Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Prizivanje Jog Sotota

Prizivanje Duhova Jog Sotota

Molitva Velikom Kutuluu

Prizivanje Šub Nigurata

Obrazac Do

Obrazac Do Hna

Otvaranje Kapije Bezdana

Moja zaštita

 

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

VI

 

KNJIGA O PRIZIVANJU DREVNIH

 

 

1. U spisu ovom ću ti objasniti kako da napraviš Magijski Krug. I kao što sam već govorio, Krug mora biti dovoljno jak da zadrži izvan sve Duhove za vreme obreda Prizivanja. Ukoliko budeš prizivao mnogobrojna lica Niarlatotepa, Krug mora biti napravljen od belog brašna, praha krede ili urezan u zemlju Bodežom ili Mačem.

2. Ako je tvoja namera da prizivaš Drevne, Krug moraš urezati u zemlju ili u kamenu podlogu i potom ga ispuniti smesom načinjenom od belog brašna i praha srebra, jer je srebro inače odlična zaštita protiv svih Duhova. Najbolje je Krug za prizivanje Drevnih napraviti u Hramu koji je popločan kamenom Kinocetusa u koji Magijski Krug treba urezati sa odgovarajućim znacima i dodatno ojačati ispunjavanjem smesom koju sam ti opisao.

3. Magijski Krug ureži kao što sledi:

 

 

I načini Krug tako da u promeru bude devet stopa. Ako Krug napraviš u kamenoj podlozi, on će biti trajan bilo za stalnu ili povremenu upotrebu. Na severnu stranu Kruga, tri stope daleko, postavi Pečat Duha kojeg želiš prizvati. Pečat mora biti isctan na komadu finog i čistog pergamenta od jagnjeće kože u promeru od jedne stope.

4. Mastilo za pisanje treba da bude krv belog goluba koji mora biti ubijen na žrtveniku Magijskim Bodežom, a krv sakupljena u novu, i u druge svrhe ne korišćenu posudu. A pero, kojim ćeš iscrtati Pečat, mora biti uzeto iz krila oca žrtvovane ptice.

5. Krug i Pečat moraju biti naprevljeni osam sati pre obreda Prizivanja. I ukoliko prizivaš Drevne, Krug moraš napraviti u satu Boga Neboa, ali vodeći računa da ne prođe više od osam sati kada ćeš vršiti obred. Jednom kad je Krug napravljen u njega ništa i niko ne sme ući sve dok obred ne započne, a Pečat mora stajati umotan u belu svilu, na svom mestu ispred Kruga.

6. Tokom svakog sata do početka obreda moraš proterivati Lutajuće Duhove koji bi se mogli pojaviti u prostoru gde ćeš vršiti obred. Najpre učini Znak Duha kojeg ćeš prizivati četiri puta u vezduhu, kažiprstom ili Magijskim Štapom, govoreći svaki put:

 

IRATISINGER
HERIKORAMONUS DEROGEKH DALERINTER

 

A potom izgovori reči koje slede:

 

ODLAZITE

ODLAZITE
NAREĐUJEM SVIM LUTAJUĆIM DUHOVIMA
DA SE U MIRU RAZIĐU
NAREĐUJEM VAM
RAZIĐITE SE ILI ĆETE OSETITI MOJ GNEV
JA SAM ONAJ KOJI IZGOVARA ZABORAVLJENA IMENA
JA SAM ONAJ KOJI DOVODI DUHA (IME DUHA)
OKRENITE LICE SVOJE OD MENE
JER JA DRŽIM PEČAT
IRATISINGER
HERIKORAMONUS DEROGEKH DALERINGER
SADA SE RAZIĐITE BRZO!

 

7. Moj suludi čitaoče, imaj uvek na umu da onaj ko pokuša da prizove i samo Jednog od Njih, sebe izlaže velikom riziku. Veliko je kockanje, namera da se iz Sna prizovu Drevni. Postoje Njihova vremena, mesta i pravila za svakog. Pametan i strpljiv magavan će najpre naučiti sve o vremenu kad Oni mogu biti prizvani, i podići svoj Hram od kamenih stupova, pre nego što pokuša da Ih prizove.

