Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

Knjiga I - Ogledalo Duše

Sadržaj

Predgovor

Put u zemlju Kutu

SVETE KNJIGE

SVETA MAGIJA

OGLEDALO DUŠE

UMEĆE ŽIVOTA

Prvi deo

Sloboda

Zakon Privlačnosti

Drugi deo

Magija elemenata

Suptilni Elementi

Grubi Elementi

Primena magije elemenata

Energetsko čišćenje

Magija Vode

Magija Zemlje

Magija Vazduha

Magija Vatre

Magija Etera

Treći deo

Unutrašnji Oganj

Buđenje Životvorne Sile

Telo čovekovo

Pojavnost i ispoljavanje bića

Četvrti deo

Eterizacija

Mentalna energizacija

Disanje

Uzimanje vode

Ishrana

Izlaganje vatri

Peti deo

Eter

Eterična samodestrukcija

Eterični vampirizam

Glupost kao posledica

Čuvanje resursa

OM meditacija

Vrtložna energija Etera

Sedam drevnih rituala

Asketizam

MAGIJSKA PRIPREMA

ISKRA SRCA

 

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Četvrto poglavlje

UMEĆE ŽIVOTA

Peti deo

 

 

Eter

Reka koja beskrajno teče

 

Samo jedna Suština postoji. Ona je Jedno bez drugoga. To je Čista Energija, reka koja beskrajno teče. To je večno čista reka koja struji bićem svakog čoveka, životinje i svake tvari. Ona odzvanja Svemirom. Bez nje, bila bi Praznina. Kroz nju zaista postoji sve jer je ona, kao što reče Heraklit Mračni, mera svake tvari, one koja jeste da Jeste i one koja nije da Nije. Kakva je to Sila? Šta je ta Energija? Moderna nauka, ona što je u teoriji kvanta odmakla, kaže da je sve energija, da čak ni materija ne postoji, da postoji samo zgusnuta energija koja se opaža i doživljava kao materija. Šta je onda Stvarnost? Kakva je Priroda Stvarnosti? Postoji li išta, ili je sve iluzija? Je li budistička Nirvana jedina Stvarnost? Je li to Nakšir koju opisivaše sumerski Magi? Ili je možda Vrhovni Bog, ili Bog Jedini, kao što propovedaju religije? Da nije ipak Dao, o kome nam znanje ostavi Lao Ce. Mnogo je pitanja i još je više odgovora.

Moj učitelj mi je ovako jednom rekao: Ne mogu ti reći šta je, osim da je UM UMA koji će ti se obznaniti kroz Besprekornost Spoznaje kao DemisterijUM MisterijUMA. Mudrost, zaista ravna Heraklitu Mračnom. A onda, jednog ranog jutra, u osvit zore, u bljesku Svetlosti jutarnjeg rumenila na Istoku, dok smo išli ka njivi da beremo kukukuruz, jedan seljak, kod kojeg bejah u gostima, na pitanje moje u šta on veruje, ovako reče: Nisam ti ja sinko knjige učio, pa ti ne mogu šta pametno reći. Popovi kažu da postoji Bog, a ja ti to ne znam, nisam Ga video. Ali... Znam da postoji Nešto... Nešto što nas sve u isti Krug veže. O, kakve Mudrosti! O, kakve Spoznaje! Zalud sve škole i sva znanja koja stekoh. Zalud sve knjige i učitelji silni. Sva putešestvija po zemljama stranim, zalud isto tako. DemisterijUM misterijUMA, dođe kroz prostodušnog seljaka sa Balkana brdovitog, koji za sebe reče da se jedva i potpisati ume.

Krug, simbol Beskonačnosti kroz koju se obznanjuje svako postojanje. Prvi simbol alhemije. Prva Tvar ispoljavanja iz Beskonačnog. Eter. To je ona reka koja beskrajno teče, prelama se i lomi, stvarajući oblike, isijavajući kroz Svetlost iz Tame, kao Zmija što se presijava i cakli na jutarnjem Suncu. Prva manifestacija Etera beše vibracija energije znana kao zvuk. Reč. I zaista, pre nego što išta postade, beše Reč. Zbog toga je svako delo samo manifestacija Reči. Reč, glas, zvuk... to je temelj stvaranja, prva potka manifestacije iz Nestvorenog. Prvi Haos iz Praznine i prvi Red iz Haosa. Nikada ne zaboravite da je reč, glas, ili zvučna vibracija temelj delatne Magije, i temelj svakog dela. Uvek postoji reč pre dela, jer delo bez reči ne može nastati. I još ovo znaj, da delo bez reči ne može ni opstati, niti se uništiti može. Reč stvara, reč održava i reč uništava. Zato uvek pazi na reč svoju, i reč svaku, što do tebe dopire, pažljivo osluškuj. Dobro poslušaj mudrost ovu: Ni hiljadu mudrih reči ne može poništiti delo samo jedne jedine izgovorene gluposti.

 

 

Eterična "samodestrukcija"

 

Stari su običavali da kažu kako čovek čoveku nikada ne može toliko zla naneti koliko može čovek samom sebi. Evo primera baš ovde kad o rečima izgovorenim raspravljamo. Pouzdano se zna, a i dokazano je da čovek koji trideset minuta neprestalno priča, izgubi istu količinu energije kao i čovek koji šezdeset minuta neprestalno trči, ili radi neki fizički posao. Ovo se odnosi samo na fizčku energiju koja pokreće telo i održava ga u budnom stanju. Međutim, kako su reči zvučne vibracije, a zvuk osnovni vid manifestacije Etera, sasvim je lako zaključiti da brbljivac zalud troši velike količine sopstvene životne energije. Ovo je svojevrsna eterična "samodestrukcija".

Reč koja nema svrhu ne treba da bude izgovorena. Reči, kao zvučne vibracije, su eterično ispoljavanje bića i predstavljaju čistu energiju koja se troši. To je energija koja se emanira u prostor, i ako nije usmerena svrsishodno, ona se ne može ni vratiti niti se može uništiti. Reč je nadnaravna sila, to je već rečeno i zato ćete od mene u vek čuti upozorenje da pazite na svaku svoju reč koju kanite izgovoriti. Izgovorene reči su sila koja se emanira i ako nije pravilno osmišljena i usmerena, ona stvara haos, sudara se sa sličnim energijama i može vam se vratiti, potpuno izmenjena i izazvati negativno, pa čak i pogubno dejstvo po vaše biće ili delo koje stvarate. Reč mora biti pravilno i čisto izgovorena jer će samo tako odraziti energiju i silu oblikovanja namerenog dela. Pogrešna reč nema dejstvo, ona predstavlja samo uzalud potrošenu energiju. Tipičan primer je običan svakodnevni govor, obogaćen raznim "izmenjenim" ili skraćenim rečima, takozvani govor žargonima. Besmislenošću i nefunkcionalnošću jezika kojim se troši čist akumuliran Eter, a bez spoznaje o procesu akumulacije, čoveka pretvara u slabo i nedefinisano biće kojim je lako manipulisati. Usvajanje ovakvog načina govora i komunikacije, zaboravljajući upotrebu čistog govornog jezika, vodi utapanju individualizma u kolektivizam i obezvređivanju realnih vrednosti, a zajedno u depersonalizaciju sopstva.

Kada neko kaže: mogu da pričam šta god hoću, koliko god hoću i gde god hoću, to smatra svojim stečenim, takozvanim, pravima i slobodama, mada o slobodi ne zna ništa ni u socijalnom, a kamo li u duhovnom ili filosofskom smislu. Ne zna ni to da svaka reč, izgovorena, napisana ili samo kao misao oblikovana u umu, nije ništa drugo do čista energija, te da kao takva podleže osnovnim zakonima postojanja: Zakonu Privlačnosti i Zakonu Uzročnosti. Reč, kao energija, ima osobinu da privlači ili odbija, ali šta? Upravo ono na šta se odnosi njeno osnovno, fundamentalno značenje. Reč, kao i delo, stvara uzrok, a uzrok svaki dovlači posledicu, nekada odmah a nekada kad se najmanje nadamo. Često se čovek pita, zašto se meni došavaju stvari, a ne zna, pri tom, da je upravo on tvorac, ne samo tih već, svih dešavanja. Ali kako - reći će neko - kad postoje svari na koje nemam uticaja? A ja kažem da nema stvari na koje čovek nema uticaja. Ovo je već umetnost Magije. Reč koja se izgovori, a da pri tom nema svesti o njenom suštinskom značenju, može izazvati negativna dejstva (efekte). Reč predstavlja čistu eteričnu silu koja ima moć da privlači i da odbija, da priziva i da proteruje, da izaziva i da umiruje, da stvara i da razara, jednostavno ima moć dejsva. To dejstvo ima i svoje povratno dejstvo, a kakvo će ono biti zavisi samo od izgovorene reči, njenog suštinskog značenja i značenja u sadejstvu sa drugim rečima. Jedan naš pesnik reče: ubi me prejaka reč, a reč, zaista, sobom nosi silu izuzetno jaku. Zato na reč treba paziti, misao krotiti i um pod volju staviti. Stotonu mudraca ne može izgovoriti toliko pametnih reči koliko glupih može izgovoriti samo jedan prostak.

Eterična "samodstrukcija" kojoj je čovek neverovatno podložan, ne vrši se samo besmislenim rečima i neumerenim govorom. Ona se može ispoljiti na razne načine. Dovoljno je samo prisustvovati i slušati nečije neodmereno brbljanje, i ako se ne znate zaštititi, te reči će se "vezati za vaše "eterično polje" i uništiti čist akumuliran Eter. Svaki neartikulisan i neprirodan zvuk ima za posleicu svog dejstva vezivanje za čist Eter. Gradska buka, zujanje motora ili kakvih drugih uređaja, automobili, sirene, škripanje, zavijanje, mešanje mnogobrojnih zvukova istovremeno, sve to i još mnogo sličnih zvukova predstavljaju neartikulisane i neprirodne zvuke. Ako je čovek konstantno izložen takvim zvucima, a to je neizbežna posledica savremenog života i naročito života u gradskoj sredini, posledica je postepeno gubljenje čistog Etera i slabljenje bića i u duhovnom i u fizičkom smislu. Jedan je od uzročnika slabljenja imuniteta i podložnosti mnogim bolestima.

Buka je uglavnom neartikulisana, međutim bučnost može biti i artikulisana. Ako vičete dok govorite, dva do tri puta više i brže ćete trošiti sopstvenu energiju. Isto tako i kad slušate nekog ko viče ili preglasno govori, dva do tri puta više će se vašeg čistog Etera vezati za te vibracije koje dopiru do vas. Ovde već dolazimo do muzike kao najartikulisanije forme ispoljavanja zvuka, a samim tim i Etera, bilo da je reč o instrumentalnoj ili vokalnoj muzici. Svi drevni magijski sistemi i stare religije svoje obrede vrše kroz napeve i pevanje. I zaista, nijedna bajalica, molitva, priziv ili proterivanje, neće imati nikakvo dejstvo ako se izgovaraju onako kao što govorite u običnom svakodnevnom govoru. Na Astralnoj i Eteričnoj ravni glas govora, koji registruju naša čula, se ne čuje, a vibracije koje se emituju sa Zemaljske ravni kao napev ili pesma, odzvanjaju Svemirom. Ovo zapamtite za ubuduće, jer je pravilo za svaki obred. Obred je "pesma" koja dopire do svakog bića i do Bogova dopire samo kroz "pesmu". Ovaj savet i uputstvo nećete naći ni u jednoj do sada napisanoj knjizi.

Poeta ili umetnik će vam reći da je muzika govor Duše. I jeste tako, i više od toga, muzika je izraz Duha. Ali muzika, koliko je blagotvorna, isto tako može biti i pogubna. Kao i Reč, muzika isto ima moć da privlači i da odbija, da priziva i da proteruje, da izaziva i da umiruje, da stvara i da razara, jednostavno ima moć dejsva. Zbog toga i sa muzikom, kao i sa rečima treba biti veoma obazriv, treba znati kakvu muziku valja slušati i treba znati, još više od toga, kako muziku slušati. Ovo je posebno važno kad je u pitanju vokalna muzika, odnosno kombinovana sa glasom, pevanjem. Muzika deluje, prvenstveno na emocionalno biće čoveka, ali direktno, ona deluje na eterično biće. Na muziku niko nije imun, čak ni Bogovi. Zbog toga je muzika veoma moćno oružije. Muzikom se može preneti svaka informacija, kako na svesnom, tako i na nesvesnom nivou. Muzikom je moguće izazvati svaki oblik sublimirane aktivnosti. Vibracije koje proizvodi muzika, na fizičkom planu direktno deluju na kortikalni deo mozga. Ona obuzima emocionalno biće, usađuje se u podsvest i podstiče razumni deo bića, podstiče sopstvo da deluje po uputstvu primljene informacije. Masovni muzički pokreti i pravci nisu umetnost, već sredstvo za omamljivanje i upravljanje masama. Zbog toga se muzika koristi i kao jedno od sredstava za pokoravanje u modernim takozvanim "kortikalnim" i "neokortikalnim" ratovima. Većina ljudi danas je opčinjena muzikom. Gotovo da nema čoveka koji neće reći koja mu je muzika omiljena. Šta voli da sluša, na šta se "loži". Sve ovo, moderna tehnologija enormno podržava. Muzika je postala neraskidivi deo svakodnevice. Slušalice u ušima su postale opšta pomama, čak do te mere da ih neki ljudi ne skidaju ni kad pričaju sa drugim čovekom. Analizirajte sami sebe u ovom smislu. Ko od vas može reći da nema omiljenu muziku ili da nije "fan" nekog od "popularnih". Ovim kortikalnim dejstvom na svest muzika može delovati i blagotvorno i sublimirano. Zbog toga je važno analizirati svaku emociju koju muzika izaziva. Treba analizirati svaku reč teksta koji se peva, pojedinačno i u smisaonoj celini. Sve zajedno će dati odgovore: kakvu poruku pesma prenosi, kakvu ideju izražava, kakvo stanje održava i na kakvu akciju podstiče? Ko od vas zaista na ovakav način pristupa muzici? Na kraju krajeva, kakva je korist i da li uopšte postoji bilo kakva svrsishodnost?

