Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

Knjiga I - Ogledalo Duše

Sadržaj

Predgovor

Put u zemlju Kutu

SVETE KNJIGE

SVETA MAGIJA

OGLEDALO DUŠE

UMEĆE ŽIVOTA

MAGIJSKA PRIPREMA

ISKRA SRCA

Obred Samoposvećenja

Otvaranje Kruga

Obred

Pečati Četiri Kapije

 

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Šesto poglavlje

ISKRA SRCA

 

 

Veliki Obred Samoposvećenja

Prema drevnom i primitivnom obredu

BARAGNIR ZAG NEHAR

 

 

Svaki obred je Reč koja se izgovara. Ta Reč treba da izražava Volju. Zbog toga Magijsko Ime aspiranta ili maga predstavlja izraz njegove najviše Volje. Naravno, veoma malo je aspiranata koji poznaju sebe dovoljno dobro da bi bili u stanju da uobliče svoju volju, pa otuda nisu u stanju ni da uobliče svoje Ime i Pečat. Tek na kraju svog naukovanja Svete Magije biće u stanju da izaberu novo Ime.

Otuda postoje tri nivoa inicijacije kroz koje se izražava volja aspiranta. Svaka od ovih inicijacija predstavlja preuzimanje Magijskog Zaveta. Budući da je taj Zavet neopoziv, on mora biti dobro razmotren. Zato je bolje ne preuzimati bilo koji zavet unapred, jer sa porastom razumevanja, može se doći do spoznaje da se preuzeti manji zavet ne može usaglasiti sa većim. To će se gotovo sigurno dogoditi, i zato se mora zapamtiti da je dilema ovakve vrste najgora u kojoj se mag može naći, budući da je suština volje u njenom sažimanju u jednu tačku. Druga važna stvar u razmatranju Magijskog Zaveta sastoji se u njegovoj pravilnoj pripremi. On se mora preuzeti za jasno određenu i potpuno shvaćenu svrhu, i nikada se ne sme dozvoliti da se izađe izvan toga. Prva inicijacija, samoinicijacija, je prva, najveća i najsvetija žrtva. Zbog toga ne treba pristupati ovom Zavetu olako. Zbog toga je i ustanovljena Preinicijacijska Magija, Osnovna Magija Elemenata.

Ono što je za jednog čoveka hrana, za drugog je otrov. Ova izreka se može primeniti i na magijski život. Ono što je za jednog dobro, za drugog čoveka može biti zlo. Zbog toga je važno da se kroz Osnovnu Magiju Elemenata preuzimaju, takozvani "mali zaveti" koji mogu da budu veoma korisni za čoveka koji nije još uvek sposoban da mudro koristi ono što mu život pruža. Tek kad ovlada svim segmentima Preinicijacijske Magije može se upustiti u pripremu za ulazak u Sveto Kraljevstvo Magije kroz Sveti čin Samoposvećenja. Dotle, aspirant će samo težiti da dosegne Kraljevstvo, upisujući u svoj prvi Magijski Dnevnik svaki korak, svaku radnju i mali obred koji čini kroz savladavanje i primenu u životu postulata Osnovne Magije Elemenata. Ovaj prvi Magijski Dnevnik, ne mora biti posebno napravljen. Može biti i obična sveska, "beležnica saputnik" na Preinicijacijskom Putu.

Ne postoji moć, koja se ne može staviti u službu Magijske Volje. Ovo prvo samoiskušavanje predstavlja mogućnost da ta moć počne da se ceni ne zbog sebe same, što bi bilo uvredljivo, već zbog mogućnosti da se spozna istinska Priroda Stvarnosti. Kroz ovu Preinicijacijsku Magiju, aspirant se samoodređuje i priprema za izvršenje Velikog Dela. I tek kad je potpuno siguran da je spreman da konačno preuzme svoj Prvi Zavet kroz Samoinicijaciju, tada pristupa pripremama za ovaj Veliki i Sveti čin. Tada pristupa poslu izrade i pripreme Svete Knjige (Magijski Dnevnik), Svete Magijske Odore, odabiru Imena i izradi Pečata kroz koje će odrediti svoje Sopstvo i kojima će se predstaviti svim Ravnima postojanja. Veliki Obred Samoposvećenja, kojim se završava ova Prva Knjiga Magijske Spoznaje, je prvi korak kojim se ulazi u Sveto Kraljevstvo Magije.

Druga inicijacija, koja dolazi kasnije, se smatra najvažnijim Zavetom, jer podrazumeva najšire posvećenje u sticanje znanja i veština. Ova Druga inicijacija je Zavet Svete Poslušnosti. Ovo je posvećenje u Magijski sistem (paradigmu) jer on, ne samo što vodi do savršene slobode, već predstavlja i obuku za ono Samopredavanje koje je krajnje ishodište Treće Inicijacije. Velika vrednost druge inicijacije je u tome što nikada ne gubi stečeni sjaj spoznaje. Ukoliko učitelj, pred kojim je položen Zavet, zna svoj posao, on će brzo otkriti sve ono što njegovom učeniku ne odgovara, i naviknuće ga baš na to.

Neposlušnost prema učitelju predstavlja unutrašnji sukob ove dve volje u učeniku. Volja izražena u Drugom Zavetu, treba da bude povezana sa najvišom Voljom preko činjenice da je preuzeta u nameri da se otkrije ta najviša Volja, i da se izbori s prolaznom voljom koja se zasniva samo na prolaznim razmišljanjima. Stoga učitelj mora da nastoji da nežno i nepokolebljivo podstiče svog učenika, malo po malo, sve dok poslušnost ne počne bezpogovorno da sledi naređenje, bez obzira o kakvoj se vrsti naređenja radi. Lično se ovde "zaboravlja".

Zaista, vara se svako ko misli da će dosegnuti Konačno Ispunjenje Volje, ako se ne prepusti vođstvu iskusnog maga. Suština Druge inicijacije je pokoravanje ega, kako bi Sopstvo bilo u mogućnosti da primi balgodat Spoznaje i realizuje sticanje svih veština i sposobnosti. Ovo je dug put koji se ne bez razloga naziva iskušeništvom. Tek na kraju ovog naukovanja aspirant zaista pristupa odabiru svog Imena i Pečata kojim istinski određuje Sopstvo. I tada pristupa poslednjoj, Trećoj Velikoj Inicijaciji kroz koju staje licem pred Bogove. Tek tada i samo po Blagoslovu Najvišeg Promisla, aspirant postaje mag.

Ako ko misli da je drugačiji Put moguć, neka se ovde odmah zaustavi, neka odmah odbaci ovu knjigu i neka se vrati pod okrilje svetovnog života. Takav nikada neće ugledati blistavi Nehar koji obasjava Sveto Kraljevstvo.

