Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

O Njemu koji spava

Skrivena Moć Esencije Života

Urna Velikog Balona

Prsten Opčinjavanja

Amajlija Gospodara Nodensa

Vampiri

Utvare

Posete Drevnih

Obred Preobraženja

Moje Zaveštanje

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

XVI

 

SKRIVENA KNJIGA RILEJHA

 

 

1. Video sam mnogo podmuklih očiju smrti u mojim putovanjima dole u mračni i zaboravljeni grad. Nije tako raskošan kao Irem koji sam posećivao u ludilu svom, već je drugačije mesto, mesto skriveno u krajnjem zaboravu, od davnina čoveku nepoznato i koje izbegavaju čak i vukodlaci i svorenja noći. Tišina, nalik hiljadama izčezlih godina, odozgo navaljivaše veliki teret na dušu moju dok prolazih tim lavirintom užasa, i uvek strahujući da će odjek mojih koraka probuditi Graditelja ove nespoznatljive oblasti koju ruka vremena je okovala i u kojoj vetar ne šapuće.

2. Veliki beše moj strah od ovog mesta, ali još veća beše moja snena opčinjenost koja mi um obuze i kao da je upravljala nogama mojim koje me nosiše dole i dalje u Kraljevstvo nepoznato. Svetiljka je moja obasjavala zidove od bazalta crnog, poduprte moćnim stubovima koje ruka ljudska sigurno nije mogla napraviti, a oblikovani su kao obelisci, čudesno obojeni i izgravirani slikama i tajnim znacima, koji se ukazivaše ispred mene u tami.

3. I prolaz se otvori ispred mene i spustih se dole. I učini mi se kao da sam Večnost ugledao i nasatvih da silazim sa još većim ushićenjem i zanosom, misleći samo na tu sliku svirepog lika koji se protezaše do beskraja i koji rukom svojom ispisuje čudne znake kojima opisuje Drevne, nerođene u smrtnoj materici. Oni su boravili ovde, i otišli su dalje, a na zidinama ovim još uvek se ispisuju znaci Njihovi koji opisuju Njihova užasna bića i vreme kad su boravili ispod svoda Nebeskog.

4. I još malo sam putem išao dole, i uvek dole. Kapja Vremena se ukaza ispred mene i moja duša ostade kao obuzeta pred Večnošću koja se ukaza. Koliko dugo, i koliko daleko sam išao? Ne znam. A onda, odjednom, kao iz sna da se prenuh, isped očiju mojih ukaza se Kapija koja mi put prepreči. Pečat beše na Kapiji, Pečat koji sam video već na kamenoj ploči Jame u Lengu, na stubu Irema i koji beše stvoren pre kipova u skrivenom Isnavoru. I zadrhtah kad ugledah mračan natpis koji je prekriven kamenjem žada nalik hiljadama odvratnih zmija koje kadkad svojim zmijskim oblicima jurnu ka svakom ko je smušen, a kadkad se stope sa bićem, toliko odvratnim koje se odjednom preobrazi u splet mnogobrojnih zmijolikih crnih znakova.

5. Pred očima mojim Kapija poče da se otvara uvijajući se u vrtlog, i zagledah se u dubinu prostranstva s one strane gde se čudni oblici, nalik zvezdama, kretaše u tami. Zvuk tada neki, nalik zavijanju vetra, glas užasni navali na uši moje ječeći kao hiljade duša na teškim mukama. Zabranjena imena Jog Sotota, Kutulua, Niarlatotepa i još stotinu drugih navališe na um moj poput zmajeva otrovnih i zlobnih. Svojim Duhom uđoše u biće moje i spoznah stvari o svetu, ne kao snoviđenje smrtnog čoveka, već kao Stvarnost iza našeg vremena i sveta pojavnog gde Moćni Gospodar Demona Drevni Azagtot boravi u jami Haosa, s kraja na kraj bezbrojnih Eona Večnosti.

