostojanstvo moćnog Starešine nad hordama Duhova koji izvršavaju različite naredbe kroz Silu Kovitlajuće Vatre. Koroman upravlja Vatrom u tri Kraljevstva: Kraljevstvu ljudi, Kraljevstvu životinja i Kraljevstvu biljaka, i može uticati na njih. On može ponuditi pouzdane podanike koji mogu pomoći magavanu snagom Vatre u svakom pogledu, bez obzira da li on vrši obrede sa podređenim Duhovima ili njegov uticaj deluje putem Magije umnog usredsređenja. Koroman pruža veliko znanje o mnogim stvarima, naročito o lečenju bolesnika koji se mogu tretirati Vatrom. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crvenim mastilom na parčetu papirusa, ili na gvozdenoj pločici izrezbariti.

 

 

TAFET

 

 

11. Tafet je, isto kao i Koroman, prijatelj ljudi koji pomaže magavanu u brojnim alhemijskim radnjama i štititi ga pomoću Vatre. On pruža uspeh u raznim magijskim obredima sa Vatrom i poučava prepoznavanju različitih stanja u alhemijskim radnjama i kontroli pojedinih postupaka. Tafet daje, na raspolaganje, potčinjene dobre Duhove koji magavanu mogu pomoći na razne načine da uspešno radi sa Vatrom. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crvenim mastilom na parčetu papirusa, ili na gvozdenoj pločici izrezbariti.

 

 

ORIMAN

 

 

12. Oriman je moćan Vatreni Duh koji pruža pomoć u mnogim magijskim obredima u kojima je bitna upotreba Vatre. Daje znaje o vatrenim oruđima i veštini koju kasnije magavan može obredno vršiti sam ili uz pomoć Orimanovih podređenih Duhova koje mu stavlja na raspolaganje. Oriman i Njegovi potčinjeni Duhovi vole da upravlaju radom koji se izvodi u kanjonima i vole se vrzmati po mestima gde se ručni ili rad sa oruđima izvodi pomoću vatre. Od Orimana i Njegovih nižih Duhova magavan dobija najzanimljivija obaveštenja o svemu što je u vezi sa vatrenim oruđima i oružjima. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati plavim mastilom na parčetu papirusa, ili na gvozdenoj pločici izrezbariti.

 

 

AMTOFUL

13. Amtoful daje magavanu znanje o tome kako da deluje u Kraljevstvu Vatre i upućuje ga kako da tamo potvrdi svoju magijsku vlast i kako da potpuno ovlada svakim Duhom Vatre. Amtoful je odličan posvetitelj u Magiju Vatre, jer pruža znanje o tome kako se brani od Vatre i kako se postaje neranjiv do izvesne mere. Nakon posvećenja u Magiju Vatre magavan je u stanju da drži u rukama užareno ugljevlje bez ikakve ozlede. Isto tako, Amtoful slobodno otkriva i mnoge druge magijske veštine koje se mogu ostvariti uz pomoć Vatre, ali ipak treba naglasiti da je Amtoful veoma opasan Duh Vatre. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati plavim mastilom na parčetu papirusa, ili na gvozdenoj pločici izrezbariti.

 

 

Duhovi Kovitlajuće Sile Zemlje

 

14. Duhovi Kovitlajuće Sile Zemlje su mnogobrojni, ali je Njih Osam Starešina Duhova u Kraljevstvu Zemlje dovoljno magavanu za rad sa Kovitlajućom Silom Zemlje, jer bi on trebao biti u stanju da skuplja lično iskustvo svojim vlastitim magijskim radom i uspostavljanjem veza sa Duhovima.

