Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Priziv Kapije Boga Nane

Priziv Kapije Boga Neboa

Priziv Kapije Boginje Inane

Priziv Kapije Boga Šamaša

Priziv Kapije Boga Nergala

Priziv Kapije Gospodara Marduka

Priziv Kapije Boga Niniba

Priziv Boga Vatre

Prizivanje Stražara

 

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

XII

 

KNJIGA ULAZA

 

 

1. Knjiga Ulaza daje znanje o Prolasku kroz Sedam Kapija Nebesa koja okružuju Zemlju, a koje se u prastara vremena nalaziše među izgubljenim Hramovima Ura. Poznavati ova Nebesa, znači posedovati Moć upravljanja Nebeskim Duhovima i svojim prolascima kroz njih, magavan bi mogao zadobiti slobodan ulaz u zemlje s one strane granice Nepreglednih Prostranstava.

2. Ovo treba da znaš. Za prolaz kroz ova Nebesa, drži svog Stražara iza sebe, jer će znati kako da zaštitiš svoje telo i svoju imovinu, da se ne bi slučajno izgubio i zauvek ostao u mračnom prostoru između Zvezda, ili još gore da se ne prepustiš Igigiju koji boravi s one strane. Znajući ovo, moraš proći Stepenike na Kuli Svetlosti, svaki za sebe i jednovremeno. I tek tada ćeš moći da prođeš kroz Kapiju na pravilan način, i spustiti se dole prema Zavetu, jer u protivnom bićeš izgubljen, svakako.

3. I ovo treba da znaš. Moraš sačuvati svoju pročišćenost jedan mesec pre Ulaska na Prvi Stepenik, jedan između Prvog i Drugog Stepenika i opet između Drugog i Trećeg i tako do poslednjeg na isti način. Moraš se uzdržati od prosipanja svog semena i bilo kakvog sličnog ponašanja u ovo vreme, jer da bi zadobio moć da uđeš u Hram Boginje Ištar, ne smeš izgubiti ni jednu svoju Bitnost.

4. I ovo je velika tajna. Moraš obavezno prizivati svog Boga u praskozorje i svoju Boginju u suton, svakoga dana u mesecu pročišćenja. Moraš dozvati svog Stražara i zatražiti uputstvo za savršenstvo u vršenju dužnosti i da posreduje između vremena i prostora čime će moći da te služi i obdari vatrenim mačem i svakim uputstvom.

5. Tvoja odora za Prolaz mora biti udobna, čista i jednostavna, ali svojstvena za svaki Stepenik. I moraš imati sa sobom Pečat za svaki Stepenik kojim ćeš Prolaziti i to je Znak Zvezde koja je tamo. Moraš se pripremiti okretanjem lica ka Severu i postavljanjem kipa svog Božanstva, ili učini nešto drugo prikladno, zatim, nezaboravi žrtveni Pehar i Kadionicu.

6. Na zemlji moraš urezati ili ispisati odgovarajuću Kapiju za Prolazak. Ako je Nebo nad tobom, utoliko je bolje. Ukoliko je krov nad tvojom glavom, moraš ukloniti sve viseće stvari. Čak ni lampa ne sme biti obešena iznad tebe i sačuvaj Obred Priziva i Reči koje si dobio sa druge strane, ukoliko ti Bogovi daju dozvolu za određeno vreme.

7. Jedina svetlost koja mora biti je svetlost četiri Lampe postavljene na zemlji, svaka za četiri Kapije Zemlje: jedna Lampa na Sever, jedna Lampa na Istok, jedna Lampa na Jug i jedna Lampa na Zapad. Ulje mora biti čisto, bez mirisa, ili da podseća na slatkast miris. Tamjan u Kadionici takođe mora biti slatkastog mirisa, ili da posebno odgovara Zvezdi Nebesa u koje želiš da Uđeš, ili po običaju tvoje zemlje, ili zemlje u kojoj boraviš.

8. Obred Prolaska mora da sledi obrasce ovde opisane. Moraš se pridržavati meseca pročišćenja. Tokom ovog vremena ne smeš jesti meso najmanje sedam dana koji prethode poslednjem danu u mesecu, a tri dana koji prethode poslednjem danu ne smeš jesti ništa osim što možeš piti slatku vodu. U poslednja tri dana, moraš prizvati zajedno tvog Boga i Boginju i Tri Velika Drevna Boga, Anua, Enlila i Enkija na način kako je to propisano za Njihovo prizivanje.

