Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

 Sedam Skrivenih Pečata

 Oblasti Nevidljivih Nebesa

  Kraljevstvo Demona

Devet Kapija Bezdana

  Ključ Prolaza

  Veliki Čuvar Bezdana

  Crni Plamen

  Sjedinjenje s Bićem Kutulua

  Veliki Pečat Vezivanja

  Sveta Smola

  Ogledalo Bezdana

  Neizgovorljiva Imena

  Pečati Bogova Bezdana

  Pečati Drevnih Bogova

 

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

XV

 

KNJIGA CRNIH OBREDA

 

 

DEVET KAPIJA BEZDANA

 

136. Devet je Kapija Bezdana za Ulazak na svako od Nebesa Tamnih Predela koja okružuju Zemlju i svih Devet su Kapija Bezdana. Tako je zapisano. Drevni su daleko i ove Kapije su Prolaz u Njihova nepregledna Prostranstva izvan našeg Svemira. I svaka od Njih je Moć koja se koristi za Njihovo otvaranje. Kada prođe Nebesima Tamnih Oblasti i ovlada Silama Tame na Njima, uz moći koje je stekao putujući Nebesima Svetlosti, magavan može stati pred Kapiju Ganzir.

137. Svaki pokušaj otvaranja i prolaska Kroz Kapiju Drevnog Jog Sotota bez moći koja se na Nebesima Stiče, jednak je samoubistvu, jer se takav niko još iz Bezdana vratio nije. I ne nadaj se, o moj ludi čitaoče, da ćeš bez moći biti nalik Kraljici Nebesa Inani koja siđe u Kraljevstvo Smrti, i Smrt pobedi uzdižući se u Slavi i Moći na Nebesa kao Kraljica i i Gospodarica nad oba sveta.

138. Sve što sam rekao u ranijim spisima o Sedam Bogova i Sedam Nebesa kojima vladaju, o Kapijama za ulaz na Nebesa koja okružuju Zemlju i Njihovom Prizivanju dobro nauči i zapamti. Isto je i kada budeš prolazio Tamnim Oblastima Nebesa. Ali znaj u Tamne predele Nebesa ne smeš zalaziti pre nego što si prošao Oblastima Svetlosti.

139. U Tamne oblasti Nebesa zvezde Sin, Nebesa zvezde Mustabaru i Nebesa zvezde Kilbat možeš ući kada Silu Svetlosti na ovim Nebesima Spoznaš, a u Tamne predele Nebesa Udu, Bibou, Dapinou i Kajmau nemoj zalaziti sve dok Silama Svetlosti svih Sedam Nebesa ne ovladaš.

140. Oblast mračnog Jugota ne smeš posetiti sve dok pod vlašću svojom ne budeš imao Sile Svetlosti i Tame prvih Sedam Nebesa, niti smeš pred Kapiju Ganzir da staneš pre nego što prođeš Kraljevstva Drevnog Jugota. Slede Pečati Devet Kapija Bezdana koje otvaraju prolaz u Tamne Oblasti koje okružuju Zemlju.

 

 

PRVA KAPIJA

 

141. Prva Kapija je ulaz u Oblast Tame Nebesa Sin. Gospodar Nebesa prve zvezde je Bog Nana, a ovo je Pečat Prve Kapije Bezdana:

 

 

 

DRUGA KAPIJA

 

142. Druga Kapija je ulaz u Oblast Tame Nebesa Mustabaru. Gospodar Nebesa druge zvezde je Bog Nabu, a ovo je Pečat Druge Kapije Bezdana:

 

 

 

 

TREĆA KAPIJA

 

143. Treća Kapija je ulaz u Oblast Tame Nebesa Kilbat. Nebesima treće zvezde vlada Boginja Inana. Ovo je Pečat Treće Kapije Bezdana kako sledi:

 

 

 

 

ČETVRTA KAPIJA

 

