Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Nebesa Prve Zvezde Sin

Nebesa Druge Zvezde Mustabaru

Nebesa Treće Zvezde Kilbat

Nebesa Četvrte Zvezde Udu

Nebesa Pete Zvezde Bibou

Nebesa Šeste Zvezde Dapinou

Nebesa Sedme Zvezde Kajmau

Sedam Nadzornika Nebesa

 

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

XI

 

KNJIGA O SEDAM NEBESA

 

NEBESA PETE ZVEZDE BIBOU

 

Bog Nebesa Pete Zvezde

NERGAL

 

187. Bog Nebesa Pete Zvezde je moćni Nergal. On ima glavu čoveka i telo lava i nosi mač i malj. On je Bog Rata i uspešnosti ratovanja. Ponekad se misli da je posrednik Drevnih, jer boravi u Kutu vremenu. Njegova boja je tamno crvena. Njegova bit se nalazi u Gvožđu i svim oružjima napravljenim da proliju krv čoveka i životinja. Njegova Kapija je peta koju ćeš videti dok prolaziš Nebesima u obredima koji slede. Njegov Stepenik na Kuli Svetla je Tamno crven.

188. Njegov Pečat, mora biti izgraviran na Gvozdenoj ploči, ili na papirusu u krvi, kada je Njegov Znak uzdignut na Nebesima. Najbolje je raditi noću, daleko od prebivališta čoveka i životinja, gde te ne mogu videti ili čuti. Kada ga završiš, prvo ga umotaj u teško platno, zatim u čistu svilu i sakrij ga bezbedno daleko od očiju, do vremena njegove upotrebe. Ali ne uzimaj ovaj pečat prenaglo, jer je kao oštar Mač.

189. Broj Nergala je Osam, a ovo je Njegov Pečat:

 

 

 

Duhovi Petih Nebesa
 

190. Duhovi Petih Nebesa Bibou su tridest šest Starešina, posebno i izuzetno moćnih. Magavan koji nije uspeo da se izbori sa Silama i Moćima koje gospodare u oblasti Udu i koji nije dobre veze ostvario sa Duhovima koji tamo borave, Put kroz Peta Nebesa biće mu nemoguć. Pokušaj prizivanja Duhova oblasti Bibou, za onog ko nije ovladao predhodnim Oblastima koje okružuju Zemlju, bio bi ravan samoubistvu.

191. Duhovi Svetlosti koji u oblasti Bibou borave su toliko moćne i stroge Starešine, silni predvodnici velikih hordi Duhova koji bi mogli izazvati trenutnu smrt kod neopreznog i duhovno nezrelog čoveka koji bi se usudio da Ih priziva. Gospodari su Oni moćnih Kovitlajućih Sila, svih oružja i oruđa, ratova i sukoba, ali i mirenja među ljudima. Najuzvišeniji i najmoćniji vidovi Seksualne Magije i ljubavne strasti su takođe u Njihovoj nadležnosti.

192. Duhovi Tame i Demoni koji borave u oblasti Bibou su zajednodno sa Demonima oblasti Udu najopsnija bića u celokupnom ustrojstvu našeg Svemira. U Njihovu nadležnost delovanja spadaju ubistva, smrt, pljačke, požari, razaranje, ratovi, i sva opaka i krvava zla koja mogu zadesiti čoveka i čitave narode na Zemlji. O Njima nije dozvoljeno ni jedno slovo zapisati niti bilo kakav znak.

193. Iskusni magavan će stupiti u vezu sa nekim od ovih Starešina ukoliko je uspešno pošao predhodnim Nebesima i doznaće Njihove Pečate, Imena i nadležnosti Njihovog dostojanstva. Zabranjeno je o Duhovima oblasti Bibou izgovoriti i jednu jedinu reč neposvećenima. I samo ovih trideset šest Starešina Svetlosti iz oblasti Bibou dozvolili su mi da zapišem u ovom mojem pisanju Njihova Sveta Imena, i ništa više. Ni pečati Njihovi nisu dozvoljeni za pokazivanje. Čak i samo posedovanje ovih Pečata moglo bi biti zloupotrebljeno od strane neukuh i neposvećenih i time bi se moglo naneti neopisivo zlo.

194. U staro doba Kule, sveštenici su najpre vršili Veliki Obred Zahvalnosti prinoseći kao žrtvu jarca ili mlado muško jare ovim moćnim Duhovima i priređujući gozbu u Slavu Njihovu. Od kože žrtvovanih životinja su pravili najbolji pergament koji su čuvali za ispisivanje Pečata prilikom Njihovog pizivanja. Pečate ovih Starešina crtali su žrtvovanom krvlju ili svojom.