9. Broj Anua je Šezdeset, Savršen Broj jer On je Otac Nebesa. Broj Enlila je Pedeset, jer On je Otac Vetrova. Broj Enkija je Četrdeset, veoma dobar broj, jer On je Otac svih koji hodaju ovim zaboravljenim putevima i koji idu u Nepoznatu Zemlju između pustinja, kojom tumaraju stravična čudovišta Azonej.

10. U Noći Prolaza, koja mora biti trinaesti dan meseca, koji je počeo predhodne trinaeste noći, Kapiji moraš pristupiti sa strahopoštovanjem i uvažavanjem. Tvoj Hram mora biti očišćen od Duhova. Upali Vatru i usrdno joj se pokloni, ali sa prizivom Boga Vatre, paleći, pri tom, veliku količinu tamjana. I moraš ponuditi žrtve Bogovima na oltaru.

11. Moraš upaliti četiri Lampe i Kadionicu dok izgovaraš propisana zazivanja svake od četiri Stržarske Kule na njihovim odgovarajućim mestima, prizivajući odgovarajuću Zvezdu. I moraš izgovoriti Priziv Stražara, zabijajući Mač u Zemlju, ne dodirujući ga dok ne bude vreme za Njegovo odvajanje.

12. Moraš uzeti Pečat Zvezde u svoju desnu ruku i šaputati Ime Zvezde nad njim, tihim glasom, zapamti. Izgovaraj Priziv Hodajućeg Duha, glasno i čistoga glasa, dok obilaziš oko Kapije idući od Severa ka Istoku, tada ka Jugu i Zapadu, broj obilazaka neka bude jednak osobenom Broju Zvezde. Zatim se vrati na središte Kapije, pred svoj Oltar, pri čemu moraš pasti na zemlju, ne gledajući ni desno ni levo na ono što bi se moglo kretati tamo, jer ovi Obredi privlače mnogobrojne vrste Lutajućih Demona i Duhova prema Kapijama.

13. I tada, u vazduhu iznad oltara odmah, videćeš Kapiju što otvara se za tebe i Duha Glasnika Nebesa ugledaćeš kako te pozdravlja čistim glasom, dajući ti Ime, koje moraš zapamtiti, jer to je Ime tvog Prolaska kroz Kapiju, koje mora biti korišćeno svaki put kada prolaziš tuda. Isti Duh Glasnik srešće te i tada i ukoliko ne budeš znao Ime, zabraniće ti ulaz i pašćeš smesta na Zemlju.

14. Kada prođeš Prvu Kapiju i primiš Ime, pašćeš nazad na Zemlju posred svoga Hrama. I ono što se kretalo oko tvoje Kapije tada će nestati. Zahvali se Bogovima na svom Oltaru, udari Mač Stražara kako bi se odvojio i izgovori čarobne reči Inane koje opisuju kako je nadvladala kraljevstvo Bezdana i uspavala Kutulua. Svi Idimui će nestati i bićeš Slobodan da napustis Krug i ugasiš Vatru.

15. Ne smeš prizivati Nanu dok ne prođeš Kapiju Njegovu. I ne prizivaj Neboa dok Njegovu Kapiju ne prođeš. Pazi, isto je i za ostale Kapije. Kad dođeš do granice Kule Svetlosti, imaćeš Znanje i Moć nad Nebesima i bićeš u mogućnosti da prizoveš ih u vremenima kad ti potrebno bude. Ovo ti neće dati moć nad Absuom, ali ipak znaj, ova moć se postiže drugačije Obredom Silaska.

16. Ovaj Obred ćeš uraditi petnaestog dana nakon trinaestog dana u mesecu kada si prizvao Kapiju Marduka, i ako si je otvorio. Jer je Marduk pobio Neprijatelje i Inana, Boginja Petnaest, savladala je Bezdan gde neki Njihovi još borave. Ovo je najopasniji Obred i može biti izveden od strane bilo kog čoveka koji ima obrazac, bez obzira da li je prošao prethodne Kapije ili ne. Zapamti da je najpreporučljivije da prođeš Mardukovu Kapiju pre nego se uputiš ka Bezdanu. Iz ovog razloga, vrlo malo ih je ikada otvorilo Kapiju Adar i govorilo Rogatom koji boravi tamo i daje sve vrste mudrosti koji se tiču zazivanja Mrtvih i čini koje prizivaju smrt.

17. Jedino ako si pokazao moć nad Maskimom i Rabišuom, možeš se uputiti ka Zemlji Igigija i iz tog razloga je Zavet stvoren, da niko ne Kreće se sigurno kroz upale doline Mrtvih pre nego dopru do Marduka, niti da prođu Kapije što leže s druge strane iza Adar Kapije, dok nisu videli Znakove Ljutog Boga i osetili bes Kraljice Bezdana.

