Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Nebesa Prve Zvezde Sin

Nebesa Druge Zvezde Mustabaru

Nebesa Treće Zvezde Kilbat

Nebesa Četvrte Zvezde Udu

Nebesa Pete Zvezde Bibou

Nebesa Šeste Zvezde Dapinou

Nebesa Sedme Zvezde Kajmau

Sedam Nadzornika Nebesa

 

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

XI

 

KNJIGA O SEDAM NEBESA

 

NEBESA ČETVRTE ZVEZDE UDU

 

Bog Nebesa Četvrte Zvezde

ŠAMAŠ

 

135. Bog Nebesa Četvrte Zvezde je Gosopodar Šamaš, sin Boga Nane. Sedi na Zlatnom Tronu i nosi Krunu sa dva roga, a žezlo drži visoko u svojoj desnoj ruci i Plamtećim Diskom svog života, šalje zrake u svim pravcima. On je Bog Svetlosti i Života. Njegova boja je Zlatna. Njegova bit može se naći u zlatu i svim zlatnim predmetima i biljkama. Ponekad je zvan i Imenom zvezde Udu. Njegova Kapija je Četvrta koju ćeš proći u obredima koji slede. Njegov Stepenik na Velikoj Kuli Svetla je Zlatan.

136. Njegov Pečat, moraš izgravirati u zlatu, kada je Njegov Znak uzdignut na Nebesima, u zenitu, i to samo na vrhu planine ili sličnom mestu blizu Zraka Njegovog diska, ali sam. Kada ovo završiš, trebalo bi da ga umotaš u četvrtasti komad najčistije svile i odložiš na stranu do vremena kad će ti zatrebati.

137. Broj Šamaša je Dvadeset, A ovo je Njegov Pečat:

 

 

 

Duhovi Četvrtih Nebesa
 

138. Duhovi Četvrtih Nebesa su četrdeset pet Starešina oblasti Udu koji vladaju nad mnogim hordama Duhova. Vladar oblasti Udu, Šamaš Veličanstveni, smatra se "Gospodarem Kraljevstva Svetlosti" i u starim spisima još ga nazivaju i Velikim Posrednikom između sveta Bogova i sveta ljudi. Ova Oblast koja okružuje Zemlju utiče na sav život u svim oblastima i na svim planetama. Poredak Svemira je ustrojen tako da se iz Oblasti Udu crpi sveukupna životnost kojom se eterično, zvezdano i telo zemaljsko održavaju u jedinstvu.

139. Oblast Udu je drugačija od svih predhodnih, i neće svaki magavan biti u stanju da se u ovoj oblasti dugo zadrži ukoliko nije sasvim dobro ovladao znanjem i veštinama iz svih predhodnih oblasti i ukoliko nije u svakoj ostvario po nekoliko uspešnih veza sa tamošnjim Starešinama. Čak i tada, magavan će morati mnogo puta da zađe u oblast Udu da bi se mogao upoznati sa silama i zakonima koji tamo vladaju, kako bi ovladao i ovom oblašću i bio u stanju da se duže zadrži kako bi ostvario veze sa Duhovima koji borave u ovom Kraljevstvu Svetlosti.

140. Oblast Udu je najteža za upravljanje tamošnjim silama i kada magavan konačno nauči kako da upoznaje i dobro upravlja ovom oblašću sledeće oblasti će s lokoćom savladati i dovesti pod upravu svoje volje. Duhovi ove oblasti su veoma moćne Starešine i nije dozvoljeno davati opširne opise Njihovog dostojanstva i nadležnosti. Meni je dozvoljeno da prenesem i u ovom mom spisu dam Njihova Imena, Pečate i kratak opis Dostojanstva svakog od Starešina Svetlosti. O Duhovima Tame, Demonima koji borave u ovoj oblasti izričito je zabranjeno govoriti jer su Njihove moći isto tako ogromne i nedostojnima nije dozvoljeno da o njima išta saznaju da ne bi u očaju svom i nesmotrenosti ovo znanje zloupotrebili.

141. U vreme prvog piziva pečate ovih Starešina treba crtati zlatnom ili žutom bojom. I svakog od Duhova prvi put treba prizivati u Njegovo vreme. Polazeći iz Kraljevstva Pabilsag, počev od prvog podeoka vremena na Nebeskom Krugu, svaki od Starešina vlada nad osam podeoka vremena. I u svakom danu moguće je prizvati ove Duhove. Prvih trideset i dva minuta nakon izlaska Sunca pripadaju Starešini koji ima najveći uticaj na našu planetu, a potom vlast na sledećih trideset dva minuta preuzima drugi Duh, pa za Njim treći, i tako redom se u jednom danu obrazuje uticaj svakog Starešine. Tokom svog vremena Starešina je u vrlo bliskoj vezi sa našim pojavnim svetom i tada se može najlakše prizvati. I na svakih osam dana sa izlaskom Sunca se obrazuje uticaj sledećeg Starešine po redu, tako dok se svaki od Njih ne smeni po svom uticaju u svakom delu dana tokom prolaska jednog kruga vremena na Nebeskom svodu. Sledi četrdeset pet Starešina oblasti Udu.

