Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

Knjiga I - Ogledalo Duše

Sadržaj

Predgovor

Put u zemlju Kutu

SVETE KNJIGE

SVETA MAGIJA

OGLEDALO DUŠE

UMEĆE ŽIVOTA

MAGIJSKA PRIPREMA

Prvi deo

Ime i Pečat

Slova i stepeni Zodijaka

Drugi deo

Magijska sredstva

Opšta magijska sredstva

Hram

Magijski Krug

Magijski Trougao

Oltar

Hram Drevnih

Treći deo

Lična magijska sredstva

Magijski Dnevnik

Pravljenje Knjige

Čuvanje i upotreba

Četvrti deo

Magijska Odora

Magijski opasač

Magijska kapa

Magijske rukavice

Magijski Štap

Peti deo

Magijski Mač

Magijsko Koplje

Magijska Kruna

Naprsnik

Brojanica

Zavetni Kovčeg

Magijski Kovčeg

Šesti deo

Oltarska sredstva

Bodež

Pehar

Pentakl

Kadionica

Zvono

Svećnak

Lampa

Sedmi deo

Pomoćna sredstva

Osmi deo

Ostala pomoćna sredstva

Deveti deo

Potrošni materijal

Deseti deo

Energizacija i posvećenje

ISKRA SRCA

 

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Peto poglavlje

MAGIJSKA PRIPREMA

Četvrti deo

 

 

Magijska Odora

 

Odora je uz Magijski Dnevnik i Magijski Štap najličnije magijsko sredstvo. Odora Maga može biti različita, u zavisnosti od prirode njegovog magijskog dela. Postoje tri osnovne Odore, bela i crna i ljubičasta. Boja odore odgovara radu, ideji i svrsi koju mag želi postići.

Na slikama desno i ispod: Osnovne itualne odore

Bela Odora se koristi samo kada se radi sa najuzvišenijim Duhovima, Bićima Svetlosti i Bogovima. Crna Odora se najčešće koristi u radu sa negativnim moćima, Duhovima Tame i Demonskim Bićima. Ljubičasta Odora najbliže izražava Silu i Moć Čistog Etera i može se koristiti za sve obrede i magijske radnje.

Takođe, mag može imati i više odora u drugim bojama, ukoliko radi Magiju Oblasti koje okružuju Zemlju (Magija Sfera). U tom smislu treba koristiti sledeće korespondencije:

Sfera Meseca - srebrna ili bela
Sfera Merkura - svetlucava svetlo plava ili srebrnasta
Sfera Venere - zelena
Sfera Sunca - žuta, zlatna ili narandžasta
Sfera Marsa - purpurna
Sfera Jupitera - plava
Sfera Satuma - tamno ljubičasta

Bela Odora, kao i odore u bojama se kroje bez kapuljača, dok se crna i ljubičasta obavezno kroje sa kapuljačom. Sve Odore se mogu menjati dodavanjem različitih simbola ili sigila u skladu sa magijskim radom za koji su namenjene. Kroj treba da bude komotan za vršenje magijskih obreda i pokreta svih vrsta.

Magijska Odora se kroji kao duga haljina od teške svile (prirodna gusto tkana svila), zakopčana od grla do nožnih prstiju. Rukavi Odore se završavaju na ručnim zglobovima. Odora liči na svešteničku mantiju i simboliše apsolutnu čistotu svih ideja i čistotu Duše Maga. Ona je takođe i simbol zaštite. Baš kao što obična odeća štiti fizičko telo od spoljašnjih uticaja, tako i Magijska Odora maga zaklanja od spoljašnjih uticaja koji mogu napasti njegovo telo preko astralne ili eterične matrice. Svila je najbolji izolacioni materijal od svih astralnih ili eteričnih uticaja. Odora napravljena od svile je stoga odlično izolaciono sredstvo i može se isto tako uspešno koristiti i u druge svrhe koje nisu direktno povezane sa Ritualnom Magijom.

Kada radi astralnu projekciju, mag bi trebalo da bude obučen u svoju Odoru, zbog zaštite astralnog i fizičkog tela pri projekciji, tako da nijedan Duh ne može zaposednuti astralno ili fizičko telo maga bez njegovog odobrenja. Sveta Magijska Odora je ono što skriva i štiti maga od elementala i uticaja svake vrste.

Ona predstavlja tišinu i tajnost u kojima mag radi, njegovo skrovište u Svetom životu magije i meditacije. Ali, ona je i simbol povlačenja iz svetovnog života. Mogla bi se opisati i kao magova aura, nevidljivi oklop i štit koji ga okružuje. Zbog toga, Odora mora biti sjajna, elastična i neprobojna, čak i za svetlost. Sveta Magijska Odora simbolički predstavlja celokupan spoljašnji Svemir i zato se prilikom njenog posvećenja i prvog oblačenja kaže:

OBUKOH SVETU ODORU
DA ME ZAŠTITI OD UTICAJA SVAKOG
OKRUŽUJUĆI TELO MOJE
KAO ŠTO NEBESA OKRUŽUJU ZEMLJU
OBUKOH SVETU ODORU
U SVEMIR SVEPOSTOJANJA SE OBUKOH
NEKA TAKO BUDE