144. Četvrta Kapija je ulaz u Oblast Tame Nebesa Udu. Bog Nebesa četvrte zvezde je Bog Šamaš. Ovo je Pečat Četvrte Kapije Bezdana kako sledi:

 

 

 

 

PETA KAPIJA

 

145. Peta Kapija je ulaz u Oblast Tame Nebesa Bibou. Bog Nebesa pete zvezde je Bog Nergal, a ovo je Pečat Pete Kapije Bezdana:

 

 

 

 

ŠESTA KAPIJA

 

146. Šesta Kapija je ulaz u Oblast Tame Nebesa Dapinou. Bog Nebesa šeste zvezde je Bog Marduk, a ovo je Pečat Šeste Kapije Bezdana:

 

 

 

 

SEDMA KAPIJA

 

147. Sedma Kapija je ulaz u Oblast Tame Nebesa Kajmau. Bog Nebesa sedme zvezde je Bog Ninib, a ovo je Pečat Sedme Kapije Bezdana:

 

 

 

 

OSMA KAPIJA

 

148. Osma Kapija je ulaz u Oblast mračnog Jugota. Užasni Igigi je Gospodar ovih prostranstava Tame, a ovo je Pečat Osme Kapije Bezdana, nazvane Imenom Daat:

 

 

 

 

DEVETA KAPIJA

 

149. Deveta Kapija je ulaz u Beskrajna Prostranstva Onostranog Sveta. Davno još, Deveta Kapija Bezdana beše nazvana Imenom Kritnon, a ovo je Njen Pečat:

 

 

 

 

150. Ključ Prolaza kroz Kapije Bezdana moraš imati da bi stekao naklonost Čuvara Kapije. Ova Amajlija je veoma moćna zaštita protiv svih Duhova i drugih bestelesnih Sila, naročito onih čoveku nenaklonjenih. Moraš je nositi oko svog vrata kad god se zaputiš u Beskrajna Prostranstva Bezdana, zato uzmi komad gvožđa ili srebra i iskuj amajliju u Vatri Bezdana i na nju ureži znake kao što ovde slede.

 

 

151. Nepregledna Prostanstva Bezdana mesta su na kojima čovek dobrodošao nije, jer beše stvoren da na Zemlji bude sluga Bogovima. Ali kada je moć stekao i mnoge među Duhovima nadvisio u Slavi dozvoljeno mu je da Nebeskim prostranstvima putuje i u Bezdan da siđe. Ovo znaj, u  svim Oblastima koje Okružuju Zemlju, iza svake Kapije stoji Stražar, Nadzornik Nebesa i Čuvar Oblasti da ko od nedostojnih ne uđe.

152. Čuvari Kapija Bezdana su od posebne rase, užasna i opasna bića Neizgovorljivih Imena. O Njima možeš saznati od Duhova koje sam opisao u ranijim spisima, jer ja ti o Njima ne smem ni reč jednu dati. Čak i ako ne saznaš Imena Njihova i ne spoznaš Njihovu prirodu pre nego što se uputiš ovim Prostanstvima Tame, Oni će te dočekati na svakoj Kapiji i tada ih lično možeš upoznati. Ali znaj, Oni nisu naklonjeni rasi čoveka. Budi veoma oprezan, o moj ludi čitaoče!

 

 

 

153. Veliki Čuvar Bezdana Stražar je iza Kapije koji štiti Prolaz i koji bdi nad Obredima Prizivanja Drevnih Bogova i Onih Starih čija Imena su među ljudima zaboravljena raznim prevarama koje počiniše skrivajući Istinu od sinova čoveka. Ali, Hvala i Slava Bogovima, jer Oni nisu Zaboravljeni! Od ovih Bogova jedina zaštita leži unutar Starog Znaka koji može dati malu zaštitu, ali znaj da je Pečat ovaj što sledi, Znak Starog Zaveta i kad god se u Bezdan zaputiš moraš ga imati.

