Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Četiri Čvora koji dele Svet

Vatrena Zvezda

O Vremenu

Igra Zmije

U Beskonačnom Svemiru

U Potpunoj Tami

Potpuno Prosvetljenje

Vetar Istoka

Božanska Moć

Oko Zmije

Crna Svetlost

Glas koji ćeš čuti

Crni Kristal

 

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

IV

 

KNJIGA O ZNANJU DREVNIH

 

 

1. O Znanju Drevnih sada ću ti govoriti. Pravedna Gospoda Trostrukog Vela su dugo u Svemiru vladali. Dobro su Poznavali sve Pojave. Njihovo Znanje se širilo od jednog do drugog kraja Stvaranja. Njihov Rod bio je superioran i toga su bili svesni, a i toga da odlučuju o Ravnoteži Svemira. Preko različitih struja Oni su bili predati ljudskim umovima i srcima i da bi Izvorni Nacrt Znanja učinili večitim delovali su pod različitim imenima i oblicima. Ali, posle su propali i Moć Ih je napustila. Postajali su sve sličniji smrtnicima, do te mere da su se s njima pomešali. Ovo je bilo Vreme čoveka i Besmrtni Bogovi nisu više postojali.

2. Ovo razdoblje će dugo da traje. Istinsko Znanje će se ugasiti, jer se meša sa hrpom otpadaka koji su označeni kao naukovanje čoveka. Božanska baština Ljudi je izgubljena. Svemir tone u Haos, ali u tom Haosu postoje Pravila koja su Zakoni prvih Bogova. Ne mogu propasti ni izumreti, jer Oni su ona osnova na kojoj počiva Svemir. Nijedna ljudska podlost ne može ih dotući, jer Zakoni su Bit Bogova.

3. Nauči ove Zakone, o čoveče, i sa njima ćeš svoj Duh pripremiti za zauzeće svoje Božanstvenosti u nadolazećim Vremenima. Ovi nepisani Zakoni su najednostavniji Temelji Carske Sveprožimajuće Nauke. Nije ih moguće izraziti, shvatiti ih mogu jedino Pravedna Gospoda koji ih postaviše da vladaju. Ali, ovi Zakoni mogu biti obnovljeni u jednoj jedinoj Reči sa mnogobrojnim značenjima. Ta Reč je Život. Nauči taj izraz, promišljaj njegova značenja i njegove granice i stići ćeš do Smrti. Tada ćeš uvideti da su ovi pojmovi jednako vredni. I šta će ti ostati na kraju? Ostaćeš ti, kao čovek.

4. Shvati šta si, o smrtniče, shvati samoga sebe i ne nipodaštavaj svoje stanje. Tako ćeš postati Bog. Pobuni se protiv vlastitih spona i postaćeš čisti Duh, a to je loše. Ti jesi meso, a takav ćeš i ostati. Podigni ovo svoje stanje, raduj se, pomešaj se sa uzvišenim Duhom koji gostuje u tebi. Tada ćeš postići Božansko slivanje i Zvezde će skrenuti sa svog puta da te prihvate među sebe tamo gore u najvišim Nebesima. Ovo će ti pričiniti veliko zadovoljstvo. Ovde sam ti dao temelj na kojem počivaju Prvorođena Božanstva, dobro ih upotrebi.

 

 

 

5. Četiri Čvora koji dele Svet, opasna su mesta, zato pažljivo slušaj i oprezan budi. Sa Severa hladnog gde izniče Mračna i Drevna Kadat dolaze hladni preci ljudskog roda. Sa Severa je pristigla velika količina Iskonske Moći i tamo se uzdiže veliki Grad čiji su Vladari nestali davno. Velike ledene jame sakrivaju blaga i otkrića naših Severnih Predaka. Zaista su veliki, ovo blago i otkrića, koja su sebi Oni prisvojili. Tamo sada leže, spremni da ih Sinovi nestalih Bogova ponovo pronađu i upotrebe.

6. Pazi se, o čoveče, Opasnosti koja dolazi sa Severa. Pazi se upiranja svoga pogleda prema Severu, u tamne zimske noći kad će se bezdušni Crni Čuvari prišunjati do tebe da te zgrabe i odnesu u svoje hladno Carstvo Tajni.