Naravno da čovek treba i da se "opusti" i da se zabavlja i da uživa, ali ako je to preokupacija, onda je to znak da nešto nije uredu. Nekada su pevači i svirači bili samo zabavljači. U svim slojevima društva "muzikanti" su imali svoje mesto, služili su svrsi. Danas su oni "zvezde" obožavane kao božanstva od strane svojih "fanova". Sada obožavaoci služe svrsi stvarajući materijalno bogatstvo "zvezdama", ali i stvarajući Egregore muzike. Ti Egregori, elementalni Duhovi, rađaju se iz Etera "kritične mase" obožavaoca. Oni rastu i razvijaju se uzimajući ne samo čist Eter ljudi, već uzimajući i duše. Egregori hrane izvesnom količinom Etera "zvezde", ali samo toliko koliko je potrebno da ih podstaknu na stvaranje novih "muzičkih projekata" koji služe održanju kritične mase u stanju ropstva, a koja je nephodna za održanje Egregora u životu. Kad "zvezda" prestane biti produktivna" pada u zaborav, a Egregor već samosvestan, nalazi novu "zvezdu" inspirišući je da stvara iste vibracije, za istu kritičnu masu. Zbog toga muzika jeste veoma moćno oružje, ali i oruđe u rukama onog ko je zna upotrebiti. Obožavalac, konstantnim ili čestim slušanjem ovakve muzike vezuje svoj akumulirani Eter za zvučne vibracije i oslobađa ga u prostor u kome se Egregor hrani ostavljajući "obožavaocu" lažnu mentalnu sliku ispunjenosti. I kada bi "obožavac" ostao uskraćen slušanja, tek tada bi osetio "prazninu" koju nosi u sebi, i to prazninu koja se može manifestovati kao potpuna "izgubljenost". Koliko ljudi u svetu u istom trenutku i u svakom trenutku sluša neku muziku? Zar treba dati odgovor na ovo pitanje!? Ili, recimo, na jednom koncertu, kako se ponaša ta "kritična masa"? Raj za Egregore na Zemlji. Ovome u mnogome doprinosi još jedan efekat, a to je glasna muzika, zaglušujuće glasna muzika. I nauka i medicina su dokazali pogubno delovanje glasne muzike na tkivo celog organizma, a posebno na nervna vlakna i moždane ćelije. Danas uobičajeno slušanje muzike pripijenim slušalicama uz ili u ušima, i gotovo uvek "do daske", direktno utiče na razaranje moždanog tkiva. A osim toga deluje krajnje otupljujuće na ostala čula izazivajući njihovo zakržljavanje. O smanjenju senzibilnosti i drugih sposobnosti ne treba ni govoriti. A krajnji efekat je deeterizacija bića, odnosno gubitak čistog Etera i životne energije. Pogledajte na šta liči čovek posle noći provedene u nekom pabu, klubu ili diskoteci gde se sluša glasna muzika: iznuren, ispražnjen, ispijen i jedino sposoban da se "baci u krevet". Naravno, ovakvom izgledu potpomaže i deeterizacija izazvana preteranim količinama hrane, pića i drugih sredstava za "opuštanje", pa još i ako je "pao neki seks" onako "na brzaka", onda je priča kompletna. Totalna praznina, dok lažna mentalna slika ostavlja utisak ispunjenog života.

 

Vrh

 

Eterični "vampirizam"

 

Postoje ljudi koji jednostavno ne umeju da zatvore svoja usta. Pričaju, govore, brbljaju, mrmljaju, čak i neartikulisane zvuke ispuštaju, čas pevaju, onda šapuću, mašu rukama, vrte se, gurkaju vas, pipkaju, dok na kraju, smoreni, ne shvatite da vam uistinu ništa takav sagovornik nije rekao. On čio i vedar, pun sebe, a vi na ivici nerava. Kad god osetite kakvu nelagodnost, nervozu, nemir, ili kakav god neprijatan osećaj dok slušate sagovornika, znajte da ispred vas stoji "energetski vampir" pa ma on bio i prijatelj, ili rod najrođeniji, kloni se takvoga. Ovaj "vampir" možda i nije svestan onoga što čini, ali on to čini instinktivno. Ako se ne znaš zaštititi, obavezno se skloni. Ovi ljudi ne sišu krv kao "oni" vampiri, ali su u stanju da iz vas izvuku i poslednju kap životne energije, sav Eter koji vas čini živim. Ima još načina na koji oni to rade i o tome ću govoriti u nekim sledećim temama. Ovo je dovoljno znati. Samo pratite sopstveno stanje, kako se ocećate u nečijem prisustvu i znaćete. Ali pazite, ima i onih krajnje suptilnih i vrlo samosvesnih "energetskih vampira", možda su magovi čak, koji se na ovaj način Eterom hrane.

Kako ovo funkcioniše? Jednostavno. Prvi je "nesvesni eterični vampirizam" i on deluje ili po principu "bumeranga" ili kao "magnet". Vaš sagovornik, bilo poznat bilo nepoznat se "kači" na vaše eterično polje jer oseća prisustvo "pozitivne energije" iako je nesvestan onoga što oseća jer deluje instinktivno. On ne dela kao samosvesni mag koji pruža "energetske pipke", već baca ka vama "bumerang" koji može biti, i najčešće jeste u formi reči. On počinje svoju priču, koja može biti bilo kakva, od tužne životne drame, preko teške životne situacije u društvu, do raznih teorija zavere. Vi se u početku otvorite, ali ubrzo cela priča počinje da vas iritira, osećate se nelagodno, neprijatno, skrećete pogled, češkate se, u vama počinje sve da igra, da kuva. E to on upravo i čeka. Vaše eterično polje je otvoreno, a vi počinjete da se bunite, opirete, mislite u sebi: kako me smara, što je dosadan, jao kako je samo naporan, gde mene nađe. Njegove reči, zvučne vibracije se direktno vezuju za vaš oslobođen Eter, a mentalno stanje u koje zapadate počinje da odbija te reči i one se kao bumerang vraćaju vašem sagovorniku, ali "obogaćene vašim Eterom, vašom životvornom energijom. Što više zapadate u stanje neuroze to više energije gubite, a on naprosto kipti od siline prikupljenog Etera. A onda, opet po instinktu kad vas dovede do pred stanje "pucanja", te da ne odreagujete grubo, naprasno prekida priču, povlači se, ostavlja vas i već merači novu "žrtvu". Vi tada odahnete s mišlju: hvala Bogu kad mi se samo skide s vrata. A on se obično tu okrene, pogleda vas i nasmeši se. Ovo je poslednji "bumerang" s kojim vam uzima možda i najveći "gumen " Etera, koji vi, s radošću i mišlju kojom ste upravo odahnuli, bezpogovorno dajete. Efekat je gotovo isti i u bilo kojoj sličnoj situaciji koja izaziva iritiranje, na poslu ili u porodici, kad vas neko stalno kinji, vrši pritisak pa čak i zlostavlja, bilo psihički, bilo fizički. Čest je slučaj veoma, gde u braku ili vezi, jedna strana biva "eterični vampir", a ona druga postaje "žrtva" koja trpi, pati, vene i lagano kopni. Ovo se sve odnosi na tip "direktnog bumerang efekta nesvesnog eteričnog vampirizma". Međutim postoji i takozvani "indirektni bumerang efekat eteričnog vampirizma". On se manifestuje kada "vampir" širi svoje vibracije u "slobodni Eter" poput "ribarske mreže". On počinje da priča "sam sa sobom" ili možda da peva tako iritirajuće da "para uši", ili će pak samo, ritmično ili aritmično lupkati, u neki predmet. Ove vibracije usmerene su ka svima u blizini i gotovo uvek se neko upeca u "mrežu". Proces vezivanja Etera za vibracije je isti kao i u predhodnom slučaju i one se opet kao bumerang vraćaju svom "izvoru", ali "obogaćene". Koliko puta ste samo sreli ovakve ili slične ljude u svom okruženju?

Nesvesni eterični vampirizam može delovati i po principu magnetizma gde se na vibracije Eter vezuje kroz odobravanje, samilost, brižnost, sažaljenje, poistovećivanje i slično. Ovaj vid "vampirizma" je toliko opasan po čoveka jer može delovati ne samo individualno već i kolektivno stvarajući čak i Egregore kao nosioce neizmernih količina Etera. Dejstvo je isto kao i u predhodnoj priči kod bumerang efekta, samo što je vaša reakcija u ovom slučaju suprotna od odbojnosti i pretvara se u privlačnost i vezivanje, pri čemu sebe maksimalno otvarate i "dajete" gotovo svu svoju životnu energiju, u nameri da pomognete, da učestvujete, pa i da se žrtvujete. Čak i ako ništa od ovoga ne učinite u smislu manifestacije, dovoljna je i sama namera, koja će vas baciti u "zagrljaj vampira". Zašto je ovaj vid vampirizma opasniji od "bumerang efekta"? Zasto što mu se dobrovoljno predajete i što može trajati do u nedogled. Ovde se zapravo pretvarate u nešto nalik "domaćoj životinji" koja se uzgaja kao hrana. Najizraženiji je kada se usmeri na grupu, masu ili naciju. Tada "vampir inicijator", obično dobar govornik, besednik bez premca, lukav i prepreden, usmerava se na masu koju opčinjava svojim vibracijama i izaziva stvaranje Egregora, Duha elementalnog tipa koji se hrani Eterom što izbija iz mase. Inicijator se vezuje za Egregora, hrani sebe i usmerava Egregora na jedini zadatak održavanja jedinstva mase i podčinjavanja mase volji inicijatora. Političari, narodne vođe, diktatori i verski velikodostojnici, svi redom ili bez reda, istog su kova, "ribari ljudskih duša". Eto zašto se od svakog među njima treba kloniti, zato što su nosioci ropstva. I gotovo uvek, kao po pravilu, takav Egregor vremenom postaje "samosvestan" te na kraju "proždire" i masu i inicijatora. Masa je smrt za biće svake individue jer se u masi rastapa osobnost, a čovek bez sopstva nalik je životinji. Njegoš je ovo možda najbolje opisao u rečima: Pučina (narod) je stoka jedna grdna (mnogobrojna). A ima li boljeg primera u istoriji za ovu priču od lika i dela Adolfa Hitlera i Egregora fašizma nemačke nacije u to vreme. Ima, ali je ovaj nekako upečatljivo poznat. Dalje neću ovu priču širiti, jer ko ima um taj će da razUMe.

Sada bih usmerio pažnju, mada u manjem obimu, i na onaj drugi "svesni eterični vampirizam". To je izravno usmerena energija oblikovana kao "Eterične pijavice" koje se neprimetno "kače" i mogu "isisati" životnu energiju do stanja smrti, ostavljajući biće u stanju samrtnog ropca. Magovi "vampiri" su "virtuozi obmane". Blagoglagoljivi do mere da vas mogu rastopiti rečima. Neodoljivi i privlačni, do te mere da im se i žene i muškarci bacaju u naručje i podaju na samo jedan pogled. Zato ne retko oni baš seksualni čin koriste da vas "ispiju" jer u tom sladostrašču zanosa duša se potpuno predaje. U ekstatičnom orgazmu biće može osloboditi sav Eter koji poseduje. Ta eksplozija sile koja u sebi nosi ne samo Eter, već i sile Svetlosti i Tame, lako polakomi mnoge magove. Zato budite uvek obazrivi. Mnogo je "vrebača" u ovom svetu pojavnom, i u svetu Astralnom ih je još više.