 

 

MENTIFIL

 

 

15. Mentifil je moćni Kralj gnoma u Podzemnom Kraljevstvu. On poseduje mnoge moći i osobine i može dati znanje o svim lekovitim travama i njihovoj pripremi, kao i dejstvu trava i lekova protiv svih vrsta bolesti od kojih mogu bolovati ljudi i životinje. Mentifil je učitelj u alhemijskom radu i otkriva tajnu pretvaranja Prvobitne Tvari u Kamen Mudrosti. On gospodari velikim brojem gnoma podanika koji mu pomažu u radu i poslovima u Kraljevstvu Zemlje. Magavan koji stekne vlast nad ovim Duhom Zemlje stiče istovremeno i dobrog prijatelja i može mnogo naučiti od tog moćnog vladara kovitlajuće sile Zemlje i svoju mudrost obogatiti mnogim tajnama. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crnim mastilom na parčetu pergamenta, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

ORDAFE

 

 

16. Ordafe je, isto tako moćni Kralj gnoma. On ima uticaj na sve metale koji se mogu naći u utrobi zemlje. Ako to magavan želi, Ordafe će ga voditi kroz svoje Kraljevstvo i pokazati mu sve riznice koje se nalaze pod zemljom u obliku ruda. Veliki je broj gnoma Njemu potčinjen koji obavljaju svoje poslove pod zemljom, čuvajući riznice i održavajući ih. Ordafe rado daje gnome magavanu na raspolaganje, koji će mu u svako doba pomagati u radnjama sa Kovitlajućom Silom Zemlje. Ali, magavan mora paziti da od Njega ne traži ništa čisto materijalno i da nikad ne upotrebi Duhove pomoćnike u pohlepne svrhe, jer bi tada bio u opasnosti od velikih problema koji bi nastali pri napuštanju oblasti i moći ovog Kralja gnoma. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crnim mastilom na parčetu pergamenta, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

OROVA

 

 

17. Orova je moćan vladar u Kraljevstvu gnoma koji, pored obima moći koje pripadaju jednom Duhu Zemlje, ima posebno zaduženje da čuva svo kamenje i dragulje koji se mogu naći u zemlji. On je u stanju da šljunak pretvori u drago kamenje i zna tajnu punjenja kamena Kovitlajućom Silom Zemlje ili nekim drugim tajnama za posebne svrhe. Orova dobro poznaje skriveno značenje svih dragulja i svoje znanje rado daje, naročito ako je za pravljenje amajlija, talismana i kamenja sreće. Ako bi magavan zatražio, ovaj moćni vladar nad gnomima može mu staviti na raspolaganje mnogo podanika svog Kraljevstva, međutim, magavan mora paziti da ne podlegne blistavoj pojavi Orova. Magavan može bezopasno naučiti mnoge stvari od ovih Duhova, ali nikada ih ne sme koristiti bilo šta materijalno, jer Oni vole davati poklone da bi učinili zavisnim poklonoprimca. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crnim mastilom na parčetu pergamenta, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

IDURAH

 

 

18. Idurah je moćan vladar nad gnomima kome je poverena tajna kristalizacije Kovitlajućom Silom Zemlje. Njegova je najveća moć pod zemljom gde se nalaze kristalne tvari kao što su soli. Od Iduraha magavan može saznati gde da traži kamenu so ili neka druga jedinjenja, kako se soli razvijaju, njihove hemijske i skrivene osobine i magijsku upotrebu raznih vrsta soli pomoću Kovitlajuće Sile Zemlje. Idurah zna mnoge tajne o načinima dobijanja raznih soli iz biljaka i minerala i sasvim rado govori o tome, a isto tako upućuje u njihovu praktičnu upotrebu u medicinske, alhemijske i magijske svrhe. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crnim mastilom na parčetu pergamenta, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

MUSAR

 

 

19. Musar je jedan od moćnih Kraljeva gnoma i vrstan za magiju zemlje. On poseduje znanje o energetskim tokovima i magnetnim strujama unutar zemlje i rado će govoriti o njigovoj upotrebi i načinima za ovladavanje ovim energijama. Musar može uvesti magavana u magiju prirode, koju bi on činio pomoću suprotnih polova Sile Zemlje. On poseduje znanje o spajanju električnih i magnetnih struja, koje utiču na život iznad i ispod zemlje. U Kraljevstvu Zemlje Musar je jedan od najpoštovanijih Duhova, jer se nazva Pravim Magom Zemlje. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati braon mastilom na parčetu pergamenta, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