195. Svakog od Starešina oblasti Bibou prvi put treba prizivati u Njegovo vreme. Polazeći iz Kraljevstva Pabilsag, počev od prvog podeoka vremena na Nebeskom Krugu, svaki od Starešina vlada nad deset podeoka vremena. I u svakom danu moguće je prizvati ove Duhove. Prvih četrdeset minuta nakon izlaska Sunca pripadaju Starešini koji ima najveći uticaj na našu planetu, a potom vlast na sledećih četrdeset minuta preuzima drugi Duh, pa za Njim treći, i tako redom se u jednom danu obrazuje uticaj svakog Starešine. Tokom svog vremena Starešina je u vrlo bliskoj vezi sa našim pojavnim svetom i tada se može najlakše prizvati. I na svakih deset dana sa izlaskom Sunca se obrazuje uticaj sledećeg Starešine po redu, tako dok se svaki od Njih ne smeni po svom uticaju u svakom delu dana tokom prolaska jednog kruga vremena na Nebeskom svodu.

196. Slede Imena trideset šest Starešina Svetlosti u oblasti Bibou:

 

Pabilsaga
Agila
Boram
Absalom
Istria
Abdomon
Anator
Ilutria
Obola
Pisiar
Filista
Odorom
Rarum
Gibsir
Rahol
Adika
Agrikol
Fifal
Imini
Koluir
Ibnahim
Itic
Urod
Irkamon
Oksos
Otobir
Kutruk
Idia
Abodir
Idida
Kibor
Asor
Abodil
Akrab
Vilusia
Koroum

 

Vrh >>>

 

 

NEBESA ŠESTE ZVEZDE DAPINOU

 

Bog Nebesa Šeste Zvezde

MARDUK

 

197. Bog Nebesa Šeste Zvezde je Gospodar Magova, Marduk Kurios koji nosi Dvostruku Sekiru. Marduk je rođen od našeg Oca, Enkija, da vodi bitku protiv sila Drevnih i dobio je moćnu borbu, savladavajući vojsku Zla i postavljajući Kraljicu Drevnih pod svoje noge. Ta Zmija je mrtva, ali sneva. Marduku je dodeljeno Pedeset Imena i Moći od Saveta Starijih Bogova, Moći koje zadržava i danas. Njegova boja je Ljubičasta. Njegova bit se nalazi u kalaju u mesingu. Njegova Kapija je Šesta pred koju ćeš doći prateći obrede koji slede. Njegov Stepenik na Kuli Svetla je Ljubičast.

198. Znaj da se Marduk pojavljuje kao Moćni Ratnik sa dugom bradom i Plamtećim Diskom u rukama. Nosi luk i tobolac strela i sa najvišeg Stepenka na Nebesima On Posmatra. Gledaj da prizoveš Njegovu pomoć samo u najstrašnijim okolnostima, jer Njegova sila je moćna, a Njegov bes svirep. Kada ti je zaista potrebna Moć Šeste Zvezde, prizovi ovu Moć onako kako je ovde data i On će svakako doći.

199. Njegov Pečat moraš urezati u parčetu kalaja ili mesinga, kada je Njegov Znak snažan na Nebesima dok radiš poseban priziv Našeg Gospodara Enkija. Ovo moraš raditi kao i za ostale i umotati u čistu svilu i odložiti u stranu do vremena za njegovu upotrebu.

200. Broj Marduka je Deset, a ovo je Njegov Pečat:

 

 

 

Duhovi Šestih Nebesa

 

201. Duhovi Šestih Nebesa su dvanaest velikih i moćnih Strarešina. Snaga i moć Sila u oblasti Dapinou veće su od Sila koje prožimaju predhodne dve oblasti, ali su daleko podnošljivije jer su primerenije čovekovoj prirodi. To ne znači da je ove Duhove lakše prizivati i znaj da se nijedan od Duhova oblasti Dapinou neće odazvati niti pojaviti ukoliko magavan nije dostigao nivo uzvišene duhovne zrelosti i ukoliko nije uspešno ovladao Silama predhodnih Oblasti koje okružuju Zemlju.

202. Dostojanstvo Starešina oblasti Dapinou je zaista uzvišeno i nadležnost Njihovih moći je tako široka da se prostire kroz svih Sedam Nebesa i sva tri sveta: eteričnom, zvezdanom i zemaljskom. Samo lutanje ovim ogromnim prostranstvom magavanu može biti dovoljno da stekne ogromno znanje i razvije mnoge veštine. Zbog toga su stari Učitelji savetovali mlade sveštenike da tek nakon mnogobrojnih lutanja oblašću Dapinou započnu sa prizivanjem i stupe u vezu sa Duhovima ove oblasti. Boravak u oblasti Dapinou veoma snažno deluje na širenje svesti magavana, što mu kasnije pomaže u razumevanju tajni koje će mu Duhovi ove oblasti otkriti.