18. I protiv Drevnih, postoji samoodbrana. Jedino lud čovek, doista, kao što sam ja zvan, može se nadati da ima moć nad Njima što borave u Prostranstvima s Druge Strane, jer Njihova Moć je neznana i broj hordi nebrojan i svakoga dana izrađaju više užasa no što čovečji um može razumeti i prizore koje jedva može podneti.

19. Bilo je vreme kada Kapija Bezdana beše otvorena predugo i prisustvovao sam užasima koji nadođoše, o kojima reči ne mogu govoriti i o kojima spisi mogu samo zbuniti. Drevni, što pobegao je ka Unutrašnjem Svetu, bio je prisiljen nazad kroz Kapiju da se vrati od strane magavana velike moći, ali beše to veliki gubitak po selo i stada tog Ostrva. Mnoge ovce bejahu zaklane na neobičan način i mnoge proždrane i mnoga stada prestravljena do izbezumljenosti, jer um razume ono što vidi, ali prizor Drevnih je stravičan običnim čulima čoveka, jer potiče iz sveta što nije ravan, već nakrivljen i Njihovo postojanje je od oblika neprirodnih i bolnih oku i umu, gde duša je ugrožena i nesigurna u telu.

20. I zbog toga, strašni Utuku Ksuli uzimaju telo i borave u njemu dok magavan ne protera ih nazad odakle dođoše, da prirodna duša se može vratiti svom početnom okružju. I tu su svi Alui, zastrašujući Demoni sa licem poput Psa koji su Glasnici Bogova Žrtvi, što proždiru kosti čoveka. Još je mnogo drugih, ali ovo nije pravo mesto gde mogu biti pomenuti, sem da upozorim magavana da ne potkrepljuje žudnje Drevnih što vrebaju iz Onostranog, dok vlast ne stekne nad Moćima što borave s ove strane našega Unutrašnjeg Svemira.

21. Jedino kada Kapiju Adar prođe, može se magavan smatrati Gospodarom Kraljevstva Nebesa i može se suprotstaviti Starim Bogovima. Kada Samoj Smrti gleda u Oko, tada magavan može prizvati i upravljati naseljenicima Smrtnih, mračnih, okrvavljenih Dvorana. Može se tada i nadati, da će otvoriti Kapiju bez straha i bez gađenja duše što ubija čoveka. Tada se može nadati da će zaposesti moći nad Demonima što truju um i telo, vukući za kosu pohlepnim rukama i vrišteći odvratna Imena u beskraj Noći.

22. Ono što na Vetru dolazi, može jedino biti pobeđeno od onoga koji Vetar poznaje i ono što sa mora dolazi može jedino biti pobeđeno od onoga koji Vode poznaje. Ovako je zapisano u Drevnom Zavetu. Sledi prizivanje Sedam Kapija i Sedam Pečata za Njihovo Otvaranje.

 

 

 

 

23.      DUŠE MESECA

SETI SE
NANA OČE ZVEZDANIH BOGOVA
SETI SE
U IME ZAVETA STVORENOG IZMEĐU TEBE I RASE LJUDI
PRIZIVAM TE
POČUJ I ZAPAMTI
IZ KAPIJA ZEMLJE JA PRIZIVAM TE
IZ ČETIRI KAPIJE ZEMLJE KI
MOLIM SE TEBI
O GOSPODARU
KOJI NA NEBESZMA I NA ZEMLJI UZVIŠEN SI
GOSPODARU NANA OD RASE ANUA
POČUJ ME
GOSPODARU NANA ZVANI SIN
POČUJ ME!
GOSPODARU NANA OČE BOGOVA URA
POČUJ ME
GOSPODARU NANA BOŽE SJAJNE KRUNE NOĆI
POČUJ ME
STVARAOČE KRALJEVA
PRAOČE ZEMLJE
DAVAOČE POZLAĆENOG SKIPTRA
POČUJ ME I SETI SE
MOĆNI OČE
ČIJA MISAO JE VAN RAZUMA BOGOVA I LJUDI
POČUJ ME I ZAPAMTI
KAPIJU VELIKIH KAPIJA OBLASTI
OTVORI MENI
GOSPODARU IGIGIJA
OTVORI ŠIROM SVOJU KAPIJU
GOSPODARU ANUNAKIJA
OTVORI KAPIJU KA ZVEZDAMA
IA NAMRASIT
IA SIN
IA NANNA
BASTAMAGANASTA IA KIA KANPA
MAGABATI JA NANA KANPA
MAŠRITA NANA ZIA KANPA
IA MAG
IA GAMAG
IA ZAGASTENA KIA
AŠTAG KARELLIOŠ

 