 

 

154. Znak Starih ureži na ploču okruglog oblika od gvožđa ili srebra, i iskovanu u Vatri Bezdana. Kada nosiš ovu Amajliju neka bude prislonjena uz telo ispod odeće i blizu srca. I krvlju žrtvenom iscrtaj Znak ovaj ispod praga na ulazu tvoje kuće, da ti bude zaštita. I na oružje svoje kojim Proterivanja činiš, isto tako ureži Znak ovaj. Takođe, zakonito je da staviš Znak ovaj i na prsten od srebra.

 

 

Obredno Zvono Prizivanja

 

155. Obredno Zvono Prizivanja moraš izliti od smese Sedam Svetih Metala i čuvaj ga umotanog u čistu svilu crne boje do vremena kad ćeš ga upotrebiti. I pazi, nijedno oko ne sme videti tvoje Zvono Prizivanja. A kad vreme dođe da ga upotrebiš, uzmi Zvono svoje u ruku i Štap svoj, i kroz napev izgovori bajalicu kao što sledi.

 

156.    KNNN'HI IA IA

DUHOVI ZVEZDA SETITE SE
TIAMAT KINGZU TEHUTI MENTATA
TEMELJI NEBESA DRHTE
PRIZIVANJEM ZABORAVLJENIH IMENA
KUTULU
HASTUR
EMIATER MN'RIKKATER
AZAGTOT
SVE JE MIRNO
JEDINO ZVUK ZVONA PARA PROSTOR
MOJA BRAĆA ČEKAJU U ONOSTRANOM
HAR TAR IA
NAŠI BROJEVI SU MOĆNI
U VREMENU KOJE VREME NIJE
I PROSTORU KOJI PROSTOR NIJE
IA IA IA KUTULU

 

 

Prizivanje Čuvara Bezdana

 

157. Prizivanje Čuvara Bezdana čini u Odori od čiste crne svile ili bez ičega budi, ogrnut samo Nebesima. U sat sreine noći i kad je Mesec Mlad, uđi u Krug pripremljen za Prizivanje. Uzmi Zvono Prizivanja i Crni Plamen Bezdana i dovedi ispred sebe Stražara iz Bezdana, rečima koje slede.

 

158.    IA IA

PRIZIVAM TE
BEZVREMENI SINE PRAZNINE
ZOVEM TE O BEZVREMENI
IZAĐI IZ BEZDANA ZAUVEK ROĐENI
IGVA ITALA ŠUGATATER
GR'TERA
IA IA IA KUTHLU
ENHAL TULAK ENIKAR
KRVLJU PRŠTEĆOM
PRIKAŽI PRIRODU SVOJU
ENHAL TULAK ENIKAR
NARDAR TULHU RILEJH KEMAR
IZ CRNE ZEMLJE UOBLIČIO SI SE OVDE
KAO JEDAN OD STARIH
OKOVAN SI MOJOM VOLJOM
KAO JEDAN OD STARIH
REČIMA STARIH
I ZAVETOM STARIH
ENHAL TULAK ENIKAR
IA AZAZAZA TUL GARNA
REČIMA STARIH
I ZAVETOM STARIH
BUDI JEDNO SAMNOM (sa nama)
IMENIMA DREVNIH PRIMORAVAM TE
NAKLONJEN BUDI
ISTO KAO ŠTO POŠTOVANJE DREVNIMA UKAZUJEŠ
A'AKAR M'LGUNI IA
VORIŠ NAA'KAVA
ENHAL TULAK ENIKAR

 

159. Ovo je Znak Velikog Čuvara Bezdana što sledi. Zapamti!

 

 

 

 

160. Crni Plamen kad se zapali, Kapija Bezdana će se zaljuljati i širom otvoriti otkrivajući užasnog Demona, Kapije Čuvara koji dolazi da izvrši delo Njegove volje, predodređene još od vremena Stvaranja. Budi oprezan, o zaluđeni smrtniče, i zapamti! Za Njega moraš pripraviti svog Dvojnika koji dolazi odmah da stane ispred tebe. I prizovi Crni Plamen Rečima, kao da si Azagtot sam, prizivajući Ga da Silom svojom prožme delo tvoje.