7. Istok ostavi, zemlju obećanja i nade. Odatle će se podići Urličuće Pevanje koje će probuditi Bogove i opet ih dovesti na Zemlju. Sa te zemlje koja je nikla iz tamne noći, doći će Pravedne i Užasne stvari. Snaga i Moć će se ujediniti u jedno jedino Biće koje će doneti Uništenje i Ravnotežu. Neizgovorljiva Bića gmizaće po njegovom tragu. Svet će drhtati, kao što je već drhtao i ljudi će bežati poput poludelih mušica zbog straha koji će vladati na Zemlji. Ali, onaj ko zna već je poludeo i to će biti i njegov spas. Tako će se, Hiljade godina, zatvorena Kapija otvoriti i iz srca Planete rodiće se mlaz zaslepljujućeg Svetla koje će za sobom na svoj put povući svakog ko ga ne razume.

8. Pazi se, o čoveče, Istoka jer će ti štetiti. Kada u slatkim Prolećnim noćima okreneš svoj zaprepašteni pogled prema njemu, on će ti progutati pamet i uništiće ti telo, jer nisi dovoljno čist.

9. Jug Zapaljeni, zemlja vrućine i Moći. On skriva čovekovu Mudrost. Božanska baština je isklesana na tebi nedostupnim i užarenim brdima iz kojih bljuje život, središte Podzemne Moći. U vrućim Južnim zemljama niko se ne usuđuje da učini ni koraka, jer čudnovate zveri koje su nekada bile ljudi, sada štite njegove Tajne i njegovo Kraljevstvo. A svaka stvar rodila se na Jugu i drugačije ne beše. Na Jugu su nekada postojale velike prašume i tamo su cvetali veliki Gradovi sa brojnim vrstama života. Druge osobine su bile date Jugu, ali posle je Božanska Volja sve izbrisala.

10. Pazi se, o čoveče, vatrenog Juga, jer ti neće goditi. Kada tvoj pogled u vrućim letnjim noćima sledi tamne Južne Zvezde, koje brzo struje Nebom, osušiće ti dah.

11. Zapad Tamni, zemlja je Smrti i pustoši. Bogata Tajnim i skrivenim utiscima nepredstavljivih Snaga, Središte je Mračne Snage. Zemlja potpune pustoši koja u sebi skriva najdublju lepotu i čistotu. U Zapadnim zemaljama izrasta život koji je ne-život, Smrt u Biti. Svaka stvar mora tuda proći da bi odatle stigla Očišćena. Skrovište Božanstva i čistog Bitka. Pre nego što se Bogovi vrate na Svet, proći će mračne Zapadne teritorije i tamo će Snaga kolati Njihovim venama. Nabujaće Njihovi mišići, spremni za udar. Njihova pamet će biti bistra, poput blistajuće tacne od srebra i velike stvari će se desiti, jer se Krug zatvorio.

12. Pazi se, o čoveče, mračnog Zapada, jer će te preplašiti. Kada u blagim jesenjim noćima tvoje oči osmatraju tamniji deo horizonta, potonućeš u najtamnije Bezdane Vremena i Prostora i za tebe neće više postojati nikakva nada.

 

 

 

13. Vatrena Zvezda se vidi kao Bezlična Vatra što se vrti iznad Meseca, ako gledaš sa one strane Zvezda u Noć, kad je Mesec Crn i plače Crveno. Tada ćeš znati šta da učiniš, ali pazi! U Njemu je velika opasnost, Angorov Obred ne oprašta onome ko Mu prilazi bez dužne spremnosti. Ti koji si Gospodar Stotinu živih plamenova ćeš sigurno shvatiti kako ludo je ako se bez spremnosti izaziva Snaga Tame. Stotinu živih plamenova su Duhovi stvaranja, Suštine najčistijeg Božanstva. Ako se izazivaju to je Opasno, ali svejedno, gest ludaka uvek će naći razumevanje u očima Bogova.

14. Ali ako se ti ne spreman usudiš da to učiniš, neka tada Čuvar Bezdana ima milosti za tebe, pošto je Bogovi neće imati, jer je On Čuvar Praga i Prag. On zna odakle su Oni došli u prošlim vremenima i kad On otkrije Ključ, Kapija će se otvoriti. Tada ćeš morati da učiniš ono što se nikda niko nije usudio da uradi. Otvori Vrata! Prizovi Ga! Postani On! Izgovori Reč! Prizovi Bezlični Haos koji boravi u Bezdanu. Kad Ga pozoveš tada ćeš saznati Njegovo Ime, a tako i svoje jer On Jeste i Nije, On će da postane.

