Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

Knjiga I - Ogledalo Duše

Sadržaj

Predgovor

Put u zemlju Kutu

SVETE KNJIGE

SVETA MAGIJA

OGLEDALO DUŠE

UMEĆE ŽIVOTA

MAGIJSKA PRIPREMA

Prvi deo

Ime i Pečat

Slova i stepeni Zodijaka

Drugi deo

Magijska sredstva

Opšta magijska sredstva

Hram

Magijski Krug

Magijski Trougao

Oltar

Hram Drevnih

Treći deo

Lična magijska sredstva

Magijski Dnevnik

Pravljenje Knjige

Čuvanje i upotreba

Magijska Odora

Magijski opasač

Magijska kapa

Magijske rukavice

Magijski Štap

Peti deo

Magijski Mač

Magijsko Koplje

Magijska Kruna

Naprsnik

Brojanica

Zavetni Kovčeg

Magijski Kovčeg

Šesti deo

Oltarska sredstva

Bodež

Pehar

Pentakl

Kadionica

Zvono

Svećnak

Lampa

Sedmi deo

Pomoćna sredstva

Osmi deo

Ostala pomoćna sredstva

Deveti deo

Potrošni materijal

Deseti deo

Energizacija i posvećenje

ISKRA SRCA

 

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Peto poglavlje

MAGIJSKA PRIPREMA

Osmi deo

 

 

Ostala pomoćna sredstva u magijskom radu

 

U magijska sredstva spadaju mnogi predmeti koji se inače koriste u svakodnevnom životu u najrazličitije svrhe. Uglavnom se koriste za čuvanje raznih materijala i potrošnih sredstava, novih neupotrebljavanih i onih za odlaganje i odbacivanje. Tu spadaju razne posude, kutije, boce, kao i razni alati za pripremu magijskih sredstava i rad sa biljkama. Ovde su u osnovi navedena sva neophodna pomoćna magijska sredstva, ali svakako da ovo nisu sva pomoćna sredstva koja se mogu koristiti u magijskom radu. Ovde u mnogome može doprineti lična domišljatost, a i kreativnost.

Važno je da se ova pomoćna magijska sredstva koriste isključivo u magijske svrhe, da budu posvećena i da se takođe čuvaju s posebnom pažnjom. Trebalo bi nabaviti potpuno nova pomoćna sredstva i nakon čišćenja ih posvetiti. Mada, i ako se za magijske svrhe iskoriste sredstva koja su već upotrebljavana, obavezno ih treba energetski pročistiti i posvetiti, nakon čega se više ne smeju upotrebljavati u obične svakodnevne svrhe. Kao i sva magijska sredstva i ova pomoćna se smatraju ličnim magijskim sredstvima maga i niko drugi ne bi trebalo da ih upotrebljava, naročito ne neko od ne posvećenih, svetovnih ljudi. U pomoćna magijska sredstva spadaju i najrazličitije vrste potrošnih materijala koji se koriste za razne potrebe vršenja magijskih obreda i u druge magijske svrhe.

 

Posude

 

Posuda za so (velika) sa poklopcem. Najbolja je od drveta, poput starinskih kuhinjskih slanika, ili se jednostavno napravi od drvenih daščica. Može biti i od pečene gline, keramike, porcelana ili stakla. S tim što ako se odabere staklena posuda ili kakva tegla, ukoliko nije od bojenog stakla onda se mora umotati u komad platna.

Posuda za so (mala) sa poklopcem. Služi kao prenosno sredstvo koje mag uvek ima sa sobom. To je mala drvena kutjica koja se može dobro zatvoriti ili staklena mala bočica sa zatvaračem ili zapušačem od plute ili mekog drveta.

Posude za pripremanje magijskih sredstava su razne posude od od pečene gline, keramike, porcelana, stakla ili metala. Njihova veličina nije bitna. Ove posude se koriste za pripremu magijskih napitaka, raznih smesa, lekova i slično. Obavezno treba imati i nekoliko vatrostalnih posuda u kojima se mogu kuvati razne biljke i druga sredstva koja se koriste u magijskom radu.

Sve posude koje služe magijskom radu, naročito ukoliko nemaju pokopac, moraju se čuvati umotane u platno ili u posebnim kutijama za tu namenu. Izuzetak su samo Hramske posude u kojima se čuvaju potrošna sredstva kao što su tamjan, so i slično.