 

161.    GLEDAJ

JA SAM BOG JUČERAŠNJEG, DANAŠNJEG I SUTRAŠNJEG
ČUVAR VREMENA I VEČNOSTI
IA
JA SAM VLADAR
JEDINSTVEN
NEUPRLJAN U MUDROSTI
KOME NEMA RAVNOG U OTPORNOSTI
SAVRŠENO SOPSTVO
JA PRIZIVAM KOVITLAJUĆE SILE
I KRUGOVE OBLASTI ŠTO OKRUŽUJU ZEMLJU
DA MI SLUŽE
I SILE TIAMAT TIKANNON
DA ISPUNE MOJE ŽELJE
USTANI
UĐI U DELO OVO REČIMA KOJE SLEDE
TU TU LU
NIAR RA HOTEP
VOGORAN
ENKI AN TEARAN

 

 

 

162. Sjedinjenje s Bićem Kutulua moraš izvršiti u Hramu svom. A Hram Kutuluov mora biti veoma slabo osvetljen. Ne sme biti slika ni kipova Bogova u unutrašnjosti Hrama, jer Kutulu se neće ukazati kroz Domaćina Hrama, tvog Dvojnika. Nikakvu Amajliju niti Odoru nemoj imati na sebi. U Hramu moraš imati jedino Obredne bubnjeve.

163. Pripremi oružje svoje, Bodež od gvožđa ili obsidijana koji si sam iskovao i na njega stavio Pečat Velikog Kutulua, kojim ćeš iscrtati Znak Starog Zaveta. I Pehar spremi, ispunjen slanom vodom koja je nalik prirodi vodenog Groba Velikog Kutulua, kroz koji ćeš primiti Sjedinjenje od Kutulua obznanjenog kroz Domaćina Hrama. S Njim Sjedinjen, jedino ćeš moći da izvedeš Proslavljanje Velikog Crnog Obreda.

164. Veliki Trapezoid Prizivanja mora biti urezan spolja, ili iscrtan belim ili plavim prahom krede, na tlu ispred Sveštenika, kao što ovde sledi.

 

 

Kraću stranu Trapezoida okreni ka Zapadu, gde leži Rilejh Crni. Domaćin, kroz kojeg će se Proslavljeni obznaniti neka sedne na Njegovu zapadnu stranu Trapezoida, Licem okrenut ka unutra. Sveštenik treba da sedne unutar Trapezoida na istočnu stranu licem okrenut ka Njemu. Obožavaoci, ako su prisutni, neka sednu na njihove strane, severnu i južnu unutar Trapezoida isto tako.

165. Sveštenik Kutuluov ustaje i započinje Obred Proterivanjem Starim Znakom Saveza. I kada to učini, staje u središte Trapezoida licem okrenut ka Domaćinu izgovarajući Priziv Kutulua rečima koje slede:

 

F'NGLUI MGLW'NAF KUTULU
RILEJH VGAH NAGL FTAN

 

166. Kada Sveštenik izgovori Priziv, Domaćin i Sledbenici zajedno odgovaraju rečima:

 

IA IA KUTULU FTAGN

 

Sveštenik nastavlja sa ponavljanjem bajalice rečima:

 

KUTULU RILEJH FTAGN
KUTULU RILEJH FTAGN
KUTULU RILEJH FTAGN

 

A onda se pridružuju i Obožavaoci ponavljajući zajedno sa Sveštenikom:

 

KUTULU RILEJH FTAGN

 

167. Tada će svojom Moći i Sopstvom svojim, Veličanstveni Bog Kutulu zaposeti telo Domaćina. U poslednjem trenu, pre potpunog zaposedanja, Domaćin neka uzvikne Ime Boga i Njegova Moć će se izračiti napred prema Svešteniku, koji obema rukama drži Pehar sakupljajući Moć iz Rilejha. I dok je Sneni Kutulu još u telu Domaćina, Sveštenik neka uzme Seme Domaćina, Bit Kutuluovu, sakupljajući je u Pehar.