8. Imaj na umu da Oni veoma teško mogu biti proterani. Njihova je Priroda nepoznata, i nepoznata je Njihova Volja. Sa velikom opreznošću i velikom predanošću moraš vršiti obred Zaklinjanja Velikog Kutulua, ili Privanja Šub Nigurata Crnog. Čudna su i neobična Njihova vremena, i moraš biti dobro predhodno pripremljen za putovanja izvan svog tela ukoliko želiš da prizoveš Jog Sotota. A postoji i drugačije prizivanje Jog Sotota kojim se otvara Kapija Bezdana, i koje je u vremenu neodređeno i vrlo problematično.

9. Druga Uzvišena bića i Starešine Duhova mogu poučiti magavana mnogim znanjima i veštinama i uputiti ga u tajne prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ovo su uputstva za Prizivanje Njih Koji Leže iza Pokrova i Koji Razdvajaju Vreme na dva dela u Veličanstvenoj Smrti.

 

 


 

 

10. Prizivanje Jog Sotota koji je Kapija činiš jer On zna gde su Drevni došli u prošlosti i gde će ponovo doći kada Krug se vrati. Kada budeš prizivao Jog Sotota moraš sačekati dok na nebu Šamaš ne uđe u Petu Dvoranu Nebesa, a Ninib u treću od nje. U to vreme uđi u Hram među Kamenove i iscrtaj oko sebe Krug Prizivanja Magijskim Mačem, prateći linije, kao što je prikazan. Tri puta obiđi sa svake strane, a onda okreni lice ka Jugu. Napevajući Priziv, usrdno zamoli da se otvori Kapija.

 

11.      TI ŠTO BORAVIŠ

U TAMI ONOSTRANE PRAZNINE
PREKLINJEM TE
ISTUPI NA ZEMLJU JOŠ JEDNOM
TI ŠTO TRPIŠ
IZVAN ZONA VREMENA
POČUJ MOJE MOLITVE

 

Napravi znak Kota

 

12.      TI KOJI SI KAPIJA I STAZA

ISTUPI
TVOJ SLEDBENIK TE DOZIVA

 

Napravi Znak Kiša

 

13.      BENATIR

KARARKAU
DEDOS
JOG SOTOT
ISTUPI
ISTUPI
JA GOVORIM REČI
LOMIM TVOJE OKOVE
PEČAT JE UKLONJEN
PROĐI KROZ KAPIJU
I UĐI U SVET
JA PRAVIM TVOJ MOĆNI ZNAK

 

Napravi Znak Voriša

14. Iscrtaj Zvezdu pet kraka Vatre i izgovori priziv koji učiniće da se Veliki pojavi pred Kapijom.

 

 

15.      ZIVESO VEKATO KEOSO

HUNEVE RUROM HEVERATOR
MENHATOJ ZIVETO ROSTO ZUJ
ZURUROGOS JOG SOTOT
ORARI ISGEVOT
HOMOR ATANAT NIVE ZUMKUROS
ISEČIROROSET HONOZEBETOS AZAGTOT
HONO ZUVEZET
KUJHET KESOS ISGEBOT NIARLATOTEP
UJ RUMOJ KUANO DUZI HEURATOR
IŠETO TIJUM
KUOVE HEURATOR FOE NAGO
HASTUR HAGATOVOS JAČIROS GABA
ŠUB NIGURAT MEVET
HOSOJ VZEVOT

 

Napravi znak Kota

 

TALUBSI
ADULA
ULU
BAČUR
ISTUPI JOG SOTOT
ISTUPI

 

16. I kada ti dođe i donese Trinaest Skiptara, Trinaest Znakova svoje vladavine, On će ti dati istinite odgovore za sve što želiš da znaš. I On će ti otkriti tajnu svog Pečata kojim možeš pridobiti naklonost Drevnih kada Oni budu ponovo hodali Zemljom.

17. Kad Njegov sat prođe, kletva Starijih Gospodara biće na Njemu i pozovi ga tada da izađe iza Kapije, gde On boravi sve dok ne bude pozvan.