 

    

Različite vrste magijskih posuda sa poklopcima

 

Keramičke posude za magijski rad

 

 

Avan

 

Avan je drvena, kreamička ili metalna posuda sa tučkom, a koristi se za drobljenje biljaka, semenja i drugog materijala koji se koriste najčešće za pripremu tamljana, ali i u druge magijske svthe.

 

Avan sa tučkom

 

Kotao

 

Kotao se pravi najčešće od čelika,  mada su najbolji oni starinski od tučenog bakra i kalajisani. Može poslužiti i običan lonac za kuvanje, u kome se priprema hrana ili piće na ognjištu za obrede. Ovo treba biti svakodnevna praksa, ali kako to nije uvek moguće, činiti to u vreme praznika i svetkovina.

 

    

Starinski kalajisan Kotao od tučenog bakra i Kotao na ognjištu

 

 

Tegle

 

Mag treba da ima veći broj tegli za čuvanje magijskih biljaka koje se koriste za pravljenje smeša tamjana, za potrebe, kako lečenja tako i oboljevanja, opčinjavanja ili u druge magijske svrhe. Najbolje su takozvane laboratorojske tegle od kreamike ili bojenog stakla, kao i tegle sa mehanizmom za zatvaranje.

 

    

 

 

Boce

 

Neophodno je imati boce različitih veličina za čuvanje raznih ulja, tinktura i drugih tečnih materija koje se koriste u magijskom radu. Najbolje boce su one takozvane laboratorijske boce od smeđeg stakla. Takođe su dobre starinske boce za vina i rakije koje imaju čepove od brušenog stakla. Najvažnije je da se mogu dobro zatvoriti, a mogu biti najrazličitijih oblika. Ovih boca treba imati u većem broju za različite namene od kojih ovde navodim samo najvažnije.

Boca za čuvanje posvećene vode veličine od 0.7 do 2 litra, od bojenog stakla. Ukoliko je staklo bezbojno i providno, boca mora biti umotana u platno.

Boca za prenos posvećene vode veličine od 0.1 do 0.2 litra, od bojenog stakla.

Boca za čuvanje posvećenog ulja veličine od 0.5 do 1 litar, od bojenog stakla. Ukoliko je staklo bezbojno i providno, boca mora biti umotana u platno. Magovi ponekad ovu bocu oblikuju u vidu ženske dojke, jer je ona istinska hraniteljka svega što živi. Zbog svoje posebne svetosti ulja, ova se flašica ponekad pravi i od sedefa, a zapušač joj je rubin.

Boca za prenos posvećenog ulja veličine od 0.05 do 0.1 litra, od bojenog stakla.

Boca za čuvanje posvećenog vina veličine od 0.7 do 2 litra, od bojenog stakla. Ukoliko je staklo bezbojno i providno, boca mora biti umotana u platno.

Boca za prenos posvećenog vina veličine od 0.1 do 0.2 litra, od bojenog stakla.

 

    

Različite vrste magijskih boca

 

 

Kutije

 

Kutije su neophodne za čuvanje raznih magijskih sredstava i potrošnog materijala koji se koriste u magijskom radu. Mogu biti napravljene od različitih materijala, kao što su drvo, tvrdo presovan karton, a mogu biti i pletene od pruća. Ovih kutija treba imati u većem broju za različite namene od kojih ovde navodim samo najvažnije.

Kutija od drveta ili tvrdog kartona za čuvanje neupotrebljenih posvećenih sveća. Veličina nije bitna već je važno da se u kutiju mogu smestiti sveće koje će se koristiti.

Kutija od drveta ili tvrdog kartona srednje veličine za čuvanje posvećenog tamjana. Može biti i staklena teglica srednje veličine. Trba ih imati onoliko komada koliko se vrsta tamljana koristi u ritualima.

Kutija od drveta ili tvrdog kartona, mala za prenos posvećenog tamjana. Može biti i mala staklena teglica. Trba ih imati onoliko komada koliko se vrsta tamljana koristi u ritualima.

Kutija od drveta ili tvrdog kartona srednje veličine za čuvanje posvećenog uglja (briketi) za paljenje i razgorevanje tamjana. Može biti i staklena teglica srednje veličine.

Kutija od drveta ili tvrdog kartona, mala za prenos posvećenog uglja (briketi) za paljenje i razgorevanje tamjana. Može biti i mala staklena teglica.

Kutija od drveta ili tvrdog kartona za čuvanje neupotrebljenih posvećenih komada platna, pergamenta, papirusa i papira. Veličina nije bitna.