 

 

ECIBET

 

 

142. Ecibet je Starešina oblasti Udu koji je po Božanskom Proviđenju zadužen da se stara o strogom pridržavanju Univerzalnim Zakonima u svim Oblastima koje okružuju Zemlju i sva tri sveta postojanja.

 

 

BALEM

 

 

143. Balem je posebno ovlašćen Čuvar svih Zakona odnosnosti u svim Oblastima i na svim planetama za sva dostojanstva i moći svih bića. Ovaj Strarešina je istovremeno i nadzornik primene i delovanja ovih Zakona.

 

 

BELEMČE

 

 

144. Belemče je jedan od izvornih i starih Duhova koji upravlja Zakonima našeg Svemira i stara se da oni podležu Univerzalnim Zakonima.

 

 

ARESUT

 

 

145. Aresut je izvorni Čuvar ravnoteže na svim planetama i u svim Oblastima koje okružuju Zemlju.

 

 

TINAS

 

 

146. Tinas upravlja delovanjem i sprovođenjem Zakona stvrdnjavanja, kristalizacije i učvršćavanja.

 

 

GANE

 

 

147. Gane upravlja razvojem ljudi i životinja u našem Svemiru na svim planetama i u svim Oblastima koje okružuju Zemlju. Ovaj Starešina nadgleda razvoj živih bića na svim nivoima moći.

 

 

EMTUB

 

 

148. Emtub upravlja Sudbinom svega živog i stvorenog, od najmanjeg do najvećeg u svim svetovima i svim Oblastima koje okružuju Zemlju.

 

 

ERAB

 

 

149. Erab je veoma stari Duh i izvorni je posvetitelj u Kraljevsku Magiju, a istovremeno je i Čuvar vremena i prostora na svim planetama našeg Svemira.

 

 

TIBOLIR

 

 

150. Tibolir upravlja svim stremljenjima, znanjem i idejama ljudi i Duhova u svim Oblastima i na svim planetama.

 

 

ČIBIS

 

 

151. Čibis nadgleda duhovni razvoj ljudi i Duhova na svim planetama i u svim oblastima.

 

 

SELHUB

 

 

152. Selhub je tvorac svih izvotnih znakova i drevnog znakovnog jezika. Ovaj Starešina zna sve jezike od postanka sveta na svim planetama i u svim Oblastima koje okružuju Zemlju.

 

 

LEVUM

 

 

153. Levum je izvorni tvorac sveukupne nauke Svete magije i najveći je Čuvar magijskih tajni. Ovaj Starešina je nenadmašiv posvetitelj u Kraljevsku Magiju.

 

 

VASAT

 

 

154. Vasat je izvorni posvetitelj u tajne Kovitlajuće Sile Vode i u primenu njene magnetne struje u svim gustinama kako bi se delovalo na ljude i Duhove na svim planetama i u svim oblastima našeg Svemira. Sve tajne svega stvorenog počivaju u Vodi i Vasat će posvećenom i krajnje duhovno zrelom magavanu otkriti tajnu čitanja Vode.

 

 

EZABSAB

 

 

155. Ezabsab je gospodar svih stvorenja koja žive u vodi, na Zemlji kao i na svim drugim planetama.

 

 

DEBICET

 

 

156. Debicet upravlja svim magijskim sredstvima za prizivanje Duhova, kao i svim oblicima sagorevanja i vrenja.

 

 

EMNASUT

 

 

157. Emnasut upravlja Kovitlajućom Silom Vatre i njenom upotrebom od strane svakog bića bez ozira na dostojanstvo moći, i to na svim planetama i u svim Oblastima koje Okružuju Zemlju.

 

 

LUBEČ

 

 

158. Lubeč upravlja električnim strujama Kovitlajuće Sile Vatre i to na svim planetama i u svim oblasima našeg Svemira na sva tri plana: eteričnom, zvezdanom i zemaljskom.

 

 

TERAS

 

 

159. Teras nadgleda delovanje Zakona polarnosti kroz Kovitlajuću Silu Vatre i njenih električnih struja u ukupnom poretku na svim planetama i u svim oblastima.

 

 

DUBEZ

 

 

160. Dubez nadgleda svaki oblik delovanja kroz Univerzalne Zakone, kako u carstvu ljudi, tako i u mineralnom, biljnom i životinjskom carstvu.

 

 

AMSER

 

 

161. Amser obezbeđuje oživljavanje tvari kroz Zakon Polariteta i upotrebu električnih i magnetnih struja u našem pojavnom svetu i na svim planetama našeg Svemira.

 

 

EMEDEC

 

 

162. Emedec je Čuvar Životvorne Sile kojom povećava životnost i životne sposobnosti ljudi, biljaka i životinja.

 

 

KESBEC

 

 

163. Kesbec nadgleda rast i razvoj ljudi, kao i ukupan razvoj mineralnog, biljnog i životinjskog sveta.

 

 

EMAJISA

 

 

164. Emajisa je Čuvar nagona za samoodržanjem kod svih stvorenja. On nadgleda razvoj i održanje svih rasa.

 

 

EMVETAS

 

 

165. Emvetas je zaštitnik svih bića koja imaju misleći um i punu svest, bez obzira na nihov razvoj, dostojanstvo ili moć.

