Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Nebesa Prve Zvezde Sin

Nebesa Druge Zvezde Mustabaru

Strana 1

Strana 2

Nebesa Treće Zvezde Kilbat

Nebesa Četvrte Zvezde Udu

Nebesa Pete Zvezde Bibou

Nebesa Šeste Zvezde Dapinou

Nebesa Sedme Zvezde Kajmau

Sedam Nadzornika Nebesa

 

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

XI

 

KNJIGA O SEDAM NEBESA

 

NEBESA DRUGE ZVEZDE MUSTABARU

 

Bog Nebesa Druge Zvezde

NEBO

 

36. Bog Nebesa Druge Zvezde je Nebo. Stari ga zovu Imenom Nabu jer je i On veoma star Duh, ima dugu bradu i štićenik je Bogova, kao veoma dobar Čuvar Znanja. Nosi Krunu sa hiljadu rogova i dugu svešteničku odoru. Njegova boja je plava. Njegova bit je u metalu znanom kao živa i ponekad se takođe nalazi u pesku i u onim stvarima koje nose Njegov Znak. Njegova Kapija je Druga koju ćeš proći u obredima koji slede. Njegov Stepenik na Kuli Svetlosti je plav.

37. Njegov Pečat, moraš zapisati na savršenom pergamentu, ili na širokom listu palminog drveta i pazi da ne bude drugih ljudi u blizini, koji te mogu videti dok ovo radiš. Kada završiš, trebalo bi da ga umotaš u četvrtasti komad najčistije svile i odložiš na stranu do vremena dok ne zaželiš njegovu upotrebu i onda, svilu treba skloniti jedino kada svetlost Sunca obasjava Nebesa. Takođe, ovo je i najbolje vreme za njegovu izradu.

38. Dvanaest je broj Boga Neboa. A ovo je Njegov Pečat:

 

 

 

Duhovi Drugih Nebesa

 

39. Duhovi Drugih Nebesa su Sedamdest dve Starešine Oblasti koju nazivaju Mustabaru. Magavan koji je naučio da upravlja svojim boravkom među Duhovima Drugih Nebesa, stekao je potpuno znanje i uvid u tajne svih Nebesa. Njegovo dalje Putovanje Nebeskim Prostranstvima biće veoma lako. Duhovi Oblasti Zemlje i Duhovi između Zemlje i Nebesa odgovaraju pojavnom svetu Zemlje, Duhovi Prvih Nebesa Zvezdanom svetu, a ovde prikazani Duhovi Drugih Nebesa svojim osobinama odgovaraju Eteričnom svetu. Magavan koji ne savlada sve tajne boravka u ove prve tri Oblasti koje okružuju Zemlju, ne sme se uputiti ka sledećim Nebesima niti dalje u Prostranstva izvan ovih oblasti kojima upravljaju Drevni Bogovi. Ako bi to učinio, više se u naš svet ne bi mogao vratiti. Ostao bi zarobljen u Oblasti između Svetova.

40. I pazi na Njihovo vreme. Svaki od Duhova prvi put mora biti prizvan u Njegovo vreme. Polazeći iz Kraljevstva Pabilsag, počev od prvog podeoka vremena na Nebeskom Krugu, svaki od Starešina vlada nad pet podeoka vremena. I u svakom danu moguće je prizvati ove Duhove. Prvih dvadeset minuta nakon izlaska Sunca pripadaju Starešini koji ima najveći uticaj na našu planetu, a potom vlast preuzima drugi Duh, pa narednih dvadeset minuta treći Starešina, i tako redom se u jednom danu obrazuje uticaj svakog Starešine. Tokom ovih dvadeset minuta Njegove vladavine Starešina je u vrlo bliskoj vezi sa našim pojavnim svetom i tada se može najlakše prizvati. I na svakih pet dana sa izlaskom Sunca se obrazuje uticaj sledećeg Starešine po redu, tako dok se svaki od Njih ne smeni po svom uticaju u svakom delu dana tokom prolaska jednog kruga vremena na Nebeskom svodu. Kasnije, iskusan magavan ne mora se ovoga pridržavati, jer on u svako doba može prizvati bilo kog Duha iz bilo koje Oblasti.