Sveta Magijska Odora se ne sme koristiti ni u kakve druge svrhe osim za vršenje obreda i posebnih Svetih magijskih radnji. Zbog toga mag treba da ima i "običnu" Odoru za svakodnevnu upotrebu, koja takođe ima sve zaštitne funkcije kao i obredna Magijska Odora. Ona može biti skrojena od vunenog ili pamučnog platna (štof), obavezno crne boje i sa kapuljačom. Ova svakodnevna Odora se ne sme koristiti za Ritualnu Magiju ili prizivanja. Sveta Magijska Odora se uvek oblači na golo telo. Na hladnom vremenu mag može obući tuniku i pantalone napravljene od istog materijala i u istoj boji kao i Odora, pa preko njih obući Odoru. Najbolje je obrede vršiti bos, ali za rad u spoljašnjoj sredini ili u hladne dane mag može da ima i obuću koja treba da bude u istoj boji kao i Odora. Materijal za obuću može biti raznovrstan, ali đonovi moraju biti od kože ili prirodne gume. Obuća koja se koristi u Ritualnoj Magiji se ne sme koristiti za druge svrhe i u svakodnevnom životu.

 

   

Odora sa širokim rukavima, crna                         Odora sa uskim rukavima, strukirana, crna

 

   

Plašt, ogrtač sezonski od tankog materijala         Plašt, ogrtač zimski od teškog somota ili

                                                                        krzna sa postavom

 

   

Odora crna klasična sa kapuljačom,                    Odora ljubičasta sa kapuljačom, strukirana

romanski stil                                                      gotski stil

 

Pored Odora o kojima je bilo reči, mag može imati i razne druge Odore, prilagođene raznim potrebama i magijskim radnjama. One mogu biti od najrazličitijih materijala, s tim što to moraju biti prirodni materijali. Njihov kroj i boje se takođe mogu prilagođavati potrebnim magijskim radnjama. Mogu biti i samo obične prečage koje služe pokrivanju intimnih delova tela ili razne šamanske Odore koje se prave od lišća, perja, nanizanih perli i slično, Odora iskrojenih od lakih materijala retkog tkanja (providni materijali) koje se najčešće koriste u Seksualnoj Magiji, do veoma luksuznih Odora kraljevskog kroja. Naravno, sve ovo u današnje vreme iziskuje veliki trošak. Stoga se aspirant ne treba opterećivati težnjom da poseduje sve ove Odore. I sa samo jednom Odorom, crne ili ljubičaste boje, ostvariće sve potrebne rezultate.

 

   

Kraljevska ritualna odora, muški kroj                   Kraljevska ritualna odora, ženski kroj

teška svila sa zlatnim širitima                             teška purpurna svila sa zlatnim širitima

 

   

Kraljevski plašt, ogrtač sa kapuljačom,               Primer šamanske odore

uniseks kroj, somot

 

Od posebne je važnosti da svoju Odoru mag napravi sam. Znam da je ovo mnogima nezamislivo, ali je praksa potvrdila, da svako ko se potrudi i iskaže posvećenost, bez problema može po određenom klišeu iskrojiti platno i spojiti ga šivenjem, bilo ručnim ili mašinskim. Kada je Odora gotova, mag je mora oprati u tekućoj vodi i energetski očistiti, tako da nijedan strani uticaj ne ostane na materijalu. Potom je mora sam ispeglati, jer ničije ruke sem njegovih ne smeju doći u dodir sa Odorom. Odoru, pripremljenu na opisani način, mag stavlja ispred sebe i kroz Obred Posvećenja i uz priziv Svog Boga Zaštitnika, je blagosilja, i to ne on kao on sam već kao samo Božanstvo koje se priziva. Mag tada mora izreći zakletvu, odnosno zakleti se Svetoj Odori da će je koristiti samo u ritualne svrhe. Na ovaj način pripremljena Odora će imati istinsku magijsku moć i pružiće magu apsolutnu zaštitu. Pre nego što pripremi svoju odoru za magijski rad, on može, ako želi, na njoj izvesti svilenim koncem univerzalne simbole i sigile u skladu sa praksom koju sledi. Ceo ovaj postupak, izrade, pripreme, čišćenja i posvećenja Odore u potpunosti zavisi od volje maga i on u tom smislu ne sme napraviti nikakve greške. Odoru, zajedno sa ostalom magijskom opremom, mag treba čuvati na bezbednom mestu. Najbolje u Magijskom Kovčegu.

 

Vrh

 

Magijski Opasač

 

Magijski opasač (pojas) je deo lične magijske opreme. Stavljen oko struka on vezuje Odoru. Opasač se pravi od istog materijala kao Odora, mada se može koristiti i koža koja, međutim, mora biti iste boje kao odora. Magovi u prošlosti su najviše voleli opasače od kože raznih životinja koju su prvo obrađivali (štavili) pa onda od nje pravili opasač.

Opasač je simbol moći, superiornosti i dominacije. Simbolično značenje opasača se najbolje može uporediti sa dominacijom nad Elementima, i magijskom ravnotežom, jer su gornji i donji deo čovekovog tela, povezani opasačem po sredini, simbolišući na ovaj način terazije. Odabrani simbol se može se nacrtati ili ugravirati na koži ili izvesti na svilenom opasaču. Simbolički sigil ravnoteže Elemenata i dominacije nad njima mag može da uradi po svom nahođenju. Na primer: može se opisati krug i unutar njega pentagram sa vrhom naviše, a u sredini pentagrama trougao kao simbol dominacije nad Elementima sve tri ravni postojanja. U sredini trougla treba nacrtati krst jednakih krakova koji simboliše spoj pozitivnog i negativnog principa i njihove ravnoteže.

