Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

II

 

KNJIGA MRTVIH IMENA

 

 

1. Knjiga Mrtvih Imena je svedočanstvo koje ti predajem, ja sluga Bogova, a ti moraš svojim radom pronaći dokaz za ovo. U ovom spisu ću ti otkriti Imena, prirodu i Pečate Drevnih, koji jednom davno živeše na Zemlji, ali u vreme kad zvezde promeniše svoje mesto Oni behu proterani i razdvojeni u svetove. Ovde je označeno vreme kad zvezde zauzmu ispravno mesto i u to vreme Oni mogu biti prizvani.

2. Ovde je prikazano Četrdeset i pet Drevnih Bogova, koji su veoma užasni i veoma moćni, i iz tog razloga tražim od tebe da nikada ne prizivaš Njih, osim u veoma posebnim okolnostima. Ukoliko ipak preuzmeš rizik prizivanja znaj da te skoro sasvim izvesno smrt čeka, ukoliko nisi napravio odgovarajuću zaštitu, jer Oni ne mogu biti proterani lako i mogu naneti užasnu i nepopravljivu štetu jednom kad su prizvani.

3. Zvezde menjaju svoje mesto na Nebeskom Krugu, i postoji vreme kad su one na dobrom mestu za prizivanje Duhova. Nebeski Krug je podeljen na tri stotine i šezdeset podeoka vremena i svaka zvezda mora proći Nebeskim Krugom. Zato posmatraj Nebesa i zvezde na Nebesima, jer su one znaci vremena, po kojima ćeš znati kad je vreme Njihovo. A vreme Drevnih je u dane kad Šammaš uđe u Kraljevstvo Pabilsag i kad je veoma slab i noći su duge. Pođi od sedmog podeoka vremena i prati naklonjenost zvezda Drevnim Bogovima i Oni mogu biti prizvani.

4. A sada ću ti otkriti mesto na Nebeskom Krugu kad su zvezde nakllonjene svakom od Drevnih Bogova. I pečati koji su ovde prikazani veoma su stari i koristiše ih još stari magi i sveštenici Kule drevnog grada između dve reke.

5. Od sedmog do trinaestog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Uk Han, koji se pojavljuje kao ogromna rogata zmija.

6. Od četrnaestog do dvadesetog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Magot, koji će se pojaviti kao veliko i čudno stvorenje u obliku mačke sa pipaljkom, kakvu imaju sipe, na prednjoj strani lica.

7. Od dvadeset prvog do dvadeset sedmog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Jak Išat koji se pojavljuje kao nešto toliko užasno da se ne može očima gledati. I može menjati svoj izgled u lica bezbrojnih duša koje je progutao.

8. Od dvadeset osmog do trideset četvrtog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Luniggurot, koji se pojavljuje kao belo svetleća kugla iz koje bezbroj užasa teče.

9. Od trideset petog do četrdeset prvog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Tursot, koji se pojavljuje kao div nalik čoveku, ali sa nogama pauka.

10. Od četrdeset drugog do četrdeset osmog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Marbel. On nema telo, ali je glas Njegov vrlo prodoran i može izazvati krvarenje iz uha, uzrokujući tako smrt svakog živog stvora.

11. Od četrdeset devetog do pedeset petog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Diabaka, koji se pojavljuje kao ogromno plamteće čudovište sagorevajući sve oko sebe kao Sunce kad bi se na Zemlju spustilo.

12. Od pedest šestog do šezdeset drugog podeoka vremena ništa ne može biti prizvano, čak ni lica Niarlatotepa jer je ovo vreme kada zvezde nisu naklonjene ni jednom Imenu Drevnih Bogova.

13. Od šesdeset trećeg do šesdeset devetog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Kutuhanaj, koji se pojavljuje kao veliki krilati čovek sa glavom raspadajuće gušterolike ptice.

14. Od sedamdesetog do sedamdeset šestog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Nagoango. On dolazi iz dubine zemlje i nastojaće da te celog proguta u jednom zalogaju.

15. Od sedamdeset sedmog do osamdeset trećeg podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Vagonč koji se pojavljuje kao ogromno blještavilo koje će progutati sve što mu se nađe u blizini.

16. Od osamdeset četvrtog do devedesetog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Pul Marg koji se pojavljuje kao crni Demon koji ima moć da u kamen pretvori one koji gledaju u Njega.

17. Od devedest prvog do devedeset sedmog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Bovadoit koji ne može biti prizvan jer je njegova veličina zastrašujuća. Bovadoit će ostati zaključan u Onostranom sve dok sve zvezde ne budu mu u potpunosti naklonjene.

18. Od devedest osmog do sto četvrtog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Parahan koji se pojavljuje kao veliki zmaj, ali sa malom i mnogookom glavom.