 

 

Vrh

 

 

OTVARANJE KRUGA

Obred Predstavljanja svim Ravnima Imenom i Pečatom

Obred Samoposvećenja i Samopomazanja

Zavet

Oblačenje Odore

Obred Čišćenja i Posvećenja Knjige

Otvaranje Knjige

 

Osnovno uputstvo

U danu za vršenje ovog rituala, sve treba da bude svečano i unapred pripremljeno. Pet dana pred obred ne treba jesti meso i drugu prljavu hranu, pod kojom se misli na hranu koja sadrži neorganske materije, prerađenu i konzerviranu hranu i svaku drugu hranu koju spremaju neinicirane osobe. Takođe u ovim danima treba se uzdržati od alkoholnih i drugih ne prirodnih pića kao i svih opojnih sredstava uključujući i cigarete. U ove dane ne treba stupati u polne odnose, niti vršiti čin samozadovoljavanja. Meditirati na Svetu mantru OM najmanje četiri sata dnevno, dva puta po dva ili četiri puta po jedan sat. Spavati dovoljno i ne zamarati se preteranim fizičkim aktivnostima. Čitati Svete Knjige i neposvećivati se drugim poslovima. Pred sam obred treba se ritualno okupati. Za sam obred obući čistu odeću ili obred vršiti bez odeće, po volji sopstvenoj.

Najbolji dan za vršenje obreda

Odabrati neki od velikih Sunčevih ili Mesečevih Praznika ili dan sopstvenog rođenja. Pazite da izabrani dan ne bude opterećen Praznim hodom Meseca, naročito ne vreme kada se započinje Obred. Isto tako je od posebne važnosti da na taj dan vladar natalnog horoskopa ne bude ugrožen nijednim lošim aspektom planeta u tranzitu, kao ni vladar u tranzitu. Najbolje je imati urađen elekcioni horoskop za trenutak početka obreda, analizirati ga samostalno i uporedno sa natalnim. Obred treba započeti u prvom noćnom satu, odmah po zalasku Sunca.

Važna napomena

Obredu Samoposvećenja, Predstavljanja Imenom i Pečatom i Posvećenja Knjige ne sme prisustvovati niko. Ovo je potpuno lični Obred Samoposvećenja. Prostor u kome se vrši obred se podrazumeva da je predhodno očišćen i posvećen, kao i sva sredstva koja se koriste u obredu. Morate biti potpuno sigurni da u prostor u kome se vrši obred niko neće ući od trenutka započinjanja obreda pa u naradna dvadeset i četiri sata (odnosi se i na kućne ljubimce). Takođe, označite tačno u prostoru strane sveta, ili zapamtite njihov položaj.

Priprema

Aspirant stavlja čistu prostirku na sredinu prostora. Na nju polaže Knjigu, crnu sveću, pero i mastilo s gornje strane prema Severu. Sa desne strane stavlja zvono i posudu sa osvećenom vodom. Sa leve strane stavlja kadionicu (uz kadionicu stoje posude sa tamjanom, briketeima i šibica) i posudu sa osvećenim uljem (uz posudu sa uljem stavlja se štapić pomazanja). Posudu sa osvećenom solju postavlja sa donje strane prema Jugu, četiri bele sveće i odoru. Pripremiti Pečate Četiri kapije: Istoka, Juga, Zapada i Severa, ispisane crnim mastilom na čistom papiru, i svoj lični Pečat.

Druga važna napomena

Tekst ovog rituala najbolje bi bilo naučiti napamet, ili se, u najmanju ruku, dobro upoznati sa tekstom. Ceo tekst treba napisati svojom rukom na posebno pripremljenim papirima. Nakon završetka rituala, obred treba upisati u Svetu Knjigu, kao prvi Sveti čin, prvi ritual. Dakle, nikako nemojte za ritual koristiti ovu knjigu niti posebno odštampan ritual. Ceo obred mora biti ispisan svojom rukom. Na kraju rituala na prvi list iscrtati sopstveni Pečat, a potom sve listove papira sa ispisanim obredom, pošto se prepiše u Magijski Dnevnik, umotati kao svitak, vezati svilenim koncem i ubaciti u mali pripremljen kovčežić od drveta, ili posudu od keramike ili pocelana, zatvoriti i zapečatiti pečatnim voskom. Ovo je lični Prvi Zavetni Kovčeg, koji se smatra Svetinjom. On treba da stoji na nekom vidnom mestu u prostoru u kojem se boravi. Svaki put kada se pogled spusti na njega, on treba da nas podseti na preuzeti Zavet.

Treća važna napomena

Sve bajalice, hvalospevi, zaklinjanja, prizivi i proterivanja moraju biti izgovoreni kao napev, a nikako običnim čitanjem ili recitovanjem. Melodiju napeva svaki aspirant treba sam da odabere po sopstvenoj volji, s tim što treba voditi računa da se svaka reč čuje razgovetno i razumljivo.

Poslednja važna napomena

Kada se Obred u celini završi, idite na spavanje i neka san traje onoliko koliko i telo i duša zahtevaju, ali pazite dobro! Kada se probudite, ono što ste sanjali upamtite i odmah zapišite. Ovaj prvi san, nakon Obreda samoposvećenja, je snoviđenje, i od posebne je važnosti jer sadrži prvo važno otrkovenje Promisli Sveuma Nakšir.

 

 

Vrh

 

 

Obred Samoposvećenja

kroz dvadeset i četiri mala rituala

 

Prvi ritual

 

Aspirant uzima kutiju sa posvećenom soli i na podu, solju pravi krug posipajući je počev od severne strane, u smeru kazaljke na satu. Neka krug bude dovoljne veličine da se u njemu može komotno kretati u toku obreda. Dok so polako posipa u krug, aspirant glasno izgovara četiri puta za redom bajalicu Otvaranja Kruga:

 

OTVARAM OVAJ KRUG

HRAM MOJ OTVARAM

SILOM ČISTE ZEMLJE I SNAGOM SVOJE VOLJE

DA MI BUDE ZAŠTITA U SVETOM OBREDU KOJI VRŠIM

DA MI OMOGUĆI STVARANJE SKLADA U ŽIVOTU

SKLADA IZMEĐU OVE RAVNI ZEMALJSKE

I SVIH PLANOVA POSTOJANJA

 

Kada završi zatvaranje Kruga solju i četiri puta izgovori bajalicu Otvaranja Kruga, vraća se u sredinu kruga, klekne, odloži posudu sa solju i potom diže obe ruke ka Nebesima i izgovara:

 

