Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Prizivanja Četiri Kapije

Prizivanja Moći i Duhova

O Duhovima

 

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

VIII

 

KNJIGA PRIZIVANJA

 

 

1. Knjiga Prizivanja je ovo, data još u vreme kad su Stari Bogovi hodali Zemljom, Pobednici nad Drevnima. Ovo je Knjiga Ningizide, Rogate Zmije, uzvišene Dame Štapa Magije. Ovo je Knjiga Kraljice Ninaksakude, Učiteljice Prizivanja. Ovo je Knjiga Kralja Asaluksa, Gospodara Magije. Ovo je Knjiga Čarobnjaka Azaga. Ovo je Knjiga Egura, Tamnih Voda Absua, Carstva Ereškigale, Kraljice Smrti. Ovo je knjiga Sveštenika Znanja, Firika i Pirika, Demona Štapa Magije Upletene Zmije i Demona Munje, koji su Zaštitnici Tajne Vere.

2. Ovo Najtajnije Znanje, da bude skriveno od onih koji nisu od nas, od ne posvećenih. Ovo je Knjiga Asaru, koji je Oko na Tronu. Ovo je knjiga Ušumgaluma, Silnog Zmaja, rođenog od Hubure u Bici Protiv Drevnih Bogova. Ovo je Knjiga Endukuge i Nindukuga, Ženskog i Muškog Monstruma Bezdana, sa Šapama poput Bodeža i Krilima sačinjenim od Tame. Ovo je Knjiga Namtara, Vođe Magova Ereškigale. Ovo je Knjiga Sedam Demona Plamtećih Oblasti, Sedam Demona Vatre. Ovo je Knjiga Sveštenika, koji upravlja Silom Vatre!

3. Znaj, da je Moć Pobednika, Moć Magije kojom će te pobeđeni Bogovi uvek iskušavati na putu Sile i u svim tečnostima svoga tela ćeš osetiti dah Tiamat kako se kreće, a u Krvi, Kingua koji juri tvojim venama. Budi oprezan, stoga, ne otvaraj ovu Kapiju, ili, ako moraš, odredi vreme za Njeno zatvaranje pre izlaska Sunca i zapečati je tada, jer ostavljajući je otvorenom postaćeš izaslanik Bezdana i Haosa na Zemlji.

4. Znaj, da je Moć Magije, Moć Našeg Gospodara Enkija, Gospodara Mora i Gospodara Magije, Oca Marduka, koji je dao Imena i Brojeve Magije, Magijske Reči i Magijske Obrasce. Stoga, Sveštenik koji upravlja Silom Vatre i Bogom Vatre Gišbarom, zvanog Gibil, najpre mora da se isprska Morskom Vodom Enkija, kao zaveštanje Njegovom Gospodstvu i znaka Svetog Ugovora koji postoji između Njega i tebe.

5. Znaj, da Snagom Starih Bogova i pokornošću Drevnima, moraš steći čast, dostojanstvo, bezbrižnost i sreću, ali izbegavaj da Ih smatraš Snabdevačima Smrti, jer najsjajniji dragulji se nalaze duboko zakopano u Zemlji i Grob čovečiji je Lepota Ereškigale, radost Kutuluu i hrana Azagtotu. Stoga je tvoja obaveza da čuvaš Kapiju Bezdana, kao izaslanik Marduka i sluga Enkija, jer Bogovi su zaboravni i veoma daleko i taj Sveti Ugovor dat je Sveštenicima Vatre da zapečate Kapiju između Sveta i Bezdana. Stoga Nadgledaj kroz Noći Vremena, jer Krug Magijski je Barijera, Hram i Kapija između Svetova.

6. Znaj, da je obaveza Sveštenika Vatre i Mača i cele Magije, da donesu njihovu moć u Podzemni Svet i održe ga zatvorenim, jer Podzemlje je zasigurno Zaboravljena Kapija, kroz koju Drevni stalno traže Ulaz u Zemlju Živih. I Starešine Absua slobodno hodaju Zemljom, jašu na Vetru iznad Zemlje, plove tiho kroz Vodu i urliču u Vatri. I svi ti Duhovi moraju se potčiniti Sveštniku Magije, pre bilo kojeg drugog posla. U protivnom, Sveštenik postaje plen Oka Smrti Sedmorostrukog Anunakija, Gospodara Podzemnog Sveta, Sveštenika Kraljice Bezdana.