203. Među Duhovima Svetlosti Šestih Nebesa dvanaest Njih su najvišeg dostojanstva, jer je Njihova moć neograničena. Uticaj ovih Starešina razastire se kroz celokupni naš Svemir, deluje na svim planetama i u svim Oblastima koje okružuju Zemlju. Svaki od ovih dvanaest izvornih i veoma starih Duhova gospodari jednim od Dvanaest Nebeskih Kraljevastava. I Starešina Demona Tame je isto tako dvanaest po broju i svaki od Njih vlada jednim od Nebeskih Kraljevstava. O Njima je zabranjeno govoriti. I svako znanje ili moć od ovih Starešina se može dobiti pod Pečatom Zaveta i moraju se čuvati u strogoj tajnosti.

204. Svakog od Starešina oblasti Dapinou prvi put treba prizivati u Njegovo vreme. Polazeći iz Kraljevstva Pabilsag, počev od prvog podeoka vremena na Nebeskom Krugu, svaki od Starešina vlada nad trideset podeoka vremena, ili Kraljevstvom u celini . I u svakom danu moguće je prizvati ove Duhove. Prva dva sata nakon izlaska Sunca pripadaju Starešini koji ima najveći uticaj na našu planetu, a potom vlast na sledeća dva sata preuzima drugi Duh, pa za Njim treći, i tako redom se u jednom danu obrazuje uticaj svakog Starešine. Tokom svog vremena Starešina je u vrlo bliskoj vezi sa našim pojavnim svetom i tada se može najlakše prizvati. I na svakih trideset dana sa izlaskom Sunca se obrazuje uticaj sledećeg Starešine po redu, tako dok se svaki od Njih ne smeni po svom uticaju u svakom delu dana tokom prolaska jednog kruga vremena na Nebeskom svodu.

205. Njihove Pečate u vreme prvog priziva treba nacrtati plavom bojom na papirusu ili pergamentu ili ih izrezati na pločama od kalaja ili mesinga. Slede Imena i Pečati dvanaest Starešina Svetlosti oblasti Dapinou.

 

 

ADUAČIAL

 

 

206. Aduačial je Starešina Šestih Nebesa Kraljevstva Pabilsag. On upravlja ispoljavanjem izvornih Zakona Pravde i Ravnoteže i nadgleda stvaranje sklada u celokupnom ustrojstvu našeg Svemira. Njegova snaga i moć sežu kroz sve Oblasti koje okružuju Zemlju i ispoljava se na svim planetama. Ovaj Starešina može uputiti magavana u najvišu mudrost i najdublje tajne Božanskog Zakona Ravnoteže. Aduačial će posvećenog magavana naučiti da primenjuje sve Zakone Svemira kroz vršenje dela Kraljevske Magije bez izazivanja ikakvog poremećaja u njegovoj ravnoteži.

 

 

HANAAL

 

 

207. Hanaal je Starešina Šestih Nebesa Kraljevstva Enzu. On nadgleda ispoljavanje Zakona Uzročnosti od samog početka vremena i zna Sudbinu celokupnog ustrojstva našeg Svemira i svih bića koja u njemu borave. Magavan može veliku mudrost steći slušajući ovog Starešinu i naučiti kako se kroz obrede i vršenje dela Kraljevske Magije mogu iskoristiti izvorni Zakoni u svim Oblastima koje okružuju Zemlju.

 

 

KAMBIAL

 

 

208. Kambial je Starešina Šestih Nebesa u Kraljevstvu Mulugula. Izvorni Zakoni i njihovo ispoljavanje kroz tajne kristalizacije, sažimanja i zgušnjavanja u celokupnom pojavnom svetu našeg Svemira je u nadležnosti ovog Starešine. Kambial nadgleda pravilno kretanje i kruženje svih planeta u našem Svemiru pa stoga u njegovu nadležnost spada ispoljavanje Zakona Privlačnosti kroz Silu teže, ali i sve druge moći privlačenja. Ovaj Starešina će otkriti magavanu mnoge tajne o kristalizaciji, ne samo na našoj planeti, već i na svim drugim. Kroz vršenje dela alhemije i obreda Kraljevske Magije kroz uputstva ovog Duha, magavan će naučili kako da po ovim izvornim Zakonima menja, u zavisnosti od same tvari, postupak stvrdnjavanja koristeći smanjeno ili povećano treperenje Kovitlajućih Sila, tako da bude u stanju da promeni, ako želi, običan kamen u dijamant, ili obrnuto, dijamant u kamen. Kambial poznaje sve alhemijske tajne Suvog postupka koje će duhovno zrelom magavanu rado otkriti, a kako je i sam gospodar Sile teže, On može magavana uputiti i u tajne kako da najveće gromade učini lakim poput pera, a lake stvari da učini tako teškim da ih nijedna sila na zemlji ne može podići niti pomeriti. Kambial će biti veoma srećan da magavanu otkrije tajnu lebdenja i pomogne u otklanjanju svake prepreke u sticanju ove veštine.