168. Bit Kutuluovu pomešanu sa jako slanom vodom, prirodom Njegovog prebivališta u Rilejhu Dubokom, Sveštenik ispija iz Pehara Sjedinjujući se tako sa Bićem Kutulua. Osnažen Moćima Bića Veličanstvenog Kutulua, Sveštenik je spreman da izvede Veliki Crni Obred i zadobije Veličanstvenu Moć Tame koja je u spisima opisana kao Konačno Izvršenje Velikog Dela.

 

 

 

169. Veliki Pečat Vezivanja moraš urezati na ploču od srebra iskovanu u vatri Bezdana pre nego što nastaviš ka vršenju Crnog Obreda. Ne zaboravi Proterivanja Sedmorice Vrebača i ljubomornih Duhova, Spaljivanja Zlih Duhova koji napadaju Krug i Vezivanja zlih Čarobnjaka koje sam opisao u ranijim spisima. I znaj, Duhovi Tame i većina od bića Bezdana veoma su moćni i kada su jednom prizvani teško se mogu proterati, jer Oni ne žele da se vrate odakle su došli. Za ove Obrede moraš imati Veliki Proterujući Pečat Vezivanja kakav sam ja dobio od Crnih Sveštenika Drevnih Bogova, a on je ovaj što sledi:

 

 

 

 

170. Sveta Smola ti je potrebna za Prelazak iz našeg pojavnog Sveta u Eterični Svet Bogova. Da je napraviš učini ovako kako sledi. Uzmi dve merice semena Svete Biljke Jutra i u svom avanu ih izmrvi u prah. Po tom dodaj istu količinu petroleja da se svo seme dobro natopi i ostavi dva dana na stranu. U treći dan rastvor moraš procediti kroz čvrsto i propustljivo platno. Baci oceđenu tečnost, a kašu ostavi na stranu da se suši dva dana.

171. Petog dana natopi osušenu kašu još jednom sa istom merom šumske rakije. Kada se kaša dobro natopi, odmah je procedi na isti način kao i pre što si, ali sada proceđenu tečnost nemoj bacati već je sačuvaj u boci za kasnije. Kašu koja je preostala natopi ponovo sa istom količinom šumske rakije i ostavi na stranu dva dana. U sedmi dan smesu opet procedi i sada kašu koja je preostala baci, a proceđeni rastvor dodaj u bocu sa prehodno napravljenim rastvorom.

172. Uzmi jednu plitku posudu ravnog dna i nalij mešavinu rastvora u nju i ostavi da se sama razlije i izravna. Vrlo brzo, nakon što se postepeno razlije, rastvor će se zgusnuti i pretvoriti u smolu zlatno žute boje. Tada je izvadi i ostavi na stranu u svoju magijsku riznicu. Jedna kašika ove smole kada se izmrvi ili samelje, dovoljna je da ti omogući da u jednom trenu pređeš iz ovog sveta u Eterični svet Bogova.

 

 

 

173. Ogledalo Bezdana moraš napraviti od najbolje izlivenog stakla i okruglog oblika. Jednu stranu stakla zatamni premazom rastopljenog srebra. Po obodu, u srebro ureži ove Reči kako slede:

 

EMŠEMAL TAVIL AT UMR ŠEDDI NIARLATOTEP

 

174. Sa ovim Ogledalom bićeš sposoban da vidiš Onostrane svetove i da svojom voljom deluješ unutar Oblasti koje okružuju Zemlju i u prostoru između njih. Takođe, Ogledalo Bezdana može biti napravljeno od berila ili obsidijana.