41. Pečati ovih Duhova se crtaju žutom bojom pri Njihovom prvom prizivanju. Nadalje, magavan mora paziti da Pečati budu iscrtani istim bojama kao što sam ja u ovoj knjizi nacrtao. Ali i ovo treba da znaš: Duh će ponekad tražiti da Njegov Pečat nacrtaš u drugačijoj boji. Magavan mora udovoljiti takvom zahtevu, jer u protivnom, Duh se više nikada neće javiti niti odgovoriti. Slede sedamdeset dve Starešine Oblasti Mustabaru sa svojim osobinama i svojim Pečatima.

 

 

VEHUAL

 

 

42. Vehual je posvetitelj u sve tajne prorokovanja, od najprostijeg do najsavršenijeg čitanja eteričnog zapisa. Magavan će od ovog Starešine naučiti kako da proširi svoju svest što će mu omogućiti da sebe prenese gde god želi, da trenutno čita misli svakog čoveka, nauči sve o njegovoj Auri i, time, da prepozna njegove osobine iz jednog jedinog pogleda, bilo da se radi o neprijatelju ili prijatelju. Od ovog Duha magavan može naučiti i sve moguće načine uticaja. Magavan koji ostvari vezu sa Vehualom, moći će svoj život da provede blagosloveno, u miru i tišini.

 

 

DENIAL

 

 

43. Danial omogućava da magavan spozna Božansko Proviđenje i nauči sve o delovanju i posledicama Zakona Etera. Od ovog Starešine magavan može naučiti i sve o delotvornosti Božanskih Vrlina, pre svega o ljubavi i milosrđu. Ovo Znanje će magavana dovesti u stanje sreće koje može iskusiti samo onaj čovek kojeg predvodi ovaj Duh. I još mnogo tajni se može spoznati od ovog Starešine, kao što su spoznaja i razlikovanje pravde i nepravde, veština dobre procene, veštine delovanja u svim stvarima duha, uspešno pisanje, dobro govorništvo, dovitljivost i izvrsna predosećajnost. Denial će magavana naučiti i da u svakom verskom učenju prepozna njegove prave sadržaje mudrosti. U slučaju takve potrebe, ovaj Duh će kod magavana podstaći nadahnuće pravim idejama.

 

 

HAHASIA

 

 

44. Hahasia je izvorni posvetitelj u Kraljevsku Magiju. On će magavana uputiti u nauku o čitanju zvezda, tajne zvezdane alhemije i posvetiti ga u najdiblje tajne mudrosti kojom se stiče veština uzdizanja duha u sve Oblasti i svesnog delovanja u njima. Zahvaljujući znanju ovog Starešine, magavan će moći da svoje eterično, zvezdano i ovo pojavno telo učini nevidljivim ili vidljivim po volji, menjajući uzroke u skladu sa Zakonom Etera. Zaista su nebrojene tajne koje se mogu spoznati ostvarivanjem veze sa Hahasiom. Pravljenje lekova i lečenje ljudi i životinja je znanje koje magavan takođe može steći i time postati uspešan lekar i omiljen među bolesnicima koji njegovu pomoć zatraže.

 

 

IMAMIA

 

 

45. Imamia omogućava magavanu da postane gospodar svoje okoline, naročito njegovih protivnika, podučavajući ga o načinima na koje svakog neprijatelja može učiniti bezopasnim. Uz pomoć Imamie zatvorenici mogu ponovo steći svoju slobodu, bilo izravnim magijskim delovanjem bilo putem uticaja na one ljude koji mogu odlučiti o oslobađanju zatvorenika. Imamia je naročiti posvetitelj u zvezdočitanje koje je u sprezi sa naukom Kraljevske Magije. Tako magavan može dobiti vredno znanje od ovog Duha o bilo kom polju nauke koja postoji na Zemlji. Imamia ima i poseban smisao za veselje, zabavu i zadovoljstvo, i rado će izazvati okolnost koje će bez sumnje zadovoljiti magavana ako iskaže potrebu za ovim vrstama zadovoljstva.

 

 

NANAAL

 

 

46. Nanaal je posvetitelj u tajne razumevanja i upravljanja svim vrstama životinja. Znanjem koje stiče od ovog Starešine magavan će razumeti govor svih životinja i biće u stanju da menja svoje eterično i zvezdano telo tako da ga svaka životinja može opaziti. Ovo su velike tajne Kraljevske Magije kojima se stiče veština upravljanja životinjama, Kovitlajućim Silama i zvezdanim telom svake životinje ili čoveka.

