Kula Svetlosti

 

 

Sedam Kapija Sedam Nebesa koja okružuju Zemlju

 

DRUGA KAPIJA BOGA NANE ZVANOG SIN - Drevni i Primitivni Obred prelaska Prvih Nebesa

TREĆA KAPIJA BOGA NEBOA - Drevni i Primitivni Obred prelaska Drugih Nebesa

ČETVRTA KAPIJA BOGINJE INANE ZVANE IŠTAR - Drevni i Primitivni Obred prelaska Trećih Nebesa

PETA KAPIJA BOGA ŠAMAŠA ZVANOG UDU - Drevni i Primitivni Obred prelaska Četvrtih Nebesa

ŠESTA KAPIJA BOGA NERGALA - Drevni i Primitivni Obred prelaska Petih Nebesa

SEDMA KAPIJA GOSPODARA MRADUKA - Drevni i Primitivni Obred prelaska Šestih Nebesa

OSMA KAPIJA BOGA NINIBA ZVANOG ADAR - Drevni i Primitivni Obred prelaska Sedmih Nebesa

<<<

 

Sveto Kraljevstvo Magije

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

>>>