6. Tada se, kroz grmljavinu i buku, zvezde zakovitlaše ispred mene u ogroman kovitlac i ja zakoračih u taj nespoznatljivi Bezdan nalik olujnom metežu. Vrištao sam od užasnog straha, a onda osetih blaženstvo i Tama me proguta. Probudio sam se nasred pešćane ravnice u zastrašujućoj tišini pustinje oblivene crvenilom Sunca koje najavljivaše zoru. Podigoh se i krenuh ka severu u grad, gde ću ja, Njihov pisar, zapisati sve u moju knjigu, Znanje za vremena koja će doći, i za one koji će među kamenim Stupovima prizivati One koji dremaju.

 

 

 

7. O Njemu koji spava mrtvim snom kroz vekove nebrojene sada ću ti govoriti, i znaj: On je taj koji drema još od vremena davnog, pre nego što je čovek rođen, On koji je mrtav, ali čeka dremajući, On će ustati, i Njegovo je vreme blizu. Crv ne može pokvariti ono što je već pokvareno. Vreme je nemoćno pred Njegovom neprekidnošću,  i Eoni da prođu ne mogu mu nauditi onako kao što vreme razjeda meso na zemlji. U Rilejhu On boravi, okovan u slabom snu od Onih koji obuzdavaju Tamu da se vrati iz Onostranih svetova i uništi svet čoveka. I Tama će se nadviti nad Zemlju, jer je sudbina čoveka zapisana i zapečaćena.

9. Zvezde će najaviti vreme Njihovog dolaska, i kad se Krugovi preseku On će ustati, Veliki Kutulu će se vratiti, i naoružan svetlećim kandžama, On će unuštiti Starije Gospodare i iskidati ljudske duše. Zemlja će biti neprekidno u Tamu zavijena. Njegovi miljenici borave među vama, i zato budi oprezan, o čoveče, jer oni će se pojaviti kao ponizne sluge i širiće se kao noć kad nadvladava dan. Oni ne obraćaju pažnju na čoveka i njegove krhke Bogove, koji su već odavno prekriveni zastorom moćne Volje Njihovog Gospodara. Veliki Kutulu spava u Zamku Njegovom, ali ne kao telo moje što spava. Mrtvi Kutulu drema.

10. Brat moj, Ibn Gazi je govorio, sklopljenih očiju, o poslednjem dobu čoveka, i uprkos tome, mnogi su odbili da čuju o Proketstvu Njihovom. O Večnoj osudi je govorio i patnji beskrajnog mučenja ispod svoda Zina. Njegova su usta zapečaćena i jezik odsečen da ne može govoriti i oplakivati mučenje koje je proživeo kao rob Šugoca, slugu Drevnih.

11. Jog Sotot zna Kapiju kroz koju će se Oni vratiti. Kada zvezde zasenjene budu, kada Mesec se ne bude video više i kada se jedino Sunce tamno uzdigne, Veliki Kutulu će se probuditi i zagrmeti glasom iz dubine, glasom hiljade gromova, i Kapija će se otvoriti ponovo. I Oni će se vratiti. Oplakuj svoju sudbinu, o čoveče, jer Zemlja će biti pusta i bačena u Bezdan prokletstva kroz sve vekove.

12. U svom Grobu u Rilejhu Veliki Kutulu Spava. Pečat Starih stoji naspram Njega i ne može ga savladati nikada. Ali, budale među ljudima slomiće Pečat, i On će ustati. Čovek u svom neviđenom ne znanju pokidaće veze koje Ga okovanog u besmrtnosti drže, i znaj, ne neko ko je Njegovom rukom vođen. I tada će On sažesti vazduh i okeane sa vatrom i zakriliti svod Nebeski stvarajući pokrov užasa Drevne Senke Kutulua. I čuh krik Njegov, i oči moje videše zabranjeni Pečat, i uplaših se zvuka noćnog vetra, i uplaših se za čoveka.