 

 

BUNAM

 

 

166. Bunam nadgleda razumske sposobnosti ljudi i Duhova na svim planetama i u svim Oblastima koje okružuju Zemlju.

 

 

SERIC

 

 

167. Seric je Starešina visokog dostojanstva. Njegova nadležnost je Kovitlajuća Sila Vazduha, Zakon Ravnoteže u svim svetovima i među svim bićima našeg Svemira, kao i ispoljavanje ravnoteže kroz Zakon Suprotnosti.

 

 

VIBIOL

 

 

168. Vibiol upravlja znanjem i nadgleda mudrost i ljudi i duhova na svim planetama i u svim Oblastima koje okružuju Zemlju.

 

 

LUBAJIL

 

 

169. Lubajil upravlja Kovitlajućom Silom Vode kroz Zakon Uzročnosti i nadgleda posledice u svim svetovima našeg Svemira.

 

 

GELER

 

 

170. Geler upravlja magnetnim strujama u njenim najčistijim posledicama u svim periodima razvoja svih bića, na svim planetama i u svim oblastima.

 

 

VIBICIS

 

 

171. Vibicis nadgleda osećanja kod svih Duhova, ljudi i drugih bića koja žive u svim oblastima i na svim planetama našeg Svemira.

 

 

VIBALAP

 

 

172. Vibalap upravlja Kovitlajućom Silom Svetlosti na svim nivoima postojanja u svemu stvorenom na planetama i u Oblastima koje okružuju Zemlju.

 

 

CIZET

 

 

173. Cizet omogućava svim Duhovima i ljudima u svim oblastima i na svim planetama dostizanje Božanskog Prosvetljenja od njegovog najprostijeg do najvišeg nivoa, posredstvom nadahnuća, jasnovidosti ili bilo koje druge magijske veštine.

 

 

DABEC

 

 

174. Dabec predaje Znanje o Božanskim Vrlinama kako ljudima tako i Duhovima na svim planetama i u svim oblastima. Ovaj Starešina će upoznati magavana sa uticajima ovih vrlina i pružiće svaku pomoć u njihovom ostvarivanju.

 

 

BANAMOL

 

 

175. Banamol je veoma stari Duh koji ima moć da stvara Božansku Svetlost na svim planetama i u svim oblastima našeg Svemira. Svaki oblik životvornosti je takođe u nadležnosti ovog Starešine oblasti Udu.

 

 

EMUIR

 

 

176. Emuir nadgleda ispoljavanje izvorne sile Životvornosti i omogućava potpuno zdravlje svim bićima upućujući u tajne stvaranja potpunog sklada kroz Zakon Odnosnosti i magijske ravnoteže kod ljudi i Duhova svih planeta i oblasti.

 

 

DUKEB

 

 

177. Dukeb poučava tajnama i ispoljavanju svega stvorenog kroz Zakon Polarnosti. Ovaj Starešina upravlja svim zakonima koji proističu iz Zakona Polarnosti.

 

 

EMCAL

 

 

178. Emcal nadgleda ispoljavanje Zakona kretanja i širenja na svim planetama i u svim Oblastima koje okružuju Zemlju.

 

 

TASAR

 

 

179. Tasar upravlja nagonom za razmnožavanjem u svemu stvorenom na planetama i u svim oblastima našeg Svemira.

 

 

FUSRADU

 

 

180. Fusradu nadgleda ispoljavanje Zakona Privlačnosti kroz privlačenje ili odbijanje svakog delanja na svim planetama i u svim oblastima našeg Svemira.

 

 

FIRUL

 

 

181. Firul je moćni Starešina u čijoj je nadležnosti Zakon zgušnjavanja, povezivanja i spajanja, na svim planetama i u svim oblastima.

 

 

EBICIRIL

 

 

182. Ebiciril nadgleda ispoljavanje Zakona Privlačnosti kroz zakone težine i gravitacije, na svim planetama i u svim oblastima.

 

 

LOMTAB

 

 

183. Lomtab je Starešina visokog dostojanstva u čijoj je nadležnosti ispoljavanje Zakona Preobražavanja na svim planetama i u svim Oblastima koje okružuju Zemlju.

 

 

CIBAJOL

 

 

184. Cibajol je izvorni Čuvar Zakona Kretanja i njegovog ispoljavanja na svim planetama i u svim oblastima našeg Svemira.

 

 

GENA

 

 

185. Gena nadgleda sve vrste zračenja i izračenja na svim planetama i u svim oblastima koje okružuju Zemlju.

 

 

KASREJOBU

 

 

186. Kasrejobu nadgleda osobine svega što postoji u svetu i ispoljavanje tih osobina bez obzira da li se radi o bićima ili stvarima.

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 04:04