 

Vrh

 

Glupost kao posledica deeterizacije bića

 

Mali broj ljudi uočava arogantnu i opasnu agresivnost gluposti koja je postala Globalni Egregor. Ona je sposobna da se razmnožava brzinom svetlosti, toliko moćna da zavlada na svakom mestu i da skida glave ako štrče. Virus gripa opstaje na određenoj temperaturi dok glupost preživljava u svakoj klimi i u svakakvom vremenu, ne smeta joj ni suša ni kijamet, ona tera kako je njoj drago po tajnovitom mehanizmu preživljavanja.

Glupaci na ono što ne razumeju reaguju pakosnim gnevom. Ko se još u ovako teškim vremenima zabavlja čitajući. I zaista je tako. Gle apsurda - razgovor prodavačice u knjižari sa kupcem knjige koji se raspituje o sadržaju: "Dovoljno je što po ceo dan gledam knjige, nisam još toliko zaglupela i da ih čitam. Toliko je oko nas nesreća, ne mogu još i da o njima čitam u knjigama!"

Kada čuje ne daj bože tonove Baha ili Mocarta, glupost odmah menja kanal. Ko razume to ciguliganje, podsmešljivo pita. Većina ljudi ne razume. Njen argument je većina, glupaci znaju da su većina, da imaju prevagu i da vladaju. Ljubitelji turbo-podvriskivanja, pristalice šunda i kičerastih romanesknih opservacija o tuđim razvodima, vanbračnim avanturama i pobačajima, gutačice saga o nesrećno-srećnim traganjima za ljubavlju i smislom života opravdavaju svoju zaluđenost književnim smećem time što "svet to voli i kupuje“. Ali svet voli i drogu, uživa u opijanju na splavovskim terevenkama, svet voli da kidiše na slabijeg i da se pokazuje u na izgled bezazlenim igricama s publikom u studiju koja tapše kad istina posle teškog zatvora najzad izađe na videlo. Prilika da se možda zaradi neka para za doterivanje fasade i reparaciju šupe uz prostački striptiz prerasta u opasne igre prikazivanja mentalnog sala i masnih naslaga po mozgu.

Neznanje nije jednostavno odsustvo znanja, već stav odbijanja, neslaganje s prihvatanjem znanja.
Rasuđivanje neznalice je uvek obojeno emocijama, on svoje stavove iznosi u krajnjem uzbuđenju, busajući se u prsa, spreman je da za njih položi život. Glupost, takođe, ne dopušta uznemiravanje. Ako joj neko stane na nogu, u besu krene u napad da onog entuzijastu koji želi da s njim podeli znanje spali na lomači, baci u tamnicu, zatvori u bolnicu za duševne bolesnike. Glupaci su opasni, i njih se treba bojati, možda i više od ostalih zala kojima nam mašu pred očima dok pokušavamo da živimo.

Svakodnevno se uveravamo da je glupost na vrhuncu životne snage, da se žilavo rasprostire u živopisnom dijapazonu sopstvene pojavnosti, kroz stavove, načine zabave i vaspitanja, da traži i dobija teren na kojem može da se i dalje razmnožava. Ona nije samo besmrtna već i sveobuhvatna, više od devedeset pet procenata stanovništva njeni su doživotni zatočenici. Nepromenljivog je izgleda, prepoznaje se u svakom trećerazrednom romanu. To je, kako je rečeno u "Hamletu”, ludilo s metodom koja se brzo indukuje. Među primitivcima i neobrazovanim busadžijama teško je očuvati visprenost duha, kao što svet propalih ljudi, kriminalaca, prostitutki, alkoholičara, varalica, izopačenika svake vrste živi u svetu koji sami čine ali koji i njih stvara, drži ih u svojim kandžama i podređuje svojim kurjačkim zakonima.

Da li se glupost vidi na licu i kako ona formira fizionomiju? Itekako! Drevni magijski sistemi nas uče da je lice slika uma. Ja se neću sada baviti ovim umnim ispoljavanjem, to će biti jedna od tema u sledećoj knjizi. Ali ću pomenuti ono što je tvrdio Gogolj: lice glupog čoveka ne ozaruje nikakva svetlost koja dolazi iznutra, potpuno tačno, kao i njegovo upozorenje: glupost je najopasnija inkarnacija zla, ponekad tako ljupka, često naizgled prostodušna, lepljiva i duboko umeštena u svakodnevicu.

Ima li uopšte smisla diskutovati o prostaštvu i ukazivati glupacima na ono što jesu u želji da se poprave? Ovo će čitati samo oni drugi jer svetinu uopšte ne interesuju priče o kulturi i drugim uzvišenim stvarima. Prostaštvo je zatvoreno u sebe, čvrsto umotano u gvozdeni plašt, do njega ne dopiru pozivi na mudrost niti upozorenje da s glupošću se čak i Bogovi uzaludno bore. Glupost je okovana i ne može se promeniti.

 

Vrh

 

Čuvanje eteričnih resursa i odbrana od eteričnih napada

 

Čovekov život podleže svim zakonima postojanja, odnosno Univezalnim zakonima koji vladaju u čitavom Svemiru. Osnovna postavka postojanja: stvaranje, održavanje i uništavanje jednako se odražava i na život čoveka. Čovek se rađa, živi razvijajući se i na kraju stari i umire. Ovo je odraz fizičke stvarnosti. Međutim, ako život posmatramo samo kroz prizmu fizičke stvarnosti, onda se život svodi na stvar, a on to nije posmatran sa drugih ravni postojanja. Postojanje je proces, a kada postoji proces, da bi se on razvijao i odvijao potrebna je energija koja procs pokreće, razvija, odvija i održava u funkciji. Ta energija koja se neprestalno proizvodi i neprestalno troši jeste elementarni Eter iz kojeg je Sve stvoreno i kroz koji se Sve održava u Ravnoteži. Kao praizvor i čistota svih uzroka u kojem se odražava čitavo stvaranje, od najviših pa do najnižih ravni postojanja, ta se energija može transformisati u razne oblike, zapravo u svaki potrebni oblik. Naš fizički život, koji je sam po sebi svojevrstan proces uređen je po određenim zakonitostima kojima organizam proizvodi i transformiše izvesne količine energije i to u meri koja neophodna za normalno funkcionisanje života. To absorbovanje čistog Etera odvija se kroz procese disanja, uzimanja vode i hrane i kroz izlaganje vatri. Od toga kako se ovi procesi odvijaju, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, zavisi kakav će život biti u istom tom smislu.

Bogatstvo života se meri akumuliranom količinom životne energije. Ako ne postoji akumulacija, život se ne živi, već se preživljava. To znači da čovek nije u stanju da proizvede ništa drugo osim osnovnih potreba za puko održanje života. Takav život je konstantno suočen sa nizom nedostataka, slabostima, premorenošću, istrošenošću, bolestima i nizom sličnih nemogućnosti ispoljavanja bića, a o stresu, kao najrasprostranjenijoj bolesti savremenog sveta ne treba ni govoriti. Da bih objasnio kako ovo funkcioniše napraviću paralelu sa proizvodnjom električne energije korišćenjem prirodne snage reke. Na reku se može postaviti perasti točak koji će rečna struja okretati, i dalje kad se poveže sa generatorom on će proizvoditi izvesnu količinu električne energije. Ta električna energija bi možda bila dovoljna za osnovne potrebe jednog domaćinstva, ali ona nije dovoljna da se uz pomoć struje pokrenu neka velika postrojenja. Da bi se proizvela velika količina električne energije potrebno je pregraditi reku branom i napraviti akumulaciono jezero iz kojeg će se voda velike snage prelivati preko turbina na brani i proizvoditi veliku količinu struje. Na sličan način funkcioniše i biće čoveka. Da bi mogao da radi i da stvara velika dela čovek mora akumulirati veću količinu čistog Etera u svom biću. Taj akumulirani Eter omogućava ne samo normalno funkcionisanje života bez ikakvih neostataka, u fundamnetalnom smislu, već omogućava i stvaralaštvo kroz delovanje i to ne samo delovanje na Zemaljskoj ravni, nego kroz sve ravni postojanja. Zbog toga se Magija Elemenata smatra prvom i preinicijacijskom magijom kroz koju se aspirant uči čuvanju sopstvenih resursa i njihovom uvećanju. Tek kada čovek akumulira izvesne količine čistog Etera on može da dela u stvaralačkom smislu. Velikom akumulacijom stvara se i mogućnost za velika dela, čak i ona ravna čudima. Čuda zaista ne postoje. Postoje samo zakržljala ljudska bića.

Tajna sticanja svih moći, veština i sposobnosti je u Magiji Elemenata. Absorbovanjem čistog Etera i njegovom akumulacijom stiče se moć kojom se ovladava svim moćima. Budite revnosni u ovom poslu sakupljanja čistog Etera kroz primenu Magije Elemenata, onako kako je opisana u prehodnim poglavljima, i steći ćete moć pre nego što i mislite da ste je stekli i veću nego što i zamisliti možete. Tajna svake tvari i svakog dela je u Eteru. Onaj ko Eterom ovlada može gospodar svake tvari i svakog dela postati. Ovde se Krug zatvara. A nije li rečeno da je Krug izraz Beskonačnosti? Ko je Beskonačnost, osim Bogova, još dodirnuo? Ne prepustajte previše svoj um ovim opservacijama. Umni spekulant nikada ne prelazi granicu razuma. Napusti svoj razum i otisni se nepreglednim prostranstvima Beskraja. Beskonačnost se otvara samo Dostojnima. I ćutite. Tišina je najmoćnije oružije mudraca.

Deeterizacija je neminovan proces jer čovek ne može živeti pod "staklenim zvonom" da bi se sačuvao od svih loših uticaja. Zapravo, pod "staklenim zvonom" čovek bi sebe lišio svih uticaja pa i onih dobrih. Filter za prečišćenje energija i njihovo odvajanje po principu dobro-loše, ne postoji. Čak ni aureola Bogova nema takvu prirodu već prima sve uticaje. Kako se onda zaštititi? Naizgled jednostavno, kada bi se samo reklo, ali za to je potrebna jasna namera izražena kroz voljnost bića. Nemojte misliti da postoji nekakav talisman ili obredna radnja koja to može učiniti. Rituali, kao i talismani imaju ovu moć, ali je ta moć određena namenom i ima ograničeno dejstvo u prostoru i vremenu. Za ovu neverovatnu sposobnost "samozaštite" je neophodan unutrašnji preobražaj bića. To nije alhemijska transmutacija koja proizvodi energetske štitove, amajlije i talismane, niti je magijska transformacija uma u magijsku svest koja se često naziva Velikim Delom. To je proces koji bi se mogao nazvati Magijska Metamorfoza. Samo metamorfoza bića ima dalekosežnu svrhu koja vodi ka otrkivanju Istinske Volje. Čak i najmanja sposobnost za promenu sebe je vrednija od bilo kakve moći nad spoljašnjim Univerzumom. Metamorfoza bića se može opisati kao voljna rekonstrukcija uma. Nastojanje da se um reorganizuje podrazumeva dualnost između stanja kakvo jeste i željenog stanja. Nemoguće je razviti bilo koju vrlinu bez mešanja sopstva u njenu suprotnost. Tako se spontanost rađa iz konvencionalnosti, radost iz tuge, pobožnost iz greha, ponos iz poniženosti, svemoćnost iz nemoći. Religije se zasnovaju na osnovnoj zabludi da neko može i mora imati jedno bez drugog. Posledica takvog poimanja stvarnosti iz perspektive jednostranosti jeste haotičnost sveta u kojem živimo. Što je težnja za vrlinom veća, veće je i izmetanje u njenu suprotnost. Visoka magija prepoznaje dualističko stanje, ali ne mari za to da li je život "gorak" ili "sladak" već teži da izdizanjem iznad dualnosti postigne bilo koju perceptivnu perspektivu po volji. Metamorfoza bića nije moguća bez velike akumulirane količine Etera. Zbog toga je primena Magije Elemenata prvi uslov i prva zaštita. Čišćenjem i posvećenjem svake stvari sopstvu, smanjuje se mogućnost uticaja "loših" energija. Akumulacijom čistog Etera kroz procese svesnog disanja, uzimanja vode i hrane i izlaganja živoj vatri uvećava se sposobnost nedodirljivosti za uticaj "loših" energija. Ako čovek izgubi izvesnu količinu čistog Etera zbog bilo kakve izloženosti sredstvu deeterizacije ili kakvom "eteričnom napadu", taj će uticaj biti obesmišljen. Hoće li jezero nestati ako se iz njega zahvati krčag vode? Zar mislite da su stari zalud govorili da tamo gde ima može i da se proliva!? Nije li stara mudrost u pravu kada tvrdi: ko ima još će mu se pridodati, a ko nema ostaće i bez onoga što ima!? Zato pamet u glavu, dragi moji prijatelji. I ćutite, kao što rekoh. Ne samo zbog toga što se pričom gubi velika količina Etera, što je posledica bezvredne priče, već zbog toga što se hvalisavim opisivanjem stečenog znanja i moći obesmišljava samo znanje, a moć gubi svoju silu dejstva. Mag uvek ćuti i o svojim delima ne govori. Zato ova dela ne prestaju da zasenjuju stvarnost. Moć Tišine stvara Delo bez premca.