 

FN’GLUI M’GL VNAF
KUTULU RILEJH VGA NAGL FTAGN

 

 

 

13. Skrivenu Moć Esencije Života ko želi da poseduje, mora da plati prinoseći žrtvu Njima koji su u Praznini, obezbeđujuči tako hranu za biće Njihovo. Još u davno vreme, Oni su stvorili tela od mesa i hodali su Zemljom, i stvorili su raznovrsna živa bića za hranu sebi. Mnoga od tih bića i danas hodaju zemljom i Oni traže njihovu žrtvu. U Praznini Oni borave i bez tela su. Njihov ogrtač od mesa davno je uništen, ali Oni još uvek žude za esencijom materije, i ne mogu zaboraviti miris spaljenog mesa koje su halapljivo i divljački ubijali u vatri.

 

14.      ČIJA RUKA SAKUPLJA DUŠE MRTVIH?

ŠTA TO U GROBU ŽIVI
NAKON ŠTO DUŠA TELO NAPUSTI?
ŠTA TO KAPIJU ZAKLJUČAVA
DOLE ISPOD OKA ZMIJE

 

15. Kada život napusti telo, muva Jota mora biti izvađena iz čaure. Načini na lešu rez Mačem Barzaija i iznad glave jasno i odsečno izgovori bajalicu koja sledi:

 

ZEKKA REBUS PRATČI ROKAS
VELBREBOSDOS SATIGOK INRUT
JOT IMBRUT
ZEKKA REBUS JOT
ROKAS JOT

 

Napravi Znak Voriš.

16. Zapali Tamjan Zkaube i postvi ga na Zapad izgovarajući sledeće reči:

 

BELUM OSAS GRIMSAL
BOGAD RICAS PEGVIER
LAZOZ IMBRUT
ZEKKA REBUS JOT

 

17. Udari u bakarni gong i kad zvuk odjekne u ušima tvojim, muva će poslušati zapovest tvoju i ući kroz rascep u telo leša. Muva će u lešu boraviti sto devedeset dana i iz truleži njegove dićiće se devet crva Iskukskara koji će oglodati leš dok ne ostane ništa osim malo suvih komada kostiju. Ukoliko Na-Hagi dođu, proteraj ih sa Znakom Starih, jer se Oni ovog Znaka boje veoma, i zabarani Im da se vrate pokazujući Gvozdenu Amajliju.

18. Ovako pripremljene ostatke leša koje zadržavaju esenciju bića, možeš kasnije ponuditi Njima kao dar za zadovoljenje Njihovo, kad god poželiš da otvoriš Kapiju o kojoj sam te već poučio. Triput se pokloni sa Znakom Kota i Oni će doći.

19. Svetlucavi Prah Isušivanja možeš napraviti od ostataka leša ukoliko ih izmrviš u prah i potom, u danu i satu Boga Niniba, pomešaš sa žutom zemljanom solju i sumporom. Mumiju možeš napraviti premazivanjem ovog Praha preko bilo kojeg svežeg leša.

 

 

 

20. Urna Velikog Balona mora biti napravljena od bakra u obliku glave. Na čelo ugraviraj Znak kako sledi:

 

 

Zatim ispod desnog oka Znak koji sledi:

 

 

I ispod oka levog Znak ovaj:

 

 

Ispod usta s desne strane ugraviraj Znak što sledi:

 

 

A sa leve strane ispod usta ovaj Znak.

 

 

 

 

21. Postavi urnu na kamen izgraviran Znakom Velikog Balona. Oči na urni neka budu napravljene od obsidijan kamena. U unutrašnjost urne stavi Prah Ibn Gazija, metale drevnih planeta i esenciju Života. Kada Mesec bude star uzmi urnu i umotaj je u crno platno i postavi na visoko mesto izvan svoje kuće, ali pazi da to mesto bude pusto i bez ljudi, i okreni lice urne ka Severu.