SILOM NEBA I ZEMLJE

ONO ŠTO JA KAŽEM TAKO MORA BITI

SILOM SUNCA I MESECA

ONO ŠTO JA HOĆU TAKO ĆE I BITI

IZREKOH REČI MOĆI

 

 

Drugi ritual

 

Aspirant pali crnu sveću i tamljan u kadionici, ustaje i podignutih ruku ka Nebesima izgovara bajalicu za Proterivanje zlih Duhova:

 

NEKA DREVNI BOGOVI IMAJU MILOSTI

NAD ŽIVOTOM MOJIM

UDUGGUL

ALLAČUL

MALLAČUL

MASKIMČUL

DINGIRČUL

NI ZAO DUH

NI ZLI DEMON

NI ZLI BOG

NI ZLA NEMAN

NI RUŽNI DEMON

NI PRLJAVŠTINE GLADAN DEMON

NI LOPOVSKI DEMON

NI SENKA NOĆI

NI POKROV NOĆI

NI GOSPODARICA DEMONA

NI IZDANAK DEMONA

NI ZLA ČAROLIJA

NI OPČINJAVANJE

NI VRADŽBINE

NI ZLO U SVETU ILI POD NJIM

NAD SVETOM ILI UNUTAR SVETA

ZGRABITI ME OVDE NEĆE

BARA ANTE MALDA

BARA ANGE GE JENE

ZI DINGIR ANNA KANPA

ZI DINGIR KIA KANPA

GAGGAMANNU

 

 

Treći ritual

 

Aspirant uzima kadionicu i zvono i krećući se unutršnošću Kruga od Severa, u pravcu kazaljke na satu, kadi Krug oglašavajući sve vreme zvonom i izgovara bajalicu Proterivanja Sedmorice Vrebača koji vrebaju u uglovima Tame i Svetlosti:

 

ONI SU SEDAM
SEDAM SU ONI
U DUBINAMA OKEANA

ONI SU SEDAM
NA SJAJNIM NEBESIMA

ONI SU SEDAM
UPUTIŠE SE IZ OKEANSKIH DUBINA
IZ SKRIVENOG MESTA UPUTIŠE SE
NITI SU MUŠKARAC NITI ŽENA
ONI RASTEŽU SEBE KA ONOSTRANOM KAO LANAC
ONI NEMAJU SAPUTNIKA
ONI NE RAĐAJU DECU
ONI SU STRANCI MILOSRĐU
IGNORIŠU MOLITVE I RUGAJU SE PO ŽELJI
ONI SU GAMAD KOJA DOLAZI SA PLANINA MAŠU
NEPRIJATELJI SU NAŠEG GOSPODARA ENKIJA
ONI SU OSVETA DREVNIH
STVARAJU TESKOĆE
DOBIJAJU MOĆ KROZ UŽAS
NEPRIJATELJI

NEPRIJATELJI
SEDAM NEPRIJATELJA
ONI SU SEDAM
SEDAM SU ONI
ONI SU SEDAM PUTA SEDAM
DUŠE NEBA, ZAŠTITI ME
DUŠE ZEMLJE, ZAŠTITI ME

 

 

Četvrti ritual

 

Aspirant, nakon što odloži kadionicu i zvono, staje u sredinu Kruga, širi ruke dlanova usmerenih ka spoljašnjosti kruga i okrećući se oko svoje ose u smeru kazaljke na satu izgovara bajalicu Isterivanja Ljubomornih Duhova koji napadaju Krug:

 

UŽASNOG BOGA
UŽASNOG DEMONA
DEMONA PUSTINJE
DEMONA PLANINE
DEMONA MORA
DEMONA MOČVARA
UŽASNOG GENIJA
OGROMNE LARVE
UŽASNIH VETROVA
DEMONA KOJI GRABI TELO
DEMONA KOJI PARA TELO
DUŠE NEBA, ZAŠTITI ME
DUŠE ZEMLJE, ZAŠTITI ME
DEMONA KOJI GRABI ČOVEKA
GIGIMA KOJI PROIZVODI ZLO
KOGA OKOTI UŽASAN DEMON
DUŠE ZEMLJE, ZAŠTITI ME
DUŠE NEBA, ZAŠTITI ME

NJEGA KOJI KUJE SLIKE
NJEGA KOJI BACA ČINI
ZLOG ANĐELA
ZLOG OKA
ZLIH USTA
ZLOG JEZIKA
ZLE USNE
VEOMA SAVRŠENOM VRADŽBINOM
DUŠE ZEMLJE, ZAŠTITI ME
DUŠE NEBA, ZAŠTITI ME

NINKIGALA, SUPRUGA NINAZUOVA
NEK, UČINI DA OKRENU LICE KA MESTU
NA KOJEM JE ONA
NEKA ZLI DEMONI ODSTUPE
NEKA GRABE JEDAN DRUGOGA
NEKA SE MEĐUSOBNO HRANE SVOJIM KOSTIMA
DUŠE ZEMLJE, ZAŠTITI ME

DUŠE NEBA, ZAŠTITI ME

 

 

Peti ritual

 

Aspirant stoji u sredini Kruga okrenut ka Severu i izgovara bajalicu Vezivanja Zlih Čarobnjaka, protiv svih nedobronamernih magova:

 

IMAŠ LI SNAGE DA MRTVIMA SE PREDAŠ

  OKRENI SE NATRAG

IMAŠ LI SNAGE DA SA MRTVIMA GLEDAŠ

OKRENI SE NATRAG

IMAŠ LI SNAGE DA NA STRANU MRTVIH SE BACIŠ

OKRENI SE NATRAG

IMAŠ LI SNAGE DA U ZEMLJU MRTVIH SE NASUČEŠ

OKRENI SE NATRAG

IMAŠ LI SNAGE DA SA MRTVIMA U SARKOFAG LEGNEŠ

OKRENI SE NATRAG

IMAŠ LI SNAGE DA UNIŠTENJU SE PREDAŠ

OKRENI SE NATRAG

IMAŠ LI SNAGE DA ZIDOVIMA SE OGRADIŠ

OKRENI SE NATRAG

IMAŠ LI SNAGE DA NA PRAG DOLE SE SPUSTIŠ

OKRENI SE NATRAG

IMAŠ LI SNAGE DA IZA KAPIJE SE ZAKLJUČAŠ

OKRENI SE NATRAG

IMAŠ LI SNAGE DA BOGU VATRE SE PREDAŠ

OKRENI SE NATRAG

 

 

Šesti ritual

 

Aspirant uzima kadionicu i zvono i krećući se unutršnošću Kruga od Severa u pravcu kazaljke na satu kadi Krug oglašavajući sve vreme zvonom i izgovara bajalicu Proterivanja Demona i Zlih Duhova koji mogu biti od bilo koga poslati:

 

OKRENITE SE

OKRENITE SE

ODLAZITE DALEKO

ODLAZITE DALEKO

BUDITE OSRAMOĆENI

BUDITE OSRAMOĆENI

BEŽITE

BEŽITE

OKRENITE SE I IDITE

OKRENITE SE I ODLAZITE DALEKO

VAŠA POROČNOST DIĆIĆE SE KA NEBU KAO STUB DIMA

OKRENITE SE I NAPUSTITE OVAJ KRUG

DALEKO OD OVOG KRUGA

ODLAZITE OSRAMOĆENI

OD OVOG KRUGA BEŽITE

ODLAZITE OD OVOG KRUGA

ODLAZITE DALEKO OD OVOG KRUGA

NE VRAĆAJTE SE BLIZU KRUGA OVOG

NE DOLAZITE BLIZU KRUGA OVOG

NE PRIBLIŽAVAJTE SE KRUGU OVOM

NE GURAJTE SE OKO KRUGA OVOG

NAREĐUJEM VAM ŠAMMAŠOM MOĆNIM

NAREĐUJEM VAM ENKIJEM, GOSPODAREM SVEGA

NAREĐUJEM VAM MARDUKOM, VELIKIM MAGOM BOGOVA

NAREĐUJEM VAM BOGOM VATRE, VAŠIM UNIŠTITELJEM

IZVAN KRUGA OVOG BIĆETE UHVAĆENI

 

 

Sedmi ritual

 

Aspirant, nakon što odloži kadionicu i zvono, uzima Pečat Severne Kapije i belu sveću, polaže ih na severnu stranu Kruga, pali sveću, staje okrenut Severu i izgovara Priziv Čuvara Severne Kapije:

 

PRIZIVAM TE
O, SREBRNI LOVČE
IZ SVETOG GRADA URA
PRIZIVAM TE
DA ČUVAŠ OVO SEVERNO MESTO NAJSVETIJEG HRAMA
OD ZLOKOBNIH RATNIKA PLAMENA
IZ KNEŽEVINA DRA
BUDI VEOMA OPREZAN
PROTIV TIAMATINOG UTUKIJA
UGNJETAVAČA IŠNIGARABE
TRONA AZAGTOTA
POKAŽI SVOJ NAKLON
PRE SVAKOG ZLODUHA IZ ABSUA
ODAPNI SVOJU STRELU
MEĐU HORDE DUHOVA TAME
KOJI OSPEDAJU VOLJENE IZ ARA
SA SVIH STRANA I NA SVIM MESTIMA
BUDI PAŽLJIV
O, GOSPODARU SEVERNIH PUTEVA
SETI ME SE
O, KRALJU NAŠEG KRALJEVSTVA
POBEDO SVAKOG RATA
POBEDNIČE SVAKOG NEPRIJATELJA
GLEDAJ MOJU SVETLOST I ČUJ MOJ GLAS
I NE NAPUŠTAJ ME
O, DUŠE SEVERA
ZAPAMTI

 

 

Osmi ritual

 

Aspirant uzima Pečat Istočne Kapije i belu sveću, polaže ih na istočnu stranu Kruga, pali sveću, staje okrenut Istoku i izgovara Priziv Čuvara Istočne Kapije:

 

PRIZIVAM TE
O, GOSPODARICE IZLAZEĆE ZVEZDE
KRALJICE MAGIJE I PLANINA MAŠU
PRIZIVAM TE DANAS DA ČUVAŠ NAJSVETIJI HRAM
OD SEDAM VREBAČA
SEDAM LAŽOVA KOJI ČEKAJU
ZLOG MASKIMA
ZLIH GOSPODARA
PRIZIVAM TE
O, KRALJICE ISTOČNIH PUTEVA
DA ME ZAŠTITIŠ OD OKA SMRTI
I ZLIH ZRAKA ENDUKUGE I NINDUKUGA
BUDI OPREZNA
O, KRALJICE ISTOČNIH PUTEVA
SETI ME SE
O, DUŠE ISTOKA
ZAPAMTI

 

 

Deveti ritual

 

Aspirant uzima Pečat Južne Kapije i belu sveću, polaže ih na južnu stranu Kruga, pali sveću, staje okrenut Jugu i izgovara Priziv Čuvara Južne Kapije:

 

PRIZIVAM TE
O, DUŠE ZAŠTITNIČE URULUA
UŽASNOG GRADA SMRTI
KAPIJE BEZ POVRATKA
STANI NA MOJU STRANU
U IME NAJMOĆNIJE VOJSKE MARDUKA I ENKIJA
GOSPODARA STARE RASE, ARA
STANI ČVRSTO IZA MENE
PROTIV PAZUZUA I HUMVAVE
ZLODUHA JUGOZAPADNIH VETROVA
BUDI SNAŽAN OTPOR
PROTIV GOSPODARA ODVRATNOSTI
STANI ČVRSTO
BUDI OKO IZA MENE
MAČ IZA MENE
KOPLJE IZA MENE
OKLOP IZA MENE
BUDI OPREZAN
O, DUŠE JUŽNE KAPIJE
SETI ME SE
O, DUŠE JUGA
ZAPAMTI

 

 

Deseti ritual

 

Aspirant uzima Pečat Zapadne Kapije i belu sveću, polaže ih na zapadnu stranu Kruga, pali sveću, staje okrenut Zapadu i izgovara Priziv Čuvara Zapadne Kapije:

 

PRIZIVAM TE
O, DUŠE ZEMLJE MERMARTU
PRIZIVAM TE
O, DUŠE ZALASKA SUNCA
OD NEZNANOG BOGA, ZAŠTITI ME
OD NEZNANOG DEMONA, ZAŠTITI ME
OD NEZNANOG NEPRIJATELJA, ZAŠTITI ME
OD NEZNANIH VRADŽBINA, ZAŠTITI ME
OD VODA KUTULUA, ZAŠTITI ME
OD GNEVA EREŠKIGALE, ZAŠTITI ME
OD MAČA KINGUA, ZAŠTITI ME
OD SMRTONOSNOG POGLEDA
SMRTONOSNE REČI
SMRTONOSTNOG IMENA
SMRTONOSNOG BROJA
SMRTONOSNOG OBLIKA
ZAŠTITI ME
BUDI OPREZAN
O, DUŠE ZAPADNIH PUTEVA
SETI ME SE
O, DUŠE ZAPADNE KAPIJE
ZAPAMTI

 

 

Jedanaesti ritual

 

Aspirant staje u sredinu kruga, skida svu odeću sa sebe, ukoliko je obred vršio u odeći (odnosi se i na sav nakit) i uredno složi i odloži iza sebe na južnu stranu Kruga, okreće se ka Severu, uzima svoj pečat desnom rukom, okreće ga licem ka Severu i izgovara glasno:

 

JA SAM (ime)

JA ZNAM ČAROBNU MOĆ DREVNIH

O DUHOVI

JA POZNAJEM VAS I ZNAM VAŠA IMENA

SILOM NEBA I ZEMLJE

ONO ŠTO JA KAŽEM TAKO MORA BITI

SILOM SUNCA I MESECA

ONO ŠTO JA HOĆU TAKO ĆE I BITI

IZREKOH REČI MOĆI

 

Isto ponavlja okrećući se ka svakoj od preostalih strana sveta redom, ka Istoku, Jugu i Zapadu.