Ova su dva oruđa magije veoma moćna, ali postoje još dva specifična oruđa koja se dodaju magijskoj umešnosti, a pri tom su nadnaravne sile koje mogu odagnati svaki uticaj ili pokušaj "napada" sa bilo koje ravni postojanja. Prva je protivotrov za disbalans i moguće ludilo magijskog transa, a druga specifično rastače opsesije koje nastaju uz magijsko delo. Ta su oruđa Smeh i Ravnodušnost.

Smeh je najviša emocija, jer jedino ona može u sebi sadržati bilo koju drugu emociju ili stanje od ekstaze do tužne izgubljenosti. Smeh jedino nema svoju suprotnost. Smeh je jedini održiv stav u Univerzumu kojim se svako delo kao komična predstava odigrava zbog sebe. Ovo je priroda Stvarnosti međusobne "igre" Bogova. Ali kako postići ovo stanje? Suština je u sagledavanju stvarnosti i sposobnosti da se u svakom delu vidi ta komična predstava koja se odigrava čak i u, za nas, neutralnim ili pak sablasnim i užasnim događajima koji okružuju čoveka. Zapamtite, nije na nama da preispitujemo nameru Univerzuma. Zato tragajte uvek za emocijom smeha. Tražite smeh u onome što vas veseli i zabavlja, ali tražite ga i u bilo čemu što je neutralno i za vas beznačajno, tražite ga čak i u onome što je užasna strahota i odvratnost. Smejte se uvek i svemu. Iako ovaj smeh na početku može izgledati kao isforsiran, morate naučiti da se smejete u sebi svim stvarima. Smejte se i grohotom, čak i ako vas zbog smeha nazovu ludakom, smejte se čak i tome što vas tako nazivaju. Smeh je jedina eterična vibracija bića koja se širi Svemirom nepojmljivom brzinom. A Svemir, shodno Univerzalnim zakonima na kojima počiva, u Eteru koji je temelj svake tvari i dela, odgovara istom tom nepojmljivom brzinom gradeći neprobojni bedem za svaku neželjenu silu, dejstvo ili energiju. To je bedem aure sopstva koja je, poput stene, u stanju da odbije svaku odapetu strelu, a opet je tako nežna da izdašnošću svojom svaki otrov preobražava u nektar. Ali pazite da taj smeh ne bude samo spoljašnja manifestacija kojom se skrivaju strah i srepnja od ishoda dela i dela samog. Zaista zamislite da je svako delo samo komični komad na "pozorišnim daskama". Zato skinite izraz ozbiljnosti i mističnog zanosa sa lica svojeg. Tim ćete izrazom zajapuriti um drugog čoveka, ali Univezum ne možete prevariti. Istinskog maga ćete prepoznati po smehu njegovom i ismevanju svega.

Ovo stanje magijskog delovanja kroz smeh neodvojivo je vezano za ravnodušnost. Ta neprijemčivost sopstva za delo je ono magijsko stanje delovanja bez požude za rezultatima. Efekat ne-vezivanja je teško proizvesti jer je čoveku skoro nepojmljivo da se odluči za nešto i da onda uradi to čisto radi toga. Ipak konkretno, ova sposobnost je ta sila koja je potrebna da se izvede magijski čin. Samo jednousmerena svest će to uspeti da uradi. Vezivanje treba razumeti i u pozitivnom i u negativnom smislu, zbog averzije prema njenoj suprotnosti. Vezivanje za bilo koju osobinu svoje osobnosti, svoje ambicije, svoje veze ili čulnog iskustva, a istovremeno, i stvaranje averzije prema bilo kojoj od njih, dokazaće ograničenje za mogućnost delovanja. Naizgled, fatalno bi bilo izgubiti interes za svaku stvar jer neke stvari mogu biti nečiji simbolički sistem ili magijska stvarnost. Zbog toga, pokušajte da doživite sve osetljive delove svoje stvarnosti da bi ste uvideli njihov kvarljiv uticaj kroz obuzimajuću želju. Tu u ovom raskoraku između dve strane sagledavanja se ovija proces oslobođenja vezanosti i nastaje ravnodušnost koja otvara prostor za magijsko delovanje. Lako za reći, ali ne i tako lako za proizvesti kao efekat.

Proces metamorfoze bića se započinje aktivnom formom preobražaja svakodnevnih navika. Koliko god bezopasne se činile, navike u mislima, rečima i delima su sidro sopstva. Aspirant koji želi da postane mag, mora podići to sidro da bi se slobodan otisnuo na pučinu haosa.

Da bi počeo ovaj proces metamorfoze, izaberi bilo koju manju naviku nasumice i izbriši je iz svog ponašanja, a u isto vreme prisvoji bilo koju novu naviku nasumice. Izbor ne treba da obuhvati ništa spiritualnog, egocentričnog, ili emocionalnog značenja, niti bi trebalo da bude bilo šta što ima mogućnost neuspeha. Kada uspešno završiš prvu metamorfozu, prelaziš na sledeću. Potom se vraćaš na prvu koja je, budući zamenjena, skoro usvojena navika i nju jednostavno obrišeš, jer ona još nije dovojno ukorenjena da se ne može jednostavno obrisati.

Sa ovako jednostavnim početkom i stematičnim kretanjem "dva koraka napred, jedan korak nazad", upornošću, postaćeš sposoban zaista za sve kasnije procese, ne samo metamorfoze već sve magijske procese.

Zaista nema te sile koja može delovati na prirodu maga ispunenog neizmernim količinama čistog Etera, koji o delima svojim ćuti, neprestalno se smeje i u ravnodušnosti svojoj neprijemčiv stoji.

 

Vrh

 

Obrazac za usredsređenje treperenjem

OM

Meditacija

 

Za potpunu eterizaciju bića postoji još jedna vibracija. To je treperenje Duše silom koja odzvanja Svemirom. Beskrajno vibriranje Etera je kao reka što beskrajno teče, i boje je Purpura koja se preliva u čistu Svetlost. Usredsredsređenje na ovo (meditacija), a da pri tom um ne varira (oscilacilira), oslobođa svih patnji i stvara istinski mir uma. I kao što svaka reka žubori, i ova svoj odjek ima. Taj zvuk neka odzvanja u umu pri usredsređenju - "om". Budući da su krajnje nestvarni, svaka patnja i ograničenje će iščeznuti uz ispravan napor. Ali tek tada u smiraju uma otkriva se uzburkanost, talasi sile koji se komešaju. Njihov je odraz Čista Svetlost, a odjek "aum", gde se srednji zvuk izgovara tako što se usta otvore kao da će se izgovoriti "u", a izgovara se "o". Na ove se talase ne sme usredsrediti sve dok se um potpuno ne očisti i dovede u stanje mira, u smirenoumlje.

Baš zbog toga što AUM predstavlja Uzburkanu Silu Komešanja, Čistu Svetlost koja treperi (vibrira). Usredsređenje (meditacija) umnim treperenjem (mentalnim vibriranjem) AUM se ne preporučuje neposvećenim i neprosvećenim dušama jer može izazvati ozbiljne posledice umnog poremećaja (mentalna degeneracija) i udvajanje ličnosti (šizofrenija). Ovo je toliko snažna Sila Komešanja koja upravlja delovanjem pet Kovitlajućih Sila, četiri tvarne: Vatra, Zemlja, Vazduh, Voda i petom Sjedinjujućom Silom Etera. Samo Čist Um je u stanju da treperi AUM bez posledica, jer je sjedinjen sa Svebićem (Apsolutom). Čak i Veliki Magovi se uzdržavaju treperenja AUM, jer moć da upravljaju ovom Silom imaju samo Velike Duše, Oboženi sinovi čoveka (Adepti). Samo oni imaju potpuno smirenoumlje. Zato, obrazac ovaj neće biti ovde pokazan.

OM je zvuk koji treba da odzvanja u umu čoveka koji se na Stazi Znanja nalazi. Postoje dva načina OM usredsređenja, "plitko" i "duboko".

"Plitko" usredsređenje

Prvo, "plitko" usredsređenje treperenjem OM može izvoditi svaki čovek. Može se vršiti bilo kad i bilo gde, čak i dok se obavlja neka druga radnja ili posao, umnim ili zvučnim treperenjem. Umno treperenje podrazumeva nečujno pevanje OM u umu, a zvučno ispuštanjem glasa. Disanje prilikom "plitkog" usredsređenja je normalno, takozvano plitko disanje po kojem je i ovo usredsređenje dobilo ime. Ovo disanje je disanje bez zadrške (udah-izdah). Treperenje OM se uvek vrši izdahom, nikad na udah. Obrazac je 6:4 ("oooooommmm"). To znači da treba izmeriti vreme trajanja izdaha pa to vreme podeliti u odnosu 6 delova za "o" i 4 dela za "m". Ovo vreme se može produžiti najviše do udvostručenja i ono se naziva produženo plitko disanje. U početku će ovaj odnos možda izgledati teško pratiti, ali veoma brzo to postaje samosvojna (automatska) radnja.

"Duboko" usredsređenje

Drugo, "duboko" usredsređenje, je viši nivo usredsređenja i zahteva potpunu posvećenost, odnosno zaokupljenost uma. Naziv "duboko" podrazumeva takozvano duboko disanje, disanje punim plućima i isto je bez zadrške (udah-izdah). Obrazac glasovnog odnosa je isti kao i kod predhodnog načina, 6:4 samo što je ovde vremensko trajanje znatno duže, čak i desetostruko.

Za ovo usredsređenje je potrebno biti na tihom i mirnom mestu. Važno je zauzeti sedeći položaj koji nije posebno određen, ali mora biti udoban i obezbediti prijatan osećaj. Udobnost je već stvar ličnog izbora. Ne sme se ležati, jer bi veoma brzo ovo usredsređenje odvelo u san. Duboko usredređenje je uvek zvučno, a glas ne treba da bude ni previše jak niti previše tih. Od poslednjeg obroka mora proći najmanje dva sata. Treba nastojati da um bude bez misli. Usredsređenje treba da bude istovremeno umno i zvučno treperenje uz umno oblikovanje slike (mentalna vizualizacija) purpurno crvenog diska iz kojeg isijava treperava svetlost.

Najpre zamisli purpurno crveni disk i pusti da ova slika traje neko vreme. Potom zamisli da iz diska isijava treperava svetlost i neka traje neko vreme. Zatim, postepeno neka se ova svetlost širi na sve strane i ka tebi sa sve manje i manje treperenja dok ne prožme ti celo biće. Završni deo usredsređenja treba da bude slika u kojoj je celo tvoje biće prožeto ovom svetlošću čije se treperenje postepeno smiruje dok na kraju ne bude potpuno smireno, a tvoje biće potpuno pretvoreno u svetlost nalik jajetu.

Neka budu upaljeni mirisi, tamjan ili štapići. Ovo je dobro da se Duhovi odobrovolje i da se sklone ostavljajući te u miru. Oči neka budu zatvorene. Upaljena sveća ispred mesta na kojem se sedi može mnogo da pomogne.

"Duboko" usredsređenje, ne donosi samo smirenoumlje. Dubokim disanjem se unosi i Životna energija u telo. Ona se nalazi i u vazduhu koji dišemo, ali se može uneti samo dubokim disanjem jer se preobražava samo u najudaljenijim kanalima pluća, bronhijalnim zavšecima gde se i kiseonik prenosi u krv. Da bi do njih doprla mora se najdublje udahnuti. Ovo je jedini razlog zbog kojeg ljudi zevaju, nesvena radnja kojom se udahnjuje Dah Životvorni. Osim toga, sama zvučna vibracija OM ima dejstvo kao magnet. Ona čist slobodan Eter privlači i vezuje za biće čoveka i zbog toga se smatra najmoćnijim sredstvom samoeterizacije, odnosno privlačenja i akumulacije čistog Etera.

Broj ponavljanja na početku je 16, ali i samo nekoliko ponavljanja ima blagotvorno dejstvo. Broj ponavljanja povećavati postepeno, ali ne više od 144 ponavljanja u jednom nizu. Neka prođe najmanje četiri sata između niza ponavljanja, ali ne više od dvadset četiri. Za odbrojavanje može da pomogne brojanica ili konopac srednje debljine sa uvezanim čvorovima. Čini ovo svakoga dana!