15. Znaš da Crna Zmija ima puno Glava, a ipak nijednu jer On zaista neće nikada biti drugo, osim onoga što Jeste. Prema tome uzmi Mač i stavi Pehar na Sveti Oltar pokriven Crnim Lanom, onda izgovori svoje Ime, svoj Nož napoj Nektarom i kad to uradiš prizovi Ime i time zaurlaj Ime Sveta. Kad to završiš moći ćeš da se baciš u Crni Tunel. I ne gledaj, jer nema šta da se vidi, osim Praznine u Zmajevom Lelujanju.

16. Znak poznaješ i uradi ga, ne oklevaj! Onda izgovori četvrti priziv iz Knjige prizivanja, osvrni se unazad i tamo ćeš videti Prošlost, Sadašnjost i Budućnost. Posle nema drugog, zato ne oklevaj! Pokupi Semenje u vreme Vetra i razbacaj ih naokolo. Plodove ćeš da ubereš u Vremenu koje Nije. Ali ne govori o Vremenu, Ono ne postoji, Govori samo o otkrivenom Najvišem Jedinstvu.

17. To što ćeš morati da uradiš pre nego što poništiš svoju misao, uslov je, jer samo tada je sve moguće. Prema tome svoje bajalice okreni ka svojoj Skupnoj tački, a onda usredsredi svoj Lik i gledaj. Videćeš ono što nije moguće da se vidi i čućeš ono što ne može da se čuje. To je ono što ćeš morati da uradiš.

18. Sad ću da te podučim o pravilnom načinu upotrebe Najviše Misli. Najpre, mora da bude stvorena Praznina. Onda samoga sebe usmeri ka spoljašnjosti, otiđi ka Zvezdi, uđi u Nju i upij Njenu Silu. Posle toga moraćeš da poništiš svoje Biće. Moraš biti sposoban da stvoriš Prazninu i da budeš Praznina. Posle ćeš morati jednostavno da učvrstiš Znak i da Misao usmeriš ka Njemu. Onda potpuno zaboravi na Znak! Podigni svoj Lik i budi deo Svega. Spoj se sa Vrhovnim, Stvori i Postani!

 

 

 

19. O vremenu i njegovom Broju dovoljno je reći: Oni su bili gde jesu i gde će da budu. Nekada je iz Voda došao Zmaj i iz njegovih Očiju izašlo je hiljade Varnica. To je bilo Vreme kad su Ljudi bili Bogovi i kad su Bogovi bili Ljudi. To je bilo Ne-Vreme gde je sve postojalo i ništa nije bilo nemoguće. Ovo će Vreme na kraju da se vrati kad se On uspe na Presto, da umre u Vodama. Tajna Vremena ostaje prikrivena do kraja i niko je neće saznati.

20. Mudri neka izračuna Broj Vremena. Ko poznaje ovaj Broj proći će kroz Kapiju i videće Srebrno i Zlatno Stepenište i stupiće ispred Zamka gde sve Jeste i Nije, gde sve postoji, a ništa ne ostaje. To je mesto koje treba da se otkrije. Vreme nije bitno. Mesto nema značenja. Vreme je sada, mesto je svuda. To ćeš saznati kad se suprotstaviš poslednjoj zabludi Jedinstva, jer sve što postoji je zaista deo Njega i deo tebe.

21. Kad Munja pogodi hrast i podignu se Vode, kad Mač uhvati Nesuđeni, tako ćeš znati. Ti ćeš sve to videti, jer je tako zapisano u Vremenima koja dolaze i biće ti razotkriveno u Vremenima koja su prošla. On će doći iz Vode da uhvati Mač i tada će tražiti Pehar i dok bude pio iz Njega, u svojoj ruci stezaće Mač i zabošće ga u trbuh Velike Majke tako da se Izabrani može Ovaplotiti s Mačem u ruci. To je jedna Reč, druga je bila izgovorena, treća je pronađena, a četvrta je skrivena u Majčinom Trbuhu.

22. To je ono što se desilo kad Zemlja još nije postojala i to je ono što će se desiti kad Zemlja bude stara. On ne zna, ali će tražiti Pehar i staviće Ga u svoj Tajni Hram, Prebivalište Zvezda i Nevidljive Boginje. Nije se okončalo ono što nije imalo Početka, niti je započelo ono što nije imalo Završetka. Sve će da bude kao što Jeste, svi će da budu Uzdignuti i svako će da bude žrtvovan.