 

 

DŽOFANIAL

 

 

209. Džofanial je Starešina Šestih Nebesa Kraljevstva Zib. Ispoljavanje izvornih Zakona Svemira kroz ukupan razvoj svega stvorenog na svim planetama i u svim oblastima je u nadležnosti ovog Starešine. Ovaj Duh usmerava razvoj i zrelost u svim oblastima i na svim planetama. Džofanial ne dozvoljava da se o Njemu mnogo govori, ali znaj da je gotovo nemoguće opisati rečima kakvo iskustvo i kakvo znanje magavan može dobiti kada ostvari uspešnu vezu sa ovim Duhom. On će biti posvećen u tako duboko znanje i mudrost koju razum neposvećenika nikada ne bi mogao shvatiti niti razumeti.

 

 

MALČDŽDAAL

 

 

210. Malčdždaal je Starešina Šestih Nebesa u Kraljevstvu Kuzarikut. On održava u ravnoteži električne struje u celokupnom našem Svemiru. Njegova posebna nadledžnost je da oživljava sve stvoreno u sva tri carstva naše zemlje i u svim Oblastima koje okružuju Zemlju. Malčdždaal nadgleda i usmerava ispoljavanje volje i delovanja svakog čoveka ili drugog stvorenja. Veliki je posvetitelj u tajne Kraljevske Magije i učeći od njega, magavan može izvoditi čuda svuda u Svemiru. Ovaj Starešina može posvetiti magavana u izvorne tajne Kovitlajuće Sile Vatre i svim njenim ispoljavanjima i odnosnostima u pojavnom svetu. Jedna od velikih tajni koju posvećeni magavan može dobiti od ovog Starešine je i tajna prenosa moći kojom se stiče vlast u svim svetovima.

 

 

ASMODAL

 

 

211. Asmodal je Starešina Šestih Nebesa Kraljevstva Te Te. On nadgleda i usmerava ispojavanje izvornih Zakona kroz osećanja Ljubavi u svim njenim vidovima i odnosnostima u svim oblastima i na svim planetama. Magavan koji stupi u vezu sa ovim Duhom biće u stanju da shvati najdublje tajne ljubavi kako kroz samu osećajnost, tako i kroz razumevanje i najdublje tajne mudrosti. Znanjem koje primi od ovog Starešine, magavan će biti u stanju da izazove treperenje ljubavi u bilo kojoj oblasti, bez obzira da li kroz prizivanje Duhova saradnika ili obrede Kraljevske Magije. Nema čuda u ljubavnim stvarima koja se uz pomoć ovog Starešine ne mogu izazvati. Asmodal nadgleda sve Staze Svetlosti na kojima se ispoljava Božanska Ljubav. Magavan koji želi prodreti u ove tajne koje postoje u celokupnom Svemiru naći će u ovom Starešini velikog i najboljeg posvetitelja.

 

 

AMBRIAL

 

 

212. Ambrial je Starešina Šestih Nebesa Kraljevstva Mas Masu. On je Veliki Čuvar Znanja i nadgleda dostupnost Magijske Spoznaje u svim Oblastima koje okružuju Zemlju. On zna um i razm svakog bića i dostinuća spoznaje i nauke u svim svetovima. Ovaj Starešina procenjuje zrelost za spoznaju svakog stvorenja u čitavom našem Svemiru. U nadležnosti Njegovog dostojanstva su sve nauke i veštine na svim planetama i među svim bićima koja poseduju um i razum. Magavan koji stupi u vezu sa ovim Duhom biće upoznat sa onom vrstom znanja koje je zaista dostupno samo onim posvećenicima koji su naučili da svesno upravljaju Silama oblasti Dapinou kroz Zakon Etera.

 

 

MURDŽAL

 

 

213. Murdžal je Starešina Šestih Nebesa u Kraljevstvu Nangaru. On nadgleda i održava u ravnoteži sve magnetne struje u našem Svemiru. Ovaj Starešina je i veliki posvetitelj u tajne Kovitlajuće Sile Vode i njenog ispoljavanja u svim oblastima i na svim planetama. On će magavana potpuno posvetiti u izvorne tajne Vode, njeno delovanje, ispoljavanje i posledice u celokupnom poretku i ustrojstvu našeg Svemira i otkriti kako se kroz obrede Kraljevske Magije delovanjem magnetnih struja mogu steći izvesne sposobnosti ili probuditi i razviti u eteričnom telu veština viđenja i doživljaja u svim oblastima i na svim planetama.