 

 

NITAAL

 

 

47. Nitaal je veliki prijatelj svih umetnika, pisaca i govornika. On može pomoći svakome da postane poznat i uspešan u ovim veštinama. Magavan će uz znanje ovog Starešine postati miljenik veoma važnih ljudi na Zemlji i viših Duhova.

 

 

MEBAJA

 

 

48. Mebaja može dati magavanu uputstva za otklanjanje uzroka neplodnosti. On stvara ljubav u svim onim slučajevima gde je ona potrebna i pomaže magavanu da postigne uspeh, čast, poštovanje, ugled i dostojanstvo. Mebaja je izvorni posvetitelj u drevna učenja celokupnog Svemira i odan pomoćnik na Putu Spoznaje.

 

 

POJAL

 

 

49. Pojal daje sve što je potrebno za život, učenje, rad i zemaljski život uopšte. Od ovog Duha magavan može naučiti sve o prošlom, sadašnjem i budućem, i stvoriće ljubav u svim onim slučajevima gde je to neohodno. Magavan će od Pojala spoznati one tajne Kraljevske Magije koje su samo malobrojni doznali, i On će mu pomoći u svim njegovim proučavanjima.

 

 

NEMAMIA

 

 

50. Nemamia je posvetitelj u Tajne Preobražavanja, veštine pretvaranja zvezdanog i eteričnog tela, svog ili drugih ljudi u bilo koji željeni oblik. Sposobnost koju magavan može steći pod vođstvom ovog Duha je i veština magijskog balsamovanja Kovitlajućim Silama kojima se može zaštititi od svake vrste uticaja. Magijske veštine kojima će ovaj Starešina naučiti magavana omogućiće mu da slepima ponovo vrati vid, da postane vidovit, da bez teškoća učini svoje telo otpornim na svaku vrstu stresa, da bude uspešan u svakom pogledu, da nadvlada svaku strast, da probudi ljubav, poveća je ili ponovo izbledi, da oslobodi zatvorenike i još mnogo sličnih sposobnosti.

 

 

DŽEJALAL

 

 

51. Džejalal je posvetitelj u Kraljevsku Magiju i tajne zvezdočitanja. Magavan će od ovog Starešine naučiti razne moći i saznati sve o delovanju Oblasti koje okužuju Zemlju i njihovom uobičajenom uticaju na naš pojavni svet, i naučiće da izračunava te uticaje posmatranjem zvezda. Posebna veština koju će magavan naućiti od ovog Duha je da postane potpuni gospodar nad svim bićima Kovitlajućih Sila i Oblasti koje okružuju Zemlju čime dostiže svoje uzvišeno magijsko dostojanstvo i moć.

 

 

HARAHAL

 

 

52. Harahal poseduje izvrsno znanje zvezdočitanja i magavana će naučiti da prenosi magijsku moć na drago kamenje. Harahal je i naročiti prijatelj svih babica i magavanu koji sa Njim stupi u vezu će otkriti načine za vaspitanje i poučavanje dece dok su još u utrobi majke, a zna i tajne kojima se može otkloniti neplodnost kod žena.

 

 

MIZRAAL

 

 

53. Mizraal je izvrstan pomoćnik u svim poslovima koji se obavljaju rukama. Ovaj Starešina zna sve o zemaljskim naukama i verskim učenjima u koje može posvetiti zainteresovanog magavana. Ovaj Duh je i vrsni alhemičar, a magavan može od Njega naučiti kako da produži čovekov život alhemijskim i spagiričkim sredstvima i kako da balzamuje čovekovo telo. Mizraal zna i kako se uspešno leče umne bolesti i vrsni je znalac tajni Božanskih vrlina. On će magavana naučiti i kako da oslobodi one koje progone neprijatelji i kako da te neprijatelje učini bezopasnim.

 

 

UMABAL

 

 

54. Umabal deli sreću i zadovoljstvo u ovom životu, prijateljstvo i ljubav, putovanja svetom i zabave sa potrebnim sredstvima. Takođe je i posvetitelj u alhemiju, naročito za upotrebu Kovitlajućih Sila u raznim alhemijskim delima preobražavanja tvari. Umabel je toliko moćan da je, bez preterivanja, u stanju da budalu učini mudracem.