 

I'AI 'NG'NGAH
JOG SOTOT
H'EE L'GEB
F'AI TRODOG
UAAAH
OGTRODAI'F
GEB'L EE'H
JOG SOTOT
'NGAH'NG AI'I
ZRO

 

 

 

18. Prizivanje Trinaest Duhova Jog Sotota, čini tako što na zemlji prvo napravi ovaj Znak što sledi:

 

 

I zazovi Ih ovim Rečima što slede:

 

EZFARES, OLIJARAM, IRION ESITION,
ERIJONA, OREA, ORASIM, MOZIM
OVIM REČIMA U IME JOG SOTOTA KOJI JE TVOJ GOSPODAR
JA IZGOVORIH NAJMOĆNIJE REČI I ZOVEM TE (Ime)
DA MI POMOGNEŠ U ČASU KADA JE TO POTREBNO
ISTUPI NAREĐUJEM TI ZNAKOM MOĆI

 

Napravi Znak Voriš

 

19. A onda će ti se Duh pojaviti i odobriti tvoje molbe. Ali ako ostane Nevidljiv tvojim očima, raznesi Prah Ibn Gazija i odmah će uzeti odgovarajući oblik. Kada budeš oterao Ono što si pozvao obriši Njihov znak sa Magijskim Mačem i izgovori reči koje slede:

 

KALDULEČ
DALMALEJ
KADAT

 

Zapečati Znakom Kota.

20. Ako pri svom prisustvu Duhovi budu tvrdoglavo odbijali da govore, raseci vazduh triput sa Mačem i reci:

 

ADRIKANOROM DUMASO

 

I Njihovi jezici će olabaviti i biće prisiljeni da daju prave odgovore.

 

 

 

21.      F'NGLUI MGLV'NAF KUTULU

RILEJH VGAH'NAGL FTAN

 

22. Molitva Velikom Kutuluu je ovo za one koji bi da imaju Moć nad Njegovim sledbenicima. U danu i satu Sina koji sa Šamašom boravi u Kraljevstvu Akrabue, pripremi voštanu tablu i nactaj na nju Pečate Kutulua i Dagona, okadi je tamjanom Zkaube i ostavi na stranu. Na dan Njegovog proslavljanja moraš otići na neko usamljeno mesto gde uzvišenje gleda na more. Uzmi tablu u svoju desnu ruku i napravi znak Kiša svojom levom rukom.

23. Napevaj priziv tri puta:

 

TI ŠTO LEŽIŠ MRTAV ALI UVEK SNEVAJUĆI
POČUJ, TVOJ SLUGA ZOVE TE
ČUJ ME, O SILNI KUTULU
ČUJ ME GOSPODARU SNOVA
U TVOJOJ KULI U RILEJHU ZAKLJUČAŠE TE
ALI DAGON ĆE SLOMITI TVOJE PROKLETE OKOVE
I TVOJE CARSTVO ĆE SE PONOVO UZDIĆI
DUBOKI ZNAJU TVOJE TAJNO IME
HIDRA ZNA TVOJU JAZBINU
DAJ MI SVOJ ZNAK
KAKO BIH ZNAO TVOJU VOLJU NA ZEMLJI
KADA SMRT UMRE
TVOJE VREME ĆE BITI
I TI VIŠE SPAVATI NEĆEŠ
DARUJ MI MOĆ DA UMIRIM TALASE
DA BIH ČUO TVOJ ZOV

 

24. Kada poslednja reč trećeg ponavljanja zamre u vazduhu, baci tablu u talase govoreći:

 

MRTVI KUTULU ČEKA SNEVAJUĆI
U SVOJOJ KUĆI U RILEJHU
I PORED TOGA ON ĆE SE UZDIĆI
I KRALJEVSTVO NJEGOVO PREKRIĆE ZEMLJU

 

25. I On će ti doći u snu i pokazati Svoj Znak kojim ćeš otključati Tajne Dubina. Ovo je Tabla Rilejha što sledi:

 

 

 

 