23. Na Kraju će Oni da se vrate, ali neće biti Oni koje očekuješ, jer ih ti nisi nikad ni poznavao, ali jednog dana ćeš Ih upoznati. I u Danu Gneva Sina Prestola će Crveni Zmaj da podigne svoju Glavu i da iscedi penu na Površinu Zemlje. To je Kraljevski Rad koji će On ne znajući da započne. On je kao slepac u Svetu, a to će biti Njegovo Spasenje. On će biti prepušten podivljalom besu Elemenata, ali neće mu štetiti jer je od Njih. Ovo ostaje za objašnjenje, ali to niko neće da učini, jer je zabranjeno. Kršiti Zakon znači izvrgnuti se Božijoj Presudi. Nek budu hulioci i skrnavaoci oprezni, jer ako je Milosrđe Bogova beskrajno, Njihova je srdžba hiljadu puta razornija. To je upozorenje dato Svetim Čuvarima Hrama.

24. Značenje je u Brojevima, a ne izvan Njih jer preko nema ničeg. Sad shvati kako je u Tami nastao nered. Bilo je visokih Plamenova koji su se uzdizali do vrha Neba i silovitih Kiša koje su opustošile Dubine Bezdana. Onda je sevnula Munja ovijena u plavo i zatvorila je Kapiju. Ovo je bio Početak i Kraj. Sve nam je rečeno, ali ništa nam nije razotkriveno.

 

 

 

25. Igra Zmije je ovo. Tajna Priča jednog od Bogova napisana malo pre uništenja poslednjeg Kraljevstva Atlanta. Sada shavati zašto je ova Knjiga napisana. Kada Su pristali na ovu primitivnu Planetu, još usijanu i u vlasti Vatre, sagradili Su Hram na vrhu Gore koju Su ohladili. Naišle su Velike Vode i Gora je postala Ostrvo i Ostrvo je postalo Zemlja. To se dogodilo pre nego što se prva iskra života rodila na ovoj Planeti. Tada su Bogovi znali da Presuda još nije bila izvršena u celini i tako Su se latili da urade ono što je moralo biti urađeno.

26. Prvo Kraljevstvo koje Su ustanovili bilo je Iperbor. Znali Su da će Njihov Rod u celini biti uništen, da bi Eonima kasnije Ponovo Ustao u Novoj još Sjajnijoj Uzvišenosti. Ova Planeta je bila bez osnovnih mogućnosti za Stvaranje bilo kakvog oblika života. Znali Su da moraju Stvoriti oblik života sličan Njihovom iako mnogo niži, da bi jednog dana mogli da se Ovaplote. Tako Su započeli sa hlađenjem jednog predela Planete. Tako je bila uobličena pusta i ledena Zemlja. Potom je bilo razdoblje kad Su stvorili mnoga Mora, Jezera i Reke i to je bio preduslovi za preživljavanje vrsta biljnog života nižeg tipa.

27. Onda Su stvorili oblik života koji je morao da proizvede čovečiji Rod. Ti oblici su bili delimično nezavisni i mogli su da se pokreću iako nisu mogli da pređu velike razdaljine zbog vode koju su crpili iz podzemlja. Ovaj život se razvijao po svojim vrstama koje su imale kost, prekrivenu mišićima i kožom. Ali još uvek Telo nije imalo unutrašnjih organa već samo izrasline koje su mu omogućavale da crpi životne sokove iz Zemlje i iz Svemira životnu Silu. Krv koja je davala život se slobodno kretala po Telu. Posle toga se Telo ukrutilo u grubi oblik. Telo je bilo prekriveno ogromnim, debelim dlakama, a ruke su bile tako duge da su dosezale do stopala. Posle se Telo preobražavalo u razvijenije oblike nalik Našem, ali su još uvek bili niži i mršaviji. To je bio početak života na Divljoj Planeti zvanoj Zemlja.

28. Među Rasama postojale su podele koje su najviše prouzrokovane vremenskim prilikama. Južna Rasa je izlučivanjem tvari koja potamnjuje kožu razvila otpornost pred vrelim Sunčevim Zracima. Druge rase su se razvile drugačije. To je u rasponu od deset generacija postalo nasledno. Glavna je namera Bogova bila baš ta, da stvore Rasu u kojoj bi se Oni s vremena na vreme mogli Ovaplotiti. To je bila Glavna Namera, ali ne smemo da zaboravimo da je Stvaranje Ljudskog Roda bilo samo jedan od mnogih Božanskih Planova i nije u pitanju ništa drugo do Stvaranje Božanstvenog Roda koji mora, kao i sve stvari da nastane postepeno. Počinje se ni iz čega da bi se stiglo do Boga.