 

 

DŽA HAL

 

 

55. Dža Hal je posvetitelj u tajne ostvarivanja Božanskih Vrlina, veštinu umnog usredsređenja i tajne delovanja i posledica Zakona Etera. Ovaj Starešina može magavana naučiti kako da na određeno mesto okupi sve zmije iz okoline i kako da postane otporan na zmijski otrov, tako da mu čak ni najotrovnija zmija ne može ništa. Ako magavan zatraži, ovaj Duh će mu dozvoliti i da otkrije skrivene riznice tajni Kraljevske Magije.

 

 

ANIANUAL

 

 

56. Anianual je posvetitelj u tajne lečenja, bilo lekovima bilo magijskim obredima. Magavan će od ovog Starešine naučiti kako da priprema zaštitne amajlije protiv raznih bolesti i loših uticaja i kako da ih napuni. Anianual zna i kako dovesti pod svoju vlast sve Duhove Tame Oblasti Mustabaru i kako se zaštititi od nepredviđenih uticaja pomoću magijskih čini. Ako se magavan bavi trgovinom Anuanual će mu pomoći da ostvari dobru zaradu i ostvari sve svoje namere. On će pokazati i sredstva za sticanje prodornog uma i izvaredne snage predosećajnosti.

 

 

MEHIAL

 

 

57. Mehial će magavanu otkriti tajne Reči Moći kojima može svakog neprijatelja koji mu ugrožava život pretvoriti u gomilu pepela, jer snaga ovih reči trenutno razvija neverovatan bljesak. Ostale čini koje može dobiti od ovog Starešine, omogućuju magavanu da kroti divlje životinje i da smiri čak i najbesniju rulju. Magavan koji ostvari vezu sa ovim Duhom biće posvećen u mnoge tajne, koje se moraju čuvati u strogoj tajnosti. Pod vođstvom Mehiala, svaki magavan može postati mudrac, poznat pisac i veliki govornik.

 

 

DAMABIA

 

 

58. Damabia je posvetitelj u znakovnu i talismansku magiju i veštinu magijske pripreme talismana i amajlija. On može magavana odvesti na Izvore najviše Mudrosti koja postoji na Zemlji gde će naučiti Zakone Svemira i njihovu primenu u Kraljevskoj Magiji. Ovaj Starešina će magavana uputiti i u tajnu upravljanja Kovitlajućom Silom Vode, tako da može steći potpunu moć nad svakom životinjom koja živi u vodi. Ovaj Duh će posvećenom magavanu otkriti sve riznice skrivene u morskim dubinama i omogućiti mu da otkrije lekovite izvore. Ako je magavan zainteresovan za lečenje bolesti, Damabia će ga posvetiti i u tajne lečenja Vodom.

 

 

MANAKAL

 

 

59. Manakal će otkiti tajnu sticanja prosvetljenog uma i naučiće magavana kako da svaku ideju izrazi brojevima i znacima Kraljevske Magije. Ovaj Starešina zna kako uskladiti poremećaje, naročito one koji su izazvani uticajem Meseca. Uz pomoć ovog znanja, magavan će biti u stanju da leči ljude od svake vrste ludila, padavice i drugih umnih bolesti magijskim obredima ili amajlijama. Magavan od ovog Duha može naučiti i kako da sve biljke dovede pod svoju vlast i kako da na njih utiče svojom voljom, a isto tako i kad su u pitanju sve životinje. Manakal će pokazati magavanu i kako da utiče na osobine nekog čoveka i kako da na ljude utiče svojom voljom. Vrsni je znalac tajne tumačenja snova koje će rado otkriti posvećenom magavanu. Manakal zna i sve o skrivenim riznicama i igubljenim stvarima.

 

 

IJAJAL

 

 

60. Ijajal je veliki posvetitelj u tajne Kraljevske magije. On će magavana naučiti kako da postigne najviše prosvetljenje i potpuno savršenstvo objašnjavajući mu kako da nadvlada sve vrste prepreka ili loših uticaja na Putu Spoznaje. Pod vođstvom ovog Duha magavan može postati gospodar prirode, naročito biljnog carstva, i u stanju je da izvodi čuda pomoću prirodne magije koja su poznata samo malom broju posvećenika. Ijajal može pomoći i u sticanju uspeha, časti, slave, dostojanstva i ugleda.