NEKAS

 

 

20. Nekas je isto tako jedan od vladara gnoma i On poseduje tajno znanje o biljkama i njihovom skrivenom značenju. Od Nekasa magavan može saznati kako se drveće, rastinje i sve ostale biljke hrane podzemnim strujama i moćima i naučiti kako da ubrza rast, uveća prinos i upravlja životom biljaka pomoću Magije Zemlje. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati braon mastilom na parčetu pergamenta, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

ERAMI

 

 

21. Erami se smatra moćnim Magom među gnomima. Poseduje celokupno znanje Magije Privlačenja i rado će pokazati kako se priprema zemljano ogledalo i razne vrste tečnih zgušnjivača. Erami može omogućiti potpuno posvećenje u primenu Kovitlajuće Sile Zemlje i dati znanje o tome kako se zaštititi od raznih opasnosti pomoću Magije Zemlje. Isto tako može otkriti veliki broj tajni u vezi sa Magijom Kraljevstva Zemlje i rado će ustupiti svoje sluge da rade za magavana. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crnim mastilom na parčetu pergamenta, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

ANDIMO

 

22. Andimo ima veliku naklonost ka ljudima. On je dobro obavešten o svemu što se dešava u pećinama, jamama i rudnicima, a poznaje dobro i podzemne vode. Njegova je dužnost da štiti i pomaže svim ljudima koji se nalaze ispod zemlje i tamo moraju da rade. On je veliki prijatelj svih rudara i ako se magavan s Njim sprijatelji Andimo će ga uvek štititi, bilo gde da se nalazi pod zemljom. Pošto je On dobro upoznat sa alhemijom isto tako može pružiti pomoć i u tom pogledu. Andimo može lako navesti magavana da projektuje Plameni Kamen, takozvani živi sumpor, bilo direktno uz Njegovu pomoć ili uz pomoć nekog od Njegovih Duhova pomoćnika. Ako tokom projekcije kamena, magavan uzme kamen u ruku, on će se gadno opeći.

23. Andimo voli da stavlja to kamenje ispod nogu magavana ili ispred magijskog kruga. Taj kamen, magavan, ne sme dodirnuti već mora narediti Andimou da ga ukloni, jer ako magavan dodirne plameni sumpor koji je Andimo preobrazio Kovitlajućom Silom Zemlje, može i sam izgoreti. Andimov Pečat, koji se mora unapred iscrtati na drugom parčetu pergamenta i magijski pripremiti, treba baciti na sumporni kamen koji će se isatog trena zapaliti a kamen će se odmah pretvoriti u pravi alhemijski prah crvene boje, koji se zove Crvena lava. Crvenu lavu treba sakupiti staklenom kašikom i čuvati u dobro zatvorenoj boci.

24. Ovaj prah predstavlja Kamen Mudrosti u njegovom najčistijem obliku. Međutim, magavan tada može biti u iskušenju da iskoristi taj prah za pravljenje zlata ili produženje svog života. Ako magavan ne odoli tom iskušenju, on bi takvim alhemijskim radnjama zaključio savez sa ovim Duhom, pa se magavan unapred upozorava da ne čini tu glupost i da nikad u alhemiji ne dela na takav način, čak ni u slučaju kada on pretpostavlja da je dovoljno zreo i iskusan u svemu što je u vezi sa magijskom radom, jer i tada bi, mogao biti naveden na nepromišljeni korak. Preporuka je magavanu da naredi Andimou da prah odnese nazad u Njegovo kraljevstvo i tada će On odmah nestati sa šištećim zvukom.Za prvo prizivanje znak Njegovog pečata se mora iscrtati crnim mastilom na parčetu pergamenta, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