19. Od sto petog do sto jedanaestog podeoka vremena ništa ne može biti prizvano.

20. Od sto dvanaestog do sto osamnaestog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Jurnal koji će se pojaviti kao velika siva starudija, koja je toliko velika da se ne može pogledom obuhvatiti.

21. Od sto devetnaestog do sto dvadeset petog podeoka vremena ništa ne može biti prizvano.

22. Od sto dvadeset šestog do sto trideset drugog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Kutulu koji se pojavljuje kao veliki čovek sa krilima zmaja i glavom oktopoda.

23. Od sto trideset trećeg do sto trideset devetog podeoka vremena nijedno prizivanje ne može biti izvedeno.

24. Od sto četrdesetog do sto četrdeset šetog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Nersel koji se pojavljuje kao razbesneli vukodlak. On je gospodar Zina.

25. Od sto četrdeset sedmog do sto pedeset trećeg podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Andrin. On je slabiji od ostalih Drevnih jer ne može naneti kikavo zlo onom ko nosi drugi Nereksov Prsten Moći. Ako bi Andrin napao magavana, on treba da poljubi Prsten i izgovori reč:

 

OROGOT

26. Od sto pedeset četvrtog do sto šezdesetog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Unspeterus koji se pojavljuje kao ogromna crna žaba.

27. Od sto šezdeset prvog do sto šezdeset sedmog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Bas Džuob koji se pojavljuje kao sluzava larva sa pipkom morskog zmaja.

28. Od sto šezdeset osmog do sto sedamdeset četvrtog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Astursot koji se pojavljuje kao velika ječeća masa. Zvuk koji odzvanja iz Njegovog srca, dovoljno je jak da čovaka oslabi i ubije.

29. Od sto sedamdeset petog do sto osamdeset prvog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Azalu koji se pojavljuje kao biljka zver sa mnogo ruku i glava.

30. Od sto osamdeset drugog do sto osamdeset osmog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Lesinot koji se pojavljuje kao veliki zmaj. On je veliki crv koji je živeo ispod planina u vreme kad su Drevni vladali Zemljom.

31. Od sto osamdeset devetog do sto devedeset petog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Jog Totaj koji se pojavljuje kao ogroman vrišteći slepi miš na čijem licu gmižu crvi. Jog Totaj može putovati veoma daleko i ponekad odnosi žrtve na udaljene zvezde.

32. Od sto devedeset šestog do dve stotine drugog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Mafleus koji se pojavljuje kao ogromna bezoblična tvar, ali se može razdeliti u mnoštvo malih oblika.

33. Od dve stotine trećeg do dve stotine devetog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnu po Imenu Nun Haniš koja leži na jajima iz kojih će se izlegnuti horde zloduha koji opsedaju ljude kroz snove njihove.

34. Od dve stotine desetog do dve stotine šesnaestog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Bas Lesifa koji se namah pojavljuje kao Krug Tame i ne može biti uništen. On širi oko sebe ludilo i najužasnije zaraze.

35. Od dve stotine sedamnaestog do dve stotine dvadeset trećeg podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnu po Imenu Mememjet Raha i Njenu Decu. Ona se pojavljuje kao ogromna, sluzava i rogata zver.

36. Od dve stotine dvadeset četvrtog do dve stotine trideset osmog podeoka vremena, zvezde su toliko loše naklonjene da nijedan priziv ne može otvoriti ovo prostranstvo Nebesa.

37. Od dve stotine trideset devetog do dve stotine četrdeset četvrtog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Azagtot. On se pojavljuje kao ogromna bezoblična tvar sačinjena od duša koje užasno vrište i biće veoma besan ukoliko je prizvom uznemiren u svom skrivenom boravištu.

38. Od dve stotine četrdeset petog do dve stotine pedeset prvog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Paturnigiš koji se pojavljuje kao veliki oblak.

39. Od dve stotine pedeset drugog do dve stotine pedeset osmog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Dagon koji se pojavljuje kao čovek div sa licem duguljaste mnogozube ribe.

40. Od dve stotine pedeset devetog do dve stotine šezdeset petog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Ajam koji se pojavljuje kao veliko drvo sačinjeno od mesa.

41. Od dve stotine šesdeset šestog do dve stotine sedamdeset drugog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Etananesoa, izvorno Lice Drevnog Niarlatotepa.

42. Od dve stotine sedamdeset trećeg do dve stotine sedamdeset devetog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Bug koji se pojavljuje kao velika krznena čovekolika zmija.

43. Od dve stotine osamdesetog do dve stotine osamdeset šestog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Jog Sotot. On je Veliko Ništavilo, Kapija koja vodi u Onostrani svet, ali moraš proći kroz Njegovo telo.

44. Od dve stotine osamdeset sedmog do dve stotine devedeset trećeg podeoka vremena, zvezde su toliko loše naklonjene da nijedan priziv ne može otvoriti ovo prostranstvo Nebesa.