Mag treba da se posveti izradi magijskog opasača na isti način kao i pri izradi Odore, jer je opasač sastvani deo Odore. Dakle, mora ga nakon izrade očistiti, posvetiti i kroz blagosiljanje opasača se zakleti da će ga zajedno sa Odorom koristiti samo u ritualne svrhe. Opasač, isto kao i Odoru, zajedno sa njom i ostalom magijskom opremom, treba čuvati na bezbednom mestu.

 

Vrh


Magijska Kapa

 

Magijska kapa, isto kao i Kruna predstavlja simbol dostojanstva i vlasti. Više o samoj simbolici Magijske kape ili Krune biće reči u delu o Magijskoj Ritualnoj Kruni. Magijska kapa treba da bude izrađena od fine kadife ili somota u istoj boji kao i Odora, ili u boji purpura. Ukoliko se pravi u boji Odore preko nje se postavlja purpurna široka traka.

 

Magijska kapa

 

Uvek kada izvodi bilo koju magijsku radnju, mag treba da nosi nešto na glavi. U svrhu vršenja rituala nosi se Kruna sa ugraviranim magijskim simbolima na njoj. Magijska kapa treba da ima iste simbole kao i Kruna, i može se koristiti i u ritualne svrhe ukoliko mag nema Krunu. Svakako Magijsku kapu mora imati sa simbolima makro i mikro kosmosa onog Božanstva sa kojim je mag povezan ili čiji oblik preuzima. Ovo svakako zavisi od paradigme koja se sledi. Simboli se moraju ili izvesti ili prišiti svilenim koncem.

Univerzalni simbol makro i mikro kosmosa u dvostrukom Krugu, simbolu Beskonačnosti

Univerzalni simbol makrokosmosa je šestougaonik oko kojeg su opisana dva kruga koji simbolišu Beskonačnost. Unutar šestougaonika se nalazi pentagram koji predstavlja mikrokosmos, simbol čoveka. Krugove kao simbol beskonačnosti pristora i vremena, treba izvesti zlatnom bojom, šestougaonik srebrnom bojom koja simboliše stvoreni Svemir, a pentagram belom ili ljubičastom bojom.

Dizajn Magijske kape, odnosno kroj, može biti odabran po sopstvenoj volji. Najčešće su to kamilavka ili turban. Umesto upotrebe kape ili turbana kao pokrivala za glavu, može biti dovoljna i svilena traka, takozvana Magijska traka. Ova traka može biti bela, ljubičasta ili crna i obavija se oko magove glave. Deo koji ide preko čela treba da bude ukrašen sa gore opisanim makro i mikro kosmičkim simbolom.

 

Slede slike primera različiitog dizajna Magijskih kapa

 

   

 

   

 

   

 

   

 

    

 

   

 

   

 

Vrh

 

Magijske rukavice

 

Magijske rukavice su sredstvo koje je neophodno u pojedinim slučajevima, kada se radi sa magijskim sredstvima, naročito onim koja se energizuju elektičnim i magnetnim strujama Elemenata. Koriste se onda kada mag nema mogućnosti ili vremena da se pripremi za rad, a kako bi se izolovao od energetskog naboja akumuliranog u samoj relikviji. Takođe mag nikada ova sredstva ne uzima u ruke bez rukavica, kada ih pakuje ili prenosi. Rukavice se prave od čiste svile u boji Odore, a posvećuju se na isti način kao Odora, Opasač ili Kapa. Čuvaju se zajedno sa Odorom i ostalom magijskom opremom.
 

 

 

 

 

 

Magijski Štap

 

Najvažnije sredstvo u magiji, a posebno ritualnoj jeste Magijski štap. Još od drevnih vremena, magovi i čarobnjaci su na slikama prikazivani sa Magijskim štapom. Današnje izopačeno doba, dovelo je na scenu razne šarlatane, mađioničare i iluzioniste, koji koriste "čarobni štapić", pokušavajući da svojoj publici zamažu oči pomoću trikova i iluzija svih vrsta. Međutim, ova kategorija zabavljača mase i nije toliko problematična, kad je reč o poimanju značaja, moći i osobenosti magijskih sredstava. Pisanje raznih priča i bajkovitih saga, zatim njihovo ekranizovanje kroz filmsku i televizijsku industriju, baca užasnu senku na istinsko poimanje stvarnosti. Na kraju, moderni zapadnjački mentalitet koji je deformisao svaku istinsku vrednost i spoznaju, kroz razna pseudo religijska i pseudo magijska učenja (paradigme), kultove i sekte, udario je završni pečat potpune dezorijentacije čoveka u nakani da se otisne kroz prostranstva Magijske Spoznaje. Tipični zapadnjački um sposoban je jedino da "bulji" u televizor ili monitor kompjutera razgledajući blještavu ponudu svega i svačega. Onda na scenu stupa "potrošački mentalitet" koji rasipno troši, pazareći i ono što mu treba i ono što mu ne treba, po principu kupovine "na neviđeno" u raznim "veb šopovima". Oni malo "revnosniji" osmele se pa zađu u kakve prodavnice magijskih pomagala, "okult šopove" opremljene "svim potrebnim stvarima", samo treba izvaditi novac ili karticu, napuniti torbu i vać ste "mag" ili zapadnjački rečeno, veštica. Sjaj i blještavilo, "vrhunska izrada", sve sama "rekvizita" za scensko pokazivanje ne bi li koga ostavili "bez daha". Zaista vam kažem, onaj ko misli da je dovoljno samo držati u ruci Magijski štap ili neko drugo magijsko sredstvo, da bi se činila čuda, duboko je zastranio. Takav zaista nema šta da traži na Putu Magijske Spoznaje.

