Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Isterivanje Krune Anua

Isterivanje Sedmorice Vrebača

Isterivanje Bara Edinazu

Isterivanje Zi Dingir

Isterivanje Azagtota

Isterivanje Drevnih

Isterivanje Slugu Drevnih

Isterivanje Opsedajućih Duhova

Isterivanje Anakia

Vezivanje Zlih Čarobnjaka

Drugo Vezivanje Čarobnjaka

Isterivanje Hordi Demona

Prizivanje Planina Mašu

 

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

XIII

 

KNJIGA ISTERIVANJA

 

 

1. Ovde se nalaze Isterivanja, Spaljivanja i Vezivanja nama data od Enkija, Gospodara. Ona se izvode preko Aga Mas Saratu od Sveštenika, sa pogodnim Pečatima ovde opisanim. Bajalice se moraju izgovoriti nakon što se Stražar prizove i odradiće dela data mu u bajalicama. Kada se vrati, otpušta se kao što je dato u ranijim spisima. Znaj da, kada se Pečati upotrebe, moraju se potpuno sagoreti i pepeo se zatrpati mora u zemlju, bezbedno, gde ga niko pronaći ne može, inače dodirnuti ga značilo bi smrt.

2. Znaj da Zli Duhovi su uglavnom Sedam, Sedam Maskima koji pocepaše čovekovo srce i ismejaše njegove Bogove. I Njihova Magija je veoma snažna i Oni su Gospodari nad senama i dubinama mora i vladali su nekada, govorilo se, nad Maganom, odakle su i došli.

3. Prognanstva, ili isterivanja, izgovaraju se čistim glasom bez drhtanja, bez potresivanja. Ruke treba da budu postavljene iznad glave u stavu Sveštenika Šamaša, a oči moraju posmatrati Duha Boga Šamaša, iako je to možda vreme Spavanja Šamašovog iza Planina Škorpije.

4. Ni jedna reč ne sme biti promenjena. Iste se ne smeju pokazati nedovoljno upućenima. Pokazati ih bilo kome Drugom je pozivanje kletve Ningizide na sebe i na svoja pokoljenja.

 

 

 

 

5. Magavan, u vreme opasnosti, staviće na glavu neumrljano belu Krunu Anua sa Osmozračnim Pečatom i stajaće propisno sa Pločama Prizivanja na svojim grudima i sa bakarnim Bodežom Inane u svojoj desnoj ruci, visoko podignutom. Jer, kaže se, kad čovek zapali vatru, ako je ne upali u Jami, neće li se time ozlediti? Stoga znaj, ovo je istina Udugua, kako Ih zovemo, jer Oni su poput Vatre i svaka opreznost mora biti prisutna u suprotnom proždiru magaavana i njegova čitava pokoljenja.

6. Isterivanje Anua izgovaraj jasnim i odsečnim zvukom:

 

STAVIO SAM ZVEZDANU KRUNU NEBA
MOĆNI DISK ANUA NA MOJU GLAVU
DA BI DOBAR DUH I STRAŽAR DOBRI
KAO BOG KOJI ME STVORI
STAJALI MI NA GLAVI UVEK
DA STARIJI BOGOVI IMAJU MILOSTI
NAD ŽIVOTOM MOJIM
UDUGGUL
ALLAČUL
MALLAČUL
MASKIMČUL
DINGIRČUL
NI ZAO DUH
NI ZLI DEMON
NI ZLI BOG
NI ZLA NEMAN
NI RUŽNI DEMON
NI PRLJAVŠTINE GLADAN DEMON
NI LOPOVSKI DEMON
NI SENKA NOĆI
NI POKROV NOĆI
NI GOSPODARICA DEMONA
NI IZDANAK DEMONA
NI ZLA ČAROLIJA
NI OPČINJAVANJE
NI VRADŽBINE
NI ZLO U SVETU ILI POD NJIM
NAD SVETOM ILI UNUTAR SVETA
ZGRABITI ME OVDE NEĆE
BARRA ANTE MALDA
BARRA ANGE GE JENE
ZI DINGIR ANNA KANPA
ZI DINGIR KIA KANPA
GAGGAMMANU