Duhovi Kovitlajuće Sile Vazduha

 

25. Duhovi Kovitlajuće Sile Vazduha su veoma neljubazni prema rasi ljudi, a isto tako i veoma stidljivi po svojoj prirodi, pa ne dozvoljavaju da se o Njima govori. Samo veoma iskusan magavan uz mnogo napora Ih može spustiti i uspeti da Njima potpuno ovlada. Zbog svoje slabe prijemčivosti i skoro neuhvatljive prirode, ne preporučuje se Njihovo prizivanje, jer znanje koje Oni poseduju magavan može zatražiti i od Starešina Prostranstva između Neba i Zemlje, prve Oblasti koja okružuje Zemlju. Osam Duhova Kraljevstva Vazduha dovoljni su magavanu za rad sa Kovitlajućom Silom Vazduha, jer bi on trebao biti u stanju da skuplja lično iskustvo svojim vlastitim magijskim radom. Ovo su Starešine Kraljevstva Vazduha po Imenima svojim i Pečatom za svakog od Njih.

 

PARAHIM

 

 

 

APILKI

 

 

 

ERKEJA

 

 

 

KAPISI

 

 

 

DALEP

 

 

 

DRISOFI

 

 

 

GLISI

 

 

 

KARGOSTE

 

 

 

Duhovi Kovitlajuće Sile Vode

 

26. Duhovi Kovitlajuće Sile Vode su takođe mnogovrojni, ali je Osam Starešina Duhova Kraljevstva Vode magavanu dovoljno za rad. On bi trebao biti u stanju da skuplja lično iskustvo svojim vlastitim magijskim radom.

 

 

AMASOL

 

 

27. Amasol je zadužen da izaziva bure na moru bilo sam bilo uz pomoć svojih podanika ili da ih smiruje, zavisno od toga kako mu narede Bogovi. Amasol može podariti znanje o tome kako da se pod svoju vlast dovede magnetna moć vode, u prirodnom i magijskom smislu. On stavlja na raspolaganje potčinjene Duhove koji magavanu mogu pomoći da ostvari svoje želje pomoću Kovitlajuće Sile Vode. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crvenim mastilom na parčetu papirusa, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

ARDIFNE

 

 

28. Ardifne može podariti znanje o tome kako treba vršiti uticaj na čoveka i životinje na pravi način, posredstvom Obredne Magije. Ako biće ili stvar na koji se utiče dođe na bilo koji način u dodir sa vodom, putem kiše, pranja ili pića, Ardifne ili Njegove sluge pomažu ubrzanju uticaja i, usled toga, ostvarenju ispoljenih želja magavana. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crvenim mastilom na parčetu papirusa, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

ISAFIL

 

 

29. Isafil je veoma lepa Kraljica u Kraljevstvu Vode, čije bi opisivanje lepote čak i nadarenom pesniku zadalo mnogo teškoća. Isafil ima mnogo sluškinja poznatih kao Vodene Vile ili Nimfe. Isafil poznaje mnoge magijske tajne u vezi rada sa Kovitlajućom Silom Vode i može podariti mnogo znanja u vezi sa Magijom Vode. Ali sa Isafil se mora biti veoma oprezan, baš kao što bi trebalo paziti i sa narednom gospodaricom zvanom Amue, jer se može izgubiti glava dok se radi sa Njima. Obe su prepredene u zavođenju ljudi svojom lepotom kojom zarobljavaju ljude. Isafil će, po želji, rado ustupiti Duhove koji su joj podređeni. Za prvo prizivanje znak Njenog Pečata se mora iscrtati srebrnom bojom na parčetu papirusa, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

AMUE

 

 