 

           

Slike 1-3: Drevni prikazi čarobnjaka sa Magijskim štapom u ruci

 

Magijski štap je simbol volje, moći i snage pomoću kojih mag vrši i održava svoj uticaj na onu sferu za koju je štap napravio i posvetio. Mag treba da ima, ne samo jedan štap za praksu, već će ih napraviti nekoliko, u zavisnosti od toga šta namerava da radi ili postigne. Stvarna namena Magijskog štapa je da pomogne magu da projektuje svoju volju na bilo koji plan postojanja. Posebno pripremljeni Magijski štapovi mogu biti za uticaj na sva živa bića, ljudska ili životinjska, zatim za lečenje bolesnih ljudi i otklanjanje loših, nepoželjnih uticaja, a posebno izrađen za obrede prizivanja Božanskih bića i zazivanje Demona i nižih Duhova. Zbog toga se kaže da Magijski štap prestavlja apslutnu moć maga. Aspirant koji u potpunosti shvati misteriju Magijskog štapa u svoj njegovoj veličini, svoja dela obredne magije neće nikada vršiti bez Magijskog štapa. Kakva se sve moćna dela mogu izvesti uz pomoć volje i Magijskog štapa, opisi ne bi mogli stati ni u nekoliko knjiga. Zbog toga je potreban obiman rad na sticanju znanja, a kroz meditaciju i kontemplaciju svako će biti sposoban da proširi sopstveno znanje i uvid. Dovoljno je reći da Magijsku Volju predstavlja Magijski štap u ruci pomoću kojeg se ispunjava Veliko Delo, pomoću kojeg se, ne samo kroz sopstveno oboženje približava svom Nebeskom Ocu i okrilju svoje Nebeske Majke, već se pridružuje Najvišem Apsolutu Postojanja. Zbog toga je Magijski štap osnovno oružje maga, i simbolički izraz Magijskog Zaveta. Svaki je Magijski štap, po svojoj suštini, nalik Prvom koji je pronet Zemljom, Kaduceju Gospodara svih magova, Tota Veličanstvenog, Velikog Kralja i Glasnika Bogova.

 

Slika 4: Magijski štap je uz Sveti Magijski Dnevnik, najvažnije sredstvo ispoljavanja Volje maga

 

Magijski štap ima moć sažimanja i zgušnjavanja Etera, kojim se energetski deluje na bilo koju tvar ili biće. Bez obzira na materijal od kojeg je napravljen ili načina na koji je izrađen, Magijski štap je svojevrsni kondezator ispunjen voljom maga kojom on izražava, određenu moć. Štap može biti "prost" (uobičajena i najzastupljenija vrsta) ili "složen" (specijalno izrađeni štapovi za posebne namene). Svi štapovi koji su napravljeni od drveta smatraju se prostim štapovima. Međutim, čak i za njih, mora se koristiti samo određena vrsta drveta, koja odgovara nameni. Tako, lesku ili vrbu treba koristiti za izradu Magijskog Štapa Želje, koji je i narasprostanjenija vrsta štapova, naročito u veštičarenju. Vrbove grane se mogu koristiti za pravljenje Magijskih štapova najrazličitijih vrsta, jer je vrba izuzetno dobar kondezator. Svako bi trebalo da zna da munje veoma često pogađaju vrbe, upravo zbog njihovog visokog sadržaja vode i sposobnosti upijanja. Štap napravljen od gorskog jasena, planinskog hrasta ili akacije se može koristiti kao magijski štap za sve magijske namene, međutim, iskusni magovi ove štapove koriste samo u ritualima čišćenja, posvećenja, odstranjivanja loših uticaja i lečenje bolesnih. Štap od zovinog drveta je po svojoj korespondenciji analogan Sedmim Nebesima i Bogu Ninibu (Saturn), i kao takav je naročito efikasan pri vršenju zazivanja i prizivanja Duhova i teranju elementarnih Duhova, Demona i ostalih nižih Duhovnih bića. Druga vrsta složenih magijskih štapova se prave od drveta, ali i od metala, najčešće od kaljenog gvožđa ili tučenog bakra. Ovo su štapovi za posebne namene i magijske rituale. Mogu biti namagnetisani, energizovani ili ispunjeni raznim tečnim, čvrstim ili kombinovanim kondezatorima.