 

 

 

7. Isterivanje Sedmorice Vrebača koji Leže Čekajući izgovaraj čistim i jasnim glasom:

 

ONI SU SEDAM
SEDAM SU ONI
U DUBINAMA OKEANA ONI SU SEDAM
NA SJAJNIM NEBESIMA ONI SU SEDAM
UPUTIŠE SE IZ OKEANSKIH DUBINA
IZ SKRIVENOG MESTA UPUTIŠE SE
NITI SU MUŠKARAC NITI ŽENA
ONI RASTEŽU SEBE KA ONOSTRANOM KAO LANAC
ONI NEMAJU SAPUTNIKA
ONI NE RAĐAJU DECU
ONI SU STRANCI MILOSRĐU
ZANEMARUJU MOLITVE I RUGAJU SE PO ŽELJI
ONI SU GAMAD KOJA DOLAZI SA PLANINA MAŠU
NEPRIJATELJI SU NAŠEG GOSPODARA ENKIJA
ONI SU OSVETA DREVNIH ŠTO STVARA TEŠKOĆE
DOBIJAJU MOĆ KROZ UŽAS
NEPRIJATELJI
NEPRIJATELJI
SEDAM NEPRIJATELJA
ONI SU SEDAM
SEDAM SU ONI
ONI SU SEDAM PUTA SEDAM
DUŠE NEBA SETI SE
DUŠE ZEMLJE SETI SE

 

 

 

8. Isterivanje Bara Edinazu Protiv Duhova Koji Napadaju Krug izgovaraj gromkim i odsečnim glasom:

 

ZI ANNA KANPA
ZI KIA KANPA
GALU BARRA
NAMTAR BARRA
AŠAK BARRA
GIGIM BARRA
ALAL BARRA
TELAL BARRA
MASKIM BARRA
UTUK BARRA
IDPA BARRA
LALARTU BARRA
LALLASSU BARRA
AKKARU BARRA
URUKKU BARRA
KELGALAL BARRA
LILITU BARRA
UTUK HUL EDIN NA ZU
ALLA HUL EDIN NA ZU
GIGIM HUL EDIN NA ZU
MULLA HUL EDIN NA ZU
DINGIR HUL EDIN NA ZU
MASKIM HUL EDIN NA ZU
BARRA EDINAZU
ZI ANNA KANPA
ZI KIA KANPA

 

 

 

9. Isterivanje Zi Dingir Protiv bilo kakvog lošeg uticaja izgovaraj jasnim i čistim glasom:

 

ZI DINGIR NNGI E NE KANPA
ZI DINGIR NINGI E NE KANPA
ZI DINGIR ENNUL E NE KANPA
ZI DINGIR NINNUL E NE KANPA
ZI DINGIR ENN KURKUR E NE KANPA
ZI DINGIR NINN KURKUR E NE KANPA
ZI DINGIR N DA ŠURRIM MA KANPA
ZI DINGIR NIN DA ŠURRIM MA KANPA
ZI DINGIR ENDUL AZAG GA KANPA
ZI DINGIR NINNDUL AZAG GA KANPA
ZI DINGIR EN UHDDIL LA KANPA
ZI DINGIR NINN UHDDIL LA KANPA
ZI DINGIR ENME ŠIR RA KANPA
ZI DINGIR NINNME ŠIR RA KANPA
ZI DINGIR ENA MA A DINGIR ENLIL LAGE KANPA
ZI DINGIR NINNA MA A DINGIR NINNLIL LAGE KANPA
ZI DINGIR SISGI GIŠ MA SAGBA DA NI IDDA ENNUBALLEMA KANPA
ZI DINGIR BABBAR L'GAL DEKUD DINGIR RI ENNEGE KANPA
ZI DINGIR NINNI DUGGANI DINGIR
A NNUNNA IA AN SAGGNNUNGA GATA GAN ENE KANPA

 

 

 