175. Kada si napravio Ogledalo Bezdana, u gluvo doba noći i u vreme kad je Mesec Pun, izađi na proplanak i postavi Ogledalo ispred sebe tako da u njemu vidiš odraz Meseca. Tada izgovori Priziv koji sledi, kako bi Drevni Tavil At Umr Blagoslovio Ogladalo i u njega preneo svoju Moć.

 

176.    KEVAR

IA TAVIL AT UMR
NIAR
TVOJE DELO BEŠE JEDNO I PRE SVEGA
TVOJE DELO JESTE SVE U SVEMU
TI SI BIO PRE
I TI ĆEŠ BITI POSLE
IA IA
PRIZIVAM TE TAWIL AT UMR
O PROROČE SVEGA ŠTO JE BILO I ŠTO ĆE BITI
UZDIGNI SE IZ BORAVIŠTA SVOG MEĐU BORAVIŠTIMA
UZDIGNI SE IZ SVETA IZMEĐU SVETOVA
TA
GERAM AT UL 'KALLAR
NIAR NIAR RA TOTEP
KK' HRRAN
PODARI TVOJU SILU PRONICLJIVOSTI
I VIDOVITOST OVOM OGLEDALU
O VELIČANSTVENI TAVIL AT UMR
N'HULLAR TEMAR TEMAR GANNAH

 

 

 

177. Neizgovorljiva Imena sam video u Crnoj Knjizi Bezdana koju čuvaju Crni Sveštenici. Beše to veliki spis, toliko da ga nisam mogao upamtiti i toliko veliki da ga ne mogu preneti, jer vremena je još malo. Psine zavijaju svoj Zov Smrti, čujem ih kao da su već tu, pred vratima. Zato sam u žurbi da još, koliko mogu, zapišem u ovom mom spisu.

178. I sada ovo što pišem izgleda kao škrabanje. Zaista je vremena malo i ne mogu lepše pisati. Čak i misli mnoge preskačem da bih rekao ono što mislim da je važno. Ali razumećeš sve, o moj ludi čitaoče. I daće ti se da znaš koliko je potrebno. Zato uzmi ove moje reči i završi Knjigu, da Znanje ne bude Zaboravljeno.

179. Ovde je Velika Tabla Neizgovorljivih Imena Duhova Tame i Slugu Drevnih Bogova. Ovom Tablom ćeš upoznati Njih koji borave u Tamnim Predelima Oblasti koje okružuju Zemlju. Ali znaj, ovde ćeš naći samo ludilo i smrt, ukoliko si u radu svom nepripremljen i neozbiljan.

 

T

I

A

N

U

R

A

Z

L

N

I

E

K

I

N

A

R

Z

O

D

A

R

E

L

A

G

G

A

O

N

L

U

F

P

I

A

R

E

A

N

D

O

Z

H

E

L

I

R

N

O

N

A

M

O

B

G

L

O

K

K

B

A

A

R

I

A

Z

O

I

E

L

A

H

T

O

H

T

H

T

A

S

G

O

I

D

E

K

A

Z

H

O

N

A

T

O

V

L

E

S

F

S

I

A

E

L

O

R

A

N

A

I

S

A

R

O

A

R

M

M

E

S

U

E

D

L

A

I

T

A

A

I

K

N

O

I

R

T

E

M

K

I

A

E

I

E

B

H

E

R

O

N

A

K

K

O

N

 

180. Znaj da je ovo Znanje Prokleto od strane svih Bogova Čoveka. I zaista moraš biti dovoljno lud da život svoj posvetiš Drevnima i Bezgraničnom Carstvu Tame. Ali znaj da je Nagrada velika za onoga ko sakupi Moć Nebesa i Boravišta Njihova dosegne među udaljenim Zvezdama Onostranih Svetova. Ja sam proklet i ti ćeš biti na Putu ovom, jer je malo onih, među sinovima čoveka, koji mogu razumeti. Odbačen ćeš biti i prokazan kao i ja što sam, progonjen u gradovima i na samoću osuđen.