30. Amue, Vladarka u Kraljevstvu Vode, isto tako ima veliki broj potčinjenih vodenih Duhova. Magavan koji ima nameru da sa Njom održava vezu Ona će ga uputiti kako da ovlada ribama i drugim vodenim životinjama, i ako se magavan u svetovnom životu bavi ribarenjem ili uzgajanjem riba on će od Amue dobiti korisne savete i uputstva koja će mu omogućiti da potpuno upravlja svim što se pod vodom kreće. I ovaj Duh će rado staviti na raspolaganje podređene Duhove koji će doprinositi ostvarivanju želja. Za prvo prizivanje znak Njenog Pečata se mora iscrtati srebrnom bojom na parčetu papirusa, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

APOSTO

 

 

31. Aposto je muški Duh u Kraljevstvu Vode kojii vlada svim rekama i potocima, velikim i malim. On zna šta se nalazi na dnu potoka i reka i na kom mestu pod vodom se može pronaći drago i poludrago kamenje. Aposto u potpunosti zna Magiju Vode. On će rado ustupiti svoje potčinjene Duhove, a Oni su veoma korisni pri plivanju, ronjenju i zbog zaštite od davljenja. Ovi Duhovi mogu pokazati gde se mogu pronaći tela utopljenih ljudi. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crvenim mastilom na parčetu papirusa, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

ERMOT

 

 

32. Ermot ima skoro iste osobine kao i Aposto i može uvesti i posvetiti magavana u Magiju Vode, jer poseduje znanje o tome kako se za neke svrhe stvara Magijsk napon vode. Ermot rado stavlja svoje sluge na raspolaganje. Njegove osnovne osobine su pobuđivanje međusobne ljubavi kod ljudi pomoću Vode, pa je u tom smislu Ermot naročito uticajan kod žena. Za prvo prizivanje znak Njegovog Pečata se mora iscrtati crvenim mastilom na parčetu papirusa, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

OSIPEH

33. Osipeh je najlepši ženski vodeni Duh i ne samo što je potpuni gospodar Kovitlajuće Sile Vode, već i cele Magije Vode. Ona poseduje vrsno znanje o ritmovima u Magiji Vode i Magiji zvukova. Osipeh je izvanredna pevačica i igračica baš kao što su i Njeni podčinjeni Duhovi u tim veštinama bez premca i izvode divne plesove koje prate ljupkim pesmama. Ako magavan odoli izazovnim pozivima ove Vladarke Vode i stavi je pod svoju vlast, Ona će mu na raspolaganje staviti nekoliko svojih Duhova, a i sama će mu rado služiti. Za prvo prizivanje znak Njenog Pečata se mora iscrtati plavim mastilom na parčetu papirusa, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

 

ISTIFUL

 

 

34. Istiful je ženski Duh Vode koji upućuje u tajne Magije Vode i može omogućiti magavanu da vidi slike prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti na površini vode ili drugih tečnosti. Ona je učiteljica u postizanju raznih prerušavanja i preobražavanja koji se mogu ostvariti Kovitlajućom Silom Vode. Istiful poučava o tome kako se može izazvati ljubav ili mržnja kod prijatelja ili neprijatelja, bilo samim magijskim radom bilo uz pomoć Njenih Duhova. Ova prelepa vodena Vila je već upropastila mnoge magavane uspevajući da ih veže velikom veštinom u erotskoj ljubavi i lepotom, jer stupajući u vezu sa Njom magavani obično gube svoje interesovanje za bilo kakav dalji, bitniji razvoj i zbog toga stoji upozorenje da je magavan uvek taj koji bi morao vladati ne podležući nijednom Duhu, bez obzira na Njegovo dostojanstvo ili Oblast kojom upravlja. Za prvo prizivanje Istiful znak Pečata se mora iscrtati plavim mastilom na parčetu papirusa, ili na glinenoj pločici izrezbariti.

 

35. Ovo je sve o trideset dva Duha, Starešinama Četiri Kraljevstva Kovitlajućih Sila. Magavan ne bi trebao da se upusta u prizivanje Duhova Oblasti koje okružuju Zemlju, sve dok predhodno i u potpunosti ne ovlada Duhovima Kovitlajućih Sila.

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 04:08