 

 

 

29. U Beskonačnom Svemiru je Vatrena Zvezda Crna jer je u Tami Prostranstva. Sudija drži Pehar i Mač. To je Reč, to je Zakon. Ko ne shvata, Crv je koji puzi na dnu blatnog Mora. Sada ćeš saznati da je Istina Jedna, a ne Nijedna, kao što je rečeno u predhodnim Vremenima. Pamti ono što nije izgovoreno i pamti ono što će biti izgovoreno. Tvoj Um je otvoren lepotama Beskonačnog Prostora u Njemu. Gledaj ono što ne vidiš i čitaj ono što nije bilo zapisano, jer tako ćaš da Znaš! Tada ćeš upoznati lepote koje su u Tajnom Kovčegu gde je pohranjena Tajna nad Tajnama, ono što nije bilo izgovoreno: Ključ Sveta.

30. Gledaj, to će da bude zanos, biće proleće i onda zima pošto se Četiri razreši u Dva i Dva postade Jedan. Ovo niko neće saznati, jer nikada nije bilo zapisano i nikada neće biti zapisano, niti će postojati. Zapamti da je izgovoreno Simbol Beskonačnog i Praznoće koja je u Njemu, deo je Njega i On je sam. Ove su Reči neshvatljive. Ti ih ne znaš jer određene Tajne ne smeju biti razotkrivene jer bi Njihov Sjaj iskvario ljude. Sećaj se onoga što je izgovoreno.

31. On će da se spusti u Jedan i sa Četiri što se razreši u Dva postaće Tri u Jedan i Jedan sa Dva u Pet, uvek Jedan. Ovo je ono što beše izgovoreno Nekada i sve će biti izgovoreno u danima koji dolaze, iako ćete vi biti posle. Ti Znaš, to je dovoljno. Zato uništi u vatrenosti svog Srda, u Danu svog Ponosa, zbog neutoljivog Gneva! Da li si pogrešio? Je li patnja i kajanje u Tebi? Koga Njihova Ruka takne, taj srca nema. I da vide kako padaš, nemoj se plašiti! Jer i da je to istina, Njihova Ruka će te podići.

32. Sada shvati da su Dvoje u Jednome i Jedan u Dvoje. Zaista ovo je ispričano i obrazloženo. Tvoj razum je zbrkan, ali ne misli na to. Gde su Oni, Vreme ima malu važnost, jer ne postoji. A i šta je istina, da li bi razumeo? Nemoguće je, jer Vreme još nije stiglo. Vreme je sada Nepostojeće. Sin mora da izađe iz samoga sebe, da podigne svoju Krunu i spasi Mač. Traži ono što je bilo izgubljeno i što je pronađeno, traži ono što ne postoji! Gledaj, ove moje Reči su pri kraju.

 

 

 

33. U potpunoj Tami kad vidiš kako na Severu Te Te prelazi Nebo, pogledaj za sobom i tamo ćeš naći Istinu. Postoji Zvezda koja sjaji na Nebu i to je Moja Zvezda, to je Naša Zvezda, to je Zvezda Sveta. U ledenim Hramovima, od Vremena zaboravljenim, je ono što će biti izgubljeno. Vreme je prošlo, trenutak je došao. Jedini Bogovi su nestali, Zvezde ćute na svom jeziku, Mora šaputaju sama sebi.

34. Mnogi su Bogovi zamenili Drevne jer Njihovo Vreme beše došlo, a onda je prošlo. To nije Vreme Bogova i Ljudi nego Heroja i Njihovih Poema. To je Priča o tome kako su se Bogovi stišali i Ljudi podigli sami sebe, to je Priča Stvaranja Sveta čiji bol je Raskroj i Večiti Zanos. Nema Ništa, nema Ništa! Gde sam ja, tamo je samo Smrt.

35. Otkini onaj Veo, razotkri Lažljivost, gledaj Zlog i zaseni Pravednog. Oni su ti, koji služe. Učini da Oni za uvek ostanu takvi. On je Trostruka Tragedija, Trostruka Proba Vode Večnosti. Ako uspeš da saznaš što je skriveno iza Kapije bićeš Kralj. I ako posle kad saznaš, još i zadržiš ono što ne znaš, bićeš Bog. Plamen je Crven od Krvi njegovog Oca. Neznanje je pobeđeno i ne ostaje ništa, osim Radosti i Večnog Zanosa. Ako shavatiš šta ja govorim, tada ćeš uspeti da pređeš onaj toliko čeznuti i željeni Prag. To je moja Reč, to je moja Proba koja je bila, koja jeste i koja će biti.