 

 

VERČIAL

 

 

214. Verčial je Starešina Šestih Nebesa Kraljevstva A Ru. Ovaj Starešina nadgleda celokupan život u svim oblastima i na svim planetama. Zaparavo, On nadgleda ispoljavanje Životvorne Sile u svim svetovima. U nadležnosti ovog Starešine su i sva čuda koja se stvaraju snagom verovanja. Verčial je veliki posvetitelj u najviše tajne Kraljevske Magije koje se odnose na životnost i životvornost. On će posvećenom magavanu otkriti tajne pomoću kojih on može dovesti pod svoju vlast najvišu Moć Svemira, vlast nad životom i smrću.

 

 

HAMALIAL

 

 

215. Hamalial je Starešina Šestih Nebesa u Kraljevstvu Ki. Ovaj Starešina zna svaku tvar vidljivu i nevidljivu i tajne spajanja osnovnih tvari u delima stvaranja. Magavan koji stupi u vezu sa Njim može dobiti znanje ne samo o osnovnim tvarima i njihovom treperenju strujama Kovitlajućih Sila koje su poznate na Zemlji, već i o nepoznatim tvarima koje neće biti otkrivene do daleke budućnosti. Magavan od ovog Duha može naučiti i o tvarima koje postoje na drugim planetama, njihovom sastavu, mineralima i živom svetu. Ovo znanje omogućava posvećenom magavanu da postane gospodar izvornih tvari čime će postati vrsni alhemičar snabdeven takvom vrstom znanja koje je dato samo malom broju posvećenika, a koje je ključ svih alhemijskih dela.

 

 

ZURIAL

 

 

216. Zurial je Starešina Šestih Nebesa Kraljevstva Zibanitu. On nadgleda plodnost i nagon za razmnožavanjem među svim bićima na svim planetama u našem Svemiru. Od ovog Starešine magavan može naučiti da u potpunosti shvati tajnu plodnosti celokupnog ustrojstva Svemira i svih živih bića u njemu. Sa ovim znanjem magavan bi mogao i najsuvlju pustinju učiniti plodnom, ili plodnu zemlju opustošiti. Zurial je posvetitelj i u sve tajne Seksualne magije u našem Svemiru i među svim bićima.

 

 

KARBIAL

 

 

217. Karbial je Starešina Šestih Nebesa Kraljevstva Akrabu. Ovaj Starešina nadgleda sve vste zračenja i izračenja u svim Oblastima koje okružuju Zemlju i na svim planetama. On će posvećenom magavanu otkriti tajnu zračenja u celokupnom ustrojstvu našeg Svemira i omogućiti razumevanje svakog zračenja i zadobijanje veštine izračenja koja se može primeniti kroz magijska dela i obrede Kraljevske Magije. Magavan koji ovlada ovim znanjem i veštinom izračenja biće u stanju da da upravlja svim silama u našem Svemiru da ovu moć koristi, ali samo u skladu sa Univezalnim Zakonima.

 

Vrh >>>

 

 

NEBESA SEDME ZVEZDE KAJMAU

 

Bog Nebesa Sedme Zvezde

NINIB

 

218. Bog Nebesa Sedme Zvezde je Ninib nazivan i imenom Adar, Gospodar Lovaca i Snage. Pojavljuje se sa krunom od rogova i dugim mačem, i nosi lavlju kožu. On je Gospodar Sedmih Nebesa, poslednjih pre ulaska u Carstvo Užasnog Igigija. Njegova boja je najmračnija crna. Njegova Bit nalazi se u vođstvu, u sagorelom pepelu vatre i u svim mrtvim i starim stvarima. Rogovi jelena su Njegov znak. Njegova Kapija je Poslednja pred koju ćeš doći u obredima koji slede. Njegov je Stepenik na Kuli Svetlost Crn.

219. Njegov Pečat, moraš urezati na komad olova ili kuglu i drži ga dobro skrivenim od očiju nečistih. Trebalo bi da ga umotaš i skloniš u stranu kao i sve ostale, dok ne zaželiš njegovu upotrebu. Ne otkrivaj ga nikada dok je Sunce na nebu, već samo nakon što noć padne i zemlja postane crna, jer Ninib poseduje najbolje znanje o putevima Demona koji se kreću između senki, tražeći žrtve i najbolje znanje o zemljama Drevnih i načinima Njihovog obožavanja i zna gde se nalaze Kapije. Njegovo Kraljevstvo je Kraljevstvo Noći.

220. Njegov Broj je Četiri, kao četvrtina Zemlje. Njegov Pečat je ovaj što sledi:

 

 

 

Duhovi Sedmih Nebesa

 

221. Duhovi Sedmih Nebesa su četrdeset devet Starešina Kraljevstva Svetlosti i isto toliko je i Starešina Carstva Tame. I o jednima i o drugima je zabranjeno govoriti. Ovo su veoma moćni Duhovi i Njihova snaga je toliko velika da bi u jednom danu mogli uništiti sve gradove ljudi. Oni su odgovorni za ispoljavanje Univerzalnih Zakona kroz Sudbinu u svim oblastima i posebno za dela i posledice svih Duhova Tame i Demona u svakoj oblasti, počev od našeg pojavnog sveta. U saglasju sa Božanskim Proviđenjem Oni dopuštaju Demonima i drugim Silama Zla Njihovo delovanje.