26. Prizivanje Šub Nigurata Crnog čini tamo gde su kamenovi postavljeni i onom ko zna znake i ispeva Reči, sva zemaljska zadovoljstva biće mu darovana. Kada Šamaš uđe u Kraljevstvo Kuzarikuta i vreme noći nad tobom je, okreni svoje lice ka Severnom vetru i pročitaj stih naglas:

 

IA ŠUB NIGURAT

VELIKI CRNI JARČE ŠUMA
PRIZIVAM TE

 

Klekni:

 

ODGOVORI MOLITVI SVOG SLUGE
KOJI ZNA REČI MOĆI

 

Napravi Voriš znak:

 

27.      UZDIGNI SE GOVORIM TI

IZ SVOG SNA SE UZDIGNI
I ISTUPI SA HILJADU JOŠ

 

Napravi znak Kiša:

 

28.      JA TVORIM ZNAKE

JA IZGOVARAM REČI ŠTO OTVARAJU KAPIJU
ISTUPI REKOH
OKREĆEM KLJUČ SADA
HODAJ ZEMLJOM PONOVO

 

29. Baci tamjan na ugalj, nacrtaj Znak Blaesa koji sledi i po tom izgovori Reči Moći.

 

 

ZARIATNATMIKS

JANA
ETITNAMUS
HAJRAS
FABELERON
FUBENTRONTI
BRAZO
TABRASOL
NISA
VARF ŠUB NIGURAT
GABOC MEMBROT

 

30. I onda će Crni istupiti pred tebe i Hiljadu Rogatih što urliču uzdići će se iz Zemlje. I držaćeš pred Njim amajliju Je pred kojim će se Oni klanjati tvojoj moći i odgovoriti tvojim zahtevima, a ona je ova što sledi:

 

 

31. Kada budeš oterao One koje si prizvao ispevaj ove Reči koje zatvaraju Kapiju i zapečati znakom Kota:

 

IMAS VEGAJMNKO

KUAHERS HEVEFARAM

 

 

 

32. Obrazac Do koristi da uđeš u Grad na Zemlji koji obični smrtnici ne mogu ni videti, ni u njega ući. Bio je kolevka Drevnih Bogova. Sa Njihovim nestankom Grad je nestao pred ljudskim pogledom. Ovo se dogodilo da bi se oskrnavljenje tog Svetog mesta onemogućilo. Bilo kako bilo, Grad postoji, a postoje i dva načina da ga upoznamo: jedan je da ga osmotrimo, a drugi da uđemo u njega.Prvi je način Obrazac nazvan Do o kojem ću ti govoriti. Drugi je Obrazac nazvan Do Hna koji omogućava ulazak u Grad Drevnih Bogova.

33. Nije potrebno upozoriti da ove Obrasce mogu upotrebljavati jedino Ljubimci Bogova, ali i Drevnih. Bez obzira na sve to, ima svako svoj vid slobodne volje i neka uradi ono što hoće, a onaj ko pogreši platiće zasluženu kaznu.

34. Obrazac Do je, zapravo, veoma jednostavan. Udobno se namesti i odmori telo i um. Upali Miomiris koji su ti dali Bogovi i počni da se gubiš u njegovim isparenjima. Tada se mislima usredsredi na Grad i gledaj Pečat koji si pripremio za to. U sebi oseti Silu koja zrači iz Njega. Svejedno je da li gledaš u svoj Kristal ili u sebe. U magli razaznaj Zemlju. A onda razaznaj visoke i pozlaćene vrhove kupola sedišta Drevnih Bogova.

35. Osmotri kupole koje pozdravljaju Sunčev Izlazak. Osmotri ulice bez života. Ali, čuvaj se, jer budan je još neko. Ne dozvoli da te opazi, sakrij se! Pažljivo posmatraj Silne i Mračne Hramove u kojima su Eonima Drevni Bogovi pevali napeve svojih Mračnih Obreda. Pažljivo sve posmatraj, jer će tvoje biće ubrzo Ono nepojmljivo Visočanstvo uplašiti. I tada ćeš morati sa Drevnog Božanskog Boravišta odvratiti pogled i sav bezmoćan pašćeš na kolena, no bogatiji za iskustvo koje će ti ova vizija dati. Neka ovo urodi, a onda započni s izvođenjem Obrasca Do Hna.