24. Ovo je Pečat Prve Kapije kao što sledi, Pečat Kapije Boga Nane, zvanog Sin.

 


 

 

 

 

25.      DUŠE BRZE ZVEZDE

SETI SE
NEBO STARATELJU BOGOVA
SETI SE
NEBO OČE SVETIH SPISA
SETI SE
U IME ZAVETA
STVORENOG IZMEĐU TEBE I RASE LJUDI
PRIZIVAM TE
POČUJ I ZAPAMTI
IZ KAPIJE VELIKOG BOGA NANE
JA PRIZIVAM TE
IMENOM ŠTO DATO MI JE NA NEBESIMA NANE
JA PRIZIVAM TE
GOSPODARU NEBO
KO NE ZNA O TVOJOJ MUDROSTI
GOSPODARU NEBO
KO NE ZNA O TVOJOJ MAGIJI
GOSPODARU NEBO
KOJA DUŠA NA ZEMLJI IL NA NEBU
NIJE BACALA ČINI IZ TVOJIH TAJANSTVENIH SPISA
GOSPODARU NEBO
KOJA DUŠA NA ZEMLJI IL NA NEBU
NIJE POTČINJENA MAGIJOM TVOJIH ČINI
NEBO KURIOS
GOSPODARU UZVIŠENIH VEŠTINA
OTVORI KAPIJU NEBESA DUHA SVOGA
NEBO KURIOS
VLADARU STARIH NAUKA
OTVORI KAPIJU NEBESA SVOGA RADA
KAPIJU NEBESA BRZE ZVEZDE OTVORI MENI
IA ATZOTU
IA ANGAKU
IA ZI NEBO
MARZAS ZI FORNIAS KANPA
LAZAKAS ŠIN TALAS KANPA
NEBO ATANNATOS KANPA
IA GAŠ
IA SAŠ
IA KAKOLOMANI JAŠ
IA MAKALLI

 

26. Ovo je Pečat Druge Kapije kao što sledi, Pečat Kapije Boga Neboa, zvanog Nabu.

 

 

 

 

 

27.      DUŠE PLEMENITOSTI SETI SE

IŠTAR GOSPODARICE BOGOVA SETI SE
IŠTAR KRALJICE ZEMLJE IZLAZEĆEG SUNCA SETI SE
DAMO DAMA
BOGINJO BOGINJA
KRALJICE LJUDI SETI SE
O SVETLA UZDIŽUĆA BAKLJO NEBESA I ZEMLJE SETI SE
O UNIŠTITELJKO NEPRIJATELJSKIH HORDI SETI SE
O LAVICE KRALJICE BITKI
ČUJ I ZAPAMTI
IZ KAPIJE VELIKOG BOGA NEBOA
JA PRIZIVAM TE
IMENOM ŠTO DATO MI JE NA NEBESIMA NEBOA
JA PRIZIVAM TE
DAMO KRALJICE KURVI I BORACA
JA PRIZIVAM TE
DAMO GOSPODARICE BITKI I LJUBAVI
MOLIM TI SE ZAPAMTI
U IME ZAVETA STVORENOG IZMEĐU TEBE I RASE LJUDI
PRIZIVAM TE ČUJ I ZAPAMTI
RUŠITELJKO PLANINA
BRANITELJKO ORUŽJA
BOGINJO ČOVEKA I BOGINJO ŽENA
GDE TI POGLEDAŠ MRTVI ŽIVE
IŠTAR KRALJICE NOĆI
OTVORI SVOJU KAPIJU MENI
IŠTAR DAMO BITKI
OTVORI ŠIROM SVOJU KAPIJU
IŠTAR OŠTRICE ČOVEKA
OTVORI SVOJU KAPIJU MENI
IŠTAR GOSPODARICE DARA LJUBAVI
OTVORI ŠIROM SVOJU KAPIJU
KAPIJU PLEMENITE OBLASTI KILBAT
OTVORI MI
IA GUŠE JA
IA INANNA
IA ERNINNI JA
AŠTA PA MABAČA ČA
KUR ENNI JA
RABBMI LO JAK
ZI IŠTARI KANPA
INANNA ZI AMMA KANPA
BI ZAMMA KANPA
IA IA IA BE JI RAZULUKI

 

28. Ovo je Pečat Treće Kapije kao što sledi, Pečat Kapije Boginje Inane, zvane Ištar.

 

 

 

 

 