10. Isterivanje Azagtota i Njegovih Izaslanika izgovaraj jakim i gromkim, zapovedničkim glasom. Pečat mora biti napravljen od Kraljevskog Trona i stavljen u Vatru Aga Mas Saratu napevajući isterivanje koje sledi:

 

KLJUČAJ
KLJUČAJ
GORI
GORI
UTUK HUL
TA ARDATA
KO SI TI I ČIJI SIN
KO SI TI I ČIJA KĆER
KAKVE VRADŽBINE
KAKVE ČAROLIJE
DOVEDOŠE TE OVDE
NEK ME ENKI GOSPODAR MAGOVA OSLOBODI
NEK ME AŠARULUDU SIN ENKIJEV OSLOBODI
NEK PONIŠTI TVOJE PODLE VRADŽBINE
OKIVAM TE
VEZUJEM TE
ISPORUČUJEM TE GIRI
GOSPODARU PLAMENOVA
KOJI PRŽI SAGOREVA I OKIVA
OD KOGA ČAK I SILNI KUTULU STRAHUJE
I SVAKO KOGA GIRA DOČEKA
NEKA GIBIL GOSPODAR VATRE
PODARI MOĆ MOJOJ MAGIJI
NEPRAVDOM UBISTVOM I SMRZAVANJEM SLABINE
RAZDIRANJEM UTROBE PROŽDIRANJEM MESA I LUDILOM
NA SVAKOM PUTU PROGANJAO SI ME
MAHNITI BOŽE HAOSA
NEK ME GIRA OSLOBODI
AZAGTOT TA ARDATA
IA MARDUK
IA MARDUK
IA ASALUHI
TI ME IZABRA DA BUDEM LEŠ
TI MI ZADA UDARAC U LOBANJU
TI SI POSLAO AVETI DA ME GONE
TI SI POSLAO VAMPIRE DA ME GONE
LUTAJUĆIM DUHOVIMA PUSTOŠI DADE ME
AVETIMA I PALIM RUINAMA
TI ME ISPORUČI
PUSTINJAMA I DIVLJINAMA
PREPUSTI ME
ZABRANJENIM ZEMLJAMA
TI ME OSTAVI
IZ USTA TVOJIH IZLAZE VRADŽBINE PROTIV MENE
ALI NE VIŠE
STAVIO SAM PEČAT TVOJ U PLAMEN GIBILA
GORI LUDA NEMANI
KLJUČAJ BESNI BOŽE
NEK PLAMTEĆI GIRA RAZVEŽE ČVOROVE TVOJE
NEK PLAMENOVI GIBILA RAZVEŽU TVOJE UŽE
NEK ZAKON PLAMTEĆIH ŠČEPA TVOJ VRAT
NEK ME ZAKON PLAMTEĆIH OSVETI
NE JA
VEĆ MARDUK SIN ENKIJEV
OBOJICA GOSPODARI MAGIJE
ONI TI KOMANDUJU
KAKKAMMU
KANPA

 

 

 

11. Isterivanje protiv Drevnih mora biti izgovarano svake godine, kada Medved obešen je o rep svoj na Nebesima, ovako kako sledi:

 

RAZARAJUĆE OLUJE I ZLI VETROVI SU ONI
ZLI UDAR
VESNICI SMRTONOSNE OLUJE
ZLI UDAR
PRETEČA SMRTONOSNE OLUJE
ONI SU SILNA DECA
DREVNI VESNICI POMORA
NOSAČI TRONOVA NINKIGALE
ONI SU POPLAVA KOJA JURI KROZ ZEMLJU
SEDAM BOGOVA ŠIROKIH NEBESA
SEDAM BOGOVA ŠIROKE ZEMLJE
SEDAM DREVNIH SU ONI
SEDAM BOGOVA SILE
SEDAM ZLIH BOGOVA
SEDAM ZLIH DEMONA
SEDAM DEMONA UGNJETAVANJA
SEDAM NA NEBU
SEDAM NA ZEMLJI
UTUK HUL
ALAL HUL
GIDIM HUL
MULLA HUL
DINGIR HUL
MASKIM HUL
ZI ANNA KANPA
ZI KIA KANPA
ZI DINGIR ENLIL
LA LUGAL KURKUR RA GE KANPA
ZI DINGIR NINLIL
LA NIN KURKUR RA GE KANPA
ZI DINGIR NINIB
IBILA EŠŠARA GE KANPA
ZI DINGIR NINNI
NIN KURKUR RA GE KANPA
ZI DINGIR A NUNNA
DINGIR GALGALLA E NE KANPA
ZI DINGIR ANNA KANPA
ZI DINGIR KIA KANPA
BABABARARARA ANTE MALDADA
BABABARARARA ANTE GEGE ENENE