 

 

 

36. Obrazac Do Hna će ti omogućiti da uđeš u Najsvetije Skrovište Bogova, Božiji Grad utonuo u zemlju između dva pola, vidljiv i nevidljiv. Kod tog prelaza moraćeš da budeš veoma pažljiv, jer opasni Čuvari, koji ga štite od bilo kakvog oskrnavljenja, na oprezu su. Ako ih sretneš, to za tebe znači siguran kraj, sigurnu smrt, osim ako im pokažeš Sveti Znak Drevnih Bogova, Pozdrav Pravedne Gospode Trostrukog Vela. Ovaj Znak ti ne može biti dat, ili ga znaš, ili ne znaš. Po tome se izdvaja Božiji Rod.

37. Obrazac Do Hna veoma je jednostavan. Pripremi se kao i za izvođenje Obrasca Do. Kad jednom ugledaš Grad, ne šetaj pogledom po njemu. Svojim Duhom pređi preko višebojnih crta koje graniče Svetove i naći ćeš se na iskonskom mestu Znanja. Učini ono što moraš učiniti i nemoj se na tome, od Vremena zaboravljenom, mestu zadržavati bez razloga. Odmah se vrati u svoj Svet, jer snaga će te iznenada brzo napustiti, pošto će je kamen, od kojeg je Grad sazdan, usisati. Što se duže zadržavaš, više ćeš biti okivan.

38. Ovo moraš znati o Obrascu Do Hna. Iscrtaj Uglastu Mrežu, kao što sledi, sa Mačem i ponudi tajanstveni dim sa mirisom Zkaube.

 

39. Uđi u Mrežu kroz Severnu Kapiju i izgovori magične reči Hna.

 

ZAZAS NASATANADA ZAZAS ZAZAS

 

40. Nastavi ka Jugu, najvišom tačkom, Stazom Al gde moraš napraviti Znak Kiš, izgovarajući trostruku Reč Moći tri puta.

 

OHODOS SKAJS ZAMONI

 

41. Odatle nastavi ka Uglu Severoistočnom ne zaboravljajući da napraviš petostruko savijanje kolena pri prolazu kroz zaobljeni položaj, i izgovaraj treći stih Pete Pohvale Niarlatotepu:

 

SVE JEDAN BORAVIO JE U TAMI
U SRŽI SVEGA JE ON KOJI JESTE TAMA
I TAMA BIĆE VEČNA
KADA SVI ĆE SE KLANJATI
PRED TRONOM OD ONIKSA

 

42. Napravi pauzu kod Trećeg Ugla i napravi još jednom Znak Kiša izgovarajući reči koje pročišćavaju prolaz i zadržavaju tok vremena:

 

ABIS’SUS D’ AKONR’SUS
ZEKSOVE AZAGTOT
NR’RGO
IA NIARLATOTEP

 

43. Sledi Treću Stazu ka Najvišoj Tački Zapada i tu iskaži poštovanje u tišini i pokloni se nisko tri puta i uradi znak Voriš. Okreni se i zakorači Stazom Preobražavanja koja vodi ka Krajnjem Uglu. Otvori Kapiju Bezdana devetostrukim proslavljanjem:

 

ZENOHESE
PIOT
OHAS ZEGOS
MAVOK NIGOR’SUS
BAJAR
HEČO
JOG SOTOT
JOG SOTOT
JOG SOTOT

 

44. Napravi Znak Preobraženja i zakorači u Bezdan. A Znak Preobraženja je ovaj što sledi:

 

 

 

 

 

45. Otvaranje Kapije Bezdana može se zameniti i sa drugim proterujućim, koristeći So, vodu i tamjan.

 

ZAZI ZAMAI
PUIDMONE MOĆNI
SEDNONE SNAŽNI
IA AGLA
ZAŠTITI ME I POMOZI MI
KADA PRIZOVEM KAPIJU

 

46. Zapali tamjan i sveće.

 

NIJEDNO ZLO NE MOŽE MI PRIĆI SA SEVERA
NIJEDNO ZLO NE MOŽE MI PRIĆI SA ISTOKA
NIJEDNO ZLO NE MOŽE MI PRIĆI SA JUGA
NIJEDNO ZLO NE MOŽE MI PRIĆI SA ZAPADA
NIJEDNO ZLO NE MOŽE MI PRIĆI SA ZENITA
NIJEDNO ZLO NE MOŽE MI PRIĆI IZ NADIRA

 

Nakloni se prema svim pomenutim pravcima u prostoru.