36. Ne boj se onoga što će da kažu. Oni ne znaju, oni imaju samo polovinu od Božanske ruke i ujedinjeni su tako da sve ostane kako je bilo. I to ćeš saznati. On je Majstor iako ti to ne znaš. Postoji Proba i Proba, Nagrada i Nagrada, a za Pobednika nagrada je u Božanskom. I zato ćeš reći: koja je Reč prouzrokovala da su drhtali narodi? Bogovi će ti odgovoriti nadkriljeni nad tobom. Šapnuće u tvoje uvo, Baršunastu reč nepoznatu i poznatu, što je skrivena u Tajnom zapisu. Mudri će ga razotkriti vrednom. Kraj svih Reči je u Gospodaru Svemira.

 

 

 

37. Potpuno Prosvetljenje ćeš naći ako gledaš Zvezde Bogova i bdiš nad svojim Duhom. Istupi iz Tajnog Kruga i postani kao Oni. To je mudrost čovečanstva koja je bila, koja jeste i koja će biti. Slušaj sada tužbu koja dolazi iz daljine i gledaj ka Istoku. Videćeš na Hiljade Vatri i Hiljade Oblika Smrti. Gledaj kako Božanska Uzvišenost sija u Tajnom Hramu. To je Zakon, ali ima i drugi.

38. Dvoje koje se sastavi u Tri i Pet koje se razreši u Sedam. Ova Tajna je prikrivena do Završetka Vremena. To je bila Reč koja beše izgovorena sa vrha Svete Gore. Reč je otkrivena. Broj zavarava, Reč. U Znacima je Tajna Bogova koja je Tajna Snage, Uzvišenosti i Moći. Nema drugog po Crnom, čiji broj je Devet. Ali zaista, Devet je Broj ludaka i ostavi ih sa njihovom ludošću, jer oni ne shvataju. Mogu razumeti, ali ne idu dalje od toga.

39. Zaista, ja ti kažem, ako si okrenut licem ka Bogovima, neće postojati nikakva Snaga na Svetu koja bi mogla da te spreči da Ih dosegneš ispod tamnih Bezdana. I ne veruj ljudima šta govore, jer oni lažu. Zato pusti da postoji ovo stanje sablasno i odvratno. Pusti da ludaci slede svoje Bogove, ali ti sledi samog sebe. Učini ovako i nećeš da pogrešiš. Jer Bogovi su se zakleli pred Večnošću koja je u Njima. Sada ova moja Reč može da ima poćetak, ali ne i kraj, jer zapravo Ništa nije počelo i Sve se završilo.

 

 

 

40. Vetar Istoka otkriva Mesto usred Noći, Zvezdane, Tamne i bez Snova. Svaka Zvezda je živa jer Drevni Spavaju. Čuvaj se onih koji se predstavljaju kao tvoji prijatelji, odatle dolazi prevara. I Zmaja se čuvaj. Ovo je Tajna koju će retko ko znati da razotkrije, a kad dođe vreme mnogi će je otkriti. To je Tajna Trostruke Moći sadžane u samoj sebi. To je Snaga Bogova, to je Njihova Moć.

41. Rećiću ti šta moraš da učiniš, jer još nije trenutak za čin sadržan u samom sebi. Jer postoje Snovi i Snovi, Noć i Noć, San i San. Za one koji obožavaju Drevne Bogove, postoji Ključ skovan od Početka Vremena. Sve ovo je zapisano, ali je njegovo značenje razodenuto neposvećenom i onaj koji ga ne može razumeti ne sme da ide dalje jer će sigurno pogrešiti.

42. Zato me slušaj i zapamti da po slobodnoj volji, neutoljivoj i besnoj, On će se uzdići iz Tmina Bezdana. Nije mi dozvoljeno da razotkrijem više. Poslednji savet ja mogu da ti dam i gledaj na Reku Duše jer tada ćeš razumeti ono što ne poznaješ.

 

 

 

43. Božanska Moć se vidi i kad gledaš mrava, talas Mora, neprekidnu Kišu, ali znaj da je to Tajna koja je u tebi i izvan tebe. Učini kao Nargom, posrednik strašne uništavajuće Pohote. On je kao olujni Vetar koji prolazi Nebom u svakom Vremenu i svakom mestu. Tako je bilo i tako će biti. Ti ne znaš šta je rečeno! Ne očajavaj, jer Tajna je sakrivena u Bezdanu i niko osim Zmaja Dubina je ne poznaje. Ime Tajne je Valgor jer je On Moć i Moć obitava u Njemu. On boravi u Kamenoj Kući čije Ime je Rotam. Saznaćeš ih kad sve bude završeno.