 

 

 

 

Vrtložna energija Etera

 

Eter je vrtložna energija, oživotvoravajuća moć, pokretačka snaga i sila koja je temelj svakog dela, bilo da je ono na mentalnom ili fizičkom planu Zemaljske ravni, bilo da je na Astralnoj ili Eteričnoj ravni postojanja bića. Bez akumuliranog Etera čovek ne bi bio u mogućnosti da izvede bilo koje delo, čak ni u običnom svakodnevnom životu. Zbog toga je važna akumulacija čistog Etera. Svaki čovek akumulira izvesne količine Etera kroz uobičajene procese, opisane u predhodnim poglavljima, disanjem, uzimanjem vode i hrane, izlaganju vatri. I ovo je dovoljno za običan svakodnevni život. Samo oni koji akumuliraju veće količine čistog Etera su sposobni i za vršenje uzvišenijih dela kao što su stvaralaštvo u bilo kojoj sferi umetnosti ili života uopšte. Međutim, za vršenje magijskog dela je potrebna enormno velika količina akumuliranog Etera. Bez ove velike akumulacije, vršenje magijskog dela, kakvo god ono bilo, može prouzrokovati gubitak postojećeg Etera i time izazvati mnogobrojne komplikacije. Ovo je i jedan od razloga zašto neki rituali neuspevaju. Isto tako, vršenje rituala bez akumuliranog Etera može biti uzročnik niza poremećaja, kako duševnih, tako i fizičkih, a nije malo primera i efekta potpune deeterizacije vršenjem obreda koja izaziva i trenutnu smrt. Ovo je i čest slučaj kod praktikovanja astralne projekcije koja troši mnogo energije čistog Etera. Zbog toga je neophodna konstantna samoeterizacija iz svih raspoloživih izvora.

Postoje razna učenja i prakse koje u svojim pripremama i meditacijama zagovaraju neke od ovih procesa koji se mogu smatrati eterizacijom, ali veoma često je to nepotpuna praksa. Takođe, postoje i mnogi samozvani i samouki magovi i učitelji koji otkriju neke od tehnika iz raznih tradicija. Isforsirano primenjuju te tehnike zahtevajući to isto i od ostalih sledbenika "učenja". Ovo može imati delimične efekte koji veoma lako izazivaju mentalne iluzije i samoobmanjivanje o postizanju uspešnosti kroz "paradigmu". Ne retko, naročito u novijim zapadnjačkim praksama su ovakvi "gurui" eterični vampiri koji svoje sledbenike drže u stanju iluzije, a zapravo ih koriste kao sopstvenu "hranu". Dešava se često da posle izvesnog vremena, pripadnici ovakvih sekti jednostavno zapadnu u veoma teška psihofizička stanja istrošenosti i iscrpljenosti, a ne retko i sa suicidnim nagonima koji se tragično završe.

Upravo ovde u ovom poslednjem delu o vrtložnoj energiji Etera, namera mi je da zaokružim ukupnost uvida u sistem osnovne Magije Elemenata. Ovo je izvanredno jednostavna priča, ali ona nije za svakoga. Ova knjiga je namenjena samo onima koji mogu da prihvate nerazumnu ideju da je zadobijanje svih moći realnost. Ako se tvrdoglavo držite opšte prihvaćenog shvatanja da je tako nešto nemoguće, čitanje ove knjige biće za vas gubljenje vremena. Ako, naprotiv, možete da prihvatite da je “nemoguće” vama na dohvat ruke, onda ćete biti bogato nagrađeni.

Ovaj tekst je pisani izvor neprocenjivih informacija koje otkriva kao primenu osnovne Magije Elemenata. Hiljadama godina ovi naizgled magični rituali bili su obavijeni velom tajni. Od najranijeg doba, ovo znanje i njegovo izuzetno bogatstvo su u velikoj meri izgubljeni i zaboravljeni. Svrha ove nove priče je da vrati poruku Drevnih javnosti, u nadi da će uticati na još neke ljude i pomoći im.

Nemoguće je tvrditi da li se ovo znanje zasniva na egzaktnim činjenicama, mentalnoj fikciji, ili je mešavina oba. Ali neospornost poruke ne dovodi se u pitanje. Moje lično iskustvo, kao i onih kojima sam preneo ovo znanje na moje potpuno zadovoljstvo dokazuju da Magija Elemenata zaista deluje. Ne mogu da vam obećam da će vam ovo znanje izlečiti sve bolesti, otkoloniti sve mane i nedostatke, učiniti da živite više od 100 godina, ili vas izmeniti preko noći. Ali znam da može pomći svakome da izgleda i da se oseća puno moćnije, sposobnije, snažnije, zdravije i mlađe. Moći će da stekne osećaj zadovoljstva i ispunjenosti u svakom smislu, ostavljajući prostor za delovanje na svakoj razini, od običnih svakodnevnih delanja života do stvaranja nezamislivih čuda. Ako svakodnevno primenjujete Magiju Elemenata, trebalo bi da rezultate počnete da primećujete za 30 dana ili manje. Za oko četiri meseca verovatno ćete početi da vidite značajnije promene. Kojom god brzinom napredovali, uvek će vam biti uzbudljiv trenutak kada prijatelji počnu da komentarišu kako izgledate mlađe, zdravije, bolje, kako ste čudni i kako zrečite snažnom energijom, a i sposobniji ste da radite veoma uspešno čak i ono čemu niste bili vični. Pa tek kad naprasno počnu da isplivavaju talenti, sposobnosti i razne veštine. Ima li kraja? Nema.

Magija Elemenata zaista deluje, ali nekoga možda još uvek tišti pitanje kako? Kako ovako mali i jednostavni rituali mogu tako puno da utiču na proces sticanja moći i sposobnosti ovladavanja energijama? Interesantno može biti i ovo objašnjenje koje unekoliko potvrđuje skoriji napredak nauke. Kirlijanova fotografija koja pokazuje telo okruženo nevidljivim električnim poljem ili “aurom” zaista sugeriše da nas “hrani” neki oblik energije koji prožima Univerzum. Takođe je tačno da je Kirlijanova aura zdravog mladog čoveka različita od aure starijeg, ili čoveka narušenog zdravlja. Ta energija koja prožima Univerzum jeste upravo Eter.

U predhodnim poglavljima sam opisivao delovanje Magije Elemenata kroz vršenje malih rituala koji omogućavaju kvalitetan i zdrav život i akumulaciju čistog Etera koji omogućava da živimo i delamo na najbolji mogući način. Međutim, iako je jasno kako to Eter deluje i zašto je neophodno da ga akumuliramo u velikim količinama, ostaje još nerazjašnjeno šta se i kako radi sa tim akumuliranim Eterom. Naš organizam nije samo običan rezervoar koji treba napuniti. Biće čoveka ima veliki broj centara vrtložne energije od kojih je sedam glavnih, što ću kasnije pojasniti. Eter koji absorbujemo se vezuje za ove vrtložne centre, ali ne po nekom redosledu, već u zavisnosti od procesa kojim vršimo ovu akumulaciju, on se za neke centre vezuje u većem, a za neke u manjem obimu. Redovnom akumulacijom Eter se vezuje za sve vrtložne centre, ali se ovo vezivanje donekle može nazvati haotičnim vezivanjem, ili sirovom akumulacijom Etera. Ova prosta akumulacija samo donekle može biti blagotvorna, jer ako dovoljno Etera akumuliramo, moći ćemo i da ga trošimo u priličnoj meri na razne aktivnosti. Ali vremenom nastaje takozvana disharmonija u energetskom naboju između vrtložnih centara i to se takođe može odraziti na ukupni balans životne energije i izazvati razne poremećaje u funkcionisanju organizma i bića u celini, što može dovesti i do raznih oboljenja. Zbog toga je neophodno da se taj akumulirani Eter ravnomerno rasporedi po vrtložnim centrima kako bi oni međusobno harmonično funkcionisali, a samim tim i biće čoveka u celini. Takođe ova unutrašnja ravnoteža energetskog naboja vrtložnih centara omogućava i potpuno ispoljavanje Eteričnog Principa, koji samo na ovaj način može pokrenuti sve, pa i one najsuptilnije i najmoćnije procese. Visoka Magija Elemenata se bazira na upravljanju ovim vrtložnim energetskim centrima i akumulativnim kapacitetom Etera, i ovo će biti posebno obrađena oblast magijske prakse i života u jednoj od narednih knjiga. Za sada je dovoljno bazirati se na postulatima i primeni osnovne Magije Elemenata, koja svojim tehnikama omogućava ne samo pravilnu akumulaciju Etera, već i njegovo pravilno raspoređivanje u vrtložnim energetskim centrima.

Postoji sedam malih rituala kojima se vrši ovo raspoređivanje akumuliranog Etera u vrtložne centre i koji omogućavaju pravilno iskorišćavanje ove unutrašnje nataložene energije. Ali pre nego što objasnim funkcionisanje ovih završnih malih rituala Magije Elemenata dao bih još par uvodnih objašnjenja. Već sam napomenuo da se kroz procese akumulacije Etera on samo "sirovo" skladišti u ove centre vrtložnih sila. Ali treba reći i da trošenje ove akumulirane energije, kako na obične svakodnevne aktivnosti, tako i na ostale delatnosti bića čovekovog, se može nazvati haotičnom deeterizacijom, ili "sirovom" potrošnjom energije, koja se crpi nekontrolisano iz svih centara. U zavisnosti od aktivnosti koje obavljamo ova se nataložena energija neravnomerno troši, iz nekih centara u većem, a iz nekih u manjem obimu, što takođe može vremenom dovesti do disharmonije u energetkom naboju između vrtložnih centara i odraziti se na ukupni balans životne energije izazvajući razne poremećaje u funkcionisanju organizma i bića u celini, a što može dovesti i do raznih oboljenja. Dakle, haotičnost u akumulaciji i haotičnost u potrošnji, po čistoj logici stvari, ne mogu dati dobar rezultat, jer iz dva haosa nikako ne može nastati red, već samo još veći haos. Zbog toga je neophodno uređenje ovog ukupnog procesa, čime se stvara red i ravnoteža u akumulaciji kao i red i uravnoteženje potrošnje. I ovde logika kaže da iz ova dva, iako dijametralno suprotna, procesa, ako su uređeni i izbalansirani može proisteći samo red i ravnoteža i to "na duge staze". Samo red i ravnoteža omogućavaju, ne samo pravilno, već i trajno funkcionisanje svih procesa. Šta zapravo rade ovi mali završni rituali Magije Elemenata? Oni omogućavaju stvaranje ovog unutrašnjeg reda i harmonije. A da bi njihovo funkcionisanje objasnio, uporediću to sa onim što je mnogima poznato. Danas svi koriste računare i znaju da kompjuter ima, takozvanu tvrdu memoriju ili hard disk. Na njega se slažu svi podaci, smeštaju programi i sa njega se pokreće sistem. To znači da je hard disk neka vrsta skladišta ili akumulatora svega onoga što se u računar unosi i koristi za rad. Vidite veoma slično sa našim sistemom akumulacije Etera. Da bi računar mogao besprekorno da radi, pored niza drugih faktora, jedan od glavnih je da na hard disku sve bude složeno po određenim principima slaganja. Ukoliko ne postoji takav red, vremenom računar slabi, počinje da blokira rad i na kraju samo prestane da radi. Dakle opet isto kao i kod naše haotične akumulacije i haotične potrošnje akumulirane energije, bez obzira koliko je ona velika. Šta se radi da se hard disk dovede u stanje reda. Pristupa se jednom veoma jednostavnom procecu koji bi svi redovno trebalo da rade na svom računaru, a to je defragmentacija diska, odnosno preslaganje ukupne baze svih podataka i njihovo postavljanje na svoje mesto, pri čemu se ispravljaju sve greške u radu i brišu "rascepi" u prostoru hrad diska, takozvane rupe u datotekama. Svako ko ovo praktikuje sa svojim računarom zna da nakon ovog "osveženja" računar radi, mnogo brže, kvalitetnije i bez ikakvih smetnji. E, ovi naši mali rituali rade nešto sasvim slično. Dakle, dovode sve u red i na svoje mesto kako bi sve fukcionisalo besprekorno.

Hiljadama godina istočnjački mudraci su tvrdili da telo čoveka ima sedam glavnih energetskih vrtložnih centara kojima, s anatomske tačke gledanja, odgovara sedam endokrinih žlezda. Hormoni koje proizvode ove žlezde regulišu sve telesne funkcije. Medicinska istraživanja nedavno su otkrila ubedljive dokaze da je čak i proces starenja regulisan hormonima. Izgleda da hipofiza, pored mnogobrojnih funkcija, proizvodi i “hormon smrti”. Taj hormon, zapravo, ometa sposobnost ćelija da upotrebe korisne materije i ostale hormone. Kao rezultat, naše ćelije i organi postepeno propadaju i na kraju umiru. Ako ovi mali rituali zaista normalizuju disbalans sedam energetskih centara u telu može se zaključiti da se poboljšava i hormonalna ravnoteža. To znači da ovo uravnoteženje omogućava našim ćelijama da se obnavljaju i napreduju kao što se to odvija u dobu rane mladosti dok se biće još razvija. Svaki od ovih sedam vrtloga usmeren je prema središtu jedne od sedam žlezda sa unutrašnjim lučenjem u sklopu endokrinog sistema tela, i ima funkciju da stimuliše proizvodnju hormona. Najniži ili prvi vrtlog usmeren je ka reproduktivnim žlezdama, drugi vrtlog ka pankreasu ili trbušnom pojasu, a treći ka nadbubrežnoj žlezdi u oblasti solarnog pleksusa. Četvrti vrtlog je usmeren ka timusnoj žlezdi u grudima ili u oblasti srca, peti ka štitnoj žlezdi u vratu, a šesti je ka epifizi u zadnjoj bazi mozga. Sedmi, najviši vrtlog usmeren je ka središtu hipofize u prednjoj bazi mozga.