7. Znaj, da su Sveštenici Tiamat stranci u svetu i boriće se sa svakim Magom. Gle, obožavaju Zmiju iz Drevnih Vremena i uvek su bili sa nama. Poznaćeš ih po na izgled ljudskom liku, ali imaju obeležje Zveri, menjaju Oblike sa lakoćom u životinjske i noćni su lovci na ljude i njihov miris ih odaje, koji dolazi od gorućeg tamjana zabranjenih sledbenika Drevnih.

8. I poznaćeš ih po njihovim Okovanim Knjigama koje su Knjige Senki, Haosa i Vatre. I poznaćeš ih po radosti u vreme zemljotresa, parajućih gromova, razjarenih požara i nezaustavljivim poplavama, jer oni su Legionari Maskima, Vrebači koji Leže Čekajući, majstori Obmane. I oni ne znaju šta čine, ali oni to rade po volji Zmije, od čijeg imena čak Ereškigalu podilazi jeza i strava i strašni Kutulu se napreže u svojim okovima: Mumu Tiamat Kraljica Drevnih!

9. Znaj, da ako traziš obrede ove Magije neće te sačuvati pravila i uputstva ovde data, već suprotno, uzećes najstrašniji rizik na sebe i čitavo čovečanstvo. Stoga, pazi na ove reči i ne menjaj reči prizivanja, bilo da ih razumeš ili ne, jer to su reči Sporazuma stvorene od Starih, pre no što je Vreme nastalo. Zato, reci ih mekano ako je obred takav ili viči ih glasno ako je obred jak, ali ne menjaj ih inače ćeš dozvati nešto Drugo i to će biti tvoj poslednji sat.

10. Znaj, da čineći ove Stvari možeš očekivati izdašnu nagradu Uzvišene Svete Magije. Dobro proučavaj Znake i ne plaši se bilo koje grozne aveti koja će upasti u tvoj obred, ili proganjati tvoje boravište danju i noću. Proteraj ih rečima Saveza i radiće kako tražiš, samo ako si snažan. I ako činiš ove obrede često, videćes stvari kako postaju mračne i Lutalice na Njihovim Nebesima više nećeš videti.

11. I Zvezde i njihova mesta izgubiće Svetlo i Mesec Nana, sa kojim si takođe radio, postaće crn i ugašen. I Aratagar više neće biti i Zemlja trpeti neće. I oko tebe pojaviće se Plamen, Sijajući i Sevajući u svim pravcima i sve stvari pojaviće se kao munja i iz Šupljina Zemlje iskočiće Psetoliki Anunaki i ti ćeš Ga spustiti dole.

12. A Znak tvoje Rase je ovo:

 

 

Ovaj Znak moraš nositi sve vreme, kao Znak Saveza između tebe i Starih Bogova.

13. A Znak Starih je ovaj:

 

 

I ovaj Znak nosi sve vreme, kao znak Moći Magije Enkija. I sve ti ovo rekoh ranije, ali reći ću ti opet, jer Sveštenik, snabdeven svakom vrstom Štita i oklopljen, sličan je Boginji.

14. Mesto Prizivanja nek ti bude visoko u Planinama, najbolje je, ili blizu Mora, ili u nekoj izolovanj oblasti daleko od ljudi, ili u pustinji, ili na vrhu drevnog Hrama. I biće čisto i slobodno od neželjenog. Stoga, Mesto, jednom izabrano, trebalo bi da očistiš spevovima svom određenom Bogu i Boginji i žrvenim dimom od bora i kedra. I u krug bi trebalo da pospeš so. I ponudi žrtvu svojim Bogovima, I obavi obred isterivanja, da Mesto Prizivanja bude očišćeno i svi Zlodusi odatle da budu proterani. I nemoj izmeniti ni jednu reč ili slovo ovog isterivanja, već ga izgovori verno kako je dole zapisano:

 