 

Slika 5: Različite vrste malih Magijskih štapova

 

 

 

Štap Dostojanstva (mali štap) - Skiptar

Štap Dostojanstva, Skiptar može biti napravljen od najrazličitijih vrsta drveta kao što su: vrba, oskoruša, imela, leska ili zova. Preporučujem uvek zovu, ali izbor je lična stvar. Štap bi trebalo napraviti od tankog stabla drveta, jednog palca u prečniku i dužine od lakta do vrha kažiprsta. Pet centimetara srži izvaditi iz unutrašnjosti štapa sa donje strane (strana koja se drži u ruci). Na štapu treba ugravirati Pentagram i magijsko ime ili lični pečat. Može i dodatno biti ukrašen rezbarijama i bojama raznih simbola.

Ritual posvećenja štapa se vrši nakon obreda samoinicijacije, zajedno sa posvećenjem Elementima: Šupljina se ispuni komadom platna, po kome je kanuto 3-5 kapi krvi ili je krvlju, što je bolje, ispisan lični sigil. Otvor tada zatvoriti pečatnim voskom. Na kraju obreda se tri puta šapatom u štap izgovori ime Boga Boga ili Duha Zaštitinika.

 

Štap Dostojanstva (veliki štap) - Žezlo

Ovaj štap se pravi od drveta oskoruše, planinskog jasena ili hrasta. Treba da bude do visine uha. Debljina ne treba da bude veća od dva prsta u prečniku. Drvo treba tako odseći da ima stopu i glavu, mada se ovi delovi mogu dodati na štap. U glavu štapa se ugrađuje komad gorskog kristala, Mesečevog kamena, odnosno kvarca. Štap treba da ima izgraviran Pentagram i magijsko ime ili lični pečat. Može i dodatno biti ukrašen rezbarijama i bojama raznih simbola, obmotan prirodnim kanapima i optočen metalima (zlato, srebro, bronza, bakar) ili filigranskom srmom. Ali ovo nije neophodno i stvar je lične volje. Radnje posvećenja se vrše nakon obreda samoinicijacije, zajedno sa posvećenjem elementima. Na kraju obreda se tri puta šapatom u štap izgovori ime Boga ili Duha Zaštitinika.

Slika 6: Različite vrste velikih štapova prema obliku drveta onako kako su pronađeni u prirodii delimično dorađeni i oblikovani

 

Magijski ritualni štap

Pravi se isto kao i Štap Dostojanstva s tim što se pet centimetara srži izvadi iz unutrašnjosti štapa sa gornje strane, vrh štapa (strana suprotna onoj koja se drži u ruci). Priprema i posvećenje isto kao i kod Štapa Dostojanstva.

 

Magijski štap sile

Pravi se isto kao i štap dostojanstva s tim što se srž izvadi iz cele unutrašnjosti štapa. Priprema i posvećenje isto kao i kod štapa dostojanstva s tim što se kod ovog štapa ne koristi krv već se u njegovo središte ubacuje bakarna ili gvozdena žica. Može biti napravljen i od metala, najčešće od kaljenog gvožđa ili tučenog bakra. Ove vrste štapova moraju imati rukohvat napravljen izolirajućom trakom od prirodne tkanine ili kože. Magijski Štap Sile se koristi za energizaciju, a ima i širu upotrebu u raznim magijskim obredima.

 

 

 

Da bi se napravio Magijski Štap, najčešće od drveta, najpre se mora pristupiti drvetu da bi se odsekla grana. To se ne čini lomljenjem niti samo jednostavnim odsecanjem grane, već se ovom poslu pristupa sa posebnom namerom i kroz ritual blagodarnosti i zahvale Duhu zaštitniku drveta. Ovo se čini kada se pristupa drvetu ili bilo kojoj drugoj biljci čiji deo treba uzeti za pravljenje bilo kojeg magijskog sredstva. Zapamtite, nikada ne uništavajte celo drvo da bi ste uzeli samo jedan njegov deo. Ovo je posebno važno jer svako drvo nosi u sebi i Silu Života. Zbog toga je i obredna zahvalnost važna kako bi se dobio masterijal za izradu oruđa u svoj punoći energije koju sa sobom nosi.

 

 

 

Za vršenje ovog rituala je neophodno unapred pripremiti posvećenu so i vodu, zelenu sveću, tamjan, dvostruki Pečat zaštite, šaku semena neke od žitarica, i sredstvo za sečenje drveta (nož, sekira ili mala testera). Ovo sredstvo za sečenje kasnije se može koristiti i za izradu ili doradu ostalih magijskih sredstava. Važno je skrenuti pažnju da se ova oruđa nikada ne smeju upotrebiti za neku uobičajenu svetovnu namenu.

Mali ritual Zahvalnosti traje veoma kratko. Napre treba okačiti na drvo Pečate Zašti-te, potom upaliti sveću i tamjan u podnožju drveta. Zatim posvećenom vodom poprskati drvo i zemlju oko drveta i baciti malo posvećene soli na drvo i na zemlju oko drveta. Kada je ovo završeno mag uzima zvono ili nisku zvona i dok zvonom odzvanja u prostor izgovara bajalicu Zahvale.

 

MOĆNIM KOVITLAJUĆIM SILAMA
I SNAGOM MOJE VOLJE
ČISTIM OVAJ PROSTOR
OKO SVETOG DRVETA (navesti ime drveta)
DA BUDE PROČIŠĆEN
I SVAKE SILE VEZUJUĆE OSLOBOĐEN
KAKO BIH UZEO OD OVOG SVETOG DRVETA
ONO ŠTO MI PO ZAKONU PRIPADA
NEKA MOJE DELO BUDE SVETO
ČISTO I PREPOZNATO
OVDE NA ZEMLJI
I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA

 

Kada se završi sa ovim radnjama odložiti zvono i pristupiti odsecanju grane. Odsečenu granu spustiti pored drveta i uzeti šaku žitnog semena. Bacajući seme na drvo i oko drveta izgovoriti drugi deo bajlice Zahvale.