222. U nadležnosti Starešina oblasti Kajmau su Moći i posledice Zakona Razaranja u celokupnom našem Svemiru. Oni se staraju da se izvrši Pravda i shodno tome dozvoljavaju nižim Duhovima da ostvare loša dejstva. Oni su Sudije i Izvršioci Sudbine. Oblast Kajmau je nalik užasu noćne more i zbog toga nije svaki čovek dovoljno jak da izdrži Silu ove oblasti. Kajmau je Oblast Sudbine i Usuda i svi Duhovi koji tamo borave Sudije su svim Duhovima i bićima svih planeta i oblasti. Nazivaju ih Imenom Anunaki, jer su Oni strašne Sudije od čijeg se pogleda ledi krv u žilama. Oni nemaju milosti i nikome ne savetujem da se u ovoj oblasti dugo zadržava, jer srce čoveka takvu Silu ne može izdržati.

223. Ne savetujem nikome da priziva i u izravnu vezu stupa sa bilo kojim od ovih Sudija. Samo veliki magavani i učitelji koji su izrasli dovoljno u svojoj duhovnoj zrelosti i koji su potpuno ovladali Silama u svim predhodnim Oblastima koje okružuju Zemlju, bi mogli da pokušaju da stupe u vezu sa Njima, ali ni tad nije sigurno da će uspeti. Ne smem izgovoriti niti zapisati ovde ni jedno od Njihovih Imena, niti Pečate Njihove, jer bi to bacilo užasno prokletsvo Sudbine na moju već dovoljno izranjavanu dušu. Ni reč jednu ne smem o Njima preneti, jer ako bi se dogodilo da se neko drsko ljudsko biće, bez razmišljanja o posledicama, usudi da prizove nekog ovih moćnih Duhova i ako taj ne bi bio dovoljno jak da se odupre treperenju Sile oblasti Kajmau, neizbežno bi doživeo ne samo telesnu već i svoju smrt zvezdanog tela.

224. Zreo i mudar čovek mora da zna kada treba da se zaustavi. Zbog toga ti kažem, o moj ludi čitaoče, kada dosegneš veliku mudrost i staneš pred Kapiju oblasti Kajmau i pre nego što kroćiš u ovu Oblast Sudbine, prizovi najpre premudrog Nadzornika oblasti Kajmau. On će te opremiti neophodnim znanjem i saopštiti svaku tvoju manu, podsetiti na svaku tvoju grešku i uputiti kako da je ispraviš. I kada zrelost dostigneš tada od Njega zatraži da ti pokaže Stazu kroz Nebesa i da ti otkrije Imena i Pečate Starešina ili Njihovih slugu koji tamo borave.

225. I ovo znaj. Sedma Nebesa Kajmau nisu poslednja i mnogo je još Nebeskih Prostranstava i Oblasti, ali su ovo poslednja Nebesa, Veliko Čistilište Svemira u koje mogu ući samo najuzvišenije Duše, obožena bića. Samo takvi mogu proći Kapiju Adar, Kapiju Bogova i proći kroz oblast Velikog i Moćnog Niniba, Sudije nad Sudijama.

 

 

 

 

226. Sedam Nadzornika Nebesa su Duhovi Stražari i Glasnici Nebesa u Oblastima koje okružuju Zemlju. Ovi Duhovi su Čuvari oblasti, Stražari koji nedostojnima ne dozvoljavaju ulaz niti prolaz kroz oblast koju nadgledaju. Oni posmataju svaku dušu i svako delo. Može neko, ako misli da je dovoljno sposoban, ući u oblast a da ne prizove Nadzornika, ali nikome ne savetujem da ovo čini. Iako su ovi Stražari nižeg dostojanstva od Starešina, Oni su naklonjeniji rasi ljudi od svih Duhova koji o oblastima borave. Oni znaju Imena i Pečate svih Duhova u oblastisti koju nadziru.

227. Magavan koji je dovoljno zreo treba da zna da je sticanje naklonosti Nadzornika i neposredno ostvarivanje veze sa Njim neophodno kako bi se sa lakoćom snašao u oblasti koju prolazi, jer Nadzornik stražari i bdi nad svakim bićem i svakim delom u oblasti svoje nadležnosti. Ako bi neuk i nepromišljen čovek ovo zanemario bio bi poput mornara koji ne zna da pliva.