 

 

Dvanaesti ritual

 

Aspirant stoji u sredini kruga okrenut Severu, podiže ruke ka Nebesima i izgovara Drugi Priziv Svih Moći:

 

DUŠE NEBA SETI ME SE
DUŠE ZEMLJE SETI ME SE
DUHOVI, GOSPODARI ZEMLJE

SETITE ME SE
DUHOVI, DAME ZEMLJE

SETITE ME SE
DUHOVI, GOSPODARI VAZDUHA

SETITE ME SE
DUHOVI, DAME VAZDUHA

SETITE ME SE
DUHOVI, GOSPODARI VATRE

SETITE ME SE
DUHOVI, DAME VATRE

SETITE ME SE
DUHOVI, GOSPODARI VODE

SETITE ME SE
DUHOVI, DAME VODE

SETITE ME SE
DUHOVI, GOSPODARI ZVEZDA

SETITE ME SE
DUHOVI, DAME ZVEZDA

SETITE ME SE
DUHOVI, GOSPODARI SVIH ODBOJNOSTI

SETITE ME SE
DUHOVI, DAME SVIH ODBOJNOSTI

SETITE ME SE
DUHOVI, GOSPODARI SVEG MIRA

SETITE ME SE
DUHOVI, DAME SVEG MIRA

SETITE ME SE
DUHOVI, GOSPODARI VELA SENKI

SETITE ME SE
DUHOVI, DAME VELA SENKI

SETITE ME SE
DUHOVI, GOSPODARI SVETLA ŽIVOTA

SETITE ME SE
DUHOVI, DAME SVETLA ŽIVOTA

SETITE ME SE
DUHOVI, GOSPODARI PAKLENIH OBLASTI

SETITE ME SE
DUHOVI, DAME PAKLENIH OBLASTI

SETITE ME SE
DUHOVI VOJVODE GOSPODARA MARDUKA

SETITE ME SE
DUHOVI DAME GOSPODARA MARDUKA

SETITE ME SE
DUHOVI VOJVODE
SINA

KOJI JE UČINIO DA NJEGOV BROD PREĐE REKU

SETITE ME SE
DUHOVI DAME SINA

KOJI JE UČINIO DA NJEGOV BROD PREĐE NEBO

SETITE ME SE
DUHOVI VOJVODE ŠAM
MAŠA

KRALJA STARIH BOGOVA

SETITE ME SE
DUHOVI DAME ŠAM
MAŠ GULE

KRALJICE STARIH BOGOVA

SETITE ME SE
DUHOVI VOJVODE TŠKUA

GOSPODARA ANNUNAKIJA

SETITE ME SE
DUHOVI DAME BOGINJE ZIKU

MAJKE ENKIJA

SETITE ME SE
DUHOVI VOJVODE NINASUA

NAŠEG OCA MNOGOBROJNIH VODA

SETITE ME SE
DUHOVI DAME NIN
NUAHE

ĆERKE ENKIJA

SETITE ME SE
DUHOVI VOJVODE NINGIZIDE

KOJA ODRŽAVA LICE ZEMLJE

SETITE ME SE
DUHOVI DAME NINISI ANAE

KRALJICE NEBA

SETITE ME SE
DUHOVI VOJVODE I DAME VATRE GIBILA

VRHOVNOG VLADARA ZEMLJE

SETITE ME SE
DUHOVI SEDAM KAPIJA SVETA

SETITE ME SE
DUHOVI SEDAM BRAVA SVETA

SETITE ME SE
DUŠE KUSBI KURK

NAMTAROVA ŽENO

SETI ME SE
DUŠE KITIM KURUKU

ĆERKO OKEANA

SETI ME SE
DUŠE NEBA SETI ME SE
DUŠE ZEMLJE SETI ME SE
AMANU
AMANU
AMANU

 

 

Trinaesti ritual

 

Aspirant stoji u sredini Kruga okrenut ka Severu, uzima posudu sa svetim uljem, podiže je ispred sebe u visinu srca i govori:

 

JA, (ime), STOJIM PRED VAMA

O DUHOVI SVIH RAVNI POSTOJANJA

JA ZNAM ČAROBNU MOĆ DREVNIH BOGOVA

O DUHOVI

JA POZNAJEM VAS I ZNAM VAŠA IMENA

ZDRAVOG UMA I TELA

DUHOM I TELOM PRIPREMLJEN

ODLUČUJEM DA IZVRŠIM VELIKO DELO

PRIZIVAM ISKRU CRNE SVETLOSTI

DA OBASJA DUŠU MOJU

KAO ŠTO OBASJAVA ULJE SVETOG POMAZANJA

NEKA CRNI PLAMEN ZAUVEK GORI U SRCU MOM

NEKA OBSJA STAZU OD ISKONI

DA I JA MOGU KORAČATI

KAO ŠTO BOGOVI STUPAJU

STAZOM VEČNOG NEHARA

 

Aspirant spusta posudu sa svetim uljem i desnom rukom natapa štapić pomazanja u posudi sa uljem, podiže se, premazuje svoje čelo i govori:

 

POSVEĆUJEM UM SVOJ

ISPOLJAVANJU VOLJE SOPSTVA

DA MI OMOGUĆI STVARANJE SKLADA U ŽIVOTU

SKLADA IZMEĐU OVE RAVNI ZEMALJSKE

I SVIH PLANOVA POSTOJANJA

 

Aspirant natapa štapić pomazanja u posudi sa uljem, podiže se, premazuje svoje oči i govori:

 

POSVEĆUJEM OČI SVOJE

ISPOLJAVANJU VOLJE SOPSTVA

DA VIDE I ONO ŠTO SE NE VIDI

DA MI OMOGUĆE STVARANJE SKLADA U ŽIVOTU

SKLADA IZMEĐU OVE RAVNI ZEMALJSKE

I SVIH PLANOVA POSTOJANJA

 

Aspirant natapa štapić pomazanja u posudi sa uljem, podiže se, premazuje svoje uši i govori:

 

POSVEĆUJEM UŠI SVOJE

ISPOLJAVANJU VOLJE SOPSTVA

DA ČUJU I ONO ŠTO SE NE ČUJE

DA MI OMOGUĆE STVARANJE SKLADA U ŽIVOTU

SKLADA IZMEĐU OVE RAVNI ZEMALJSKE

I SVIH PLANOVA POSTOJANJA

 

Aspirant natapa štapić pomazanja u posudi sa uljem, podiže se, premazuje svoje usne i govori:

 

POSVEĆUJEM USTA SVOJA

ISPOLJAVANJU VOLJE SOPSTVA

SAMO REČI MUDROSTI DA GOVORE

U PRIZIVU SVAKOM DUHOVI DA ODGOVORE

DA MI OMOGUĆE STVARANJE SKLADA U ŽIVOTU

SKLADA IZMEĐU OVE RAVNI ZEMALJSKE

I SVIH PLANOVA POSTOJANJA

 

Aspirant natapa štapić pomazanja u posudi sa uljem, podiže se, premazuje svoje ruke, desnom levu i potom levom desnu pa govori:

 

POSVEĆUJEM RUKE SVOJE

ISPOLJAVANJU VOLJE SOPSTVA

DA SILU SVAKU ŠTO ZRAČI OSETE

ŠTO SASTAVE NIKO DA NE RASTAVI

ŠTO RASTAVE NIKO DA NE SASTAVI

DA MI OMOGUĆE STVARANJE SKLADA U ŽIVOTU

SKLADA IZMEĐU OVE RAVNI ZEMALJSKE

I SVIH PLANOVA POSTOJANJA

 

Aspirant natapa štapić pomazanja u posudi sa uljem, podiže se, premazuje svoje noge i govori:

 

POSVEĆUJEM NOGE SVOJE

ISPOLJAVANJU VOLJE SOPSTVA

DA NA STAZU SVAKU KROČE

DA SVE PUTEVE ZNANE I NEZNANE SA LAKOĆOM POHODE

DA MI OMOGUĆE STVARANJE SKLADA U ŽIVOTU

SKLADA IZMEĐU OVE RAVNI ZEMALJSKE

I SVIH PLANOVA POSTOJANJA

 

Aspirant stoji u sredini Kruga okrenut ka Severu podiže ruke ispred sebe, dlanovima na gore, kao da drži knjigu, i govori:

 

PRIHVATAM SVETE ZAKONE DREVNIH

I OBAVEZUJEM SEBE OVDE PRED VAMA

DA OTKRIJEM MOJU ISTINSKU VOLJU I DA JE IZVRŠIM

DA STEKNEM ZNANJE O PRIRODI I MOĆIMA MOG BIĆA

DA STEKNEM VLAST NAD PRIRODOM I MOĆIMA MOG BIĆA

DA STEKNEM VLAST NAD TEMELJIMA MOG BIĆA

DA STEKNEM VLAST NAD KOLEBANJIMA MOG BIĆA

DA STEKNEM VLAST NAD PRIVLAČNOSTIMA MOG BIĆA

DA STEKNEM VLAST NAD ODBOJNOSTIMA MOG BIĆA

DA STEKNEM VLAST NAD TEŽNJAMA MOG BIĆA

NEKA DREVNI KRUNIŠU MOJE DELO

I NEKA MI PRUŽE OD SVOJE MUDROSTI U SVAKOM DELU

I OMOGUĆE DA RAZUMEM DELO

POŠTOVANJE I NAKLONOST DONOSIM DREVNIMA

I NEKA MI SE DOPUSTI  SPOZNAJA I RAZGOVOR SA DREVNIMA

JA SAM SADA JEDAN OD IZABRANIH

OVDE I SADA OBAVEZUJEM SEBE U KORIST CELOG SVEMIRA

DA ĆU VODITI ČIST ŽIVOT

DA ĆU RAZUMETI SVE STVARI

DA ĆU VOLETI SVE STVARI

DA ĆU IZVESTI SVE STVARI

DA ĆU PODNETI SVE

DA ĆU ZAUVEK HODATI STAZOM ZNANJA

DA ĆU SLEDITI MUDROST KROZ RAZGOVOR SA DREVNIMA

DA ĆU RADITI BEZ PRISTRASNOSTI

DA ĆU RADITI U ISTINI

DA ĆU SE UZDATI SAMO U SEBE

SVAKI DOGAĐAJ PRIHVATAM

KAO POSEBAN ODNOS DREVNIH SA MOJOM DUŠOM

OVO JE ZAKON SNAŽNIH

TO JE MOJ ZAKON I RADOST SVETA

ISPUNJAVAM VOLJU SOPSTVA

JA NEMAM DRUGOG ZAKONA

OSIM DA VRŠIM SVOJU VOLJU

DA ŽIVIM PO SVOM VLASTITOM ZAKONU

DA ŽIVIM KAKO HOĆU

DA RADIM ŠTA HOĆU

DA SE OBLAČIM KAKO HOĆU

DA STANUJEM GDE HOĆU

DA SE KREĆEM PO ZEMLJI KUDA HOĆU

DA JEDEM ŠTA HOĆU

DA PIJEM ŠTA HOĆU

DA MISLIM ŠTA HOĆU

DA GOVORIM ŠTA HOĆU

DA PIŠEM ŠTA HOĆU

DA OBLIKUJEM ŠTA HOĆU

DA SLIKAM ŠTA HOĆU

DA STVARAM ŠTA HOĆU

DA SE ODMARAM KAKO HOĆU

DA VOLIM KAKO HOĆU, KADA, GDE I KOGA HOĆU

DA UMREM KADA I KAKO HOĆU

ODBACUJEM SVAKU STVAR KOJA MI OGRANIČAVA OVA PRAVA

ODBACUJEM SVAKO BIĆE KOJE MI OGRANIČAVA OVA PRAVA

ROBOVI NEKA SLUŽE

JA ZNAM ČAROBNU MOĆ DREVNIH

JA POZNAJEM VAS I ZNAM VAŠA IMENA

SILOM NEBA I ZEMLJE

ONO ŠTO JA KAŽEM TAKO MORA BITI

SILOM SUNCA I MESECA

ONO ŠTO JA HOĆU TAKO ĆE I BITI

IZREKOH REČI MOĆI

AKO U OVOME NE USPEM

NEKA MOJA PIRAMIDA BUDE SRUŠENA

I NEKA OKO BUDE ZAUVEK ZATVORENO NADAMNOM

NEKA TAKO BUDE

 

 

Četrnaesti ritual

 

Aspirant stoji u sredini Kruga okrenut ka Severu, uzima svoju odoru, oblači je i izgovara:

 

OBUKOH SVETU ODORU

DA ME ZAŠTITI OD UTICAJA SVAKOG

OKRUŽUJUĆI TELO MOJE

KAO ŠTO NEBESA OKRUŽUJU ZEMLJU

OBUKOH SVETU ODORU

U SVEMIR SVEPOSTOJANJA SE OBUKOH

NEKA TAKO BUDE

 

 

Petnaesti ritual

 

Mag klekne na kolena, licem okrenut ka Severu, pristupa čišćenju i posvećenju Knjige. Desnom rukom zahvata iz posude malo Svete vode, škropi Knjigu i govori:

 

ČISTIM OVU SVETU KNJIGU

SILOM ČISTE VODE

I SNAGOM SVOJE VOLJE

DA BUDE PROČIŠĆENA

KAKO BI MI BILA OD KORISTI U SVIM MOJIM RADNJAMA

I KAKO BI MI POMOGLA STVARANJU SKALDA U ŽIVOTU

I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA

 

 

Šesnaesti ritual

 

Mag je na kolenima, licem okrenut ka Severu, desnom rukom zahvata iz posude malo Posvećene soli, posipa je preko Knjige i govori:

 

ČISTIM OVU SVETU KNJIGU

SILOM ČISTE ZEMLJE

I SNAGOM SVOJE VOLJE

DA BUDE PROČIŠĆENA

KAKO BI MI BILA OD KORISTI U SVIM MOJIM RADNJAMA

I KAKO BI MI POMOGLA STVARANJU SKALDA U ŽIVOTU

I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA

 

 

Sedamnaesti ritual

 

Mag je na kolenima, licem okrenut ka Severu, raspaljuje kadionicu, sa obe ruke uzima Knjigu i provlači je kroz dim kružno u smeru kazaljke na satu izgovorajući:

 

ČISTIM OVU SVETU KNJIGU

SILOM ČISTOG VAZDUHA

I SNAGOM SVOJE VOLJE

DA BUDE PROČIŠĆENA

KAKO BI MI BILA OD KORISTI U SVIM MOJIM RADNJAMA

I KAKO BI MI POMOGLA STVARANJU SKALDA U ŽIVOTU

I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA

 

 

Osamnaesti ritual

 

Mag je na kolenima, licem okrenut ka Severu, sa obe ruke drži Knjigu iznad plamena crne sveće i govori:

 

ČISTIM OVU SVETU KNJIGU

SILOM ČISTE VATRE

I SNAGOM SVOJE VOLJE

DA BUDE PROČIŠĆENA

KAKO BI MI BILA OD KORISTI U SVIM MOJIM RADNJAMA

I KAKO BI MI POMOGLA STVARANJU SKALDA U ŽIVOTU

I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA

 

 

Devetnaesti ritual

 

Mag je na kolenima, licem okrenut ka Severu, odlaže Knjigu, desnom rukom uzima Sveto Zvono i iznad knjige sedam puta oglašava zvono izgovorajući:

 

ČISTIM OVU SVETU KNJIGU

SILOM ČISTOG ETERA

I SNAGOM SVOJE VOLJE

DA BUDE PROČIŠĆENA

KAKO BI MI BILA OD KORISTI U SVIM MOJIM RADNJAMA

I KAKO BI MI POMOGLA STVARANJU SKALDA U ŽIVOTU

I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA

 

 

Dvadeseti ritual

 

Mag otvara Knjigu i na prvoj strani ispisuje svoje Ime i svoj Pečat ispod Imena. Na drugu stranu upisuje Priziv Knjige, potom uzima Knjigu u ruke i izgovara Priziv Knjige:

 

PRIZIVAM TE

O KNJIGO

TI KOJA SI PRIBEŽIŠTE MAGOVA

PRIZIVAM TE IMENOM SVOJIM I SVIH DREVNIH

DA BUDEŠ USLUŽNA MENI I SVIMA ONIMA KOJE DOVEDEM TEBI

PRIZIVAM TE IZNOVA IMENOM SVOJIM I SVIH DREVNIH

ZAKLINJEM TE I NAREĐUJEM TI

SVEMOĆNIM I NEMILOSRDNIM ZAVETOM

DA MI BUDEŠ OD POMOĆI U SVIM MOJIM DELIMA

IA ALAL

 

 

Dvadeset i prvi ritual

 

Mag odlaže Knjigu i na treću stranu upisuje Zaklinjanje Knjige:

 

PRIZIVAM VAS I NAREĐUJEM VAM

O DUHOVI

VAMA I ONIMA KOJI SU KAO VI

DA PRIMITE OVU KNJIGU SA MILOŠĆU

TAKO DA BILO KADA DA JE ČITAM

BUDE ODOBRENA I PREPOZNATA U TAČNOM OBLIKU I VALJANOSTI

VI ĆETE BITI PRIMORANI DA SE POJAVITE

U IZVORNOM ILI LJUDSKOM OBLIKU KADA BUDETE POZVANI

PREMA TOME KAKO VAM JA ODREDIM

NI POD KAKVIM USLOVIMA NEĆETE POKUŠATI NIŠTA

NAD MOJIM TELOM, DUŠOM ILI DUHOM

NITI ĆETE NANETI ŠTETU ONIMA KOJI MI MOGU PRAVITI DRUŠTVO

IA ALAL

 

I na poslednu stranu upisuje Prokletstvo Knjige:

 

PRIZIVAM VAS I NAREĐUJEM VAM

O DUHOVI

VAMA I ONIMA KOJI SU KAO VI

DA ZAŠTITITE OVU KNJIGU SA MILOŠĆU

ONE ŠTO S NEPOŠTOVANJEM SE PREMA KNJIZI ODNOSE

DAJEM IH VAMA DA IH MUČITE HILJADU GODINA

 

Potom uzima Knjigu u ruke i izgovara prvo Zaklinjanje Knjige, a po tom Prokletstvo Knjige.