 

BLAGODAĆU NESPOZNATLJIVE SVETVARI
IZ KOJE SVE PROISTIČE
TEBI UZVIŠENOM BOGU (ime Boga zaštitnika drveta)
I TEBI DREVNOM ENTU (ime Duha zaštitnika drveta)
ŽIVOT ZA ŽIVOT PRINOSIM
BLAGODAREĆI NA OVOM DARU
KOJI ĆE MI NA KORIST SVAKU BITI
SILOM NEBA I ZEMLJE
ONO ŠTO JA KAŽEM TAKO MORA BITI
SILOM SUNCA I MESECA
ONO ŠTO JA HOĆU TAKO ĆE I BITI
NEKA JE SLAVA NEBESIMA
I SLAVA ZEMLJI NEKA BUDE ZAUVEK
IZREKOH REČI MOĆI

 

Na kraju još tri puta oglasiti zvono, ugasiti sveću i spakovati relikvije koje su korišćene u ritualu. Odsečenu granu treba umotati u čisto platno kako bi ostala van domašaja pogleda neiniciranih tokom nošenja.

 

 

 

Sečenje Magijskog štapa se često ograničavalo na određene astrološke periode, i mag koji poznaje astrologiju može primeniti ovo znanje, ali takav postupak nije neopho-dan, izuzev što treba voditi računa da se sečenje štapa ne vrši u periodu praznog hoda Meseca.
Imena Bogova, Duhova Zaštitnika drveća, paralelna su sa astrološlim korespondencijama. Treba koristiti imena onih Božanstava koja korespondiraju sa magijskom praksom, sistemom ili paradigmom koja se sledi. Ovde su data imena Bogova Sumerske tradicije prema astrokorespondencijama.

 

Zova - Bog Ninib - Duh zaštitnik Kajmau - planeta Saturn
Hrast - Bog Marduk - Duh zaštitnik Dapinou - planeta Jupiter
Glog - Bog Nergal - Duh zaštitnik Bibou - planeta Mars
Jasen - Bog Šamaš - Duh zaštitnik Udu - planeta Sunce
Breza - Boginja Inana - Duh zaštitnik Kilbat - planeta Venera
Leska - Bog Nebo - Duh zaštitnik Mustabaru - planeta Merkur
Vrba - Bog Nana - Duh zaštitnik Sin - planeta Mesec

 

Slika 7: Dvostruki Pečat Zaštite okačen na drvo zove od kojeg treba odseći granu za izradu Magijskog štapa. O ovim drvenim pločicama, koje se koriste u mnogim ritualima, o njihovoj upotrebi i izradi, biće više reči u poglavlju o pomoćnim magijskim sredstvima.

 

 

 

Napraviti Magijski štap od bilo kojeg pomenutog drveta je veoma lako. Treba odseći granu, prečnika približno u širini palca i dužine od lakta do vrha kažiprsta. Potom se nožem oljušti kora i štap se finom šmirglom izglača. Uskim nožićem ili širokim svrdlom treba izvaditi srž 5 do 6 centimetara sa gornje ili donje strane u zavisnosti od namene štapa, ili pak pomoću tanke čelične žice izbiti, odnosno izvaditi svu srž iz drveta. Ovaj postupak je lako izvodljiv za vrste drveta koje imaju meku srž, dok je za pravljenje štapa od jasena ili hrasta potrebno imati ručno svrdlo dužine oko 25-30 centimetara ili električnu bušilicu sa burgijom iste dužine. Za rad sa čvrstim drvetom vam je potrebna i stolarska stega kako bi se štap fiksirao dok se buši celom dužinom.

 

Slike 8 i 9: Primeri duboreza i ukrašavanjaštapa bojama

 

Drvo, kad je sirovo odsečeno je dovoljno meko da se može pristupiti rezbarenju i drugim vidovima ukrašavanja. Za ovo je dovoljno imati mali oštar i zašiljen nožić, a mogu se koristiti najrazličitija sredstva, poput fine stolarske testerice i pribora za duborez. Najpre se na štapu običnom grafitnom olovkom icrta sve što se želi izrezbariti a potom se počinje sa duborezom. Osim rezbarenja željenih simbola, štap se može i oslikati bojama, s tim što treba koristiti prirodne boje.

Štap je moguće ukrasiti i takozvanim paljenjem umesto rezbarenja. Ovo se izvodi tako što se zatupljena i zaobljena gvozdena žica zagreje do usijanja i njome se tačkastim pritiscima na iscrtanim simbolima drvo blago spaljuje ostavljajući prirodnu šaru mrke boje.