44. Kuća Bogova je svuda, a ipak sakrivena, iako poznata. Svi žive u toj Kući i to ne znaju. Nema ludosti iznad ove. Ljudi daju druga imena i druga usmerenja, ali je to slabo. Drevni su Moć za one koji Ih Obožavaju, a Očajanje za one koji ne veruju u Njih. Oni su Radost, Oni su Sreća i Zanos je u Njima. Nema drugog izvan Boga koji je u tebi. A Bog Caruje u Sedmorostrukim Nebesima. To je u Pet, ali u ovome je Tajna koja neće biti razotkrivena svakome. Njegovo razotkrivanje donosi Budućnost. Ja neću da kažem ništa. U tom Ključu ima više nego što se čini, jer Reč je od Njih. Ovo pamti zauvek.

 

 

 

45. Oko zmije! Slušaj, o Ti koji obitavaš s one strane Prostora i Vremena. U Kraljevstvu bez kraja gde sija trostruka pozlaćena Zvezda, tamo je istinito i beskrajno Kraljevstvo Drevnih. Tamo je Njihova Kuća Večna, bez kraja, određena u samoj sebi. Napusti svoj Duh mali čoveče, osamljen, bedan, koji ništa ne zaseni. Lutaj Beskonačnim Pustinjama sve dok ne stigneš do onoga što ja zovem Kuća. S one strane svih Prostranstava, svakog Prostora i svakog Vremena, sa one strane samog Ništa je naša Kuća, Tamna, Nevidljiva i Tajnovita. Večnost bez kraja, Vedra i Iskonska.

46. Ovo su Oni koji se predaju Tminama s one strane najsavršenije Beskonačne Praznine. To je Izvor Stvari, Početak, a ne Kraj. Oni su došli sa tamnih beskonačnih Zvezda sa kojih Život izdiše svoj Dah, a Smrt neogranićeno caruje. Gledaj izgubljeno ostrvo koje lebdi u Praznini Duha. Ne pokušavaj da prekoračiš Bezdan da bi ga dosegao, ako ne želiš da padneš u nemilost Bogova. Znaj da su Bogovi mnogi, ali samo Trojica održavaju beskonačno veličanstvo Kosmosa. Hastur, Azagtot i Niarlatotep, Suvereno caruju u Svojoj Kući koja je obitavalište svih Naroda. Uz Njihovu stranu diže se Tamna Senka, Tamni Kutulu, Zmaj Bezdana koji sada spava u Dubinama Bezdana.

47. Ne traži puno i uzalud, smrtniče, ti koji si se usudio stići dotle! Kljuć je skriven u tebi samom i mnogi ga traže. Ne očajavaj kad budu ove Reči izgovorene jer Svršetak svega je u danima koji dolaze kada On više neće postojati. Kada nestane Drevnih Dana, Moć će biti oslobođena i niko se neće usuditi da se suprotstavi Našem Pohodu, jer je označen u Nama samima. Kad se Nebo otvori Munja će zaparati Nebom i Zemlja će izbaciti Hladne Plamenove, znaće se da je došao Naš Trenutak. I biće svi Kraljevi Zemlje podčinjeni Našoj Moći. To je glas Drevnoga i Njegovog Roda jer Jedno je Postalo Troje i Četvoro nije ništa drugo do Nula.

48. Te Tajne su teške da bi iko mogao da ih shvati. Ja ću da ih razotkrijem Vrednima. Pusti da vreme proteče svoj Krug, nek dođe Prostor. Pusti da sve to postane, to će da bude Znak Neba, Najava dolaska Bogova. Tako je bilo, tako jeste i tako će biti. Večnost neće imati svršetak niti će Vreme ikada pasti. Danas je sad, sutra će da bude. A ipak Gospodar Sedmorostrukih Nebesa neće ni prstom da mrdne da bi nam pomogao. Oni čekaju ispod Mora, čekaju trenutak svog buđenja. Tog Dana će vapaj oskrnaviti Zemlju i ljudi će gledati Srcem punim Strave.