22. Kada ovo učiniš, zapali tamjan Zkaube i odmotaj urnu. Potom prizovi pet slugu Balona u ime Njegovo:

 

VEDAL, NOKUSA, IBROS, DENAK, ENPROS
PRIZIVAM VAS U IME VAŠEG GOSPODARA VELIKOG BALONA
GLEDAJTE VAŠE ZNAKE
I POGLEDAJTE ODOZGO NA URNU OVU S NAKLONOŠĆU
JER JE ZA VAS U MIRU URNA OVA NAPRAVLJENA
PRIZIVAM VAS REČIMA OVIM
KADESES JOLMO REEGUS EMIG ORRESSUS DIZZAG
ORRESSUS
ORRESSUS DIZZAG
I MOĆIMA ZNAKA OVOG
KOJI POSTAVIH PRED VAS
NAREĐUJEM VAM DA UĐETE U URNU OVU
I DA SE GOSTITE ESENCIJOM ŽIVOTA KOLIKO ŽELITE

 

23. Duhovi će se ukazati kao crvena para ispred urne i esencije u lobanji koja ih požudno mami, i ući će kroz usta urne. Čim vidiš da su ušli unutra, načini Znak Kota i zapečati usta sa crvenom glinom, koju moraš imati pripremljenu, i izgovori reči koje slede:

 

VOLEK DEMAS, ORIS
KROZ ZEMLJU OVU VI NEĆETE PROĆI
REČI SU IZGOVORENE
I PEČAT JE DAT
ONOLIKO DUGO KOLIKO JA ŽELIM
VI ĆETE BORAVITI U OVOJ URNI
JA SAM JE SVOJIM RUKAMA NAPRAVIO
I VI ĆETE MI DATI ISTINITE ODGOVORE NA MOJU ZAPOVEST
KAD GOD MI BUDU POTREBNI OD VAS
ZA BALONA VAŠEG GOSPODARA
SPREMLJENI SU VAM DAROVI KOJIMA GA USLUŽITE
DA BUDE POKORAN VOLJI MOJOJ
I PRISUTAN UVEK U RADU MOM
I KAD GOD DELO ŽRTVOVANJA ČINIM

 

Umotaj potom urnu u crno platno.

24. Kad god poželiš da saznaš bilo šta skriveno od tebe, u svetu ljudi ili svetu Duhova kovitlajućih sila, odmotaj urnu i okreni je licem ka Severu. Pitaj ono što želiš da znaš i uputi ka urni reči ove:

 

JA SAM TE NAPRAVIO RUKAMA SVOJIM
JA SAM TI DAO ŽIVOT
SADA ODGOVORI ISTINITO

 

Napravi Voriš Znak i upali tamjan. Pečat na urni nikada ne sme biti polomljen, jer će Duhovi izaći i poželeti da se osvete zvog zarobljavanja Njihovog.

 

 

 

25. Prsten Opčinjavanja moraš imati i moraš znati Imena i Pečate četiri Čuvara Kraljevstva Snova da bi u snove drugih mogao ući. Kraljevstvo snova dodiruje naš pojavni svet na mnogo mesta, ali samo iza moćnih Kula na Zapadu snovi čoveka će se pomešati sa nitima Večnosti. Jedino tamo gde misao ima oblik i purpurna Opčinjenost vlada, čovek se može probuditi i hodati Dolinom Zemlje Snova posmatrajući Mrežu Umova koji su tamo.

26. Četiri Čuvara su Duhovi Zapadne Kapije kroz koju moraš da prođeš, i svaki ima Ime od pet glasova i poseban Pečat koji predstavlja tajnu Njegove Moći kojom je Kapija zaključana:

 

Nemus:

 

Dakos:

 

Kabid:

 

Leebo:

 

27. Napravi prsten od čistog srebra u danu i satu Boga Marduka i ureži na njemu znake ovako kako slede:

 

 

28. U danu i satu Boga Neboa ugradi u prsten šiljak od bronze i na ležištu njegovom ugraviraj Znak koji sledi:

 

 

29. Za jedan krug kretanja Meseca, izloži prsten delovanju Elemenata i za to vreme srebro će potamneti a bakar pozeleneti. Potom u vreme Tamnog Meseca napiši Imena i Pečate četiri Čuvara na pergamentu i oblivajući ga storaksom odmah prizovi Čuvare izgovarajući sledeće reči:

 

NEMUS, DAKOS, KABID, LEEBO
PRIZIVAM VAS VAŠIM IMENIMA DREVNIM
PRIDRUŽITE MI SE U MOM DELU
I NADGLEDAJTE VAŠE ZNAKE
JAILISBO IBUZOD

 

30. Stavi prsten na pergament i napevaj bajalicu ovu tihim glasom:

 

JOBUS RESUSIARTA NEBEE
RISSANUS NEBEE ZIJA,
VEN REBUSERIK NI ARDAS ARBAOS
VANZEE GEREL ZIMFANSE NI NEBEE AVENHATOAKORO
VEHAT

HAGATORVOS

 

31. Poprskaj prsten dva puta sokom od smreke pomešanim sa uljem od zibeta i tamjanom Zkaube, izgovarajući pri tom sledeće reči:

 

NEMUS, DAKOS, KABID, LEEBO
VEZUJEM VAS REČIMA OVIM
ADULAL
ABUIAL
LEBUŠI
DOZVOLITE MI DA NEOMETEN PROĐEM NAPRED
KROZ ZEMLJU KRALJEVSTVA VAŠEG
I NE DOZVOLITE DA SAN ZAMRAČI OČI MOJE

 

Napravi Znak Kiš.

32. Stavi prsten i pergament u kovčežić od olova i skoni na stranu ne dirajući ga sedam dana.

33. Kad budeš hteo da uđeš u sneni um drugog čoveka, u satima noći stavi prsten na drugi prst leve ruke. Okreni se ka Zapadu i prisloni šiljak prstena na svoje čelo izgovarajući četiri Imena nad pergamentom ispred sebe. Tada ćeš u trenu proći između Kula Zapada i ući kroz Kapiju u Kraljevstvo Snova. Potom izgovori ime onog koji spava, u čiji um želiš da uđeš, i tvoje misli postaće jedno s njim.

34. Tajne i želje bilo kojeg muškarca ili žene prikazaće ti se kao slike njihovih snova. I u um njihov možeš preneti misli svoje ili naredbe isto tako. Ali znaj, samo onaj ko spava u satima noći može biti podvrgnut moćima prstena. Svetlost Sunca potpuno uništava moć prstena i Ključ za prolaz u sneni um onog koji spava danju bio bi izgubljen. I Duhovi ne bi bili odgovorni za neuspeh pri sledećem prizivanju.

 

 

 

35. Amajlija Gospodara Nodensa je Pečat Zaštite od svih zloduha koji lutaju noću i Demona koji napadaju i opsedaju ljude. Onaj ko na svojim grudima nosi ovu Amajliju imaće moć da odbije napad čak i čitave legije Demona Tame koji obilaze Zemlju u svom pljačkaškom pohodu.

36. Kad Mesec bude u rastu i Orion se uzdigne na Istoku, uzmi ploču od čistog srebra i na njoj ureži sliku Zmaja koji čuva Kapiju Kraljevstva Vatre. Iz usta Zmaja nek se izliva trodelna Reč Moći koja ne sme biti izgovorena niti znana.

 

 

37. Na drugu stranu Amajlije ureži raspored zvezda u Orionu i u središtu sliku dlana koji označava zaustavljanje.

 

 

38. U noći kada zvezde gore na Nebesima, a Šamaš uđe u Kraljevstvo Enzu, okreni se ka Istoku i držeči Amajliju ispred sebe izgovaraj reči koje slede:

 