 

 

 

12. Isterivanje Protiv Slugu Drevnih izgovaraj čistim i jasnim glasom:

 

ŠAMMAŠ ŠA KAŠŠAPIJA KASŠAP TIJA
EPIŠIA MUŠTEPIŠ TIJA
KIMA TINUR KUTURŠUNA L'RIM
LIČULU LIZUBU U LITTATTUKU
E PIŠTAŠUNU KIMA MEH NADU INA TIKI LIKTU
ŠUNU LIMUTUMA ANAKU LU'UBLUJI
ŠUNU LINIŠUMA ANAKU LU'UDNIN
ŠUNU LI'IKTIŠUMA ANAKU LUPPATARI
TIRRAMA ŠALUTI ŠA KAŠŠAPTI ŠA RUČI JE IPUŠU
ŠUPIJI ARKIŠ UPPUJUŠ
ZI DINGIR GAL KEŠŠEBA KANPA

 

13. Ovo se Baje Sedam puta u Krugu od Brašna pre Aga Mas Saratu kada se otkrije da sledbenici Tiamat uzdižu Moći protiv tebe ili tvojih bližnjih. Ili, može se reći, kada Veliki Medved je obešen o svoj Rep na Nebesima, u Vreme kada se Smrtonosni Obožavaoci okupljaju za Njihove Obrede i kojima Oni označavaju svoje Vreme. Neka se Anu smiluje na tebe!

 

 

 

14. Isterivanje Protiv Opsedajućih Duhova izvodi se unutar Kruga, pred Stražarom. Ovo se izgovara kada je telo zaposednutog udaljeno, ili kada se Tajna mora sačuvati:

 

UŽASNI BOG
UŽASNI DEMON
DEMON PUSTINJE
DEMON PLANINE
DEMON MORA
DEMON MOČVARA
UŽASNI DUH
OGROMNA LARVA
UŽASNI VETROVI
DEMON KOJI GRABI TELO
DEMON KOJI PARA TELO
DUŠE NEBA SETI SE
DUŠE ZEMLJE SETI SE
DEMON KOJI GRABI ČOVEKA
GIGIM KOJI PROIZVODI ZLO
KOGA OKOTI ISKVARENI DEMON
DUŠE ZEMLJE SETI SE
DUŠE NEBA SETI SE
ON KOJI KUJE SLIKE
ON KOJI BACA ČINI
ZLI ANĐEO
ZLO OKO
ZLA USTA
ZLI JEZIK
ZLA USNA
VEOMA SAVRŠENA VRADŽBINA
DUŠE ZEMLJE SETI SE
DUŠE NEBA SETI SE
NINKIGALA SUPRUGA NINAZUOVA
NEK UČINI MU DA OKRENE LICE
KA MESTU NA KOJEM JE ONA
NEKA ZLI DEMONI ODSTUPE
NEKA GRABE JEDAN DRUGOGA
NEKA SE MEĐUSOBNO HRANE SVOJIM KOSTIMA
DUŠE ZEMLJE ZAPAMTI
DUŠE NEBA ZAPAMTI

 

 

 

15. Isterivanje Anakia je Priziv Neba i Zemlje i Svega Između, protiv Opsedajućih Duhova, izgovaraju se se sedam puta nad telom zaposednutog čoveka dok Duh ne izađe kroz njegov nos i usta u obliku tečnosti i vatre, poput zelenih ulja. Onda će čovek biti potpun i nek učini žrtvovanje Inani u Hramu Njenom. I ovo se ne sme izostaviti, da ne bi Duh se vratio da poništi ono što Inana je učinila.