 

    

Kutije od drveta u obliku sanduka i kartonska kutija ispunjena srvenomsvilom

 

    

Male kutije od kože presvučene belom svilon sa unutrašnje strane

 

 

Torbice

 

Platnene torbice u obliku vreća, koje služe za prenos ubranog bilja u toku njihovog prikupljanja. Veličina, oblik i boja nisu bitni, osim preporuke da se kroz porub na otvorenoj strani provuče učkur radi praktičnog zatvaranja, vezivanja i prenosa. Treba da budu izrađene od prirodnih materijala.

 

Magijske platnene torbice u obliku vreća sa učkurom

 

 

Nož

 

Magijski Nož je sečivo za spoljnu utpotrebu. Koristi se za spravljanje drugih instrumenata, urezivanje pentagrama na sveće, rad sa biljkama i slično. U nekim tradicijama se ovaj Nož naziva Bolin i preporučuje se da ima dršku bele boje. Ovo nije uslov jer ova vrsta Noža spada u pomoćna, a ne ritualna magijska sredstva. Shodno tome, može poslužiti i sasvim običan nož dobrog kvaliteta i dobro naoštren. Koristi se izvan Magijskog Kruga, odnosno Hrama, ali se ne sme koristiti u druge obične svakodnevne svrhe.

 

Nož za spoljnu upotrebu sa dve vrste sečiva

 

 

Srp

 

Srp je sečivo za spoljnu upotrebu, uglavnom za rad sa biljkama. Može se koristiti i u nekim vrstama magijskih obreda na otvorenom prostoru kao što je recimo "Sečenje Vode" na potoku ili reci. Takođe, u staro vreme, Srp su koristile babice na selu za obredno odsecanje pupčane vrpce novorođenog deteta uz izgovaranje određenih bajalica. Treba da bude posvećen i ne sme se koristiti u druge obične svakodnevne svrhe.

 

Magijski Srp

 

 

Sekira

 

Mala ručna sekira služi za spoljnu upotrebu i uglavnom za rad sa biljkama. Ne treba je mešati sa Magijskom Ritualnom Sekirom jer se ne koriste u iste svrhe niti se posvećuju istim magijskim radnjama. Svakako se ne sme koristiti u druge obične svakodnevne svrhe.

 

Mala ručna sekira za spoljašnju upotrebu

 

 

Testera

 

Mala fina testera (stolarska ili mesarska). Služi za spoljnu upotrebu, za spravljanje drugih instrumenata i za rad sa biljkama. Treba ih imati barem dve, jednu grublju za sečenje većih komada drveta i jednu manju sa sistnim zupcima za obradu sitnijih komada drveta. Kao i sva magijska sredstva, ne sme se koristiti u druge i obične svakodnevne svrhe.

 

Mala ručna testera (mesarska) sa sitnim zupcima

 

 

Alati i pribor

 

Različiti komadi ručnog alata takođe spadaju u pomoćna magijska sredstva. Ovi alati se koriste za isradu magijskih sredstava. Najćešće su to razna dleta koja se koriste za duborez (urezivanje magijskih simbola), manji čekić, svrdlo za bušenje drveta i svrdlo za vađenje srži, klješta i stolarske rendilice. Treba pomenuti i poseban pribor za rad sa biljkama i vađenje korenja. Svakako sve ono što kanite koristiti u magijske svrhe može se smatrati magijskim alatom. Alat treba čuvati u posebnoj kutiji, a isto kao i sva druga magijska sredstva, ne sme se koristiti za obične svakodnevne poslove.

 

    

Pribor za rad sa biljkama i pribor za duborez

 

Drvodeljski alat

 

 

Laboratorijski pribor i posude

 

Svako ko je upoznat sa hemijom, biologijom ili medicinom, zna za postojanje laboratorija. Neću opisivati šta sve jedna laboratotija sadrži, jer bi to svako trebao bar u osnovi da zna. Kakvu će ko ličnu laboratoriju imati i opremiti, to je stvar ličnih aspiracija, ali svako mora imati nekoliko osnovnih stvari, kao što su epruete, menzure, vatrostalne posude, razne kapalice, pipete, nožići, skalperi, makaze i slično. Posebno napominjem jedno laboratorijsko sredstvo koje je u magijskom radu nezaobilazno, a to je mali ručni destilator koji služi za ekstrahovanje biljnih esencija (eterična ulja).

 

    

Starinski destilator za ekstrahovanje biljnih esencija i boce sa eteričnim uljima

 

    

Laboratorijske posude i destilator

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:31