 

 

 

49. Crna Svetlost je imala oblik i kad je Haos izrodio samoga sebe. Hastur je odleteo na Vrhove i Nebo se otvorilo. Spustio je Sečivo koje je preseklo otvoreni Prostor na dvoje. Onda se iz Tame razbuktala Vatra. Bio je Početak, nikada Kraj. Zatim je Svetlo razdelilo samo sebe. Eoni su porodili Kralja koji će da bude iznad svih Kraljeva Zemlje. To je bila Reč Bogova kad je Vreme bilo još mlado. Zatim je ludi Kralj Plamenom uništio Kuću. Još i sada je tamo nedodirljiva Kuća gde nijedan Bog nikome osim Kralju Čoveka ne dozvoljava prolaz.

50. Strepite ljudi i Bogovi, Duhovi i Demoni, jer trenutak Kraljeva je blizu. Postoji vreme koje je porodilo samo sebe i Bezlični je izgovorio Reč i Svet je bio probuđen. To je Početak Stvaranja svake stvari čija je bol Smrt.

 

 

 

51. Glas koji ćeš čuti je na kraju Puta, Poruka u samoj sebi. Slušaj čoveče i razumećeš zašto. Jedno je u Troje i Četvoro u Dvoje. Ono što je bilo izgovoreno bilo je razodenuto od Svršetka Vremena. Slušaj Glas, Slušaj Stihove, slušaj, Oni znaju. Oni će doći odakle su Nekad došli i boraviće gde su Nekad obitavali. To je Reč, to je Zakon, to je Moć, to je Naša Radost i Svet koji će doći.

52. Slušaj u udaljenoj Noći tutanj Groma, gde Munja para Nebo i besni Vihor. Kada budeš video Svetlo, purpurno i zlatno, srebrno i ljubičasto, znaćeš, i pred tobom će da bude Zanos i Spoznaja Beskonačnog. To je Reč Azagtota, Njegov Zakon je Naš Zakon, To je Naša Reč. To je Naš Glas koji nikada neće biti utišan i uvek će se čuti.

53. Mramorni Sto, postavljen na Tajni Oltar gde gore Vatre Ljubavi, gledaj, to će biti zapisan i izgovoren Zakon Dubina Bezdana. Ne oklevaj u Hramu jer to ne koristi. On će doći. On zna gde je Kapija. On jeste Kapija i Ključ je smešten u Njemu. Oko našeg Boga prolazi Nebo u Svome baršunastom plavom Čamcu. To je neizgovorena Reč, to je nezapisana Reč, to je nezaurlan Glas. Pustinja je hladna zbog Njegovog urlajućeg Glasa, a Nebo je razasjano mekim zimskim Suncem.

54. Svetlo Sveta nije vidljivo niti će ikada biti. Tako je bilo zapisano pre pada Velikog Diva i to će biti rečeno u Vreme Velike Jeseni, kada će Mač izaći iz Zemlje i Ratnik će razoriti Vode i pod Njima i nad Njima. To će biti Znak i biće Reč.

 

 

 

55. Crni Kristal Astarov čuvali su Oni u Najmračnijem Hramu Kraljevstva Atlanta. Slušaj ovo o moj ludi čitaoče. Njega nije poklonila Zemlja, već je stigao sa dalekih Zvezda, Sedišta i Obitavališta Drevnih Bogova. Nije bio mrtav kamen, već živ i to mnogo više nego što ti zamišljaš da si živ.

56. Sa tim Kristalom su Sveštenici Astara, Mračnog Boga jednog Tajnog Kulta, mogli činiti velika čuda. Crni Kristal im je omogućavao da dobiju sve što im treba. Pomoću njega mogli su vlastitim telom Putovati u druge Svetove i uspostaviti kontakt sa Bogovima prošlih Doba od kojih je dolazila Sila Znanja kojoj nema premca. Ali, vremenom su se Sveštenici uprljali užasnim zločinima i Crni Kristal je kopnio sve dok nije nestao. Tako je Kult ostao bez svoje osnovne potpore i izumro je.

57. Brzo zatim je Kraljevstvo Atlanta zadesila zaslužena kazna za počinjene zločine i potonula je u duboko More. Crni Kristal se padom svojih čuvara nije rastvorio. Još uvek postoji i čeka da ga Bogovi upotrebe posle svog Povratka na Zemlju, jer ga ljudska ruka nikad više neće ni dodirnuti.

58. Pomoću Crnog Kristala biće uspostavljena Moć i Vlast nad krhkom zajednicom ljudi. Što je Nekad bilo, opet će se vratiti. Jedino prolaznost će prestati da postoji, jer Tvrdi Temelji Postojanja neće nikada nestati, oni Jesu. Ti ih ne vidiš, ali oni te bez tvog znanja natkriljuju. Tako je govorio Hastur i tako će se desiti. Ovo je Sve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 04:10