16. Isterivanje Anakia uvek je na jeziku Starih, kao što sledi:

 

ZI DINGIR ANNA KANPA
ZI DINGIR KIA KANPA
ZI DINGIR URUKI KANPA
ZI DINGIR NEBO KANPA
ZI DINGIR IŠTAR KANPA
ZI DINGIR ŠAMMAŠ UDDU KANPA
ZI DINGIR NERGAL KANPA
ZI DINGIR MARDUK KANPA
ZI DINGIR NINIB ADDAR KANPA
ZI DINGIR IGIGI KANPA
ZI DINGIR ANNAKIA KANPA
ZI DINGIR ENLIL LA LUGAL KURKURRAGE KANPA
ZI DINGIR NENLIL LA NINKURKURAGE KANPA
ZI DINGIR NINIB IBBILA EŠARRAGE KANPA
ZI DINGIR NININI KURKURRAGE GIGŠI IN BABBARAGE KANPA
ZI DINGIR ANNUNNA DINGIR GALGALLAENEGE KANPA
KAKAMMU

 

 

 

17. Vezivanje zlih čarobnjaka se vrši kad progonjen si činima Sledbenika Drevnih. Stvori Slike Njihove, jednu mušku i jednu žensku i sagori ih u Plamenu Aga Mas Saratu. Napevajući izgovaraj Priziv Vezivanja koji sledi, jezikom Starih ili svojim jezikom, po volji.

 

18.      ALSI KU NUŠI ILANI MUŠITI

ITI KUNU ALSI MUŠITUM KALATUM KUTUMTUM
ALSI BARARITUM KABLITUM U NAMARITUM
AŠ ŠU KAŠ ŠAPTU U KAŠ ŠIPANI
ELI NITUM UBIRANI
ILI IA U IŠTARIM IA UŠIS SU U ELI IA
ELI AMERI IA AMRU USANAKU
IMDIKULA SALALU MUŠA U URA
KU U IMTANA ALU U PI IA
UPU UNTI PI IA IPRUSU
ME MAŠTITI IA UMA TU U
ELI LI NUBU U HIDUTI SI IPDI
IZIZANIMA ILANI RABUTI ŠIMA A DABABI
DINI DINA ALAKTI LIMDA
EPU UŠ SALAM KAŠ ŠAPI IA U KAŠ ŠAPTI IA
ŠA EPIŠIJA U MUŠTEPIŠTI IA
IS MAS SARATI ŠA MUŠI LIPŠURU RUHIŠA LIMNUTI
PIŠA LU U ZAL LU LIŠANUŠA LU U TABTU
ŠA IKBU U AMAT LIMUTI IA KIMA ZAL LU LITA TUK
ŠA IPUŠU KIŠPI KIMA TABTI LIŠHARMIT
KI IŠRUŠA PU UTU RU IPŠETUŠA HULUKU
KAL AMATUŠA MALA A SERI
INA KIBIT IKBU U ILANI MUŠITUM

 

 

(Prevod)

 