 

47.    GORUĆI KRUG ZAKLJUČAVA SVE U SEBE

DRABA DRABA
KALTA KALTA
ENTEMOS
GORUĆI KRUG ZAKLJUČAVA SVE SPOLJA
DRABA DRABA
KALTA KALTA
ENTEMOS
AKAR ZOUR I MAROUD
ZAKLJUČAJ KRUG
I NE DOZVOLI ZLU DA UĐE
DRABA DRABA
KALTA KALTA
ENTEMOS

 

Dok učesnici hodaju oko kruga, So, voda i tamjan se posipaju.

 

 

48. Priziv Kapije kad činiš, ruke stavi iznad glave, sa palcem i kažiprstom spojenim tako da čine trougao. Okreni desnu ruku tako da polovina trougla usmerena je ka dole. Okreni levu ruku, stvarajući trougao okrenutim ka dole. Spusti ga do čela, okrećući ga ka gore, tako da na kraju ispadne trougao na tvome čelu.

 

49  ČUJ ME KRALJU BESKRAJNOG PROSTORA

POKRETAČU PLANETA
PRIHODIŠTE BRZINE
VLADARU ZEMLJOTRESA
UNIŠTAVAOCU MUČENJA
STVARATELJU STRAHA
UNIŠTITELJU
SVETLI POBEDNIČE
SINE HAOSA I PRAZNINE
ČUVARU BEZDANA
BOŽE KRAJNJE TAME
GOSPODARU RAVNI
POZNAVAOČE ZAGONETKI
ČUVARU TAJNI
VLADARU LAVIRINTA
GOSPODARU ANĐELA
BOŽE VRTLOGA
KRAJNJA TAČKO SVEMIRA
GOSPODARU KAPIJE
POKAZATELJU STAZE
NAJSTARIJI
SVE U JEDNOME
TI SA DUGOTRAJNIM ŽIVOTOM
UMR AT TAVIL
IA SOTOT
JOG SOTOT NAFL’FTAGN
TVOJ SLUGA TE PRIZIVA

 

50. Uzmi štap i okreni ga prvo tako da pokazuje ka Desno-Levo, pa Gore-Dole i na kraju Napred-Nazad. Tada ga okreni opet i umotvori kako je okrenut ka tački u četvrtoj ravni, uspravan ka svim pravcima. Pokazaće osmokraku zvezdu Haosa.

 

 

51. Otvaranje Kapije kad činiš, Štap drži vodoravno.

 

JOG SOTOT POZNAJE KAPIJU
JOG SOTOT JESTE KAPIJA
JOG SOTOT JESTE KLJUČ I ČUVAR KAPIJE
PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST
SVE U JEDNOM U JOG SOTOTU
ONIMA KOJE NE TREBA IMENOVATI
AZAGTOTOM
NIARLATOTEPOM
ŠUB NIGURATOM
DVEMA ZMIJAMA
ONIMA ŠTO STVORILLI SU PRAZNINE
KADATOM U HLADNIM PROSTRANSTVIMA
VISORAVNIMA LENGA
JUGOTOM
MESEČEVIM KAMENOM
ZAROBLJENIMA
SLOBODNIMA
ŠAMAŠOM
GIBILOM
NUSUKUOM
DREVNIM IMENOM EA
SEDMORICOM DEMONA
ČUVARU OTVORI KAPIJU!