 

 

HABUJA

 

 

61. Habuja je posvetitelj u tajne lečenja, čak i najtežih bolesti. On otkriva pripremu alhemijskih sredstava protiv najrazličitijih bolesti. Magavan od ovog Starešine može naučiti i kako da kroz obrede prirodne magije obnovi plodnost zemlje, ili pak da čitava prostranstva učini neplodnim. Uz pomoć ovog Duha magavan će biti u stanju i da neprijatelje pretvori u prijatelje, da probudi ljubav kod ljudskih bića oba pola i da je povećava ili smanjuje po svojoj volji.

 

 

ROČAL

 

 

62. Ročal je pokrovitelj pravde i uvek će se starati da magavan ostvari svoja prava i dobije svaki spor. Ovog Duha treba prizivati samo u trenutku nevolje. On će magavana naučiti kako da čitanjem eteričnog zapisa ili uz pomoć Duhova pronađe, svakog lopova ma kako on bio lukav i gde god da se sakrio. Veština koju može da stekne učenjem od ovog Starešine, magavanu će omogućiti da utiče na lopove tako da se oni predaju i vrate ukradene stvari, ili da spreči bekstvo lopovima i da ih ukoči poput mumija.

 

 

DŽABAMIA

 

 

63. Džabamia je odličan posvetitelj u Kraljevsku Magiju i magavan od Njega može naučiti da izaziva najveće magijske pojave, da čita eterični zapis i da koristi Svetlost u magijskim obredima na sva tri plana postojanja. Ovaj Starešina zna tajne pomoću kojih se može naučiti veština zvezdanog i eteričnog putovanja, rastavaranja i ponovnog stvaranja sopstvenog ili tela drugih ljudi i ostalih stvari kojima stiče sposobnost prenošenja u najudaljenija mesta. Džabamia će odvesti magavana putem prosvetljenja ka najvišem blaženstvu i posvetiti ga u sve tajne seksualne magije.

 

 

HAJAL

 

 

64. Hajal će magavana naučiti da zagospodari svim okolnostima u životu, da se izvuče iz najveće nevolje, da učini neprijatelje pokornim i da pomaže svima onima koje progoni neprijatelj ili sudbina. Hajal zna tajne kojima magavan može povećavati svoje magijske sposobnosti, tako da na kraju počne činiti čuda.

 

 

MUMIA

 

 

65. Mumia je odličan posvetitelj u Kraljevsku Magiju. Pod Njegovim vođstvom magavan će biti u stanju da izvodi sve magijske radnje u bilo kojoj Oblasti koja okružuje Zemlju. Ovaj Duh će upozoriti na svaku prepreku koja može iskrsnuti na Putu Spoznaje i objasniti kako da se savlada. Mumia je takođe i posvetitelj u alhemiju, zvezdočitanje i, naročito, u tajne lečenja, tako da magavan osim što može druge lečiti od mnogih bolesti, može i sebi obezbediti dobro zdravlje i dug život.

 

 

VEHUJA

 

 

66. Vehuja će otkriti tajnu kako se jača snaga volje i kako se vera u magijsko delo može učiniti čvrstom poput stene da bi pomoću ovih sposobnosti magavan mogao da poveća svoju moć tako da može izazivati prava čuda. Ovaj Duh je učitelj brzog postizanja svih vrsta magijskih veština i sposobnosti.

 

 

DŽELIAL

 

 

67. Dželial je posvetitelj u tajne ljubavi i privlačenja. Ovaj Starešina zna sve tajne seksualne magije i spreman je da ih otkrije duhovno zrelom i posvećenom magavanu. Magavan koji uči od Dželiala naučiće i kako da pretvori neprijateljstvo u prijateljstvo, kako da pomoću magije pobudi ljubav kod žena i muškaraca, kako da tu ljubav poveća i, ako je to potrebno, uništi i kako da sam postane savršeni ljubavnik. I mnoge još tajne će ovaj Duh otkriti, kao što je tajna zaštite dobara od lopova, izazivanje i smirivanje zemljotresa, sticanje znanja i razumevanja svih zemaljskih jezika, sticanje ugleda i bogatstva, ali i oduzimanje istih od drugih ljudi.