O VELIKI NODENSE SREBRNE RUKE, PRIZIVAM TE
POGLEDAJ NA ZNAK TVOJE SILNE MOĆI
OTVORI VATRENU KAPIJU PREBIVALIŠTA SVOG
I PODARI ŽIVOT AMAJLIJI OVOJ, MOJIH RUKU DELU
GLEDAJ IME KOJE NE SME BITI IZGOVORENO
KAKO SE IZLIVA IZ ČELJUSTI SLUGE TVOJEG
GLEDAJ OBLIK TVOJEG TAJNOG BORAVIŠTA MEĐU ZVEZDAMA
JA KLIČEM TEBI O NODENSE
ISPRUŽI RUKU SVOJU I PODARI MOĆ MOJEM DELU
NEKA GOSPODARI STARI POMOGNU MI KAD POMOĆ MI ZATREBA
REČIMA OVIM JA PRIZIVAM MOĆ TVOJU ODOZGO
BABADUR, ŠUJA, GIBOR, MURZIM
BESN, KLARIA, GABBARA, DŽABBAR

 

Napravi Znak Starih i pokloni se duboko na svaku stranu prostora od početka do kraja na istočnoj strani.

39. Naprskaj Amajliju slatkim mirom od kamfora i umotaj je u komad crne svile. Amajliju čuvaj na skrovitom mestu do vremena kad će ti zatrebati.

 

 

 

40. Vampiri se pojaviše još u davna vremena kad su Drevni zagadili Zemlju Njihovim prokletstvom. Mrtvi nisu mogli naći mir u grobovima svojim i iz truleži svoje oni su se dizali i izrasli u rasu vampira, stvorenja koja nemaju ni život ni smrt, već žive u svetu senki i utvara.

41. Leševi zlih čarobnjaka su spaljivani i licem ka zemlji ukopavani, a ruke njihove probijane su gvozdenim klinovima da bi se sprečio njihov povratak u svet živih. Ipak, neki među njima sa velikim moćima nisu mogli biti vraćeni u smrt niti zatvoreni u grobove njihove. Ovladali su veštinom upravljanja mrtvima i mogli su menjati svoj oblik u užasne zmije ili velike guštere koji su se hranili odvratnim leševima. Iz Tame su se probili i pronašli prolaz u svet živih.

42. Ima među njima onih koji se u suton dižu iz grobova svojih i napadaju ljude, ispijajući krv muškaraca i žena. Ponekad se preobražavaju u vukove ili slepe miševe i razne druge oblike. I poput zmija imaju velike zube kojima šire zarazu među ljudima jer oni neprestano osećaju žeđ za esencijom života koja je njima oduzeta. Pojavljuju se iz truleži najpre kao gmizavci, a potom se preobražavaju i dolaze u drugim i čudnim oblicima.

43. Muškarce i žene ponekad u snu napadaju veoma požudni Duhovi, noćne utvare koje su još od drevnih vremena znane kao inkubi i sukubi. Razmnožavaju se samo polnim opštenjem sa ljudima. Na pustim i napuštenim mestima, lovci su takođe, Afriti i Divovi, Gorgoni i mnogoglave Hidre koje žive sa odvratnim stvorenjima Mi Go u žutim pustinjama Severa. Oči su moje bile zaražene njihovim zlom.

44. Sva oba bića veoma lako mogu opčiniti i vezati svojom voljom čarobnjaci i sveštenici koji znaju Puteve i Obrede Drevnih. Uvek budi na oprezu, zbog njih, mrtvih koji žive, što borave u tajnim odajama ispod pustinskog peska starog Kema. O Njima sam naučio u Tajnoj Dvorani ispod Velike Piramide, i znam da Njihovo vreme tek dolazi, i nema smrtnika koji neće osetiti moć Njihovu. Oni će se vratiti.

 

VREME PROLAZI ALI NE ISPRED KIPOVA KOJI ĆUTE

 

 

Utvare
 

45. Da bi mogao videti tajni skup Duhova koji dolaze, a koji nisu prizvani u vidljive oblike, ili zajednicu Duša umrlih, moraš napraviti posudu sa njihovim slikama koja će im biti zamka. Za ovo teba uzeti čarobno staklo, a to naučih od žreca iz Doline Zurnos gde Velika Noć sledi Veliki Dan i gde Sedam Pećina vode u utrobu Zemlje.