45. Od dve stotine devedeset četvrtog do tri stotog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Moivu koji se pojavljuje u takvom obilku da Ga nijedan čovek ne može opisati.

46. Od tri stotine prvog do tri stotine sedmog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Biluge koji se pojavljuje kao ogroman gušter sa ustima poput insekta.

47. Od tri stotine osmog do tri stotine četrnaestog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Kaim koji se pojavljuje kao šišteći pauk.

48. Od tri stotine petnaestog do tri stotine dvadeset prvog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Lusoat koji se pojavljuje kao velika kupa od kristala. Njega nijedan čovek ne sme dodirnuti jer će istog trena izgubiti um i svo pamćenje a duša mu biti odvedena u veoma udaljeni svet.

49. Od tri stotine dvadeset drugog do tri stotine dvadeset osmog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Lesoat koji se pojavljuje kao veliki komad zemlje koji hoda.

50. Od tri stotine dvadeset devetog do tri stotine trideset petog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Capete koji se pojavljuje kao Veliki Vrtlog Tame.

51. Od tri stotine trideset šestog do tri stotine četrdeset drugog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Nun Buhan koji se pojavljuje svuda oko magavana kao velika horda crva.

52. Od tri stotine četrdeset trećeg do tri stotine četrdeset devetog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Hasariel koji se pojavljuje kao veliki lebdeći zloduh.

53. Od tri stotine pedesetog do tri stotine pedeset šestog podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Kar Vefat koji se pojavljuje kao široka gomila tvari sa crnom kuglom koja se vrti svuda okolo.

54. Od tri stotine pedeset sedmog do trećeg podeoka vremena, zvezde su naklonjene za Drevnog po Imenu Detatit koji se pojavljuje kao reka grabljivih ruku i glava zmajeva.

55. Od četvrtog do šestog podeoka vremena ne sme biti nikakvog priziva i moraš izvršiti Veliki Obred Proterivanja u spoljnji svet.

56. Sada znaš Njihova vremena, Imena i Pečate i još jednom te moram upozoriti da nikada Ih ne prizivaš osim u posebnim i preko potrebnim okolnostima, i to samo ako si naučio da vladaš Duhovima. I moram ti reći da Ih nikada ne prizivaš za borbu, jer će daleko veći haos i uništenje doneti. Ako si samo radoznao, tek tada nipošto Ih ne prizivaj iz radoznalosti, jer će doneti užasno zlo i smrt, tebi i svuda oko tebe. Ako želiš da upravljaš Njima, kako bi ti ostvarili želje, ne čini to, već se obrati, moli i preklinji neko od Imena Niarlatotepa za želje svoje. Drevni Bogovi neće ispuniti tvoje želje jer Oni nemaju Gospodare. I takođe treba da znaš da nema načina da proteraš Drevne. Oni će napustiti mesto prizivanja tek kad nastupi vreme u kojem zvezde ne pogoduju prirodi Njihovoj.

57. Ovo su istinite i proverene reči koje će sasvim izvesno uvezati Čoveka neraskidivim Okovima Velike Moći, jačim od gvožđa i kao što je meso vezano za kosti. Moć je to koja upozorava Čoveka da uvek mora biti na oprezu, pri svakom delu i svakom zadovoljstvu. Nema tog koji nije iskusio bol i patnju, pomešane s velikom žudnjom i radošću, u nastojanju da primi ovo Znanje i da ga iskusi. Uputstva koja su ovde data, jaka su potpora za sticanje davno zaboravljenog Znanja koje neizostavno dolazi kroz Magiju Tame i sa Duhovima koji borave u Onostranim Svetovima.

58. I moraš držati podalje od sebe, i muškarce i žene, i po Zakonu Nebesa preispitivati svakog od njih koji se služe Prizivanjima, koji Posmatraju Vreme, koji Zaklinju, Veštice, Čarobnjake, Vračeve ili one koji s Dušama umrlih opšte. Kloni se svih koji teže da postignu čuda u sadejstvu sa Mrtvima i davno upokojenim Dušama, i koji rade sa zlim Anđelima, Glasnicima Tame ili još drevnijim Silama Zla. I zaista, među Njima ima takvih čija je Moć tolika da mogu zaposesti telo ili ga odneti na udaljeno mesto, protiv volje jadnika koji je napadnut i koji se naslađuju ismevajući njegovu slabost i patnju.

59. I otkrio sam kako se Moć stiče i kako se Magavan postaje i kako se zajedništvo sa Duhom Zaštitnikom stvara, i kako se upravlja Lutajućim Duhovima, i onima koji prenose svoje biće iz tela u telo da bi živeli kao ljudi i onima što iz Sveta Mrtvih ustaju i prolaze kroz Kapiju između dva Sveta. Mnogo je i mnogoliki su mračni užasi na Zemlji koji napadaju silama sa svojih prvobitnih ravni. Oni spavaju ispod stena i rastu poput drveća, težeči da se probiju u vidljivi svet. U dubinama mora žive i u podzemnim špiljama, najtamninim i skrivenim predelima vrebajući da se vrate, i zato Ih moraš držati u grobovima Njihovim i zapečaćene ilovačom.