Prema drevnom učenju, naš um je smešten u ovom sedmom vrtložnom centru koji stari sumerski magovi nazivahu Zvezdano Oko ili "treće oko", smešteno naspram čeonog režnja između obrva. Obratite pažnju na ono što čovek čini u stanju dubokog razmišljanja. Podboči bradu, okrene glavu malo udesno i usmeri pogled ka prostoru između obrva, a onda ozbiljno razmišlja o nekom problemu. Ovo je nesvesna radnja pri kojoj se čovek obraća svom umu, a u svakom obraćanju pogled se upire ka sagovorniku. Sedište uma je zaista Zvezdano Oko, središte veoma moćne vrtložne sile. Ovaj energetski kovitlac se još naziva i Zmajevo Oko. Ceo ovaj sistem unutrašnjih centara vrtložnih energija prema Sumerskom učenju se naziva Telo Zmaja, a veština kojom se upravlja ovim energijama se naziva "Buđenje Zmaja" ili "Unutrašnji Oganj". Zbog boljeg razumevanja, treba napomenuti da Indusi ove centre nazivaju čakre, a ceo sistem centara nazivaju kundalini. Na zapadu su uobičajeni nazivi ove hindu terminologije, ali ja ih radije nazivam centri vrtložnih energija, jer oni to i jesu, a i razumljivije je. I da na kraju utvrdimo, to su snažna energetska polja, nevidljiva okom, ali ipak sasvim stvarna.

Možete da se složite ili ne složite sa ovim shvatanjem. Dok čitate ovu knjigu naći ćete još puno stvari sa kojima se možete, ali ne morate slagati. Ali jedno je važno: ne dozvolite da vas neslaganja odvuku od glavne teme ove knjige, a to je blagodat koju stičete izvođenjem rituala osnovne Magije Elemenata. Oni su opšti i ne vezani ni za jedan sistem ili paradigmu. Zbog toga se ova osnovna Magija Elemenata naziva preinicijacijskom magijom. I zbog toga je može praktikovati svaki čovek, bez obzira da li će se uputiti dalje Stazom Znanja i zaći u nepregledna prostranstva Svetog Kraljevstva Magije. Postoji samo jedan način da vidite da li će ovi rituali delovati na Vas, a to je da ih probate. Probajte ih i dajte im šansu da uspeju. Ali, kao i sa svakom nagradom, korist će doći samo kao rezultat vaših napora. Morate i hteti i želeti da uložite malu količinu vremena i energije za svakodnevno izvođenje rituala. Ako posle nekoliko nedelja izgubite interesovanje i izvodite ih samo povremeno, ne očekujte najbolje rezultate. Međutim ako istrajete, vremenom će vršenje ovih rituala ne samo biti lako, već će prerasti u svojevrsno uživanje. Dve stvari morate stalno imati na umu. Prvo, znajte da ste vi izuzetna osoba koja može da vidi dalje od ograničenih misli i shvatanja drugih? Da nije tako, ova knjiga uopšte ne bi privukla vašu pažnju. Drugo, znajte da zaslužujete da vam budu ispunjene sve želje, čak i one nezamislive. Oni koji duboko u sebi vide sebe kao nedostojne i nezaslužne nikada neće uzeti svoj deo nagrade. Kada sebe visoko cenite i kada znate da zaslužujete najbolje što život može da vam ponudi, vi u stvari volite sebe. Ta ljubav vam omogućava da budete zadovoljni time ko ste i šta ste, a to znatno ubrzava sve procese na Putu Magijske Spoznaje. Oni koji se ne sviđaju sami sebi, ili vide sebe kao neadekvatne, nose teret koji može samo da ubrza procec njihovog propadanja, parloženja u nemoći i na kraju tužne i nedostojne smrti. Za one koji se obogate ljubavlju prema sebi, sve je moguće.

Još neka pitanja se nameću. Odakle ovo učenje? Kako je nastalo? Zašto ga ima rasparčanog u mnogim praksama? Zašto se neki delovi afirmišu, a drugi opet zanemaruju? Svašta bi se još moglo postaviti kao pitanje. Mislim da sam koz sva dosadašnja izlaganja na mnoga pitanja dao odgovore, što ćete i prepoznati ako ste pažljivo čitali predhodna poglavlja. Tokom svog naukovanja magije, a to je mnogo godina unazad, možda čak i više godina nego što neki od vas, koji ovo čitaju, imaju godina života, naučio sam jednu veoma važnu stvar, a to je i ono što mi je moj učitelj stalno govorio: Mudrost je raštrkana svuda po svetu. Nalazi se svuda oko tebe i u svakoj stvari ili biću. Tajna spoznaje je u spajanju a ne u izdvajanju. I ovo važi za sve procese. Istražujući i učeći, uvek sam se rukovodio ovom mišlju. To savetujem i vama.

Kada sam pre mnogo godina otkrio jedan arapski manuskript, našao sam opis jednog rituala čijim se vršenjem ulazi u stanje transa u kojem se može opštiti sa Duhovnim bićima i Duhovima umrlih. Arapin je u ovom spisu zabeležio kako su Vavilonski sveštenici Magi koristili ovaj ritual da bi stekli moć kojom su činili razna čudesa. Sam tekst deluje vrlo nezgrapno, nejasno i nepotpuno, ali se u potpunosti povezuje sa, kasnije nastalim, mističnim učenjem i vršenjem rituala koje i danas rade u mnogim derviškim redovima. Uz ritmično udaranje bubnjeva i glasovno oponašanje ritma svih okupljenih, drviši se neprestano vrte u divljem religioznom zanosu u jednom pravcu, s leva na desno, ili u smeru kazaljke na satu. Ovako zavitlani derviši se vrte oko stotinu pa i više puta stimulišući unutrašnju vrtložnu energiju, dok se konačno ne iscrpe padajući u stanje transa. Nakon "povratka" u normalno stanje, to njihovo stanje je sve samo ne normalno. Mnogi se posle ovog rituala oporavljaju i po nekoliko dana pa čak i nedelja od skoro potpune iscpljenosti i ispijenosti. Ove posledice se ne spominju u manuskriptu iako o njima ima beleški u derviškim spisima. Očigledno je da su ove tajne Vavilonskih Magova pogrešno ili nepotpuno interpretirane ili nisu uzete u obzir sve radnje koje je trebalo kroz ritual izvesti. U skoro svim tekstovima Sumerskog, Asirskog, Akadskog i Vavilonskog nasleđa, do kojih sam uspeo doći, nikada nisam naišao na opis bilo kakvog lošeg stanja nakon vršenja bilo kojih obreda, već se svuda Magi opisuju kao Čarobnjaci izuzetne snage, vitalnosti i lepote. Godine rada i istraživanja su urodile plodom i iz gomile parčića razbacane mudrosti uspeo sam da proniknem u tajnu koja se zove "Unutrašnji Oganj". Naravno da sam imao i nesebičnu pomoć spoznaje koju sam nasledio od svog učitelja, a koju je on bazirao na spoju Sumerske i Vinčanske tradicije, jer je bio veliki poklonik i obožavatelj Dagona, istoimenog Boga u obe ove izuzetno drevne tradicije i učenja. Na kraju, praksa je pokazala uspešnost otkrivene spoznaje, a potvrdila se i u praksi onih kojima sam ovo znanje i ja preneo.

Veoma je sličan sistem ove osnovne, ali i Visoke Magije Elemenata sa sa indijskim učenjem Tantrizma, a koji je i sam proistekao iz još drevnijih učenja, Džainizma u Indiji i prebudističkog Čod učenja na Tibetu. Hinduski mistici i jogiji, i tibetanske lame, sačuvali su takođe ova znanja i ostavili ih u nasleđe. Ali, kao i sve što biva otkriveno na Istoku i prezentovano na Zapadu, delimično ili potpuno biva uništeno, jer se prenosi bez potpunog uvida, a razumeva se s pozicija ograničenog i materijalističkog razuma zapadnjaka. Zbog toga mnoge novonastale zapadnjačke paradigme imaju samo delimičnu, a najčešće gotovo nikakvu vrednost. Tako se i dogodilo sa prenošenjem ovog uslvno nazvanog Tibetanskog učenja o malim ritualima, kojima se upravlja unutrašnjim vrtložnim centrima. Naime, prezentovani su kao telesne vežbe za podmlađivanje. Eto kako razmišlja zapadnjački um. Neosporno je da ove "vežbe" imaju efekta i u tom smislu pojačavanja imuniteta, opšte vitalnosti i usporavanja procesa starenja, ali je praksa zasnovana na ovom, loše interpretiranom učenju, pokazala da i ne deluje baš u potpunosti kod svih kao što je opisano. Pitanje ove uspešnosti nije vezano za to koliko je neko istrajan u sprovođenju uputstava, već je primaran problem u nepotpuno prenetom učenju i separatnom izdvajanju za samo jednu potrebu, potrebu "podmlađivanja". Suština ovog učenja je upravljanje unutrašnjom vrtložnom energijom. A da bi se njom upravljalo i da bi se koristila za razne svrhe, ona se prvo mora akumulirati u većoj meri i stalno se uvećavati. E, to je onaj "mali" detalj na koji ovi zapadni interpretatori nisu obratili pažnju. Da bi nešto mogli da uradimo, moramo imati s čim da radimo. Osim nekoliko napomena o ishrani i još škrtijih o disanju, u ovom uputstvu "za podmlađivanje" nema ni reči o procesima kojima se ta unutrašnja energija prvo zadobija i akumulira. Otuda i mnogi bezuspešni ili slabouspešni pokušaji primene ovih "vežbi". Da nije tako, svi bi od reda, danas, sledbenici popularne literature, izgledali kao "klinci" u godinama.

Kada sam o ovome jednom razgovarao sa mojim učiteljem, odveo me je u kuhinju, dao mi jednu šerpu i varjaču i rekao mi da spremim ručak, ali da ne otvaram frižider niti da idem u ostavu po namirnice. Začuđeno sam ga upitao: Kako mogu da napravim ručak bez namirnica. Ovde imam samo vodu i so pri ruci. Grohotom se nasmejao, kao što je to uvek i činio u ovakvim, a i mnogim drugim situacijama i kroz smeh mi rekao: Eto vidiš, kao što ni ručak ne možeš bez namirnica da napraviš, isto tako ne možeš ni energijama u sebi da upravljaš ako ih predhodno ne sakupiš. Kako to misliš da se podmladiš kad nemaš energiju u sebi koju će ove vežbe pokrenuti? I gle, opet je bio u pravu.

Tako je nastala ova moja osnovna Magija Elemenata koju vam ovde iznosim. Od početka, kroz sve procese potpunog i pravilnog života preko malih rituala akumulacije Etera do ovih koji slede, a kojima se silom Etera upravlja kroz vrtložne centre. Suština ovog učenja je da se nauči i u život prenese veština kojom se ovladava Elementima, a Sila Života sažima u Zmajevo Oko (sedmi vrtložni centar, ili um) odakle se jedino može emanirati u svim pravcima i ka svim ravnima, čineći da nemoguće postane moguće, šta god to bilo.

 

Vrh

 

Sedam drevnih rituala za kanalisanje akumuliranog Etera

 

UVODNE NAPOMENE

 

Ovih sedam malih rituala kojima se kanališe aukumulirani Eter, prosečan um zapadnjaka ne doživljava kao rituale, već na njih gleda kao na sasvim obične fizičke vežbe. One tako izgledaju, i stalnim ponavljanjem mogu delovati i kao neke sasvim obične vežbe kojima se istežu ligamenti i zglobovi, a mišićni tonus se povećava. Međutim, njihova svrha je nešto sasvim drugo, ono što prosečan um zapadnjaka teško može pojmiti. Ove "vežbe" fizičkim pokretima, stimulišu energetske kanale oko endokrilnih žlezda, a preko njih pokreću i stimulišu okretanje vrtložnih energetskih centara u kojima se nalazi oživotvoravajuća sila čistog Etera. Eter koji se najviše taloži u prvom centru i delimično u ostalih šest, se ovim "vežbama" pomera i uravnoteženo raspoređuje u prvih pet centara, dok se preostali akumulirani Eter "skladišti" u poslednja dva centra. Ovakav "raspored" akumuliranog Etera omogućava pravilno funkcionisanje svih mentalnih i fizičkih procesa u biću čovekovom.

Svaki ritual treba izvesti sa najviše dvadeset jednim ponavljanjem u toku jednog dana. Na samom početku praktikovanja rituale treba izvoditi sa tri ponavljanja u toku prve nedelje praktikovanja. Svake naredne nedelje broj ponavljanja treba povećavati za dva, sve dok se ne dostigne dvadeset i jedno ponavljanje dnevno. Za deset nedelja se dostiže optimalan broj ponavljanja.