15.      ENU ŠUB

AM GIG ABSU KIŠ EGIGA
GAR ŠAG DA SISIE AMARDA JA
DINGIR UD KALAMA SINIKU
DINGIR NINAB GUJU NEHRANIKU
GA JA ŠU ŠAGMUKU TU

 

16. A Krug iscrtaj na zemlji oko mesta na kojem ćeš stajati izgovarajući data prizivanja i pazi da bude dovoljno veliki da iz njega ne odstupiš tokom obreda, jer je Krug tvoja sigurnost i zaštita, Sveti Hram Prizivanja, tvoj Svemir i Kapija. U suprotnom, ćeš biti pojeden od nevidljivih Egurovih čudovista, ili od Ereškigale, kao što je to zadesilo Sveštenika Abdul Ben Martua na glavnom trgu Jerusalima. Krug mora biti uobličen krečom, ječmom ili belim brašnom. Ili izdubi zemlju Bodežom za Prizivanje Inane, kako što je prikazan, i koji mora biti iskovan od bakra tvojom rukom u jednom komadu.

 

 

Ili ga ispleti od najbolje svile, ili neke druge skupocene tkanine, Ali pazi da boje budu jedino crna i bela i ni jedna druga.

17. Naprsnik Prizivanja, koji treba da nosiš preko odore i Pokrov Prizivanja moraju biti od najbolje tkanine i u bojama Niniba i Inane, koje su Crna i Bela, jer Ninib zna Spoljašnje Oblasti i puteve Drevnih, a Inana zna Bezdan jer je odnela pobedu nad Njegovom Kraljicom.

 

 

18. Na Krunu Prizivanja stavi Zvezdu Osam Zraka, koja je od Starih Bogova i trebala bi da bude od tučenog bakra, i ukrasi je dragim kamenjem, ali ovo nije neophodno.

 

 

19. I trebalo bi da nosiš Štap Lapis Lazuli, Zvezdu Pet Zraka oko svoga vrata, Naprsnik, Pojas, Narukvicu Ura oko svoje Ruke i čistu Odoru i jednoj boji. I ove stvari smeš nositi samo u toku Obreda Prizivanja, a inače bi trebalo da ih skloniš u stranu, tako da ih ni jedno oko ne može videti, sem tvoga.

20. A za zahvalnost Bogovima, čini kako ti volja, ali znaj, Stari Magovi su bili goli u njihovim Obredima. I postavi dole Krug. I prizvaćeš svog Boga i svoju Boginju, ali Njihove Slike ili Kipove skloni sa Oltara i udalji ih. Samo u slučaju da prizivaš Moći Marduka, Njegovu Sliku ili Kip bi trebalo da postaviš na Oltar i ni jednu drugu. I mirise koje sam dao u ovoj Knjizi, moraš upaliti u Kadionici.

21. I Stražara moraš prizvati u Njegovom obličju. I Četiri prizvane Kapije postaće Četiri Stražarske Kule koje stoje oko tebe i Kruga Prizivanja i nadgledaju Obred i paze na Drugu Stranu, da Drevni ne nanesu kakvo zlo tebi. I prizovi Četiri Kapije, nakon što si sve ovo uradio, ali jasnim i čistim glasom.

 

 

Sveta između Nebesa

 

Pečat Severne Kapije

 

22. Pečat Severne Kapije izreži ili isctaj kao što sledi:

 

 

 

Priziv Severne Kapije

 

23.      PRIZIVAM TE

O SREBRNI LOVČE
IZ SVETOG GRADA URA
PRIZIVAM TE DA ČUVAS
OVO SEVERNO MESTO NAJSVETIJEG HRAMA
OD ZLOKOBNIH RATNIKA PLAMENA
IZ KNEŽEVINA DRA
BUDI VEOMA OPREZAN
PROTIV TIAMATINOG UTUKIJA
UGNJETAVAČA IŠNIGARABE
TRONA AZAGTOTA
POKAŽI SVOJ NAKLON
PRE SVAKOG ZLODUHA IZ ABSUA
ODAPNI SVOJU STRELU
MEĐU HORDE DUHOVATAME,
KOJI OSPEDAJU VOLJENE IZ ARA
SA SVIH STRANA I NA SVIM MESTIMA
BUDI PAŽLJIV
O GOSPODARU SEVERNIH PUTEVA
ZAPAMTI NAS
O KRALJU NAŠEG KRALJEVSTVA
POBEDO SVAKOG RATA
POBEDNIČE SVAKOG NEPRIJATELJA
GLEDAJ NAŠA SVETLA I ČUJ NAŠE GLASNIKE
I NE NAPUŠTAJ NAS
O DUŠE SEVERA
ZAPAMTI