 

 

Dvadeset i drugi ritual

 

Mag zatvara i odlaže Knjigu, ustaje i staje u sredinu Kruga okrenut licem ka Severu i izgovara Drugo Prizivanje Moći:

 

DUHU ZEMLJE

SETI ME SE
DUHU MORA

SETI ME SE
U IME NAJTAJNIJIH DUHOVA NAR MAR
RATUKUA

MORU ISPOD MORA
I K
UTULUA

ZMIJE ŠTO SPAVA MRTAV

S ONE STRANE GROBOVA KRALJEVA
S ONE STRANE GROBNICE GDE INAN
NA ĆERKA BOGOVA
DOBI PRISTUP NESVETOM SNU NEMANI K
UTULETE
U ŠUR
RUPAKU

JA TE PRIZIVAM DA MI POMOGNEŠ
U URU

JA TE PRIZIVAM DA MI POMOGNEŠ
U NIP
PURU

JA TE PRIZIVAM DA MI POMOGNEŠ
U ERIDU

JA TE PRIZIVAM DA MI POMOGNEŠ
U KUL
LAHU

JA TE PRIZIVAM DA MI POMOGNEŠ
U LA
AGAŠU

JA TE PRIZIVAM DA MI POMOGNEŠ

OVDE I SADA U (IME GRADA)

JA TE PRIZIVAM DA MI POMOGNEŠ
UZDIGNITE SE

O MOĆI IZ MORA ISPOD SVIH MORA
IZ GROBA S ONE STRANE SVIH GROBOVA
IZ ZEMLJE TILA DO BOGOVA

SIN
NEBO
IŠTAR
ŠAM
M
NERGAL
MARDUK
ADAR
KUĆO VODE ŽIVOTA
BLEDI EN
NKIDU

POČUJ ME
DUHU MORA

SETI ME SE
DUHU GROBOVA

SETI ME SE

 

 

Dvadeset i treći ritual

 

Mag klekne u sredinu Kruga okrenut licem ka Severu, podigne ruke ka Nebesima i izgovara Hvalospev Drevnima:

 

ONI LEŽE

VELIKI

PRASTARI
REZE SU PALE

KOPČE SU NAMEŠTENE
MASE SU TIHE I LJUDI SU TIHI
STARJI BOGOVI ZEMLJE
STARIJE BOGINJE ZEMLJE
ŠAM
M
SIN
ADAD
IŠTAR
SU OTIŠLI DA SPAVAJU NA NEBU
ONI VIŠE NE IZRIČU PRAVDU
ONI VIŠE NE DONOSE ODLUKE
PREKRIVENA JE NOĆ
HRAM I NAJSVETIJA MESTA SU TIHA I MRAČNA
SUDIJA ISTINE
OTAC ONOG BEZ OCA
ŠAM
M
OTIŠAO JE U SVOJE ODAJE
O DREVNI BOGOVI NOĆI
AZABUA
JOG SOTOT
K
UTULU
NIN
NGIZIDDA
O SVETLI GIBIL
O RATNIČE IR
RA
SEDAM ZVEZDA SEDAM MOĆI
VEČNO SIJAJUĆA ZVEZDO SEVERA
SIR
ZMAJ
JARAC
BUDI TU I PRIHVATI
OVU ŽRTVU KOJU JA NUDIM
NEKA BUDE PRIHVAĆENA
OD DREVNIH BOGOVA
IA MAŠMAŠTI
KAKAM
MU SELAH

 

Ovim Hvalospevom Drevnim Bogovima, sada već samoposvećen mag, završava ovaj Veliki Obred Samoposvećenja koji je viđen u svim svetovima kao najveća i najsvetija žrtva. Svi mali rituali traju, okvirno, dva sata. Dvadest i treći ritual ponavlja se dvadaset i dva puta na svakih sat vremena.

 

***

Između ovih ponavljanja mag može izaći iz Kruga, ali bolje je to ne činiti. Ukoliko Mag ipak izađe iz Kruga treba da zna da izlaskom iz Kruga lomi zaštitnu silu Kruga. Ovo znači da pri svakom ponovnom ulasku u Krug mora ponoviti Prvi ritual Otvaranja Kruga, s tim što ne treba da posipa posvećenu so po već postojećem krugu, već umesto toga treba da vizualizuje zrak svetlosti koji izbija iz kažiprsta desne ruke i njime opiše Krug odnosno ponovo ga otvori za vršenje obreda.

U ovom praznom hodu između ponavljanja obreda mag ne sme ništa jesti niti piti. Može uzeti povremeno po gutljaj Svete Vode. Posvećuje se jedino umnom Usredređenju na Sveti Kod OM. Ovo Usredsređenje (Meditacija) treba da bude "duboko" usredsređenje, kao uzvišen nivo usredsređenja sa potpunom posvećenošču, odnosno zaokupljenošću uma.

Neka budu upaljeni mirisi, tamjan ili štapići. Ovo je dobro da se Duhovi odobrovolje i da se sklone ostavljajući te u miru. Oči neka budu zatvorene.

Veliki Obred Samoposvećenja završava se u poslednjem, dvadeset i četvrtom, satu izgovaranjem Veličanstvene Završne Bajalice.

Važna napomena

Pazite na crnu sveću i sredini Kruga. Ona mora neprestano goreti i obasjavati Svetu Knjigu. Ukoliko sveća nije dovoljno velika da može goreti 24 sata, neka unapred bude pripremljeno više crnih posvećenih sveća, kojima se može zameniti prethodna koja dogoreva. Zapamtite! Ako se plamen crne sveće u središtu Kruga ugasi iz bilo kojeg razloga, obred se prekida istog trena, i mora se ponoviti ispočetka, u novom posebno odabranom danu. Bele sveće na simboličkim Kapijama Severa, Istoka, Juga i Zapada, ostavite da dogore i same se ugase.

 

 

Dvadeset i četvrti ritual

 

Mag stoji u sredini Kruga okrenut licem ka Severu, podigiže ruke ka Nebesima i govori Završnu Bajalicu na jeziku Drevnih:

 

IA
IA
IA
ADU EN I BA NINIB
NINIB BA FIRIK
FIRIK BA PIRIK
PIRIK BA AG
GA BA ES
AG
GA BA ES BA AKKA BAR
AK
KA BAR BA AKKA BA ES
AK
KA BA ES BA AKKA BAR
AK
KA BAR BA AGGA BA ES
AG
GA BA ES BA PIRIK
PIRIK BA FIRIK
FIRIK BA NINIB
NINIB BA ADU EN I
IA
IA
IA
IA
KUR BUR IA
EDIN BA EGA
ERIM BA EGURA
E
E
E
IA
IA
IA
EKI JOG SOTOT
EKI AZA
GTOT
EKI ASARU
EKI K
UTULU
IA
IA
IA

 

Izgovaranjem Velike Završne Bajalice, mag završava ovaj Veliki Obred Samoposvećenja kojim je predstavio sebe, Imenom i Pečatom, svim Ravnima postojanja i obavezao sebe pred Promislom Sveuma na ispunjenje Univerzalnih Zakona.

Veliki Obred Samoposvećenja je prva, najveća i najsvetija žrtva.

 

 

Vrh

 

 

DODATAK

Pečati Četiri Kapije Prostora

 

 

Pečat Severne Kapije
Pečat Istočne KapijePečat Južne Kapije
Pečat Zapadne Kapije

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:33