Rituali se mogu izvoditi ili ujutru ili uveče. Kada se posle deset meseci dostigne ukupan broj od dvadset jednog ponavljanja, treba nastaviti sa redovnim izvođenjem svakodnevno još puna dva meseca, čime se zaokružuje godišnji ciklus. Nakon prve godine, rituali se mogu izvoditi i ujutru i uveče, ali početnicima i naročito mlađim ljudima zaista nijepotrebna ovako velika stimulacija. Zaista nije potrebno izvoditi rituale više od dvadeset i jean put u toku dana, osim ako neko zaista ima poseban razlog da to radi.

Prvih pet rituala pripadaju praksi osnovne Magije Elemenata i oni deluju isključivo zajedno jedan sa drugim i zbog toga je svaki podjednako važan. Međutim, važno je napomenuti da ni u kom slučaju ne treba da se naprežete, jer bi to bi bilo kontraproduktivno. Jednostavno, radite onoliko koliko možete i postepeno povećavajte. Ovo znači da se ne mora svaki ritual striktno ponavljati onoliko puta koliko je propisano ukoliko je to nekome teško izvodljivo. Dakle, one rituale koje možete izvesti, ponavljajte i povećavajte onako kako je propisano, a one koji su vam teži za izvođenje ponavljajte onoliko puta koliko možete i povećavajte vremenom. Čak i ako neki ritual sasvim izostavite, oni su svaki za sebe sa izuzetno moćnim dejstvom. Čak i samo jedan ritual čini čuda. Stoga, ako smatrate da jednostavno ne možete da izvedete sve rituale, ili da ne možete da ih izvodite sa dvadeset i jednim ponavljanjem, budite sigurni da će sve što možete uraditi takođe dati dobre rezultate. Oni će doći malo kasnije, ali će svakako doći. Sa vremenom i strpljenjem svaki čovek će uspeti da uradi svih pet rituala sa dvadest i jednim ponavljanjem dnevno.

Još jedna napomena može biti od velike pomoći. U toku vršenja rituala i odmora između ponavljanja rituala se praktikuje duboko disanje, ali ovo disanje može biti i energizovano, na način koji je opisan u delu o energizaciji vazduha. Dok izdišete, zamišljajte da svaka napetost iz vašeg tela izlazi i da se osećate sasvim prijatno i opušteno, a dok udišete, zamišljajte da unosite u sebe osećaj blagostanja i ispunjenja snagom.

Odlično je da se odmah posle izvođenja rituala primeni topla kupka, ali nikako hladna. Moram da napomenem i to da se nikada ne treba tuširati ili okupati hladnom vodom, jer se ovim poništava sve što se kroz vršenje rituala postiglo.

Za mnoge ljude je primena Magije Elemenata težak poduhvat, ali ne zbog toga što je to neizvodlivo ili teško izvodljivo, već zato što većina ljudi smatra da je nemoguće da izmene način na koji sebe vide. Oni ne veruju da je ljudsko biće stvoreno tako da može, po svojoj sili i snazi postati jednako Bogovima. Iskren da budem, većina ljudi, naročito danas, ne veruje ni u šta. Ali, uprkos uvreženom mišljenju, oni aspiranti koji počnu da u potpunosti primenjuju Magiju Elemenata, ne samo da počinju da se osećaju drugačije, snažnije i moćnije, već kroz ovu praksu počinju lagano da menjaju način gledanja na sebe i na svet oko sebe. Malo po malo, postaju sasvim drugačija bića, dok jednoga dana, neosetno, ali sasvim iznenada, ne osete ispunjenost sopstvenog bića Božanstvenom Silom.

Prvih pet rituala spadaju u osnovni deo Magije Elemenata i imaju naročitu svrhu obnavljanja mnetalnog i fizičkog potencijala na nivou Zemaljske ravni i vrtložne kovitlajuće sile Etera koja se ispoljava ne samo na Zemaljskoj već i na Astralnoj i Eteričnoj ravni. Šesti i sedmi ritual spadaju u praksu Visoke Magije Elemenata i stoga se na početničkom nivou njihova primena ne preporučuje, dok je sedmi ritual i posebno zabranjen, do sticanja određenih i posbnih sposobnosti, o kojima ću još mnogo govoriti u narednim temama i knjigama.

Sledi opis sedam malih rituala za kanalisanje akumuliranog Etera.

 

Vrh

 

PRVI RITUAL

 

Prvi ritual je najvažniji i izvodi se da bi podstakao pokretanje virova i stimulisao ubrzanje njihovog okretanja. Direktno deluje na svih sedam vrtložnih centara, ali se primarno odnosi na prvi u kojem se najviše sažima akumuliranog Etera, ali i iz kojeg se najbrže energija troši.

Stani uspravno sa rukama ispruženim horizontalno i dlanovima okrenutim ka tlu. Potom počni da se vrtiš s leva na desno, odnosno u smeru kazaljke na satu. Broj okretanja je najviše dvadeset i jedno okretanje.

 

 

Napomene: U početku, većina ljudi može da se okrene samo pet do šest puta pre nego što im se zavrti u glavi. Na samom početku praktikovanja rituala ne treba pokušavati više od ovoga. Ukoliko osetite potrebu da sednete ili legnete, zbog vrtoglavice koja se javila, to svakako treba uraditi. Vremenom kako se napreduje u vršenju rituala vrtoglavca će se sve kasnije pojavljivati dok na kraju potpuno ne isčezne. Postoji i jedna optička varka kojom je moguće prevariti čulo vida i smanjiti mogućnost pojavljivanja vrtglavice. Pre nego što počnete sa okretanjem, usmerite pogled na jednu tačku (predmet) pravo ispred sebe. Kada počnete sa okretanjem, nastavite da držite pogled usmeren na tu tačku što je moguće duže, dok se konačno ne izgubi iz vidnog polja. Potom treba brzo u istom smeru okrenuti glavu i ponovo usmeriti pogled na istu tačku. Na ovaj način se omogućava da budete manje dezorijentisani u prostoru i stabilniji, čime se smanjuje opterećenje koje izaziva vrtoglavicu.

 

Vrh

 

DRUGI RITUAL

 

Drugi ritual isto deluje na stimulaciju svih sedam centara, ali se primarno odnosi na drugi centar vrtložne energije. Cilj ovog rituala je preuzimanje viška nagomilanog Etera u prvom centru, zadržavanje jednog dela u sebi i prosleđivanje ka sledećem vrtložnom centru. Ovaj ritual se izvodi u ležećem položaju na podu pa se preporučuje da za ovu svrhu imate mekanu prostirku. Najbolje je za ovu svrhu imati debeli vuneni tepih.

Lezi na leđa u vodoravan položaj i sasvim ispruži ruke sa obe strane, a dlanove ruku postavi na pod, držeći prste čvrsto skupljene. Potom podigni glavu od poda, gurajući bradu prema grudima. Dok ovo radiš, lagano podigni noge, uspravnih kolena, u vertikalni položaj. Ako ti savitljivost dozvoljava, pusti da se noge istegnu i nazad preko tela, prema glavi, ali nikako ne dozvoli da se kolena saviju. Zatim, polako spusti istovremeno i glavu i noge (i dalje sa pravim kolenima) na pod. Ostani u ležećem položaju nekoliko trenutaka da bi se svi mišići opustili, a onda ponovi ritual. Broj ponavljanja je najviše dvadeset i jedan.

 

 

Napomene: Ritam disanja kod svakog ponavljanja treba da bude duboko disanje, bez zadržavanja daha. Treba udisati duboko sve dok se podižu i glava i noge, a izdisati dok se spuštaju. Između ponavljanja, dok se mišići opuštaju, treba i dalje disati u istom ritmu. Jedno ponavljanje podrazumeva jedan udah i jedan izdah. Između ponavljanja može biti jedan, dva, ali ne više od tri duboka udaha i izdaha. Ukoliko ne možete da držite kolena sasvim pravo, možete ih spustiti da budu savijena koliko je potrebno, ali uvek treba nastojati da se što više isprave. U početku ovo nekome možda neće biti lako, ali posle izvesnog vremena noge će u kolenima biti sasvim prave.

 

Vrh

 

TREĆI RITUAL

 

Treći ritual takođe stimuliše okretanje svih sedam vrtloga, ali se primarno odnosi na treći centar vrtložne energije koji preuzima višak Etera iz drugog centra, zadržava jedan deo u sebi, a ostatak prosleđuje ka sledećem vrtložnom centru.

Klekni na pod sa uspravnim telom i postavi ruke na mišiće butina. Potom sagni glavu i vrat napred, gurajući bradu u grudi, a zatim zabaci glavu i vrat nazad koliko možeš, i istovremeno se nasloni nazad izvijajući kičmu. Dok se savijaš u luk, pritisni rukama butine da bi imao siguran oslonac za izvijanje. Nakon što napraviš luk, vrati se u prvobitni položaj i započni ritual ispočetka. Broj ponavljanja je najviše dvadeset i jedan.

Napomene: Ritam disanja treba uspostaviti kao i kod predhodnog rituala. Duboko udisanje dok se savijate u luk, a izdisanje dok se vraćate u uspravni položaj. Kod ovog rituala ne treba praviti pauze između ponavljanja.

 

Vrh

 

ČETVRTI RITUAL

 

Četvrti ritual, kao i svi, stimuliše okretanje svih sedam vrtloga, ali se primarno odnosi na četvrti centar vrtložne energije koji preuzima višak Etera iz trećeg centra, zadržava jedan deo u sebi, a ostatak prosleđuje ka sledećem vrtložnom centru.

Sedi na pod sa nogama ispravljenim ispred sebe i stopalima rastavljenim u širini kukova (oko 40 centimetara). Uspravnog trupa, postavi dlanove na pod pored bokova. Zatim spusti bradu prema grudima, a potom zabaci glavu unazad koliko možeš. Istovremeno podigni telo tako da se kolena saviju, a ruke ostanu prave. Trup treba da bude u ravnoj liniji sa butinama, horizontalno u odnosu na pod. Ruke i donji deo nogu treba da budu uspravni i pod pravim uglom u odnosu na pod. Kada zauzmeš ovu poziciju zategni svaki mišić. Na kraju, opusti mišiće dok se vraćaš u početni sedeći položaj. Između ponavljanja rituala se može praviti pauza. Broj ponavljanja je najviše dvadeset i jedno ponavljanje.

 

 

Napomene: Ritam disanja kod ovog rituala treba uspostaviti kao i kod predhodnih, ali sa zadržavanjem daha. Duboko udišite dok se telo podiže, zatim zadržite vazduh dok se zatežu mišići, a izdišite potpuno dok se spuštate na pod. Dok traje pauza između ponavljanja treba nastaviti sa dubokim disanjem, ali sada bez zadržavanja daha. Između ponavljanja može biti jedan, dva, ali ne više od tri duboka udaha i izdaha.

 

Vrh

 

PETI RITUAL

 

Peti ritual, isto kao i predhodni, stimuliše okretanje svih sedam vrtloga, ali se primarno odnosi na peti centar vrtložne energije koji preuzima višak Etera iz četvrtog centra, zadržava jedan deo u sebi, a ostatak prosleđuje ka sledećem vrtložnom centru.

Lezi na pod licem okrenutim prema podu. Osloni se uspravnim rukama, dlanovima okrenutim prema podu i nožnim prstima savijenim ka gornjem delu stopala. U toku ovog rituala, šake i stopala treba da budu razdvojeni u širini ramena (oko šezdeset centimetara), a ruke i noge treba držati pravo. Početni položaj treba da bude sa rukama pod pravim uglom u odnosu na pod i kičmom u luku, tako da je telo u visećem položaju. Potom zabaci glavu unazad što je moguće više, a onda, savijajući se u kukovima, podigni telo u obrnuti luk (obrnuto V). Istovremeno dok se izvijaš na gore, bradu pomeri napred, pritiskajući je na grudi. Zatim se vrati se u prvobitni položaj i počni ritual iznova. Kod ovog rituala ne treba praviti pauze između ponavljanja. Broj ponavljanja je najviše dvadeset i jedan.

Napomene: Ovaj ritual izgleda kao teže izvodljiv, ali već posle samo nedelju dana, on će postati najlakši za izvođenje. Kada postanete uspešni u njegovom sprovođenju trebalo bi ga dopuniti tako što ćete dopustiti da vam telo pada iz uzdignutog položaja skoro, ali ne sasvim do samog poda. Mišiće treba na kratko zategnuti u oba položaja, i u najvišem i u najnižem. Ritam disanja treba uspostaviti kao i kod predhodnih rituala bez zadržavanja daha. Duboko udisanje dok podižete telo, a izdisanje dok se spuštate.

 

Vrh

 

ŠESTI RITUAL

 

Šesti ritual i naredni sedmi spadaju u domen Visoke Magije Elemenata koja se bavi svesnom i namenskom upotrebom energija vrtložnih centara, zatim transformacijom akumuliranog Etera i njegovom emanacijom bilo na Zemaljsku, bilo na Astralnu i Eteričnu ravan. Vršenje šestog rituala se ne preporučuje ljudima mlađim od trideset godina, odnosno onima koji nisu doživeli pun ciklus planete Saturn, odnosno Saturnov prvi povratak na početnu poziciju u trenutku rođenja, što se utvrđuje pregledom natalnog horoskopa.