181. Ako se uputiš Stazama Bezdana, nemoj imati ženu niti poroda, jer ćeš samo patnju i bol doživeti. Može magavan, kada moć stekne, činiti sve po volji svojoj, ali tada ništa više od ovoga sveta neće imati smisao. Zato, neka pustinja bude tvoj dom ili šuma duboka u planinama. Niko još Prorok nije postao u selu svom, niti Propovednik na trgu grada rodnog.

182. Koliko god moći stekao, od prirode ljudske nećeš pobeći. Znanje, jasnovidost i prozorljivost samo će još više ustalasati tvoja osećanja. Tada bi Moć, koju si stekao, mogao pogrešno upotrebiti, a Zakone Nebesa ako premetneš i Nebesa ćete odbaciti. Tada će tvoje jedino utočište biti Večno Prokletstvo u Prostoru između Svetova. Zato prigli one koji su nalik tvojoj Demonskoj prirodi. Anđeli i Demoni su Braća tvoja. Ne zaboravi, o moj ludi čitaoče, da tvojim žilama Krv Kingua Struji, Krv Drevnih. Zapamti ovo!

183. A o Drevnim Bogovima i Bićima Bezdana ti još ovo mogu reći. Ovo znanje nikada nije obznanjeno među ljudima. Dobro i Zlo ne postoje među Bogovima. I Dobro i Zlo je stvorio čovek protiveći se Zakonima Drevne Nakšir. I Tama i Svetlost su od iste Prirode jer je Njihovo Izvorište nespoznatljiva Nakšir od Iskoni. Ni Muško ni Žensko ne postoje među Bogovima. Svako Biće Bezdana se može ukazati kao Dama neizmerne lepote i zanosnih oblina, ili kao veličanstveni Princ u svojoj uzvišenoj snazi muževnosti. I svaki je oblik Njihov oblik, bilo da je umiljata zver ili užasno čudovište.

184. Šub Nigurat, Crni Jarac sa Hiljadu Mladih, ukazaće se i kao Išnigarab, Crna Koza Dubokih Mračnih Šuma. Ni Lilit ni Gelal nisu Demoni u ženskom i muškom obličju, iako se tako najčešće ukazuju. Oni su oboje od iste Prirode. Samo čovek u snovima svojim priželjkuje jedno ili drugo i ono što priželjkuje to i privlači. Zato, o sine čoveka, Dušo Kingua, okreni se svojoj Prirodi Dubokih.

185. Iako je telesno predodređen da se u svetu ovom rodi kao muško ili žensko, čovek je uistinu, i muško i žensko u isto vreme, baš kao i njegova Braća, Bića Anđeoska ili Demonska. I tek onda kada ovu prepreku razdeljenosti bića savlada, čovek može da Oboži biće svoje. Onaj ko uzrasta u muževnosti svojoj taj ne može dostići Svet Bogova, niti ko ženskost svoju neguje, dalje se od Zemlje uzdići ne može. Savladaj ovu prepreku, o sine Kinguov, i samo korak jedan biće između prirode tvoje čoveka i prirode Bogova.

186. Sada ću ti otkriti tajnu koja još ne beše objavljena. Ovde slede Table Onostranih Bogova koje skrivaju Njihova Imena i Imena Bića Bezdana, davno još od čoveka zaboravljena. Pečati Onostranih i Bogova Drevnih ovde prikazani, najveća su Tajna i nespoznatljiva Mudrost. Ovo su Pečati Njihove Iskonske Prirode, iako mogu imati još mnogo drugih Imena i Pečata. Zar bi Bogovi bili Bogovi, da svaki oblik nije Njihov Oblik i da Svako Ime nije Njihovo Ime? Znaj da svako obličje Njihovo ima svoje Ime i Pečat svoj. Ovde ćeš pronaći Imena Slugu Njihovih, Imena Starih Duhova, Imena Kraljeva, Imena Presvetlih Nebeskih Anđela i Užasnih Demona Bezdana.