60. Ima tamo Onih koji su dugo već znani čoveku, ali ima i Onih čije užase niko još upoznao nije, i Oni čekaju svoj dan povratka. To su Oni najužasniji među Njima i koji su protivnici Svega, i željno iščekuju da se objave. I mnogi među Njima žele da se objave pre nego što im je u vremenu određeno, jer je davno među Njima napravljen Zavet koji određuje vreme Njihovog objavljivanja. Među Njima je i jedan koji ne sme biti otpečaćen Zaveta niti Mu se ime sme izgovoriti jer je gadost Njegova nepodnošljiva. To je onaj skriveni Žitelj ispod svoda Bezdana koji je ljude učinio smrtnicima.

61. Ova knjiga govori o Njihovim mestima koja sam otkrio i koja sam posetio, i gde sam bez straha u srcu boravio tražeći sva ova ludila koja sam opisao u spisima mojim. Zato je knjiga ova, knjiga ludaka. I ti, zaista moraš biti lud, da bi verovao u ove stvari, u sve ono što sam video, u obrede koje sam radio, u mesta u kojima sam bio i razdoblja vremena u kojima sam boravio. Ti čitaoče, moraš pronaći Put u Onostrano na ovim stranama na kojima je zapisano svo moje znanje koje sakupih na mojim suludim putovanjima. Moć ove knjige je da otkije Mesta, ali i da upozori na Njih koji Čekaju između Svetova.

62. Turobne misli će te obuzeti dok čitaš o Tamnim Zvezdama. I ispričaću ti priče o drevnoj istoriji znanoj samo nekolicini, ali ne pripremljen čitaoc koji traga za Njihovim mestima, naći će samo jezivo ludilo. Ovo su Staze koje samo oko Uma čovečijeg može spoznati, a ne njegovo oko zemaljsko, jer u suprotnom, ako se povede okom zemaljskim, neće biti u stanju ni da spozna, niti da ovlada Moćima koje postoje u Prostoru između Svetova. I zaista, ako sledi uputstva i uđe u stanje transa napuštajući telo od mesa, um svakog čoveka može biti sposoban da postane Oružje velike Moći.

63. Za magavana koji poseduje takav Um, podređen Sopstvu njegovom, ništa nije ne moguće. I moći će okom Uma da vidi i najudaljenije svetove u Svemiru, i moći će iz Onostranog da zada bol svakom neprijatelju i kazniti ga tako što će ga Odozgo obeležiti Znakom Prezira, ćime će mu doneti Strah i veliki Užas. Neznalica je Čovek koji život na Zemlji vidi samo kao brda i mora iz njih. Takav čovek živi na svom malom ostrvu neznanja, ne uviđajući okean gluposti i besmislenosti koji okružuje njegov mali svet. Takvi ne haju za Moćima koje do nas dolaze od odvratnih Duhova i njima srodnih Demona, jer je to za njih veliki greh. Oni to ne rade.

64. Demoni se mogu pojaviti u svakakvim oblicima i uvek su rušilački nastrojeni. Oguliće vam kožu u svom naletu zla, kao kakve zveri i kožom će se odenuti kao u dronjke, jer Oni su poput ogomnih zveri koje žive u visokim planinama odakle seju mržnju svoju i uzrokuju razarenje na hiljade priobalnih gradova. I kada Njihovo vreme dođe, odapeće na hiljade strela probadajući tela i sladeći se krvlju. Ali za onog koji poseduje Moć, smrti neće biti i svaku će odapetu strelu odbiti ili će se brzo zalečiti ukoliko bi proboden bio.

65. Govorio sam sve ovo i ranije, i ponoviću to opet, sve dok moja s mukom stečena mudrost ne bude prihvaćena među braćom po Znanju. Ako bi se suprtotstavio Onom koji je uvek bio i uvek će biti Gospodar Magije, doživeo bi samo poniženje i očaj, pa čak i ako bi u zabludi poverovao da možeš dobiti jednu bitku, On bi ti ubzo oduzeo svaku nadu u konačnu pobedu. Nikako ovo ne sme biti namera, jer ma koliko da je čovek iskusan ili moćan na Zemlji, ili da čak okupi i mnoštvo ratnika, ostao bi bez svoje suštine, jer Drevni su bili, Drevni jesu, i Drevni će da budu, ali ne u Svetovima koje znamo, već između njih. Oni se kreću u nespoznatljivom međuprostoru Prvobitne Tvari i za nas su nevidljivi.

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:59