Ako zaista želite da iskoriste šesti ritual, treba da prihvate jedno veoma teško samoograničenje,  a to je odricanje od seksualnog života, odnosno potpuni prestanak svake seksualne aktivnosti. Ovo ograničenje većina ljudi nije spremna da prihvati. Ljudima mlađim od trideset godina je ovo izuzetno teško za postizanje jer se nalaze u životnom periodu najjačeg ispoljavanja seksualnosti, koja bi trebalo da bude iživljena. Međutim ovo se savetuje ljudima koji su doživeli drugi Saturnov povratak, odnosno prešli 58-60 godina života, mada ukoliko su već oformljeni magovi i vladaju magijskim veštinama, među kojima je i Seksualna Magija, a prvenstveno Magija Elemenata, ovo nije uslov. Magovi koji su izvešteni u upravljanju energijama znaju da kanališu sopstvene energije, pa stoga mogu da nastave sa seksualnim aktivnostima i do pozne starosti, pa i do kraja života.

Kod prosečnog čoveka ili žene, jedan deo, a često je to najveći deo, vitalne životne energije koja hrani svih sedam vrtloga, kanališe se u reproduktivnu energiju. Toliko se akumuliranog Etera rasipa u prvom vrtlogu da nikad nema šanse da stigne do ostalih šest.

Da bi neko postao mag, ovu snažnu Silu Života mora da konzervira i okrene naviše tako da je mogu koristiti svi vrtlozi, a posebno sedmi, Zmajevo Oko. Ova reproduktivna energija se mora prekanalisati za više potrebe. Okretanje Životne Sile naviše je vrlo jednostavna stvar, a ipak vekovima čovek u tome obično nema uspeha. Na zapadu su mnogi magijski i religiozni redovi to pokušavali i nisu uspevali, jer su hteli da kontrolišu seksualnu energiju potiskujući je. Postoji samo jedan način da se gospodari ovim snažnim porivom, i to nije potiskivanje već transformacija, pretvaranje i istovremeno podizanje te energije naviše. Na taj način se zadobija onaj "Eliksir Života", kako su ga nekada zvali, i može se upotrebiti za najuzvišenije svrhe, a to je nešto što su ljudi i u prošlosti retko bili u stanju da urade, a kamo li danas. Ovo je moguće učiniti koroz primenu tehnika Visoke Magije Elemenata i Seksualne Magije. O ovim praksama ću posvetiti posebnu jednu od narednih knjiga. Za ovaj prvi nivo preinicijacijske magije dovoljno je ovo što je do sada objašnjeno kroz osnovnu Magiju Elemenata. Sa ovih pet, gore opisanih, završnih rituala se vrši potpuno uravnoteženje rada svih sedam centara vrtložne energije i ravnomerno preraspoređivanje akumuliranog Etera u prvih pet centara shodno potrebnim količinama za njihov neometan rad, dok se preostala akumilacija preusmerava ka šestom i sedmom vrtložnom centru koji jedini imaju mogućnost neograničene akumulacije i iz kojih je jedino ispravno vršiti emanaciju transformisanog Etera ka svim ravnima.

Opis šestog rituala koji sledi se ipak daje, ali zaista napominjem, nemojte praktikovati ovaj ritual ukoliko niste doneli čvstu i jasnu odluku da ćete se na dalje kroz svoj život i praksu posvetiti celibatu (neupražnjavanju seksualnih aktivnosti). Ovaj ritual je jednostavniji od svih predhodnih. Izvodi se samo kada se oseti višak seksualne energije i kada postoji prirodna želja za njenim ispoljavanjem. Upravo iz tog razloga je ovaj ritual toliko jednostavan da se može raditi bilo gde i bilo kada, kad god se oseti potreba. Šesti ritual direktno stimuliše šesti centar vrtložne energije povlačeći u sebe vertikalnim kretanjem sav višak akumuliranog etera iz najnižeg, prvog centra kroz i iz ostala četri centra.

Stani uspravno i polako ispusti sav vazduh iz pluća. Dok to radiš, savij se ka napred i stavi ruke na kolena. Naglo izbaci sav vazduh iz pluća i onda se vrati u uspravni položaj. Zatim postavi ruke na bokove i pritisni ih, što će izdići ramena. Dok ovo radiš, uvuci stomak koliko god možš i istovremeno podigni grudi. Ostani u ovom položaju koliko god možeš. Kada konačno moraš da uzmeš vazduh, udiši kroz nos. Kada se pluća napune, izdiši kroz usta. Dok izdišeš, opusti ruke puštajući ih da vise prirodno sa strane. Zatim nekoliko puta duboko udahni kroz usta ili nos. Samo tri ponavljanja ovog rituala je dovoljno da se preusmeri seksualna energija i okrene tok njene snažne sile naviše.

Ovaj snažni, šesti energetski vir koji se u tradiciji Drevnog Sumera naziva Krila Zmaja, ima neverovatnu moć da čoveka direktno izdigne na Astralnu ravan postojanja. Tačno određen broj ponavljanja ovog šestog rituala nakon predhodne jake seksualne stimulacije, ali bez doživljavanja orgazma, proizvodi ovaj efekat. I za ovaj celokupan ritual je potrebna neverovatno velika količina akumuliranog Etera. Način vršenja ove seksualne stimulacije neće biti opisan niti ću dati broj ponavljanja ovog rituala iz razloga moguće zloupotrebe. Bez potpune i savršene pripreme ovaj bi ritual, u potpunom izvođenju, mogao izazavati ozbiljne poremećaje, kako mentalne, tako i fizičke. Ponavljam ovo još jednom: Ovo nemojte ni praktikovati ni pokušavati!

 

Vrh

 

SEDMI RITUAL

 

Sedmi ritual, zajedno sa šestim pripada praksi Visoke Magije Elemenata i Seksualne Magije. Njegovo je izvođenje od najranijih vremena i kroz sve magijske sisteme strogo zabranjeno, bez potpune predhodne pripreme i ovladavanja sa svih sedam Elemenata. Svi učitelji koji prenesu ovo znanje svojim učenicima, ostavljaju u amanet i strogu zabranu, da se ovaj ritual ne sme dati neiniciranima niti se sme javno obznaniti prostim ljudima. Ako bi ko bez potpune pripreme izvršio ovaj ritual, izazvao bi trenutnu smrt. Zbog toga se on ne sme ni napisati, ni neupućenom saopštiti. Ovo je među svim ritualima najjednostavniji ritual za izvođenje. Sastoji se od samo jednog pokreta i samo jedne reči. Može se izvesti bilo kada i bilo gde. Ovaj drevni ritual omogućava čoveku direktno izdizanje na Eteričnu ravan, ravan Bogova. A ko je još među ljudima spreman da stane licem u lice sa Bogovima? Ja takvog ne znam.

Postoji samo jedna razlika između običnog čoveka i maga. Prvi kanališe vitalnu Životnu Silu u seksualnu energiju, dok drugi okreće ovu Silu naviše da bi stvorilo balans i sklad putem svih sedam virova. Zbog toga mag svakim danom i časom postaje sve moćniji. On ili ona u sebi stvaraju čist "Eliksir Života".

Ponavljam, neka niko ne pomišlja da okreće seksualne struje naviše pre nego što je spreman da svetovni život ostavi za sobom i zameni ga blagodatima pravog majstorstva. Tek tada, neka takav čovek istupi napred, i uspeh će krunisati svaki njegov napor.

 

 

 

 

Asketizam

 

Na samom kraju ovog poglavlja o osnovnoj Magiji Elemenata, ostalo je da još dam nekoliko napomena o pitanju asketizma, odnosno raznih vrsta i procesa uzdražavanja. Još u najstarija vremena, sve religije, magijske škole, duhovni pokreti i razni noviji sistemi duhovnog školovanja, posmatrali su asketizam kao veoma važno pitanje života i prakse duhovnog usavršavanja. Neka učenja sa Istoka su asketizam pretvorili u fanatizam, izazivajući velika psihofizička oštećenja preterivanjem i abnormalnom neumerenošću koji su ne samo neprirodni, nego su i protivni Univerzalnim Zakonima. IscrpIjivanje tela je, uopšteno rečeno, isto tako jednostrano kao kad bismo razvijali samo jedan deo tela, zanemarujući sve ostale. Ako asketizam služi Ijudskom telu, kao što je, recimo, uzdržavanje od hrane, da bi se ono oslobodilo prljavštine i drugih nečistoća, ili da bi se sačuvalo telo od bolesti i uravnotežili poremećaji, asketizam se može razumno koristiti, ali bez ikakvog preterivanja. Svako ko se pridržava datih uputstava i redom svih malih rituala opisanih u osnovnoj Magiji Elemenata, nikada neće neće imati potrebe za bilo kakvim asketskim merama čak ni prilikom neophodnih priprema za vršenje velikih i ozbiljnih rituala.

Čovek koji radi veoma težak fizički posao, bio bi veoma glup ako bi lišio telo apsolutno neophodnih supstanci za njegovo održavanje, samo zato što pripada nekoj religiji ili se interesuje za jogu ili misticizam. Ovakvo neodgovorno ponašanje prema sopstvenom biću nesumnjivo će završiti ozbiljnim i opasnim povredama zdravlja. O ostalom neću ni da govorim.

Vegetarijanstvo uopšte nije bitno za mentalni napredak, intelektualni razvoj, ili duhovno usavršavanje. Može se shvatiti jedino kao privremeni lek za pročišćavanje tela od nečistoća, ukoliko neko pretežno jede hranu životnjskog porekla. Ali, kao što sam to već napomenuo, ukoliko se pridržavate datih uputstava za pravilnu ishranu, nikada ne morate biti vegetarijanac. Privremeno uzdržavanje od mesa ili životinjske hrane propisuje se samo za veoma retke specifične magijske rituale kao jedna vrsta pripreme, a čak i onda za samo određeni period.

Ideja da bi se jedenjem životinjskog mesa, životinjske moći ili sposobnosti mogle preneti na čoveka, ili da se time narušavaju Prirodni Zakon i svetinja Života, jeste glupost i potiče od nerazvijenog mentaliteta koji ignoriše i ne poznaje celokupnost postojanja, Univerzalne Zakone i Prirodu Stvarnosti. Mag se ne obazire na ovakve predrasude.

U interesu svog magijskog usavršavanja, mag mora biti umeren u jelu i piću i voditi razuman način života. Nemoguće je postaviti tačna pravila ili propise za sve segmente života, pošto je magijski način života sasvim individualan. Svako mora znati šta mu odgovara, a šta ne. Sveta je dužnost održavati ravnotežu u svemu. Sve ovo važi i u pogledu seksualnog života.

Postoje tri vrste takozvanog Čistog asketizma: intelektualni ili mentalni asketizam koji se bavi kontolom i kroćenjem misli, psihički ili astralni asketizam koji radi na oplemenjivanju Duše putem kontrole strasti i nagona i fizički ili materijalni asketizam koji se bavi usklađivanjem tela preko umerenog i prirodnog načina života. Bez ove tri vrste asketizma koje se moraju razvijati istovremeno i paralelno jedan sa drugim, pravi magijski uspon je nezamisliv. Ne sme se zanemariti nijedna od ove tri vrste, i nijedna ne sme preovladati da bi se izbegao jednostran razvoj.

Na kraju, savetujem svima da posebno ovaj deo o Magiji Elemenata, ne bi trebalo samo pročitati, već bi on trebao postati način života svakog čoveka. Onaj ko želi da postane mag, prepoznaće da život zavisi od delovanja Elemenata na raznim planovima i oblastima postojanja. To se vidi svuda i na svakom koraku i u malim i u velikim stvarima, kako na makrokosmičkom tako i na mikrokosmičkom planu, bezvremeno i večno, svugde u sveprostoru u kojem Sile deluju. Polazeći od ovog saznanja, shvatićete da ni smrt uopšte ne postoji, u pravom smislu reči, već da sve što živi, petvara se i usavršava prema Univerzalnim Zakonima. Zbog toga se mag ne plaši smrti, jer zna da je f'izička smrt samo prelaz u finiju oblast, na astralni plan, a odatle na spiritualni nivo, ili Eteričnu ravan. Prema tome mag ne veruje ni u raj ni u pakao, niti bilo kakve priče sveštenika bilo koje religije.
Mag vidi svrhu Univerzalnih Zakona i jedino što radi, jeste oplemenjivanje Duha i Duše, jer samo u oplemenjenoj Duši mogu delovati ove Univerzalne Sile. Zbog toga i Telo i Duša i Duh moraju ravnomerno biti Besprekorno uvežbani, razvijeni i pripremljeni.

O tragaoče, neka Besprekornost zauvek bude tvoja prva osobina!

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:18