29.      DUŠE SUNCA SETI SE

ŠAMAŠ GOSPODARU UŽARENOG DISKA SETI SE
U IME ZAVETA STVORENOG IZMEĐU TEBE I RASE LJUDI
PRIZIVAM TE
ČUJ I ZAPAMTI
IZ KAPIJE VOLJENE IŠTAR
SA NEBESA KILBAT
JA PRIZIVAM TE
PROSVETIOČE TAME UNIŠTITELJU ZLA
SVETLO MUDROSTI
JA PRIZIVAM TE
ŠAMAŠ DONOSITELJU SVETLOSTI
JA PRIZIVAM TE
KUTULU JE SPALJEN TVOJOM MOĆI
AZAGTOT PAO JE SA SVOG TRONA PRED TOBOM
IŠNIGARAB JE POTPUNO SPALJENA TVOJIM ZRACIMA
DUŠE GORUĆEG DISKA SETI SE
DUŠE BESKRAJNOG SVETLA SETI SE
DUŠE RAZDIRANJA VELOVA NOĆI
PROTERIOČE TAME SETI SE
DUŠE ZORE
OTVORI ŠIROM SVOJU KAPIJU
DUŠE ŠTO UZDIŽEŠ SE MEĐU PLANINAMA SA SJAJEM
OTVORI SVOJU KAPIJU MENI
IMENOM ŠTO DATO MI JE NA NEBESIMA IŠTARINIM
MOLIM TE DA SVOJU KAPIJU OTVORIŠ
KAPIJU SUNCA OTVORI MI
KAPJU ZLATNOG SKIPTRA OTVORI MI
KAPIJU ŽIVOTNE SILE OTVORI
OTVORI
IA UDDU JA
IA RUSSULUHI
SAGGTAMARANIA IA IA
ACARAČI JA ACARELEČI JU
BARTALAKATAMANI JA KANPA
ZI DINGIR UDDU JA KANPA
ZI DINGIR UŠTU JA KANPA
ZI ŠTA
ZI DARAKU
ZI BELURDUK
KANPA
IA ŠTA KANPA IA

 

30. Ovo je Pečat Četvrte Kapije kao što sledi, Pečat Kapije Boga Šamaša, zvanog Udu.

 

 

 

 

 

31.      DUŠE CRVENE ZVEZDE SETI SE

NERGAL BOŽE RATA SETI SE
NERGAL UNIŠTITELJU NEPRIJATELJA
ZAPOVEDNIČE HORDI SETI SE
NERGAL KOLJAČU LAVOVA I ČOVEKA SETI SE
U IME ZAVETA STVORENOG IZMEĐU TEBE I RASE LJUDI
PRIZIVAM TE
ČUJ I ZAPAMTI
IZ VELIKE KAPIJE GOSPODARA ŠAMAŠA
SA NEBESA UDU
JA PRIZIVAM TE
NERGAL BOŽE ŽRTVOVANJA KRVLJU SETI SE
NERGAL GOSPODARU ŽRTAVA BITKI
UNIŠTAVAČU NEPRIJATELJSKIH GRADOVA
PROŽDIRAČU LJUDSKOG MESA SETI SE
NERGAL NOSIOČE MOĆNOGA MAČA SETI SE
NERGAL GOSPODARU ORUŽJA I ARMIJA SETI SE
DUŠE ŽARA BOJNOG POLJA
OTVORI ŠIROM SVOJU KAPIJU
DUŠE ULASKA U SMRT
OTVORI SVOJU KAPIJU MENI
DUŠE BAČENOG KOPLJA
ZABODENOG MAČA
LETEĆEG KAMENA
OTVORI KAPIJU SVOJE OBLASTI MENI ŠTO STRAHA NEMAM
KAPIJU CRVENE ZVEZDE OTVORI
KAPIJU BOGA RATA
OTVORI ŠIROKO
KAPIJU BOGA POBEDE U BITKAMA
OTVORI MI
KAPIJU GOSPODARA ZAŠTITE
OTVORI
KAPIJU GOSPODARA ARE I AGE
OTVORI
IMENOM ŠTO DATO MI JE NA NEBESIMA UDUA
JA MOLIM TE
OTVORI
IA NERGAL JA
IA ZI ANNGA KANPA
IA NNGA
IA NNGR JA
IA NNGIA
IA ZI DINGIR NENIA KANPA
IA KANTALAMAKKIA TARA KANPA

 

32. Ovo je Pečat Pete Kapije kao što sledi, Pečat Kapije Boga Nergala.

 

 

 

 

 