46. Uzmi posudu od kristalnog stakla nalik pelikan balonu i ostavi je po strani. U danu i satu Boga Nane i u vreme kada Mesec raste, a Šamaš uđe u Dvoranu Akrabua, napiši na čistom pergamentu Zapis Pauka iz Zosimosa, ovako kako sledi:

 

 

I okadi tamjanom od maska.

47. U velikoj posudi izmešaj zajedno sledeće sastojke: Petunija, Parijetarija, Gujina trava, Zova, Majoram, i od svakog odmeri jednak deo. I dodaj po jednu trećinu mere sledećih sastojaka: Kurkum, Galangal, Doronikum, Amonijak, Slatko Miro, Spodijum, Limunova trava, Ebanovina, drvo Breskve, Gorčica i Plesan. Izmrvi sve to u prah i u posudu dodaj, vatrom preobraženu, morsku vodu obogaćenu četvorostrukom mešavinom žive. Pokri posudu sa pergamentom i ostavi petnaest dana da se smesa prirodno ukiseli.

48. Nakon toga uzmi smesu i dobro je procedi i napuni do vrha pelikan balon i dodaj kamen magnetit. Zapečati pelikan bocu sa crvenim voskom i stavi je na bakarni tronožac. Napravi Voriš Znak i izgovori Devet Reči Moći:

 

LUSOOM, RENGAT, EEPUS, OMARASI
ALKUM, DARBUS, NESMONARTIS
ENFODDARIBUISEK, EBO

 

U Devet narednih dana kad Sunce zađe, zapali slatkomirisni tamjan ispod boce i izgovori Reći Moći po redu, jednu za svki dan.

49. Utvare Duhova moći ćeš da vidiš u dubini kada ih prizoveš svojim delom, i Duše umrlih će ti dati istinite odgovore saglasno njihovoj prirodi.
 

 

 

50. Posete Drevnih Zemlji, događaju se s vremena na vreme, i Oni dolaze u svojim zvezdama od metala. Znanje Starijih Bogova ne može sprećiti Njihov dolazak, ali može Ih sprečiti da hodaju Zemljom u Njihovim zaboravljenim oblicima.

51. Oni se spustaju na nosilima svojim u opustošene zemlje, na visoka mesta u planinama i razorene oblasti na Zemlji jer na ovakvim mestima Oni mogu uterati strah u srca usamljenih putnika koji ugledaju Njihovo Znamenje. I nema čoveka koji može videti Božanstvenost Tame Njihove ili ugledati Njihova Lica, jer Oni putuju velikom brzinom unazad i poput vetra, cepaju Mrežu Vremena u besu Njihovom.

 

ZVERI NOĆNE PREDSKAZUJU NJIHOV DOLAZAK
 

 

 

52. Onaj ko želi da uđe u Bezdan i da ostane živ, mora najpre da prođe kroz Obred Preobraženja. Isto tako i u vreme kada se Drevni vrate na Zemlju da je očiste od roda ljudskog, moraš uzeti jedan od oblika svojih Gospodara.

53. Ovo je poslednji Obred i onaj ko uspe da prođe kroz njega, neće se više vratiti u oblik smrtnog bića. Njegovo će telo biti kao od gvožđa i um njegov će biti jedno sa Starima i Prvim Gospodarima Zemlje. Oči njegove će videti sve što ni jedan čovek ne može videti i njegov će oblik biti jednak sa onima koji hodaju hodnicima vremena.

54. U noći kada oko Zvezde Zmaja se zakloni i Šamaš uđe u Petu Dvoranu Nebesa a Ninib bude u trećoj udaljen, uđi u Hram među kamene Stupove i otvori Kapiju Prizivanjem Jog Sotota. Prizovi Njegovih Trinaest Slugu, Njihovim imenima i kad ti se obrate, načini Voriš Znak pred svakim posebno onako kako se pojavljuje.