 

 

SITAAL

 

 

68. Sitaal odlično poznaje tajne zavođenja, obuzimanja i ovladavanja bićem drugog čoveka, kao i prenosa i čitanja misli na daljinu. Magavan će od Njega naučiti da postane savršeni gospodar ljudi i životinja pomoću prevare i opsene, a takođe može naučiti čitanje eteričnog zapisa prošlosti, sadašnjosti i budućnosti svakog bića na Zemlji.

 

 

ELEMIA

 

 

69. Elemia će magavana posvetiti u tajnu kako da postane gospodar svoje sudbine, a takođe i kako da upravlja sudbinama drugih ljudi i životinja. Od ovog Statrešine može naučiti i da puni magijske Reči Moći i da ih prenosi u Eter da bi izazvao željene posledice u eteričnom, zvezdanom ili našem pojavnom svetu. Elemia zna i kako se stupa u vezu sa mrtvima.

 

 

MAHASIA

 

 

70. Mahasia je posvetitelj u tajne ovladavanja Kovitlajućim Silama i sticanja veština kojima može da se proizvedu sve moguće vrste pojava i da se uspešno leče neizlečive bolesti pomoću magije.

 

 

LELAHAL

 

 

71. Lelahal je posvetitelj u tajne seksualne magije. Ovaj Duh je i naročiti ljubitelj talismana i amajlija koje se pune ljubavnom magijom i upoznaće magavana sa svim pomoćnim sredstvima koja služe ovoj nameni. On može naučiti kako da napravi, različite obrasce za sreću i zaštitne amajlije. Lelahal je inače prijatelj svih umetnika i ako se magavan bavi umetnošću, biće posebno podstaknut i nadaren od strane ovog Starešine.

 

 

AČAJA

 

 

72. Ačaja zna tajnu brzog učenja i uspona u magiji razvijanjem veštine čitanja eteričnog zspisa. Sledeći uputstva ovog Starešine, magavan bi mogao da neprijatelje učini prijateljima, da stekne mnoštvo prijatelja, da pobudi ljubav i da u Eteru čita sudbinu svakog čoveka ili sudbine čitavih naroda.

 

 

KAHETAL

 

 

73. Kahetal će magavana naučiti da upravlja električnim i magnetnim strujama Kovitlajućih Sila, čime se stiče veština izazivanja najrazličitijih pojava u prirodi. Magavan može od ovog Duha dobiti izvesne moćne Reči kojima će biti u stanju da izaziva kišu, sneg, oluju sa grmljavinom, grad ili bilo kakvo nevreme i da ih ponovo zaustavi.

 

 

AZIAL

 

 

74. Azial uči magavana Božanskoj Pravdi i Božanskoj Milosti i pokazuje mu tajnu ispoljavanja ove dve Božanske vrline u svim Oblastima koje okružuju Zemlju. Predvođen ovim Duhom, magavan će naučiti da umiri neprijatelje, probudi ljubav i uspostavi mir. Azial takođe zna i o svemu što postoji u utrobi zemlje, o skrivenim riznicama, metalima i podzemnim vodama.

 

 

ALADIAH

 

 

75. Aladiah je odličan posvetitelj u alhemiju i Kraljevsku Magiju. On će naučiti magavana korišćenju moći biljaka u raznim magijskim obredima. Ovaj Starešina zna sve o telu čoveka i svim uravnotežujućim silama u telu. Posvećenom magavanu će pokazati kako da se zaštiti od neskladnih uticaja obredima Kraljevske Magije i kako da pronađe uzroke bolesti i da ih uspešno leči.

 

 

LAUVIA

 

 

76. Lauvia će posvećenom i duhovno zrelom magavanu otkriti terajuće čini kojima se može uticati na olujnu grmljavinu i delovati protiv neprijatelja.

 

 

HAHAJA

 

 

77. Hahaja je posvetitelj u Zakone odnosnosti i naučiće magavana jeziku znakova. On osposobljava magavana da reši najteže probleme u Kraljevskoj Magiji, otkriva mu duboke Istine i tajne koje su uspeli da spoznaju samo retki posvećenici. Zahvaljujući moćima koje zadobije od ovog Starešine, magavan će biti u stanju da najogorčenijeg neprijatelja pretvori u prijatelja i rasplamsa prijateljsku ljubav.

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 04:05