33.      DUŠE VELIKE ZVEZDE

SETI SE
MARDUČE BOŽE POBEDE NAD DEMONIMA TAME
SETI SE
MARDUČE GOSPODARU SVIH ZEMALJA
SETI SE
MARDUČE SINE ENKIJA
GOSPODARU MAGOVA
SETI SE
MARDUČE UNIŠTITELJU DREVNIH
SETI SE
MARDUČE ŠTO DAJEŠ ZVEZDAMA MOĆI
SETI SE
O MARDUČE
TI ŠTO DODELJUJEŠ LUTALICAMA NJIHOVA MESTA
SETI SE
GOSPODARU SVETOVA I PROSTORA IZMEĐU
SETI SE
PRVI MEĐU ZVEZDANIM BOGOVIMA
ČUJ I ZAPAMTI
U IME ZAVETA STVORENOG IZMEĐU TEBE I RASE LJUDI
PRIZIVAM TE
ČUJ I ZAPAMTI
IZ KAPIJE MOĆNOG NERGALA
SA NEBESA CRVENE ZVEZDE
PRIZIVAM TE
ČUJ I ZAPAMTI
MARDUČE GOSPODARU PEDESET MOĆI
OTVORI MI SVOJE KAPIJE
MARDUČE BOŽE PEDESET IMENA
OTVORI SVOJE KAPIJE SVOM SLUGI
IMENOM KOJE MI JE DATO NA NEBESIMA NERGALOVIM
JA PRIZIVAM TE DA OTVORIŠ
KAPIJU VELIKOG BOGA OTVORI
KAPIJU BOGA DVOGLAVE SEKIRE OTVORI
KAPIJU GOSPODARA SVETA IZMEDJU SVETOVA OTVORI
KAPIJU POKORIVAČA UŽASNOG SA MORA OTVORI
KAPIJU ZLATNOGA GRADA SAGALA OTVORI
IA DAG
IA GAT
IA MARGOLKUBABBONN
IA MARRUTUKKU
IA TUKU
SUHRIM SUHGURIM
ZAHRIM ZAHGURIM
AHHANNGABANNAHAHAGANNABABILLUKUKU

 

32. Ovo je Pečat Šeste Kapije kao što sledi, Pečat Kapije Gospodara Marduka, Prvog među Bogovima.

 

 

 

 

 

33.      DUŠE LUTALICA I GUBITNIKA SETI SE

DUŠE ZVEZDE VREMENA SETI SE
DUŠE RAVNI LOVCA SETI SE
NINIB GOSPODARU MRAČNIH STAZA SETI SE
NINIB GOSPODARU TAJNIH PUTEVA SETI SE
NINIB POZNAVAOČE TAJNI SVIH STVARI SETI SE
NINIB POZNAVAOČE PUTEVA DREVNIH SETI SE
NINIB ROGATI BOŽE TIŠINE SETI SE
NINIB ČUVARU PUTEVA IGIGIJA SETI SE
NINIB POZNAVAOČE STAZA MRTVIH SETI SE
U IME ZAVETA STVORENOG IZMEĐU TEBE I RASE ČOVEKA
PRIZIVAM TE
ČUJ I ZAPAMTI
IZ MOĆNE KAPIJE GOSPODARA BOGOVA MARDUKA
SA NEBESA VELIKE PLANETE
PRIZIVAM TE
ČUJ I ZAPAMTI
O NINIBE MRAČNI
TI ŠTO LUTAŠ ZABORAVLJENIM ZEMLJAMA
ČUJ I ZAPAMTI
NINIB ČUVARU KAPIJE ZVEZDANIH BOGOVA
OTVORI MI SVOJU KAPIJU
NINIB GOSPODARU POTERE I DUGOG PUTOVANJA
OTVORI MI SVOJU KAPIJU
KAPIJU DVOSTRUKO ROGATOG STAROG BOGA OTVORI
KAPIJU POSLEDNJEG GRADA NEBESA OTVORI
KAPIJU TAJNE SVIH VREMENA OTVORI
KAPIJU VLADARA MAGIJSKIH MOĆI OTVORI
KAPIJU GOSPODARA SVE MAGIJE OTVORI
KAPIJU UNIŠTITELJA SVIH ZLIH ČINI OTVORI
IMENOM ŠTO DATO MI JE NA NEBESIMA DAPINOU
NEBESIMA MARDUKA GOSPODARA MAGOVA
PRIZIVAM TE DA OTVORIŠ
IA DUK
IA ANDARRA
IA ZI BATTU
BA ALLU
BALLAGU BEL DIRRIGU
BAGGA KA KANPA
BEL ZI EHA EHA
AZZAGBAT
BAZZAGBARRONIOŠ
ZELIG

 

34. Ovo je Pečat Sedme Kapije kao što sledi, Pečat Kapije Boga Niniba, zvanog i Imenom Kapije Adar.

 

 

 

 

 