 

 

Pečat Istočne Kapije

 

24. Pečat Istočne Kapije izreži ili isctaj kao što sledi:

 

 

 

Priziv Istočne Kapije

 

25.      POZIVAM TE

O VLASNICE IZLAZNE ZVEZDE
KRALJICE MAGIJE I PLANINA MAŠU
PRIZIVAM TE DANAS DA ČUVAS NAJSVETIJI HRAM
OD SEDAM VREBAČA
OD SEDAM LAŽOVA KOJI ČEKAJU
OD ZLOG MASKIMA
OD ZLIH GOSPODARA
PRIZIVAM TE
O KRALJICE ISTOČNIH PUTEVA
DA ME ZAŠTITIŠ OD OKA SMRTI
I ZLIH ZRAKA ENDUKUGE I NINDUKUGA
BUDI OPREZNA
O KRALJICE ISTOČNIH PUTEVA
SETI SE
O DUŠE ISTOKA
ZAPAMTI

 

 

Pečat Južne Kapije

 

26. Pečat Južne Kapije izreži ili isctaj kao što sledi:

 

 

 

Priziv Južne Kapije

 

27.      PRIZIVAM TE

O DUŠE ZAŠTITNIČE URULUA
UŽASNOG GRADA SMRTI
KAPIJE BEZ POVRATKA
STANI NA MOJU STRANU
U IME NAJMOĆNIJE VOJSKE MARDUKA I ENKIJA
GOSPODARA STARE RASE ARA
STANI ČVRSTO IZA MENE
PROTIV PAZUZUA I HUMVAVE
ZLODUHA JUGOZAPADNIH VETROVA
BUDI SNAŽAN OTPOR
PROTIV GOSPODARA ODVRATNOSTI
STANI ČVRSTO
BUDI OKO IZA MENE
MAČ IZA MENE
KOPLJE IZA MENE
OKLOP IZA MENE
BUDI OPREZAN
O DUŠE JUŽNE KAPIJE
SETI SE
O DUŠE JUGA
ZAPAMTI

 

 

Pečat Zapadne Kapije

 

28. Pečat Zapadne Kapije izreži ili isctaj kao što sledi:

 

 

 

Priziv Zapadne Kapije

 

29.      PRIZIVAM TE

O DUŠE ZEMLJE MERMARTU
PRIZIVAM TE
O DUŠE ZALASKA SUNCA
OD NEZNANOG BOGA ZAŠTITI ME
OD NEZNANOG DEMONA ZAŠTITI ME
OD NEZNANOG NEPRIJATELJA ZAŠTITI ME
OD NEZNANIH VRADŽBINA ZAŠTITI ME
OD VODA KUTULUA ZAŠTITI ME
OD GNEVA EREŠKIGALE ZAŠTITI ME
OD MAČA KINGUA ZAŠTITI ME
OD SMRTONOSNOG POGLEDA
SMRTONOSNE REČI
SMRTONOSTNOG IMENA
SMRTONOSNOG BROJA
SMRTONOSNOG OBLIKA
ZAŠTITI ME
BUDI OPREZAN
O DUŠE ZAPADNIH PUTEVA
SETI SE
O DUŠE ZAPADNE KAPIJE
ZAPAMTI

 

 

Veliki Priziv Četiri Kapije

 

 

30.      MER SIDI MER KURA

MER URULU MER MARTU
ZI DINGIR ANA KANPA
ZI DINGIR KIA KANPA
UTUK HUL TA ARDATA
KUTULU TA ATALAKLA
AZAGTOT TA KALA
IA ANU
IA ENLIL
IA N’NGI
ZABAO

 

31. A ovo je Veliki Pečat Prizivanja:

 

 

Ili drugačije kao što sledi:

 

 

 

 