PRIZIVAM VAS O BOGOVI NOĆI
ZAJEDNO SA VAMA PRIZIVAM U NOĆ POD PLAŠT ŽENE
PRIZIVAM UVEČE U PONOĆ I UJUTRO JER ZAČARAŠE ME
ČAROBNJACI I ČAROBNICE ZASKAČU ME
BOG MOJ I BOGINJA MOJA PLAČU NADAMNOM
ZARAŽEN SAM BOLOM
ZBOG BOLESTI STOJIM USPRAVNO
NE MOGU LEĆI NI TOKOM NOĆI NITI TOKOM DANA
NATRPAŠE MOJA USTA UŽADIMA
ZATVORIŠE MOJA USTA TRAVOM
NAČINIŠE OSKUDNOM MOJU PIJAĆU VODU
MOJA RADOST JE TUGA I MOJE VESELJE JE ŽALOST
UZDIGNITE SE O VELIKI BOGOVI
POČUJTE MOJE IŠČEKIVANJE
UPOTREBITE PRAVDU
ZAPIŠITE MOJE PUTEVE
IMAM SLIKE ČAROBNJAKA I ČAROBNICE
MOJIH OPČINITELJA I OPČINITELJKE
NEKA TRI ČUVARA NOĆI
PONIŠTE NJIHOVE ZLE VRADŽBINE
NEK NJIHOVA USTA BUDU VOSAK I NJIHOVI JEZICI MED
REČI MOJE PROPASTI KOJE IZGOVORIŠE
NEKA ISTOPE SE KAO VOSAK
VRADŽBINA KOJU ODRADIŠE
NEKA SMEKŠA KAO MED
NJIHOV ČVOR JE SLOMLJEN
NJIHOV RAD UNIŠTEN JE
SVI NJIHOVI GOVORI NEK ISPUNE PUSTINJE I PUSTOŠI
PREMA OBJAVI KOJU DADOŠE BOGOVI NOĆI
GOTOVO JE

 

 

 

19. Drugo vezivanje čarobnjaka vrši se upotrbom užeta sa deset čvorova. Kako izgovaraš svaki red priziva, razveži po jedan čvor. Kada bude gotovo, baci uže u Vatru i zahvali se Bogovima. Prizive izgovaraj na jeziku starih ili jeziku svog naroda, po volji.

20.      SALMANI IA ANNA PAGRI TAPKIDA DUPPIRA

SALMANI IA ANNA PAGRI TAHIRA DUPPIRA
SALMANI IA ITI PAGRI TUŠNI ILA DUPPIRA
SALMANI INI IŠDI PAGRI TUŠNI ILA DUPPIRA
SALMANI IA KIMAH PAGRI TAKBIRA DUPPIRA
SALMANI IA ANNA KULKULATI TAPKIDA DUPPIRA
SALMANI IA INNA IGARI TAFA A DUPPIRA
SALMANI IA INNA ASKUPATI TUŠNI ILA DUPPIRA
SALMANI IA INNA BIŠA DURI TAFA A DUPPIRA
SALMANI IA ANNA GIŠBAR TAPKIDA DUPPIRA

 

 

(Prevod)

 

IMAŠ LI SNAGE DA MRTVIMA SE PREDAŠ OKRENI SE NATRAG
IMAŠ LI SNAGE DA SA MRTVIMA GLEDAŠ
OKRENI SE NATRAG
IMAŠ LI SNAGE DA NA STRANU MRTVIH SE BACIŠ
OKRENI SE NATRAG
IMAŠ LI SNAGE DA U ZEMLJU MRTVIH SE NASUČEŠ
OKRENI SE NATRAG
IMAŠ LI SNAGE DA SA MRTVIMA U KOVČEG LEGNEŠ
OKRENI SE NATRAG
IMAŠ LI SNAGE DA UNIŠTENJU SE PREDAŠ
OKRENI SE NATRAG
IMAŠ LI SNAGE DA ZIDOVIMA SE OGRADIŠ
OKRENI SE NATRAG
IMAŠ LI SNAGE DA NA PRAG DOLE SE SPUSTIŠ
OKRENI SE NATRAG
IMAŠ LI SNAGE DA IZA KAPIJE SE ZAKLJUČAŠ
OKRENI SE NATRAG
IMAŠ LI SNAGE DA BOGU VATRE SE PREDAŠ
OKRENI SE NATRAG

 

 

 

21. Isterivanje Protiv Hordi Demona koji napadaju u noći je veoma Moćna Bajalica. Izgovaraj je kroz napev dok hodaš oko Kruga i prskaš slatkom vodom pored koristeći šišarku bora ili zlatnu četku. Nek ti pri ruci bude slika Ribe i bajalica da bude izgovorena jasno, svaka reč, bila šapat, ili vika. Izgovaraj na jeziku stalih ili jeziku svoje zemlje, po volji.