 

Slika 10: Ukrašavanje štapa paljenjem

 

Kada se potpuno završi izrada štapa on se ostavlja najmanje jedan mesečev ciklus, da se osuši i tek nakon toga se može pristupiti sledećim magijskim radnjama čišćenja, punjenja, energizacije i posvećenja. O ovim postupcima će biti reči na kraju ovog poglavlja o magijskim sredstvima, jer se oni odnose na skoro sva magijska sredstva. Važno je napomenuti i sledeće. Sav otpad koji preostane od rada na štapu, ili bilo kom drugom magijskom sredstvu (oljuštena kora, izvađena srž i opiljci od rezbarenja) ne smeju se bacati u smeće poput bilo kakvog đubreta. Ove ostatke zamotati u platno ili čist papir i vratiti u prirodu, odnosno zakopati u zemlju.

Magijski štapovi koji se pune tečnim, čvrstim ili kombinovanim kondezatorima potrebno je da nakon obrade, kada se odstrani srž, izgledaju kao cev. Potom treba staviti zapušač od plute na jedan kraj cevi i zapečatiti ga pečatnim voskom. Sa druge strane se ubacuje najpre jedna bakarna ili gvozdena žica celom dužinom štapa, a potom kondezator, pa se i taj kraj cevi zatvori čepom od plute i zapečati voskom, tako da vazduh ne može ulaziti unutra. Na ovaj način je štap pripremljen za upotrebu.

Postoji i mogućnost da se štap ukrasi sa sedam prstenova napravljenih od planetarnih metala. Prslenove bi trebalo postaviti na štapu po magijskom alhemijskom redosledu ustrojstva po kojem se zlatni prsten, za Sunce, slavlja na sredinu štapa i po tri metalna prstena sa svake strane, odnosno prema sledećem redosledu, odozgo na dole i prema korespondencijama.

Olovo koje odgovara Saturnu
Kalaj koji odgovara Jupiteru
Gvožde koje odgovara Marsu
Zlato koje odgovara Suncu
Bakar koji odgovara Veneri
Bronza koja odgovara Merkuru
Srebro koje odgovara Mesecu

Pored ovoga, prstenovi mogu imati ugravirane Pečate Duhova gore pomenutih planeta. Upotreba ovakvog štapa je ograničena samo na izvođenje rituala prizivanja i proterivanja u radu sa Duhovima svih sedam Oblasti koje okružuju Zemlju. Kada se koristi za druge namene, on će dati dobre rezultate, ali oni neće biti ništa bolji od ostalih vrsta štapova.

Umesto drveta za izradu Magijskih štapova sile se može koristiti i metalna cev. Najbolje su one vrste melala koji su dobri provodnici toplote i eleklriciteta. Naravno, najbolja među svim je bakarna cev koja treba da bude iste dužine kao i u predhodnim primerima, s tim što može biti i tanja od jednog palca u prečniku. Da bi se izbegla oksidacija metalne površine, cev se može niklovati, hromirati ili kalajisati pre nego što se napuni kondezatorom. Jedan otvor se mora zalemiti odmah, a drugi odmah nakon punjenja cevi. Donji kraj, rukohvat, treba napraviti ili od drveta zove, tako što ćete komad drveta obraditi da izgleda kao mala cev i navući je na donji kraj metalnog štapa. Rukohvat može biti napravljen i od prirodnog platna ili kože koja se obmotava oko štapa. Na ovaj način se dobija izuzetno moćan Magijski štap, primenljiv u sve svrhe. Magovi koji rade sa magnetnim i električnim strujama najčešće jedan štap prave od gvozdene ili čelične cevi, na isti način kao što je gore opisano, za rad sa magnetnim strujama, drugi od bakarne cevi za rad sa električnim strujama. Može se napraviti i Univerzalni štap, na isti način, samo što se kao materijal koristi bronzana cev koja se takođe može niklovati.

Mag koji ima dovoljno novca može umesto uobičajenih kondezatora struje koristiti kondezator napravljen od poludragog kamenja. Za rad sa električnim strujama, bakarna cev puni zdrobljenim ćilibarom, nenadmašnim kondezatorom za rad sa svim električnim strujama. Za rad sa magnetnim strujama, gvozdena ili čelična cev se puni sa izdrobljenim kvarcom. Kvarc je veoma dobar kondezator za magnetne struje. Moguće je takođe dve odvojene male cevi zalemiti na sredini, praveći tako od njih jedan štap. Jednu polovinu cevi, u ovom slučaju, napuniti izmrvljenim ćilibarom, a drugu izmrvljenim kvarcom. Učinivši ovako, jedan štap, razdvojen na sredini, sadržaće obe vrste kondezatora, s tim što se, u tom slučaju, dve polovine moraju spojiti tankim parčetom bakarne ili gvozdene žice koja prolazi kroz sredinu obe cevi. Spoljašnja površina takvog štapa može se niklovati. Ovo je idealni štap sa izuzetnim kapacitetom magnetnih i električnih struja i može se koristiti u svim magijskim ritualima. Takođe, i spoljašnjost ovih štapova se može dodatno ukrašavati najrazličitijim materijalima, zlato, srebro, filigranska srma, drago i poludrago kamenje i slični materijali od kojih se prave razni simboli koji vezuju ili leme za osnovu štapa.