228. Mnogo je Duhova Nadzornika u svakoj Oblasti koja okružuje Zemlju i svaki među Njima ima svoje dostojanstvo i nadležnost. Nema knjige koja bi mogla sve da Ih pobroji, niti Njihovo dostojanstvo da opiše. Prvi među Njima, na svakim od Nebesa je najpristupačniji i čoveku veoma naklonjen. Zbog toga u ovom pisanju mojem dajem Imena i Pečate Sedmorice Nadzornika. Ovo su Sedam Nadzornika Sedam Nebesa kako slede.

 

 

Nadzornik Prvih Nebesa

FUL

 

 

229. Ful je Nadzornik Prvih Nebesa Sin. Ovaj Duh ima moć da preobrazi svaki metal u srebro i da leči vodenu bolest. On će posvećenom magavanu ustupiti mnoge Njemu potčinjene Duhove Vode, Vile, Nimfe i Undine koje će služiti i pomagati magavanu u njegovim delima čak i u zemaljskom svetu i u vidljivom pojavnom obliku. On zna Imena i Pečate svih Duhova Svetlosti i Tame u oblasti Sin. Ful može duhovno zrelom magavanu i produžiti život do tri stotine zemaljskih godina. Njegovo vreme je prvi sat drugog dana u nedelji. Ful upravlja nad sedam oblasti Prvih Nebesa i ima po sedam potčinjenih Duhova vojvoda koji upravljaju hordama Anđela i Demona u ovim oblastima.

 

 

Nadzornik Drugih Nebesa

OFIAL

 

 

230. Ofial je Nadzornik Drugih Nebesa i zna sve Duhove u oblasti Mustabaru. Zrelog magavana može poučiti o Njima i dati mu Njihova Imena i Pečate Njihove. On nadgleda i sve stvari koje su po Zakonu Odnosnosti nastale delovanjem Sila Drugih Nebesa i Kovitlajuće Sile Vazduha, kako u ovoj oblasti, tako i na Zemlji. Ofial će posvećenog magavana upoznati sa njegovim Duhom Zaštnikom ili će mu ga dodeliti ako ga magavan ne može sam odabrati. Ovaj izuzetni Duh će magavana naučiti svim potrebnim veštinama i omogućiti mu da dođe u posed Tajnog Pečata Moći kojim se trenutno živa pretvara u Kamen Mudrosti. Njegovo vreme je prvi sat četvrtog dana u nedelji. Ofial upravlja nad četrnaest oblasti Drugih Nebesa i ima po četrnaest potčinjenih Duhova vojvoda koji upravljaju hordama Anđela i Demona u ovim oblastima.

 

 

Nadzornik Trećih Nebesa

HAGIT

 

 

231. Hagit je Nadzornik Trećih Nebesa Kilbat. On će magavana upoznati sa svakim Duhom ove oblasti sa kojim želi ostvariti vezu dajući mu Ime, Pečat, znanje i savete za Njihovo prizivanje. Magavan koji sa Njim ostvari dobru vezu i kao amajliju nosi Njegov Znak, biće obdaren svim lepotama. On ima moć da bakar pretvori u zlato, i obrnuto, da zlato pretvori u bakar. Veoma rado će svoje podčinjene Duhove staviti na uslugu svakom posvećenom magavanu. Njegovo vreme je prvi sat šestog dana u nedelji. Hagit upravlja nad dvadeset i jednom oblašću Trećih Nebesa i ima po dvadeset jednog potčinjenog Duha vojvodu koji upravljaju hordama Anđela i Demona u ovim oblastima.

 

 

Nadzornik Četvrtih Nebesa

 

 

232. Oč je Nadzornik Četvrtih Nebesa Udu. On će posvećenog magavana upoznati sa željenim Duhovima ove oblasti i obasuti ga veličanstvenom mudrošću. Ovaj Duh zna i najveće tajne Svetlosti i Tame. Magavanu koji nema svog Duha Zaštitnika, Oč će rado dodeliti i ima moć da mu život produži do šest stotina zemaljskih godina i to u savršenom zdravlju i živahnoti tela i duha. Oč je i vrsni poznavalac amajlija, kao i lekova, pa u ove tajne može posvetiti magavana koji to od Njega zatraži. Ima moć da bilo koju tvar pretvoru u najčistiji metal ili u nalepši kamen i može magavanu darovati punu vreću zlata. Magavan koji sa Očom uspostavi bliske i dobre veze i Njegov Znak nosi kao amajliju, biće omiljen među ljudima i obožavan poput Bogova u svim kraljevstvima na Zemlji. Njegovo vreme je prvi sat prvog dana u nedelji. Oč upravlja nad dvadeset i osam oblasti Četvrtih Nebesa i ima po dvadeset osam potčinjenih Duhova vojvoda koji upravljaju hordama Anđela i Demona u ovim oblastima.