52.      HAOSOM

PRAZNINOM
SVETLOŠĆU
TAMOM
VAZDUHOM
VATROM
VODOM
ZEMLJOM
KLJUČU OTVORI KAPIJU
MOJIM SVETIM ZAVETOM
NEKA ONI ŠTO HOĆE DA ODU POJAVE SE
NEKA ONI ŠTO HOĆE DA UĐU POJAVE SE
DOZVOLI DA VIDIM U SKRIVAJUĆU SVETLOST
DOZVOLI DA VIDIM U ZASLEPLJUJUĆU TAMU
RAZDERI VEO
RAZBIJ OGLEDALO
OTKRIJ OPSENU
GLADAJ
KAPIJA SE OTVARA

 

53. Lagano okreni štap iz vodoravnog položaja u uspravan i načini znak Razdiranja Vela.

 

GLEDAJ MOĆ ISPUNJAVA ČVOROVE
GLEDAJ MOĆ ISPUNJAVA LINIJE
GLEDAJ DUHOVI OKREĆU I OTVARAJU

 

54. Izvedi ovaj obred na steni ili na praznom vrhu brda, u noći punoj zvezda, po mogućstvu u Njegovo vreme. Kao miris koristi posude ispunjene mešavinom šećera, šalitre i tamjana, koja zapalivši se stvara crveno-ljubičastu vatru i mnogo iritirajućeg mirisa. Takođe koristi ove znake iscrtane na tlu i okolo kruga:

 

Jog Sotot

Niarlatotep

Šub Nigurat

Azagtot

 

Moć

 

55. Pri prizivanju, umotvori oblak Tame koji se polako oblikuje izvan stvarnosti, skupljajući se u vrtlog. Unutar vrtloga Jog Sotot se pojavljuje sa viših ravni. Oblik mu je veoma promenljiv. Pri otvaranju Kapije umotvori Kapiju ispred sebe, mesto gde stvarnost nestaje, dok se ne pojavi Spoljašnost. Pomalo kao sliku koja bledi kako bi otkrila zid iza sebe. Takođe je korisno sazrcanje.

 

 

 

56. Moja zaštita čini se da drži, ali za koliko dugo ne mogu da znam. Stariji Znak je mnogo zloupotrebljavan. Pre no što napustim ovo utočište, moram da opišem šta je dobra zaštita protiv sila čovečanstva.

57. To je Stariji Znak, utisnut sa Znakom Moći i blagoslovljen od strane sveštenika Starijih Bogova. Oni ne mogu da budu krivotvoreni i da se umnože. Veličina nema nikakvog uticaja na moć znaka. Viđao sam znakove i male i velike.

58. Slana Stena, koristi se kao zamena za sačmu, ovo je korisno i dobro protiv Šugoca, Drevne Rase i Jugot Fungija. Moraš se približiti kad bacaš kako bi probio Njihovo meso, previše blizu.

59. Štit Haosa je mali štit sa osam strela Haosa utisnutim na prednjoj strani. Štit postoji, viđen je poslednji put blizu Ledene Zemlje i nudi otpornost protiv fizičkih napada stvorenja iz Spoljnjeg Sveta.

60. Barut je dobar jer Duboki Bogovi mogu biti ranjeni običnim telesnim povredama. Barut se čini da im zadaje najveću štetu.

61. Vatra, na žalost, čini se da im ne škodi koliko se misli, mora da je do kože. Vatra je Čovekovo prvo sredstvo odbrane još od starih vremena. Nije sigurno da bića iz Drevnog Spoljnog Sveta podložna su napadima vatre. Nikada ne škodi da ponesete neko ulje ili vatru.

62. Srebro, treba da se koristi za glavu izatkano u kapuljaču ili kapu, jer sprečava najotrovnija stvorenja da naškode ti umu ili pak da čitaju ti misli. Ovo saznadoh od izvora koji nije pobijen još i spasilo mi je život jednom.

63. Ogledalo se koristi da omete i ošamuti gluplja stvorenja, mada većina Duhovnih Bića ne mari za ogledalo.

64. Crni prah je dobar pri zaustavljanju Šugoca od namirisavanja, kako ne bi mogao pratiti te. Dobro se može upotrebiti i sa drugim Bićima.

65. Moram krenuti sada jer zalihe nestaju, a i vremena je malo, do sledećeg puta.

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 04:10