 

 

Tabla Svetih Imena

HASTUR

 

G

H

A

A

N

R

G

U

L

L

A

G

H

A

N

D

H

A

A

S

N

R

O

L

S

T

U

A

K

O

T

A

R

N

A

N

 

 

Tabla Svetih Imena
KUTULU

 

U

G

I

L

A

H

H

N

S

A

L

U

I

K

T

H

A

L

Z

I

T

H

A

D

U

G

G

L

I

A

G

H

I

M

M

L

 

 

Tabla Svetih Imena
KTUGA

 

M

A

S

T

A

N

K

I

P

A

L

T

T

R

O

A

M

A

U

G

H

H

A

L

D

E

A

M

O

N

K

I

R

I

L

L

 

 

Tabla Svetih Imena
GLAAKI

 

O

K

H

T

I

L

G

H

E

A

M

A

A

R

G

G

I

A

Z

D

I

N

A

L

H

O

R

G

U

L

I

E

Z

G

H

A

 

 

Tabla Svetih Imena
CATOGUA

 

N

R

U

T

A

S

I

G

G

I

N

R

D

R

U

N

L

A

L

P

T

E

R

N

B

A

S

R

S

A

T

S

A

G

G

R

 

 

Tabla Svetih Imena
JIG

 

S

S

N

R

R

A

T

S

A

N

G

G

I

S

S

A

N

R

H

K

O

N

N

A

A

A

S

S

R

N

K

I

D

D

H

A

 

 

Tabla Svetih Imena
GATANAR

 

I

G

H

A

N

U

O

S

U

L

T

H

O

S

I

L

O

H

G

H

A

N

D

R

N

H

R

R

I

N

R

N

I

N

A

R


 

 

 

187. Pečati Bogova Bezdana, Tajni su Znakovi Njihovog Sopstva. Ovi Pečati su moćno oružje Crnih Sveštenika i u rukama običnog smrtnika velika su opasnost jer bi neuk njihovom upotrebom jedino smrt prizvao.

 

 

AZAGTOT

 

 

 

 

NIARLATOTEP

 

 

 

 

DAOLOT

 

 

 

 

ŠUB NIGURAT

 

 

 

 

ABOT

 

 

 

 

TAVIL AT UMR
 

 

 

 

 

188. Pečati Drevnih Bogova, Znamenje su Tame Njihovog Sopstva. Ovi Pečati nose sobom moćnu Silu Bezdana. Video sam ih u rukama Crnih Sveštenika i u Obredima Njihovim kako užas seju Prostranstvima. O smrtniče veliko Prokletstvo su ovi Pečati. Zato ih ne uzimaj u ruke svoje ako vlast nad Bezdanom nisi stekao. Ako bi ih ne spreman iskoristio, Smrt bi bila Blagoslov, ali Užas mnogo veći bi Prizvao.

 

 

KUTULU

 

 

 

 

HASTUR

 

 

 

 

KTUGA

 

 

 

 

GLAAKI

 

 

 

 

GATANOTOA

 

 

 

 

KJEGA

 

 

 

 

CATOGUA

 

 

 

 

JIG

 

 

 

 

IGOLONAK

 

 

 

 

GATANAR
 

 

 

189.    LA MEJJITAN MA GADIRUN

JATABAGA SARMADI
JADŽI AŠ ŠUTAT
AL MAUTU GAD JANTAHI

 

(Prevod)

 

TE STVARI NISU MRTVE JER IMAJU MOĆ
DA NASTAVE ŽIVETI VEČNO
I KAD NENORMALNA VREMENA DOĐU
TADA ĆE SMRT PRESTATI DA POSTOJI

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:55