 

22.      ISA JA ISA JA

RI EGA RI EGA
BI EŠA BI EŠA
HIJILKA HIJILKA
DUPIRA ATLAKA ISA JA U RI EGA
LIMUTIKUNU KIMA KUTRI LITILI ŠAMI JE
INA ZUMRI JA ISA JA
INA ZUMRI JA RI EGA
INA ZUMRI JA BI EŠA
INA ZUMRI JA HIJILKA
INA ZUMRI JA DUPIRA
INA ZUMRI JA ATLAKA
INA ZUMRI JA LA TATARA
INA ZUMRI JA LA TETIHHI JE
INA ZUMRI JA LA TAKARUBA
INA ZUMRI JA LA TASANIKA
NI JIŠ ŠAMAŠ KABTU LU TAMATUNU
NI JIŠ ENKI BEL GIMRI LU TAMATUNU
NI JIŠ MARDUK MAŠMAŠ ILANI LU TAMATUNU
NI JIŠ GIŠBAR KAMIKUNU LU TAMATUNU
INA ZUMRI JA LU JU TAPARASAMA

 

 

(Prevod)

 

USTANITE USTANITE
ODLAZITE DALEKO ODLAZITE DALEKO
BUDITE OSRAMOĆENI BUDITE OSRAMOĆENI
BEŽITE BEŽITE
OKRENITE SE I IDITE
USTANITE I ODLAZITE DALEKO
VAŠA POROČNOST DIĆIĆE SE KA NEBU KAO STUB DIMA
USTANITE I NAPUSTITE MOJE TELO
IZ MOG TELA ODLAZITE OSRAMOĆENI
IZ MOG TELA BEŽITE
ODLAZITE IZ MOG TELA
ODLAZITE DALEKO IZ MOG TELA
NE VRAĆAJTE SE U MOJE TELO
NE DOLAZITE BLIZU MOG TELA
NE PRIBLIŽAVAJTE SE MOM TELU
NE GURAJTE SE OKO MOG TELA
NAREĐUJEM VAM ŠAMAŠOM MOĆNIM
NAREĐUJEM VAM ENKIJEM GOSPODAREM SVEGA
NAREĐUJEM VAM MARDUKOM VELIKIM MAGOM BOGOVA
NAREĐUJEM VAM BOGOM VATRE
VAŠIM UNIŠTITELJEM
IZVAN MOG TELA BIĆETE UHVAĆENI

 

 

 

23. Prizivanje Planina Mašu je Bajalica koja uzrokuje preneraženost Neprijatelja i pomućenost misli njegovih. Takođe je i vezivanje, da zli čarobnjak ne vidi kako njegove vradžbine rade u želji da ih privede kraju, već da vidi kako se tope poput meda ili voska. Te Planine zvane su Šadu i mesto su gde skrivaju se Zmije Kura. Ovo je bajalica za uzrokovanje krajnjeg uništenja. Izgovaraj je na jeziku starih ili jeziku zemlje u kojoj si rođen:

 

24.      ŠADU JU LIKTUMKUNUŠI

ŠADU JU LIKLAKUNUŠI
ŠADU JU LINI JIH KUNUŠI
ŠADU JU LI JIHSI KUNUŠI
ŠADU JU LITE KUNUŠI
ŠADU JU LINI KUNUŠI
ŠADU JU LINIR KUNUŠI
ŠADU JU LIKATIN KUNUŠI
ŠADU JU DANU ELIKUNU LIMKUT
INA ZUMRI JA LU JU TAPARASAMA!

 

(Prevod)
 

NEKA VAS PLANINE NADVLADAJU
NEKA VAS PLANINE UHVATE S LEĐA
NEKA VAS PLANINE POBEDE
NEKA VAS PLANINE UPLAŠE
NEKA VAS PLANINE UZDRMAJU DO SRŽI
NEKA VAS PLANINE OGRANIČE
NEKA VAS PLANINE POTČINE
NEKA VAS PLANINE ZAKLONE
NEKA SE MOĆNE PLANINE SRUČE SE NA VAS
IZVAN MOG TELA BIĆETE UHVAĆENI

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:57