Za rad sa elektro magnetnim strujama, postoji još jedan način pripreme Magijskog štapa. Za ovu vrstu štapa potrebno je uzeti gvozdenu ili čeličnu šipku (ne treba da bude cev), prema već datim dimenzijama, koja se nakon obrade i niklovanja radi zaštite od rđanja, namagnetiše pomoću električnog kalema, slično magnetisanju konjske potkovice ili magneta električnog motora. Što je veća privlačna sila magneta, on bolje deluje. Na ovaj način se dobija veoma jak čelični magnet koji neće služiti samo kao magnet, već će poslužiti i kao izvrstan Magijski štap za mnoge magijske rituale. Kod ovakvog štapa, najpre treba locirati severni i južni pol i oba obeležiti, južni pol znakom minus a severni znakom plus. Za ovo će vam biti potreban drugi manji magnet. Da bi se štap izolovao sredina se mora obaviti svilenom trakom širine dlana, ili drvenom drškom koja je probušena za ovu svrhu. Takav štap će omogućiti magu da izazove mnoge magnetske i magijske pojave.

Ako mag radi sa elektro magnetnim strujama Svemira, sa namerom da ga snažno pojača u fizičkom svetu, onda on štap mora držati na takav način da njegova desna ruka dodiruje pozitivni pol, a leva negativni pol, dok krajevi štapa dodiruju sredinu njegovih dlanova. Ovim se električna strija iz Svemira vodi preko desne strane štapa u magovo telo pomoću vizualizujuće imaginacije. Pozitivno zračenje štapa će se tako prilično pojačati pošto ima istu oscilaciju i olakšaće magu skladištenje električnih struja u telu. Slično se dešava i u pogledu magnetnih struja južnog pola. Na ovaj način, mag pojačava dejstvo električne struje, koju je prethodno uskladištio u svom telu, koncentrišući se ovog puta na pozitivno naelektrisan kraj štapa tako jako da svojim uticajem može delovati direktno na fizički svet. Isto važi i za magnetne struje koje će mag uskladišti u polu negativnog zračenja. Sredina štapa, koja je prekrivena izolirajućim materijalom, ostaće neutralna. Kada se mag, snagom imaginacije, koncentriše na svoju nameru da napravi magijski elektro magnetni štap pomoću elektro magnetnih struja nagomilanih u čeličnom magnetu, on će uspeti u tome. Pomoću elektro magnetnih struja, koje zrače kao sjajna svetlost iz štapa, svaka realizacija u fizičkom svetu biće moguća. Magovi ovaj štap obično koriste za uticaj na bolesne ljude i za sve magnetne pojave, odnosno magijske radnje kojima treba nešto privući. Ovaj elektro magnetni štap je, po Univerzalnom Zakonu, izvrstan kondezator sa istom vrstom oscilacije koju ima i Svemir, samo na najsuptilniji način, te će mag njime moći da privuče struje iz Svemira poput antene i uskladišti ih u svom telu, ili da ih pomoću imaginacije prenosi na druge ljude, u blizini ili na daljinu.

 

 

 

Magijski štap je neophodno magijsko sredstvo, jer pozitivne i negativne sile koje su koncentrisane u njemu pomažu magu da stvori potrebnu oscilaciju u eleklro magnetnim strujama u svom telu i da na taj način deluje ka svim ravnima postojanja. Ovo je sve što je svakom aspirantu dovoljno da zna. Oblik i veličina štapa igraju manje važnu ulogu. Najvažnije kod Magijskog štapa je njegovo punjenje za praktičnu primenu, o čemu će biti reči na kraju ovog poglavlja o magijskim sredstvima. Punjenje Magijskog štapa se vrši na isti način kao i punjenje ostalih magijskih sredstava za posebne svrhe. Ima mnogo načina punjenja štapa. Svi oni zavise od toga za šta mag namerava ili želi da ga upotrebi. Pre svega, mag mora uvek biti svestan činjenice da je Magijski štap simbol njegove volje, snage i moći, i da on predstavlja rezervoar u koji on može da prenese, a isto tako i da uskladišti tu moć, po svojoj volji, do nesagledivo velike snage i sile. Malo je bitno da li je taj štap samo obična grana, odsečena i skladno prilagođena, ili je to posebno napravljen i luksuzno opremljen štap.

Kako će štap izgledati u estetskom smislu, to je na slobodnu volju svakog maga. Najvažnije je da mag sam napravi svoj Magijski štap. To zaista svako i može, bez posebne obuke. Dozvoljeno je samo kad je reč o štapu od čvrstog drveta da ga majstor stolar probuši odgovarajućim alatom, ukoliko mag nema ili ne može nabaviti takav alat, i ako je u pitanju štap od metala, da ga u osnovi odseče i izbuši majstor metalostrugar. Sve ostale radnje mag mora sam izvršiti.

Štap se mora čuvati umotan u prirodno platno ili posebno sašivenu torbicu za čuvanje štapa (slika ispod). Ogoljen se nikada ne sme držati na vidnom mestu. Najbolje ga je čuvati u ličnom Magijskom kovčegu, daleko od svih pogleda, naročito neiniciranih. Magijski štap niko osim vlasnika ne sme dodirnuti, jer bi time bio obesvećen i izgubio bi svoju moć. U ovom slučaju mag bi morao pristupiti izradi novog štapa. Čak ni mag sam ne bi smeo u svoje ruke uzeti magijski štap ukoliko neće vršiti određeni ritual ili magijsku radnju. Isto tako pre svakog uzimanja štapa, ruke se ritualno moraju oprati, a poželjno je i nekoliko trenutaka provesti u meditaciji i usredsređenju, kako bi se um doveo u potpuno smireno stanje.
 

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:28