35.      DUŠE VATRE SETI SE

O GIBILE DUŠE VATRE SETI SE
O GIRA DUŠE PLAMENOVA SETI SE
O BOŽE VATRE
MOĆNI SINE ANUA
NAJSTRAŠNIJI MEĐU SVOJOM BRAĆOM
UZDIGNI SE
O BOŽE KOTLOVA
BOŽE UNIŠTENJA SETI SE
UZDIGNI SE
O GIBILE BOŽE VATRE
UZDIGNI SE U SVOJOJ LEPOTI
I PROŽDERI MOJE NEPRIJATELJE
UZDIGNI SE
O GIRA BOŽE VATRE
UZDIGNI SE U SVOJOJ MOĆI
I SPALI ČAROBNJAKE ŠTO PROGONE ME
GIBIL GAŠRU UMANA JANDURU
TUŠTE JEŠ ŠIR ILLANI U MA JALKI
GIŠBAR IA ZI IA
IA ZI DINGIR GIRA KANPA
UZDIGNI SE
O SINE GORUĆEG DISKA ANUA
UZDIGNI SE
O POTOMČE ZLATNOG ORUŽJA MARDUKA
NE JA VEĆ ENKI GOSPODAR MAGOVA
PRIZIVA TE
NE JE VEĆ MARDUK KOLJAČ ZMIJE
PRIZIVA TE SADA OVDE
SPALI ZLO I ONOG ŠTO ČINI ZLO
SPALI ČAROBNJAKA I ČAROBNICU
SRPŽI IH
SPALI IH
UNIŠTI IH
ISPIJ IM MOĆI
ODNESI IH
UZDIGNI SE
GIŠBAR BA GIBIL BA GIRA ZI AGA KANPA
DUŠE BOGA VATRE
PRIZVAN SI
KAKKAMMANUNU

 

 

 

36. Prizivanje Stražara, ja sam vršio uz obrasce kako sam ih dobio od Pisara Enkija, Našeg Gospodara i Vladara Sve Magije. Mora se izuzetno paziti da ovaj neukrotivi Duh ne uzdigne se protiv magavana i iz tog razloga pripremne žrtve moraju biti prinesene u čistoj i novoj posudi sa prikladnim znacima upisanim na nju, tri Pečata urezana na Steni mojeg posvećenja, i koji moraju biti urezani na posudu lepim rukopisom, ili iscrtani tamnijim mastilom, ovako kako slede:

 

 

37. Žrtva mora biti mlad žrtveni hleb, borova smola i trava Tatula. Ovo mora biti spaljeno u novoj posudi, a Mač Stražara, sa Njegovim Znakom urezanim na njemu, da bude pri ruci, jer On će se tu nastaniti kada se Prizove i odstupiće kada mu se dopusti. Stražar potiče od Rase drugačije od Čoveka i pak drugačije od Bogova i kaže se da je bio sa Kinguom i Njegovim hordama kada se Rat vodio između Svetova, ali nije bio zadovoljan pa je prešao u Vojsku Gospodara Marduka. On je Nadzornik i Čuvar Nebesa od nečistih i Glasnik Nebesa na kojima boravi.

38. Stoga je mudro prizivati Ga Imenima Tri Velika Stražara koji postojaše pre Sukoba iz koga Stražar i Njegova Rasa potiču i Njih Trojica su Anu, Enlil, i Enki, Gospodar Magijskih Voda. I iz ovog razloga Oni su ponekad zvani Tri Stražara, Mas Sarati i Stražar Mas Saratu, ili Kia Mas Saratu.

39. A Stražar se prikaže ponekad kao ogromni besni Pas, što luta oko Kapije ili Kruga, zastrašujući Idimua koji zanavek vreba oko granica, čekajući žrtve. Stražar sa Mačem Plamenova iznad glave, prizor od koga čak i Stari Bogovi su zastrašeni. Ponekad se Stražar pojavi i kao Čovek u dugačkoj Odori, obrijan, sa očima što nikad ne gube pogled. Gospodar Stražara boravi, kaže se, među otpacima Igigija, jedino Stražareći i nikad ne dižući Mač, niti boreći se protiv Idimua, sem kada Zavet je dozvan od strane Starih Bogova u Njihovom Savezu, kao Sedam Veličanstvenih Afkala.

40. I ponekad se Stražar prikazuje kao Neprijatelj, spreman da proždere magavana što uranio je sa magijskim rečima, ili izostavio žrtvu, ili ponašao se nipodaštavajuće prema Zavetu i zbog toga, ni Stari Bogovi ne mogu odbraniti Rasu od onoga što sama sebi čini. Rečeno je da neke Rase čekaju da Drevni još jedanput zavladaju Svemirom, kako bi dobili počasti i u tom slučaju, ovo je takođe zakon. Tako je rečeno.