32. A sada ću ti dati Spevove za prizivanje raznih Moći i Duhova. Ovo su Reči Prizivanja Mrtvih, ukoliko želis da govoriš sa Avetima Mrtvih, koji u Absuu borave i sluge su Ereškigale. U ovom se slučaju koriste Pripremni Prizivi, prizive koje je koristila Kraljica Života, Inana, u vreme Njenog Spuštanja u to Kraljevstvo Jada. I Nije ovo ništa manje od Otvaranja Kapije Ganzir, koja u Sedam Koraka vodi u strašni Bezdan. Stoga, ne uzbuđuj se prizorom i zvucima koji izlaze pravo iz ovoga Prolaza, jer to će biti cviljenje i jadikovanje Senki koje su okovane unutra i vrisci Ludog Boga na Tronu Tame.

33. Sledi Pripremni Priziv za Obred Prizivanja Duhova Mrtvih koji borave u Vremenu Kutu, Vremenu Izgubljenih.

 

 

Pripremni Priziv

 

34.      BAD ANGARU

NINGIZIDA
PRIZIVAM TEBE ZMIJO DUBINA
PRIZIVAM TEBE NINGIZIDA
ROGATA ZMIJO DUBINA
TEBE JA PRIZIVAM PERNATA ZMIJO DUBINA
NINGIZIDA OTVORI
OTVORI KAPIJE DA BIH MOGAO UĆI
34. NINGIZIDA DUŠE DUBINA
ČUVARU KAPIJE SETI SE
U IME NAŠEG OCA ENKIJA
GOSPODARA I ZAPOVEDNIKA MAGOVA
OTVORI KAPIJE DA BIH MOGAO UĆI
OTVORI INAČE NAPADAM KAPIJU
OTVORI INAČE OBARAM NJENE PREČAGE
OTVORI INAČE NAPADAM ZIDOVE
OTVORI INAČE IH PRESKAČEM SILOM
OTVORI KAPIJE
INAČE UČINIĆU DA SE MRTVI UZDIGNU
I PROGUTAJU ŽIVE
OTVORI KAPIJE
INAČE DAJEM MRTVIMA MOĆ NAD ŽIVIMA
OTVORI KAPIJE
INAČE ĆE MRTVI BROJNO NADMAŠITI ŽIVE
NINGIZIDA DUŠE DUBINA
ČUVARU KAPIJE OTVORI
NEKA SE MRTVI UZDIGNU
I OMIRIŠU TAMJAN

 

35. I kada se Duh ovog zova pojavi, ne strahuj od njegovog Oblika, već mu uputi ove reči:

 

UUG UDUG UUGA GIŠTUGBI

 

I preobraziće se u prigodniju pojavu i istinito odgovoriti na sva postavljena pitanja, koja mu naložiš da odgovori.

36. I zapamiti, nakon što na pitanja odgovore zadovoljavajuće, Duhovi se vraćaju nazad odakle su došli. I ne sme se zadržati, niti se sme napraviti bilo kakav pokušaj da se Duh oslobodi, jer to je kršenje Saveza i baciće na tebe i tvoj narod najaču kletvu. Zbog ovoga je zabranjeno pomerati kosti Mrtvih, ili kosti Mrtvih iskopavati.

37. A Duhovi se nazad mogu poslati ovim rečima:

 

BARA UG UDUG UGA

 

I odmah će nestati i vratiće se na svoje mesto počinka. Ako ne ode odmah, ponovo izgovori ove reči i onda će učiniti tako.

38. Prizivanje koje sledi, Veliko Prizivanje Svih Moći, koristi se samo u nužnim potrebama, ili da priguše pobunjene Duhove koji te muče, ili ako ti iz nepoznatog razloga Neko seje strah u Hramu, kao što bi mogao biti izaslanik Drevnih. I tada, moraš odmah poslati Duhove nazad, pre no što prikupe Moć boraveći u Spoljašnjem Svetu, jer ako i jedan od Njih ostane na Zemlji, steći će snagu i Moć i biće nemoguće upravljati Njime.