55. Pred svakim kamenom Hrama zapali tamjan Zkaube i razbacaj prah Ibn Gazija na Četiri Vetra. Stani pred Oltar licem ka Severu i Mačem Barzaija ispiši u vazduhu ispred sebe tri vezujuća Pečata kao što slede:

 

 

I izgovori Velike Reči Moći:

 

RENOSORATUNTA POHOTON BASAKUNNAS

 

56. I bučnim glasom prizovi Gospodara Azagtota ovim rečima:

 

PRIZIVAM TE O VELIKI AZAGTOTE
SPUSTI SE KROZ VRTLOG MISLI I POJAVI SE
DOĐI U MOĆI SVOJOJ I OBAVIJ ME TAMOM VEĆNOSTI
DOZVOLI DA POKROV NIARLATOTEPOV SE SPUSTI NA MENE
DA I JA MOGU ZAUVEK HODATI MEĐU ZVEZDAMA
I DA LJUDI NE MOGU POJMITI POSTOJANJE MOJE
ZENTO! HEDARBUS! TASAK!

 

Napravi Znak Kiš.

 

57.      PRETVORI OVAJ OGRTAČ OD MESA

U TELO DREVNIH
PRIZIVAM TE DA DOĐEŠ
IZGOVORIO SAM MOĆNE REČI TVOGA ZNANJA
MOJ OTAC JOG SOTOT STOJI IZA KAPIJE
I VELIKI KUTULU ZOVE IZA VRTLOGA

 

Napravi Znak Voriš.

 

58.      MNOGOLIKI MESEC SE UZDIGAO

OKO ZMAJA JE ZAMRAČENO
DOZVOLI OKU SVOM DA SE OTVORI

 

Iscrtaj Uglastu Mrežu i uđi u Bezdan koristeći Obrazac Do Hna i tvoj oblik će biti jednak onima u Onostranom.

 

 

 

59. Moje Zaveštanje su reči ispisane u knjizi ovoj koje poput otrovnih strela muče dušu moju i zbog njih je ruka moja prokleta. Noć je ispunjena kricima Njihovim i udaranjem kožnih krila. Ruka Njihova steže moj vrat, iako nosim Trostruki Pečat na grudima mojim, jer snaga njegova je oslabila mnogobrojnim prolascima Meseca. I ne smem da zaspim od zalaska Sunca do njegovog izlaska u zoru, da bih se sačuvao od nevidljivih i začaranih strela Njih koji su namerni Dušu moju da prožderu.

60. Proročanstvo Ibsua proreklo je dan moje propasti: Kada dan postane noć Njihova moć će nadvladati. Život ljudi će nestati, osim ako poput oblaka ne prođu ispred Lica Meseca. Ali, tamo u Bezdanu Prokletstva gde takve milosti nema, u koji će moj prljav um i telo moje biti bačeni na muke i prokleti kroz sve vekove večnosti, da nikada ne saberem esenciju života ponovo.

61. Predskazanje je među zvezdama zapisano i ono udara užasnim strahom u moje kosti. Moje vreme je na kraju. Ali ova knjiga neće umreti i u rukama drugog tragaoca otvoriće put ka Čuvaru Velike Moći koji boravi ispod Zapadnog Okeana.

62. Kroz mnoge vekove ovi spisi će preživeti raštrkani i skriveni u mnogim knjigama a samo će nekoliko biti objavljeno. Tajne u ovoj knjizi otkriće Ključ Spasenja. Lud je onaj koji otključa Kapiju Njihovog Prokletstva. Za devet dana od sada kad Sunce se spoji s Mesecom moja sudbina će biti zapečaćena. Kada Tama dođe u podne i kad vetrovi uznemire pustinski pesak, mene više neće biti.

 

63.      TAMO NA ZAPADU LEŽI PEĆINA SA VRTLOGOM

GDE BAKARNI ČOVEK ŠKORPIJA STAŽARI
ISPRED ZABORAVLJENIH SVETOVA

 

64. Neka Azagtot ima milosti nad dušama vašim.

 

IA AZAGTOT
IA JOG SOTOT
IA ŠUB NIGURAT
IA KUTULU ZI KUR
IA IA IA

 

 

***

 

Ovo su Reči Drevnog Zaveta i kraj ove Knjige.

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:55