 

 

Priprema Priziva

 

41. Priprema Priziva kada vreme bude da prizoveš Stražara prvi put, mora biti izvršena ovako kako je zapisano. Mesto prizivanja mora biti čisto i dvostruki krug iscrtan na podu oko tebe. I ne bi trebalo biti Oltara, sem novog Kotla na koji su urezana tri znaka. I Magijske Reči Vatre trebalo bi izgovoriti i žrtve prineti u potpaljenom Kotlu. Kotao je sada nazvan Aga Mas Saratu i ne sme se koristiti ni za šta drugo, sem za Priziv Stražara. I Kotao mora biti postavljen između Krugova, okrenut ka Severoistoku.

42. Odora mora biti crna kao i kapa. I Mač mora biti pri ruci, ali ne još na tlu. I mora se dogoditi u Najmračnijem Satu Noći. Ne sme biti svetla, sem Aga Mas Saratu. I Magijske Reči Trojice moraju biti izgovorene, kao što sledi:

43.      IS MAS SARATI

ŠA MUŠI LIPŠURU RUHIŠA LIMNUTI
IZIZANNIMA ILANI RABUTI ŠIMA JA DABABI
DINA DINA ALAKTI LIMDA
ALSI KU NUŠI ILANI MUŠITI
IA MAS SARATI
IS MAS SARATI BA
IDS MAS SARATU

 

44. I Druge Magijske Reči mogu biti izgovorene bilo kada, ukoliko se magavan oseti ugroženo, bilo za život ili dušu, Trojici Stražara i Jedan Stražar će mu požuriti u pomoć. I Kada je ovo izgovoreno, reci:

 

IDS MAS SARATU

 

i zabodi Mač u zemlju iza Aga Mas Saratu velikom silinom. I Stražar će se pojaviti i dati uputstva koja Mag zatraži.

 

 

Priziv Stražara

 

45. Priziv Stražara treba uraditi tokom bilo kojeg Obreda kada je neophodno prizvati Stražara da nadzire spoljne granice Kruga ili Kapije. Mač treba da je zabijen u Zemlju kao što je opisano, ka Severoistoku, ali Aga Mas Saratu nije neophodan ukoliko nisi prineo žrtvu svome Čuvaru u razdoblju od jednog meseca i u tom slučaju neophodno je prineti žrtvu ponovo, bilo u tom Obredu ili nekom drugom. Podigni Bakarni Bodež Inane za Prizivanje i izgovori Priziv čistog glasa, bilo glasno ili mekano.

 

46.      IA MAS SARATU

PRIZIVAM TE VATROM GIRA
VELOM UKOPANE VARLORNI
I SVETLOM ŠAMAŠA
PRIZIVAM TE OVDE PRED MENE
U VIDLJIVOJ SENCI
U VIDLJIVOM OBLIKU
DA ČUVAŠ I ŠTITIŠ OVAJ SVETI KRUG
OVU SVETU KAPIJU (Ime)
NJEGA IMENA NEIZGOVORLJIVOG
NJEGA BROJA NEZNANOG
KOGA NI JEDAN ČOVEK NIKADA NIJE VIDEO
KOGA NI JEDAN MERAČ NE IZMERI
KOGA NI JEDAN ČAROBNJAK NE PRIZVA
PRIZOVI GA SADA
UZDIGNI SE
ANUOM JA PRIZIVAM TE
UZDIGNI SE
ENLILOM JA PRIZIVAM TE
UZDIGNI SE
ENKIJEM JA PRIZIVAM TE
PRESTANI BITI SPAVAČ EGURE
PREKINI DA LEŽIŠ NEPOMIČAN ISPOD PLANINA KUR
UZDIGNI SE IZ DUBINE DREVNOG BEZDANA
UZDIGNI SE IZ STAROG BEZDANA NAR MARRATUA
DOĐI ANUOM
DOĐI ENLILOM
DOĐI ENKIJEM
U IME ZAVETA DOĐI I UZDIGNI SE PREDA MNOM
IA MAS SARATU
IA MAS SARATU
IA MAS SARATU ZI KIA KANPA
BARRGOLOMOLONET KIA
ŠTAH

 

47. I Stražar će sigurno doći i stati pred Kapiju ili Krug dok mu ne bude dozvoljeno da se odvoji, pri čemu magavan mora udariti levom rukom koricu Mača, izgovarajući reči što slede:

 

BARRA MAS SARATU BARRA

 

I Ne uklanjaj svoje svete granice dok Stražaru ne daš ovu dozvolu, u suprotnom proždraće te. Jer Njega ne zanima šta Čuva, već samo da sluša zapovesti magavana. Takav je zakon.

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:57