 

 

Prizivanje svih Moći

 

39. Prizivanje Svih Moći izgovaraj gomkim i silovitim glasom:

 

DUŠE NEBA SETI SE
DUŠE ZEMLJE SETI SE
DUHOVI GOSPODARI ZEMLJE SETITE SE
DUHOVI DAME ZEMLJE SETITE SE
DUHOVI GOSPODARI VAZDUHA SETITE SE
DUHOVI DAME VAZDUHA SETITE SE
DUHOVI, GOSPODARI VATRE SETITE SE
DUHOVI DAME VATRE SETITE SE
DUHOVI GOSPODARI VODE SETITE SE
DUHOVI DAME VODE SETITE SE

40.      DUHOVI GOSPODARI ZVEZDA SETITE SE

DUHOVI DAME ZVEZDA SETITE SE
DUHOVI GOSPODARI SVIH ODBOJNOSTI SETITE SE
DUHOVI DAME SVIH ODBOJNOSTI SETITE SE
DUHOVI GOSPODARI SVEG MIRA SETITE SE
DUHOVI DAME SVEG MIRA SETITE SE
DUHOVI GOSPODARI VELA SENKI SETITE SE
DUHOVI DAME VELA SENKI SETITE SE
DUHOVI GOSPODARI SVETLA ŽIVOTA SETITE SE
DUHOVI DAME SVETLA ŽIVOTA SETITE SE
DUHOVI GOSPODARI PAKLENIH OBLASTI SETITE SE
DUHOVI DAME PAKLENIH OBLASTI SETITE SE

41.      DUHOVI VOJVODE GOSPODARA MARDUKA SETITE SE

DUHOVI DAME GOSPODARA MARDUKA SETITE SE
DUHOVI VOJVODE SINA
KOJI JE UČINIO DA NJEGOV BROD PREĐE REKU SETITE SE
DUHOVI DAME SINA
KOJI JE UČINIO DA NJEGOV BROD PREĐE NEBO SETITE SE
DUHOVI VOJVODE ŠAMMAŠA
KRALJA STARIH BOGOVA SETITE SE
DUHOVI DAME ŠAMMAŠ GULE
KRALJICE STARIH BOGOVA SETITE SE

42.      DUHOVI VOJVODE TŠKUA GOSPODARA ANNUNAKIJA SETITE SE

DUHOVI DAME BOGINJE ZIKU MAJKE ENKIJA SETITE SE
DUHOVI VOJVODE NINASUA
NAŠEG OCA MNOGOBROJNIH VODA SETITE SE
DUHOVI DAME NINUAHE ĆERKE ENKIJA SETITE SE
DUHOVI VOJVODE NINGIZIDE
KOJA ODRŽAVA LICE ZEMLJE SETITE SE
DUHOVI DAME NINISI ANAE KRALJICE NEBA SETITE SE
DUHOVI VOJVODE I DAME VATRE GIBILA
VRHOVNOG VLADARA ZEMLJE SETITE SE

43.      DUHOVI SEDAM KAPIJA SVETA SETITE SE

DUHOVI SEDAM BRAVA SVETA SETITE SE
DUŠE KUSBI KURK NAMTAROVA ŽENO SETI SE
DUŠE KITIM KURUKU ĆERKO OKEANA SETI SE
DUŠE NEBA SETI SE
DUŠE ZEMLJE SETI SE
AMANU
AMANU
AMANU

 

 

Završna Bajalica

 

44.      IA

IA
IA
ADU EN I BA NINIB
NINIB BA FIRIK
FIRIK BA PIRIK
PIRIK BA AGA BA ES
AGA BA ES BA AKA BAR
AKA BAR BA AKA BA ES
AKA BA ES BA AKA BAR
AKA BAR BA AGA BA ES
AGA BA ES BA PIRIK
PIRIK BA FIRIK
FIRIK BA NINIB
NINIB BA ADU EN I
IA
IA
IA
IA
KUR BUR IA
EDIN BA EGA
ERIM BA EGURA
E
E
E
IA
IA
IA
EKI JOG SOTOT
EKI AZAGTOT
EKI ASARU
EKI KUTULU
IA
IA
IA

 

 

 

 

45. O Duhovima koji mogu biti Prizvani u Obredima Prizivanja, treba da znaš da se bilo koji od Duhova može prizvati i zadržati dok ne odgovori na tvoja pitanja, ili ti omogući šta god poželiš. Duhovi Mrtvih mogu biti prizvani. Duhovi Nerođenih mogu biti prizvani. Duhovi Sedam Oblasti mogu biti prizvani. Duhovi Vatre mogu biti prizvani. U svemu, može biti Duhova, Hiljadu i Jedan, koji su od upravne važnosti i saznaćeš Ih tokom svojih zazivanja. Postoje i mnogi drugi, ali neki od Njih nemaju Moć i samo će zbuniti.