 

 

Nadzornik Petih Nebesa

FALEG

 

 

233. Faleg je Nadzornik Petih Nebesa Bibou i svih stvari koje su nastale delovanjem Sila ove oblasti koja okužuje Zemlju, kako u ovoj oblasti, tako i na Zemlji. Faleg će posvećenog magavana upoznati sa svakim željenim Duhom ove oblasti. Ovaj Duh nadzire i sve ratnike, vojnike, vojskovođe i borce na Zemlji. Magavan, ako to želi, kada uspostavi vezu sa ovim Duhom i ako Njegov Znak nosi kao amajliju, može postati nenadmašan u ratničkim i borilačkim veštinama. Njegovo vreme je prvi sat trećeg dana u nedelji. Faleg upravlja nad trideset i pet oblasti Petih Nebesa i ima po trideset pet potčinjenih Duhova vojvoda koji upravljaju hordama Anđela i Demona u ovim oblastima.

 

 

Nadzornik Šestih Nebesa

BETOR

 

 

234. Betor je Nadzornik Šestih Nebesa Dapinou i On će se odazvati svakom magavanu na priziv, ali samo onaj koji je dostojan da nosi Njegov Znak može biti uzdignut na visok položaj među ljudima i obdaren velikim bogatstvom. Betor će posvećenog magavana upoznati sa svim željenim Duhovima koji u oblasti Dapinou borave i ustupiti mu Duhove Vazduha kao pomoćnike u njegovom radu od kojih može dobiti skoro sve istinite odgovore, ili dobiti neophodno, čak i veoma retko kamenje za spravljanje moćnih amajlija kojima je moguće činiti čuda. Betor može magavanu dodeliti Duha Zaštitnika ukoliko ga nema, a poseduje i moć da produži zemaljski život do sedam stotina godina. Ovaj Duh će magavanu preneti Božansku Volju, odnosno otkriti mu predodređenost po Božanskom Proviđenju, dajući mu savete u vezi ispunjenja Božanske Volje koja mu je dodeljena. Njegovo vreme je prvi sat petog dana u nedelji. Betor upravlja nad četrdeset i dve oblasti Šestih Nebesa i ima po četrdeset dva potčinjena Duha vojvode koji upravljaju hordama Anđela i Demona u ovim oblastima.

 

 

Nadzornik Sedmih Nebesa

ARATRON

 

 

235. Aratron je Nadzornik Sedmih Nebesa i veoma je moćan Duh koji nadzire sve stvari koje su nastale delovanjem Sila oblasti Kajmau, kako u ovoj i drugim Oblastima koje okružuju Zemlju, tako i na samoj Zemlji. On ima moć da svako živo biće na Zemlji pretvori u kamen u samo jednom trenu vremena i može ugalj pretvoriti u blago i blago u ugalj isto tako. Veoma rado će magavanu dodeliti Duha Zaštitnika, ako ga zatraži, i biće mu odličan Učitelj alhemije, magije i spagirije, a otriće mu i tajnu dugovečnog života na Zemlji. Aratron će posvećenom magavanu omogućiti prolaz kroz Sedma Nebesa i bez uspostavljanja veza sa tamošnjim Starešinama, ali ako magavan to baš želi, upoznaće ga i sa željenim Duhovima snadbevajući ga neophodnim znanjem, Imenima i Pečatima Njihovim. Ovaj Duh će magavana posvetiti i u tajnu nevidljivosti uz čiju pomoć može neopaženo proći kroz oblast Kajmau neuznemiravajući svojom pojavom opasne Sudije nad Sudijama. Njegovo vreme je prvi sat sedmog dana u nedelji, a Pečat koji sam ovde nacrtao nije Njegov izvorni Pečat i koristi se samo prilikom Njegovog prvog prizivanja. Kada se odazove, On će magavanu dati svoj izvorni Pečat ali samo pod Zavetom ćutanja i koji magavan mora čuvati u strogoj tajnosti. Aratron upravlja nad četrdeset i devet oblasti Sedmih Nebesa i ima po četrdeset devet potčinjenih Duhova vojvoda koji upravljaju hordama Anđela i Demona u ovim oblastima.

 

 

* * *

 

236. Ovde se završava Knjiga o Sedam Nebesa. U spisu ovom nije sve zapisano o Nebesima koja okružuju Zemlju, ali ovo je dovoljno da znaš. Svako od Nebesa, nastanjeno je mnogobrojnim hordama Duhova Svetlosti i Demona Tame i Njihovim Starešinama koji tamo borave. I svaki od Njih ima svoju vladavinu, ima svoje Ime i Pečat, ali o mnogima je zabranjeno govoriti. Neka tako i ostane kroz vremena. Mnogo je nečistih. Pazi na ovo!

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 04:03