46. Najbolji Duhovi za prizivanje u Obredima, pre svih, jesu Pedeset Duhova Anunakija koji predadoše svoje Ime, svoje Znamenje i svoju Moć Gospodaru Marduku, koji se uvek odazivaju, jer je On oprezan Osmatrač Spoljasnjeg Sveta, koji okružuje Zemlju. Njih ne bi trebalo zadržavati više nego što je to potrebno, jer su neki veoma nasilne i nestrpljive prirode i Njihov zadatak se ispunjava u što kraćem roku i zatim se puštaju.

47. Nakon toga, Duhovi Kovitlajućih Sila i Duhovi koji lutaju prostranstvima Zemlje i Oblasti između Zemlje i Nebesa mogu se prizivati. Duhovi sedam Nebesa mogu se prizvati i to u vreme kad je to najbolje činiti i na način kako je to propisano i Magavan nakon toga mora ići putem koji mu je dat od Onog koji je prizvan i koji u toj Oblasti boravi. Tek nakon što Magavan dobije Pristup Kapiji Nana, može prizvati Duhove Oblasti, ali ne i pre. Isto tako, nije moguće ući u višu Oblast koja okružuje Zemlju, a da se predhotno snaga i moć ne steknu u nižoj Oblasti.

48. Ovo su stvari koje ćeš naučiti tokom svog putovanja i nije neophodno staviti ih sve ovde, sem Plemenitog Obrasca koji se tiče rada u Oblasti Libat, Kraljice Ištar. Ovo su Obredi nežnih strasti, koji teže da izazovu ljubav između muškarca i žene. I bolje je ukoliko se izvode u Belom Krugu koji Magavan mora propisno očistiti, a i sam da bude u čistoj odori.

 

 

Pročišćavajuća Bajalica

 

49.      NAJSVETLIJA NA NEBESIMA PREMUDRA IŠTAR

GOSPODARICA BOGOVA
KOJA JE ZAISTA NAJPONOSNIJA MEĐU BOGOVIMA
ČIJA ZAPOVEST JE VRHOVNA
GOSPODARICA NEBA I ZEMLJE
KOJA VLADA NAD SVIM PROSTORIMA
O IŠTAR KAD SE ČUJE TVOJE IME
SVE GLAVE SU POGNUTE DOLE
JA (Ime) SIN (Ime oca) PADAM NIČICE PRED TOBOM
OČISTI MOJE TELO KAO ŠTO JE ČIST LAPIS LAZULI
OSVETLI MOJE LICE KAO ŠTO JE SVETAO ALABASTER
I KAO ŠTO UVEK SIJA SREBRO ILI OD ZLATA PEHAR
UČINI DA NE PROPADNEM

 

 

Da zadobiješ ljubav žene

 

50. Izgovori bajalicu što sledi tri puta nad jabukom ili narandžom, iscedi sok i daj ga ženi da ispije i sigurno će ti doći.

 

51.      MUNUS SIGSIGA AG BARA JE

ININ AGIŠ HAŠHUR GIŠNU URMA
ŠAZIGA BARA JE
ZIGAŠUBA NA AGSIŠAMAZIGA
NAMZA JE ININ DURE EŠ AKI
UGU AGBA ANDAGUB

 

 

Da osnažiš muškost

 

52. Sveži se u čvor strunom od harfe obavijajući je oko obe ruke i izgovori bajalicu što sledi sedam puta i muškost će ti se vratiti osnažena.

 

53.      LILIK IM LINU UŠ KIRI

LIŠTAHIR ERPETUMA TIKU LITUK
NI JIŠ LIBI IA LU AMEŠ ID GINMEŠ
IŠARI LU SAJAN SAJAMI JE
LA URADA ULTU MUHIŠA

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 04:09